İçeriğe git


Resim
- - - - -

Beko Basketbol Ligi 2013-14


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
43 replies to this topic

#21 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2013 - 10:09 ÖÖ

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14 Kusura bakma Serkan abi gormemisim,tesekkur ederim acýklama icin :)

#22 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2013 - 02:28 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14

FB bu hocayla bu kadroyla TR sampiyonu olamaz ise bi siktirsin gitsin. O subeyi de kapasinl :)


Sen bu kadroyu gayet iyi hatýrlýyorsunudur abi :)

Mahmoud Abdul-Rauf
Ibrahim Kutluay
Marko Milic
Conrad McRae
Zan Tabak

#23 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.128 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2013 - 02:36 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14

Sen bu kadroyu gayet iyi hatýrlýyorsunudur abi :)

Mahmoud Abdul-Rauf
Ibrahim Kutluay
Marko Milic
Conrad McRae
Zan Tabak


Serkaným yazmýþken o takýmýn hocasýný da yazaydýn. Basketbol efsanesi Mr. Halil Üner :) Kaldý ki o kadro çeyrek final falan yapmýþtý EL de yanlýþ hatýrlamýyorsam.. Normal bir koçun basketbolda oyuna katkýsý %20-25 lere kadar çýkar. Obradoviç ile bu %40 lara falan vurur.

FB nin en büyük transferi Obradoviç'tir.

#24 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2013 - 03:26 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14

Lioney demiþ ki:
Sen bu kadroyu gayet iyi hatýrlýyorsunudur abi

Mahmoud Abdul-Rauf
Ibrahim Kutluay
Marko MilicBu kadroyu ben de hatirliyorum, ilk Avrupa macinda Abdul-Rauf uzak mesafe sutlari/üclükleri ile, Marko Milic de smaclariyla sov yapmisti, o zamanin en sevdigim oyuncularindan rahmetli Conrad da aralarindaydi, rakip kimdi tam hatirlamiyorum ama kalburüstü bir takimdi ve 20 sayi fln fark atmislardi...
Inanilmaz zevk aldigim bir macti FB maci olmasina ragmen...:)

Daha sonra bu kadro ödeme sikintilari yüzünden dagilmisti sezon devam ederken, baska yabancilar gelmisti ve FB de hicbir basari elde edemeden elenmisti...:)

Ama o oynadiklari ilk maci hic bir zaman unutamam...:)

#25 Onur1905

Onur1905

  Junior Member

 • SIT
 • 7.984 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2013 - 04:05 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14 Sallamýyorsam eðer Zalgris maçýydý. Hatta Zalgris o sene þampiyon olmuþ ve tek aðlubiyetini fb'den almýþtý diye haýtlýyorum. Tamamen sallýyor da olaiblirim.

#26 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2013 - 08:23 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14 Þimdi Hali Üner deyip geçme abi! Kendisi hastir çekerek þapkadan tavþan çýkaran bir adam :) Ever Zalgris maçý idi doðru hatýrlýyorsun Onur. Avrupa da iyi maçlarý vardý o takýmýn. Bu takým geçen iki sene önceki CSKA takýmý ile top diye oynayabilecek bir takýmýndý ‘isim’ olarak, býrakýn þimdiki Fener kadrosunu. Topsuz yapamayan skorer görünümlü bir oyun kurucu ile sýfýr takým kimyasý sonucu daðýlýp gittiler. Gerçi Milic lokavt bitince dönmüþtü zaten. Rauf da herkesi dövüyordu idmanda :D en sonunda dayanamayýp gönderdiler :) Þimdi önce N'Dong-Jawai konusunda Engin'e biraz daha bilgi vereyim. Kaðýt üzerinde Biri diðerinin yerine geldi ama birbirlerinden faklý özellikte oyuncular. Hatta ben N'Dong kalsa da Jawai'yi belki yine de alýrdý diye düþünüyorum bizim Koç. Bunun için bir bilgim yok, sadece tahmin. N'dong, boyu uzun olduðu gibi kollarý da uzun olan, yardým savunmasýnda saðlam fundamantale sahip olduðu için içeride blok tehdit oluþturup, çember savunmasýný yapabilen bir oyuncu idi. Bununla beraber, güçlü olmadýðý için klasik pivotlarý tutamýyordu birebir de. Burada çok sýkýntý yaþadýk bütün sene. Aslýnda Furkan iki sene önceki hali ile bu iþi yapabilirdi ama o geçen sene hayli kilo vererek(muhtemelen NBA'de 4 numara oynarým düþüncesi ile) ayaklarýný hýzlandýrma yönüne gitti. Ýkili oyun savunmasýnda da, özellikle switch yaptýðýmýzda çok zorlanýyordu N'Dong ama bu pivotlarýn genel sorunudur zaten. Birde buna yaþý falan da ekleyince. Normal. Þimdi Jawai, iki oyun veya kýsa savunmasýnda çok bir fark getirmeyecek ama, içerde klasik pivotlarý savunmada bir avantaj getirecek bize N'Dong'a nazaran öküz kuvvetinde olduðu için. Lakin Çember savunmasý konusunda henüz N'Dong seviyesinde deðil tecrübe olarak. Ama yine de blok tehdidi var. O kadar uzun olmasa da daha iyi atlet olduðu için yukarý sýçrayabilir. Hücumda ise N'Dong'un iki temel silahý vardý. Biri çok uzaktan deðil ama 3-4 metreden attýðý kýsa-orta mesafe þutu bize P'N Pop oynamada avantaj saðlýyordu. Burada ikili oyundan sonra uzun devrilmeyip, þut için dýþarýda kalýyor, öyle düþün. Ýkinci silahý ise eþsiz (turnaround) fade away'i idi. Bu atýþ basketbolda önlenmesi en zor atýþ olduðu gibi istikrarlý olarak atmasý da çok zordur. Hele N'Dong boyunda ve uzun kollarýna sahip birinde bu atýþýn istikrarlý atýlmasý enfes bir þey. Biraz kurcalayýnca MJ, Kobe, Garnet ve tek ayaklý versiyonu ile Dirk gibi efsanelerin en büyük silahlarýdýr bu alçak-yüksek post oyunlarýnda. Yeni nesilde ise LaMarcus Aldridge var benim istikrarlý bir biçimde attýðýný düþündüðüm. Ýþte bu kadar nadirdir istikrarlý ataný bulmak. Bizim ligde bir de Banvitli Davis atýyor bunu sýkça ki o da mükemmel bir oyuncu zaten. Jawai'de ise P'N Pop olasýlýðý pek yok. Alçak postta ise fade away deðil ama klasik pivot hareketleri ile(ayak hareketleri), spinleri ile, gücü ile hayli etkili oluyor. Bunun yanýnda ikili oyunlarda da devrildiðinde kendisinden beklenmeyecek bir çeviklikte olduðu için, çok etkili oluyor. O da kendi yollarý ile potayý buluyor anlayacaðýn. Özeti budur. N'Dong benzeri bir oyuncu bulmak imkansýzdý zaten. Ama baþka þekilde çok etkili olabilecek bir oyuncu almýþ aldýk. N'Dong-Jawai özeti budur.

#27 muhtar

muhtar

  Re-Member

 • Members
 • 4.815 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2013 - 08:42 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14 abdul-rauf'lu kadro kaðýt üzerinde süper ama aslýnda tam anlamýyla bir toplama takýmdý. Takýmýn sözümona lideri abdul rauf bir müddet sonra sapýtýp kaçtý. fener de o sezon tam anlamýyla bir hüsran yaþadý. benim hatýrladýðým kadarýyla gelenlerle kaçanlarla toplam 10 yabancýyla felan kontrat yaptýydýlar o sezon toplamda. bu sefer baþlarýnda obradovic var. olaðanüstü saçmalýklar olmazsa bu takým çok baþarýlý olur bu yýl. :)

#28 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Ağustos 2013 - 09:08 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14 teodosic cska da kalmýþ, hoþ olmuþ

#29 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Ağustos 2013 - 08:24 ÖÖ

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14 fenerbahçeye oyuncu ayartma kampý tamamlandý, melih imzasýný attý milli takým kampýndan yollandý. þimdi basketbol milli takýmýnýn kampý baþlýyor.

#30 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.128 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Ağustos 2013 - 05:42 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14 Melih kim yahu? Bizde 2-3 sene önce oynayan çocuk mu? Oysa cacýk olmaz kendsinden

#31 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ağustos 2013 - 08:26 ÖÖ

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14 melih o melih de bizdekiyle hiç alakasý yok, çok iyi þutör oldu, kendine müthiþ güvenerek atýyor. penetre sorununu var, hallederse büyük oyuncu olur.

#32 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ağustos 2013 - 09:13 ÖÖ

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14 Havlu sallamaktan baþka bir aktivitesi olmaz..

#33 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Ağustos 2013 - 11:53 ÖÖ

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14

Serkaným yazmýþken o takýmýn hocasýný da yazaydýn. Basketbol efsanesi Mr. Halil Üner :) Kaldý ki o kadro çeyrek final falan yapmýþtý EL de yanlýþ hatýrlamýyorsam.. Normal bir koçun basketbolda oyuna katkýsý %20-25 lere kadar çýkar. Obradoviç ile bu %40 lara falan vurur.

FB nin en büyük transferi Obradoviç'tir.


Abi koçun katkýsý konusunda haklýsýn. Yalnýz orada þöyle bir ayrýntý var.

Obradovic, iki Ülker kadrosunun yönetiminde fark yaratabilir. Yani O kadroyu tokatçý-küfürbaz Üner deðil Obradovic çalýþtýrsa, kesinlikle çok fark eder.

Lakin Obradovic, bu seneki Galatasaray ve Ülker (hatta Efes) kadrolarýnýn çekiþmesinde bir fark yaratamaz bence. Obradovic çok iyi bir koç, eyvallah. Lakin Ataman da öyle. Oktay Hoca da öyle(Oktay Hoca mola kullanýmýnda biraz geride bu ikisinden ama, O'nun da farklý artýlarý var bunlara göre). Dolayýsý ile bu sene aradaki farklý koçlar yaratmaz hepsi iyi olduðu için. Direk kadro kaliteleri ve yakalanacak kimya yaratýr. Kimya konusunda biz kesin avantajlýyýz da Kleiza gibi bir adam kendi potansiyelinde oynarsa tabii, eþleþmek mümkün deðil. Lakin sakatlýk sonu durumu nedir muamma. Bakacaðýz artýk.

Yine de Galatasaray'ýn önündeki en büyük engel hala ahlaksýz federasyon baþkanýdýr benim gözümde; rakipleri sahada gördükten sonra, ne kadar tehdit olurlar; göreceðiz o vakit tabii.

#34 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Ağustos 2013 - 03:01 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14

Kimya konusunda biz kesin avantajlýyýz da Kleiza gibi bir adam kendi potansiyelinde oynarsa tabii, eþleþmek mümkün deðil. Lakin sakatlýk sonu durumu nedir muamma. Bakacaðýz artýk.


play offa kadar illa ki kendini toplar abi, bizim bir iyi hamle daha yapmamýz lazým. bana göre 3 öncelikli hatta mümkünse 3-4 beraber oynayacak üst düzey bir adamý macvanýn yerine takýma monte etmeliyiz.

#35 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ağustos 2013 - 01:27 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14

Calathes, Memphis'e gidecek herhalde. Geçen hafta bunun haklarýný aldýlar Dallas'dan. Süs olsun diye deðildir diye düþünüyorum. Teodosic'e de teklif götürmüþ Memphis ama bunlar reddetmiþ, ben CSKA'da kalýp, EL'i kazanacaðým demiþ(yoksa para ile alakasý yok yani! ne kadar yersen artýk :)). CSKA bunu kadroda düþünmez ise baþka alternatiflere bakacaklarmýþ. O da Ülker ve Barça oluyor herhalde. Yarýn belli olacakmýþ. Bakacaðýz artýk...


Calathes haberini geçmiþtim daha önce, yüzümüzü kara çýkarmadý aslan parçasý, Memphis ile anlaþtý :)

Gelmesi baþýmýza iþ açabilirdi. Boo'nun verimi direk arttýrýrdý diye düþünüyorum. Mesela Teo o etkiyi yapmaz. Yetenek olarak en üst düzey oyuncu olsa da Avrupa'da diðer defolarý çok törpülüyor o saf yeteneði. Gelmesi beni bozmazdý, arka alana savunmasý düþeceði için özellikle. Gerçi O da gelmedi nihayetinde.

Obradovic, Emir ile Boo'nun performansýný artýracaktýr büyük ihtimal ama bizim arka alan savunmada her türlü bunlarý kusturur(öyle ummaktayým en azýndan þimdilik :)).

Bu arada bir 3-4 (evet evet Orhan) þahane olur hakikatten :)

#36 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Ağustos 2013 - 06:47 ÖS

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14

fenerbahçeye oyuncu ayartma kampý tamamlandý, melih imzasýný attý milli takým kampýndan yollandý. þimdi basketbol milli takýmýnýn kampý baþlýyor.


Bitmemiþ, kenan sipahiyi de fenere baðladýlar. 4 yýllýk anlaþmýþlar. Tanjevic dur durak bilmiyor

#37 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.128 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Eylül 2013 - 10:07 ÖÖ

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14 Tofas Kenan sipahi yi satmiyordu hani?

#38 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Eylül 2013 - 09:35 ÖÖ

Cevap : Beko Basketbol Ligi 2013-14

türkiyede basketbol futboldan daha fazla pisliðe bulanmýþ durumda, turgay yavþaðý da gitmeden bu pislikten arýnma þansý yok. adam galatasaraydan kovulmasýnýn hýrsýný bitiremedi kafasýnda. geçen sene karþýmýza çýkartacak rakip bulamadý, hepsi daðýlmýþtý allahtan da iþi bitirdik, yoksa bu herif orada oturduðu sürece bizim þampiyon olmamýz büyük hayaldi.

geçen sene milli kampta ilkan ve gökdenize yapýlan baský apaçýk ortaya çýkmýþken kimden gýk çýktý, utanmadan mükafat olarak bu sene yine göreve getirildiler.

3 temmuz tapelerine bulaþmýþ tek bir futbol hakemi yokken, bizim fener serimizde yaþananlar ortada, o pisliðe bulaþmýþ hakem 1 sene sonra yine bizim fener maçýmýzý yönetti. baþta bizim basiretsiz yönetim olmak üzere kimse üstüne gitmedi ama buyrun basketbol tapeleri

http://fenerleaks.wo...1-final-serisi/

#39 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Haziran 2014 - 09:55 ÖS

Gelecek sene acayip bir lig olabilir..

Efes'in şimdilik transferleri Perperoglou, Lasme ve Sariç..Oha..

Diğer takımlar da görünen o ki sapık adamlar peşinde..

Eyvah eyvah..
Sebastien Deisler, Mario Basler, Andreas Herzog, Thomas Von Heesen, Pierre Littbarski, Stefan Effenberg, Christian Ziege ve Mazinho II

#40 muhtar

muhtar

  Re-Member

 • Members
 • 4.815 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Haziran 2014 - 12:23 ÖS

Efes zaten 5 oyuncuya bedel Ivkovic hamlesiyle 2 vites birden attırmıştı. Lasme ve Perperoglou çok faydalı transferler. Daha da duracaklarını sanmıyorum. Seneye final four'un en iddialı takımı olacak gibi Efes.

 

Biz Bourisis'le görüşüyormuşuz. Süper olur.