İçeriğe git


Resim
* * * - - 1 oy

NFL 2013 Sezonu


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
43 replies to this topic

#1 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Temmuz 2013 - 01:41 ÖÖ

Evettt yeni sezona yaklaþtýk sayýlýr. Bu sene sanýrým hazýrlýk maçlarý erken baþlayacak? Osman ve Tayfun Abi hiç haber vermiyosunuz. Aklýma nfl.com a bakmak gelmese haberim olmayacak... cýk cýk cýk... Neyse yine kýran kýrana ve zevkli bir sezon bekliyor bizi. Ýngilizcem iyi olmadýðý için sezon öncesi neler olup bittiðinden haberim yok tabi. Sezon öncesi geniþ özet geçecek olan var mý ? Bu arada Regular Season ilk haftasýnda Packers - 49ers maçý var... Hmmm delicious :) Hemen sonrasýnda Giants - Cowboys combosu yapýlabilir. Eli Manning ve Tony Romo kapýþmasý ( Takým deðiþtirmedilerse eðer ) ... Ýlk haftadan seçtiðim maçlar bunlar. Hata mý yapýyorum bilemedim :) Ayrýca GO BUCKEYES !!!

#2 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Temmuz 2013 - 01:31 ÖS

Cevap : NFL 2013 Sezonu Bir Patriots klasiði olarak Gronk sakat :) Hernandez ýbnesini, önce evinin yakýnlarýnda bir cinayet var diye sorguya aldýlar, adam seri katile baðlamak üzere :D Welker ile Odunkafa gitti. Lloyd'u postaladýk. Neredeyse, 'acaba çeker mi' diye çanak anten koyacaðýz ileriye Brady top attýðýnda :) Yani sözün özü Super Bowl için hazýrýz ve geliyoruz :) Þu Dennard, hapse düþmekten yýrtarsa iyi bir de :) Bu sene mottomuz, 'defence wins championships'dir. Alemlerin kralý Wilfork Reis ile geliyoruz anasýný satayým :) Tebow elbow rules!

#3 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Temmuz 2013 - 06:13 ÖS

Cevap : NFL 2013 Sezonu Bu gece uzun yazacam... Ayrica... Go Pats!!! Go Blue!!!

#4 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Temmuz 2013 - 11:58 ÖS

Cevap : NFL 2013 Sezonu

Bu gece uzun yazacam...

Ayrica...

Go Pats!!!
Go Blue!!!


'Ne oldum oðlum? Klavyen mi kýrýldý?' derler adama :)

Valla konuþacak o kadar çok þey var ki; Bu sporun üstadý Þükrü'yü ve seni tatmin edecek bilgi düzeyine yavaþ yavaþ geldiðimi umarak karalayacaðým birþeyler vakit buldukça. Gerçi bende Pats aþaðý, Pats yukarý. Gerisine fazla bir þey çýkmaz, peþin söyleyeyim :)

Off season ve Draft ile girelim;

Zayýf ama derin bir draft oluðunu söyleniyordu. Bu tür draftlar kuvvetli takýmlar için avantajdýr. Sanýrým Ravens da bunun faydasýný gördü ki özellikle ilk iki turda. Þükrü daha sonra belki söyler bir þeyler.

Bizim Patriots da sýkýntý ise Welker’in ayrýlmasý ile baþladý. Aslýnda öyle veya böyle bir þekilde burada yaþ olarak gençleþmeye baþlamak zorundaydýk ve bu sene baþlayacaðýmýz kesindi ama yine de geçiþ sürecinde riske girmemek için Welker’i tutmak istedik diye düþünüyorum. Welker de gözle görülür bir düþüþ de vardý. Geçen sene olmayacak zamanlarda olmayacak toplar düþürdü. Bir diðer sýkýntý da, Welker’in Broncos’a gitmesi oldu tabii :)

Yine de ben memnunum bu gençleþmeden. Bir kere Welker’in yerine gelen Amendola çok iyi oyuncu, dayanýklýlýk sorununa raðmen. Bir de Steelers’dan Sanders’a kastýk ama RFA olduðu için alamadýk O’nu. Ben O’nu da çok istiyordum süratinden dolayý. Saðlýk olsun :)

Amendola’dan sonra Jenkins geldi X-receiver olarak. Ben haz etmem böyle eklemeleri ama drafttan gelenler tutmazsa diye 6.4’lük bu abiyi ekledik kadroya.

Drafttan ise iki receiver aldýk. Ýkisi de benden oluru aldý draft günü :) Þimdi de içerden iyi haberler geliyor zaten.

Aaron Dobson’ý 2-59’dan seçtik. 6.3 lük bu genç çok enteresan bir oyuncu. Bu boya raðmen combine’da 40 dash’i 4,43 gibi hayli iyi bir süre. Esas önemlisi ise lisede basketbol oynamýþ. Bu yüzden parmak hassasiyeti çok iyi. Bu boy ve uzun kollar ile bu eller birleþince ortaya hoþ bir þey çýkýyor tabii. Þu akýllara ziyan yakalayýþý bir izleyin ne dediðimi anlayacaksýnýz;
Dobson için bir akýllara ziyan not daha vereyim; Son senesinde tek bir drop bile yapmamýþ. Elleri iyi. Ýyi elleri iyi :) NFL böyle olmayacak tabii, orasý kurtlar sofrasý ama, çocuðun elleri iyi.

Josh Boyce’u ise 4-102’den seçtik. Bu da deðiþik bir çocuk. Combine’da 3 cone da 6,68 gibi süper bir dereceye sahip, 40 dash’i 3,34 ve iþin ilgici bu deðerleri çatlak ayakla yapmýþ. Benchde de 22 çekmiþ ki, zaten blok yeteneði þimdiden konuþuluyor. O’nun içinde þu yakalayýþý verelim.Bunlar dýþýnda UDFA’lar var. Bunlarda sakatlýðý sebebi ile ayrýlan Moe’yu çok övüyorlardý ama o gitti artýk. Kalanlar içinde Kenbrell Thompkins’in kadroya girebileceðini söylüyorlar ama ben hiç tanýmýyorum kendisini.

Elde ligin en iyi punt returner’ý Edalman var tabii bir de geçen seneden kalan nadir oyuncularýmýzdan ki ben kendisini çok tutarým. Ama dayanýklýlýk sorunu baki tabii.

Draftta benim diðer iki alternatifim(alt tarafta seçebileceklerimizden tabii) Stedman Bailey ve Marcus Wheaton’dý. Ama ben seçimlerden de memnunum.


Sözün özü beklentim ikili kombinasyonlarda;

Dobson - Offensive Line- Amendola
(Jenkins)-----------------(Boyce)

Üçlülerde;

Dobson- Amendola—Offensive Line- Edelman
(Jenkins)(Boyce)-----------------(Boyce)

Þeklinde. Diðer taraflara sonra geliriz :)

#5 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2013 - 12:56 ÖÖ

Cevap : NFL 2013 Sezonu

Serkan Abiyi konuþturmak için NFL baþlýðý açmak gerekiyomuþ demek ki. Adam bülbül gibi þakýdý ahahha :D

Aaron Dobson


O nasýl bi kol yaw? Dhalsim gibi uzandý resmen topa. Fena yakalamýþ cidden :)

Yanný bu iki video ile aðzýmýn suyu aktý resmen. Sezonu özlemiþim ya... NFL den ziyade bazen öyle NCAA maçlarý çýkýyor ki akýllara zarar.. . Çok az kaldý...

#6 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2013 - 04:31 ÖÖ

Cevap : NFL 2013 Sezonu 1. Super bir analiz yazdin 2. Eve gec geldim yine, bu hafta SOS yazacam AMA :)

#7 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Ağustos 2013 - 12:10 ÖÖ

Cevap : NFL 2013 Sezonu

Osman'dan da oluru aldýðýmýza göre bu gazla devam edelim bakalým :)

Evet ofans takýmýna daha sonra döneceðiz. Zira draftta ve FA’da diðer eklemelerin neredeyse tamamý defansa geldi. Bu senenin top picki ile baþlayalým ki benim de özel favorilerimdendir; Jamie Collins.

Ben draftta en çok istediðim iki oyuncudan biri idi. Diðeri de çok ciddi bir diz sakatlýðý geçirmesine raðmen Cornellius Carradine idi. Daha genç diye çok önemsemedim diz sakalýðýný, geçen sene sakalýktan gelip ligin altýný üstüne getiren Adrian Peterson da orta da zaten :)

Neden bu iki oyuncu sorunsuna gelince bizim LB hattý çok iyi olmasýna raðmen ligin en underrated oyuncusu olduðunu düþündüðü süper adam Ninkovich DE’ye geçince alternatifsiz kalmýþtý. Burada ya öne bir pass rusher alarak gerektiðinde Ninko ile geriyi yedekleriz diye düþünüyordum ya da en kötü geride alternatif olacak bir LB düþünüyordum. Ýþte bu iki isim hýz ve gücün mükemmel kombinasyonunu oluþturan müthiþ atletler olarak ilk hedeflerimdi. Allah Baba yüzümüze güldü ve Collins’i düþürebildik. Aslýnda ben, Carradine sakat diye o aþaðýlara kayar diye düþünmüþtüm ama tam tersi oldu. Üçüncü bir isimde yedekte tuttuðum Margus Hunt idi. Bu da 6,8'lik dev cüsseli bir genç. Futbola geç baþlamýþ biraz ama ne yaparsýn, her takým bir JJ Watt bulur muyum hayali kuruyor tabii :) Bunlarýn üçünü de özel olarak takip edeceðim tabii.

Gelelim bizim 6,3 lük cevvale. Müthiþ atlet dediðim gibi. Combine da broad jump’ý 11,5 gibi akýllarý uçuklatacak bir derece. Aha uçtuðu anýn videosu;E yuh dedikten sonra verticalda da 41,5 ile açýk ara sýnýfýnýn lideri olduðunu belirteyim.

Bu çocuk için diðer notum ise; geldiði takýmýn son sene hiçbir maçý kazanamadýðý! Burada iki sonuç çýkarmak mümkün. Ya dersiniz ki; ‘takým o kadar kötü ki, çocuk o yüzden iyi gözüküyor’; ya da dersiniz ki; ‘bu kadar kötü takýmýn tek iyi oyuncusu o iken, tüm dikkatler ve önlemler onun üzerineyken bile(double team vs.) bu kadar dominant ise harika bir oyuncudur’. Ýþte bunu da test edeceðiz artýk.

Benim bu çocuða ilk hasta olduðum an ise þu künde aný; þu 5 numaralý RB abiyi ters çevirip çarptýðý an ki, ekran baþýnda iken bile coþuyorum, o aný statta yaþamak isterdim doðrusu;Ýnsan, insana yapmaz bunu :) Bilemiyorum yani bizim DE’ler Ninko ve Jones süper adamlar. Jones geçen sene sakatlanýncaya kadar 6 sack yapmýþtý. Bu sene 15 pound eklemiþ cüsseye. Zaten çok yetenekli. Ninko’yu anlattým zaten . E geride Mayo gibi ligin belki en iyi 3 OLB’ýndan biri var. Geçen sene seçtiðimizi hayli yetenekli LB Hightower var. Buralara hemen aday olmak zor gibi. E Wilfork Reis’in yanýna FA’dan Kelly geldi; Koç 4-3 den vazgeçmeyecek gibi gözüküyor ön yedilide;

Ninko-Kelly-Wilfork-Jones

Hightower-Spikes-Mayo

Gibi gözüküyor ama hazýr diyorum Collins gelmiþken artýk þöyle bir 3-4 yapsak;

Collins-Hihgtower-Spikes-Mayo

Gibi ama önde NT’ýn iki yanýnda 5 technique cüssesine sahip deðiller bizim DE’ler. Bilemiyorum yani iþin içinden çýkmak zor :) Ravens 3-4 oynuyor Þükrü daha iyi bilir bu iþleri..

Bakalým artýk, daha da uzatmadan, bu atletik yeteneklerini NFL seviyesine taþýyabilecek mi bu genç atlet tabii erken biraz ama insan istediði bir oyuncu darft edince biraz sabýrsýz oluyor. Salmak istiyorum bizim gençleri QB’lerin üstüne. Artýk Nascar falan idare edeceðiz en kötü.

Collins diyorum, ters çevirip çarpar diyorum Ýbocum :)

Dur þu videoyu bir daha izleyeyim ben :)

#8 kamtek1

kamtek1

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 12 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Ağustos 2013 - 04:17 ÖÖ

Cevap : NFL 2013 Sezonu

Bu satirlari Lioney'den okuduguma inanamiyorum

NFL benim Galatasaray'dan sonra hayatimin en onemli parcasidir ama bu kadar guzel bir Pats analizi okumamistim. Zira ciddi manada Amerikan Futbolu forumlarina takilirim Amerika'da yasadigim icin

Lioney'yi kizdirayim biraz

Nasil cakti benim Giants hem 2008 hem de 2012 Subatin'da :)

Eli Manning for president :)

Serkan

Lutfen bu foruma uye ol ve yaz. Alemdeki en guzel Pats forumudur.

http://www.patsfans....-fan-forum.html

#9 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Ağustos 2013 - 08:43 ÖÖ

Cevap : NFL 2013 Sezonu


Ayrýca GO BUCKEYES !!!


Aferim Ibo, oyle sari-lacivertli takimlari tutan;ar;a fazla icli disli olma:)

Hala Pats diyorlar yahu, oyuncusu seri katil, hocasi sahtekar:)

Bu sene 49ers, Packers yada Brancos tan biri alir. Malesef Colts bu sene play off lari gorse bile Superbowl icin biraz daha beklemeri gerekecek.

#10 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Ağustos 2013 - 01:10 ÖS

Cevap : NFL 2013 Sezonu Hyde (Ohio State oyuncusu) bir bayani daha yeni dovdu ve az kalsin hapise girecekti...ki Ohio State daha gecen sezon kupa men cezasini doldurdu... Demek istedigim, Ohio State'i destekleyen biri pats'i destekleyenleri nasil elestirir :)

#11 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Ağustos 2013 - 01:12 ÖS

Cevap : NFL 2013 Sezonu Uzun yazacam ama bence final Denver-49ers olur ama gonlum Seahawks-Pats finalinden yana...bide baktin lions-bengals final oynadi :D

#12 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ağustos 2013 - 01:29 ÖÖ

Cevap : NFL 2013 Sezonu

Dünü Madrid ile geçirdim. Bugün Emre’nin gitmesi ile biraz sinirlendiðimden (elbet bulunmaz Hint kumaþý deðil de, sanki alacakmýþýz ve bu iliþki her iki taraf içinde zaman içinde olumlu sonuç verecekmiþ gibi bir his içimde gark olduðundan :)) kirli futbol ligimizi býrakýp, burada kafa daðýtayým.

Abi, forum þahane, orada, okuyarak kendimi daha da geliþtirebilirim diye düþünüyorum. Ayrýca içerden video ve fotoðraflar geliyor ki, takip etmesi müthiþ eðlenceli. Lakin yazma konusu biraz zor. Hem biliyorsun ben yazdým mý biraz uzun oluyor. Hem sen nezaket göstermiþsin ama oralar için daha erken benim açýmdan. Zaten vakit bulduðumda anca kendimi buraya atýyorum. Eninde sonunda burasý bizim evimiz. Ama hem güzel sözlerin için, hem link için teþekkür ederim.

Ehem, Giants olayýna gelince :)

UGiants-Packers galibi SB oynar gibi.


Yalnýz Giants çok sert, çok kararlý. Korkutuyorlar beni. Normal sezon maçýnda da son anlarda kalbimizi kýrmýþlardý hatta yazmýþtým buraya. Ýnanýlmaz iyi durumdalar


Giants karþýsýnda iþimiz zor. Bu yüzden 49lar gelsin. Zira onlar 24'ü bulamaz bize karþý :)


O sene, baðýra baðýra gittik valla. Ben hep tahmin etmiþtim Giants’ýn geleceðini. Ve biz yine favori olduðumuzdan, iþler biraz kötü giderse Brady’nin mental olarak kaldýramayacaðýný düþündüðüm için kaybedeceðimizi biliyordum ve hep yazdým yukarda görüldüðü gibi. Hey gidi günler :)

Ama bu sefer öyle olmaz. Zira biz (bence yine favorilerden biriyiz de) kaðýt üzerinde bu kadar dominant deðiliz ki bu Brady’nin üstündeki baskýyý alacak. Hem de Ballard bizde bu sefer :D Ayrýca Nascar artýk yalnýzca bir araba yarýþýdýr bizim için :)

Sen onu bunu býrak da, bu takýma geçen sene ne oldu yahu. Sezon öncesi ben Pats-Ravens ve Giants-49ers finalleri olur demiþtim. Bir anda tepe taklak gittiniz :) Vallahi sezon için ESPN’de, Yahoo’da makaleler vardý, ne oldu bu Giants’a diye :)

Bu sene toparlarýz diyorsun yani. Hadi bakalým. Giants iyi takým ama o taraf kuvvetli hayli.

Öte yandan Patriots -bakmayýn ben anlatýyorum ama- anlatýlmaz, yaþanýr. Bir takýmýn oyunu bu kadar mý zevk verir be kardeþim :) Hele geçen sene bir Colts maçý var. Aman aman diyeyim ben sana forum. Nasýl çakmýþýz, nasýl çakmýþýz... Ýzlemeyen veya tekrar izlemek isteyen varsa, elimin altýnda hazýr, hemen gönderirim de yani :D

New England Rutgers ahhh pardon Patriots :)

#13 kamtek1

kamtek1

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 12 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ağustos 2013 - 04:19 ÖÖ

Cevap : NFL 2013 Sezonu Serkan Keske 2 sene evvel de okuyor olsaydim bu basligi. Zira gercekten Giants'in bagira bagira geldigini gormussun. Ben Giants'in 2008 ve 2012 sampiyonluklarini onceden tahmin edebilen pek gormedim. Ilk sampiyonlugumuz cok daha efsane idi. Belki o zamanlari pek hatirlamazsin. Ikinciden devam edelim. Beni sampiyonluga inandiran sey Wild Card round'da Atlanta'yi ezip gecmemiz oldu. Sonra tabi Green Bay macinda da Allah'in bizi tutttugunu gorunce bastim bahiste parayi Giants'a. Sonraki hafta normalde kaybetmemiz gereken 49'ers macini Allah'in inayeti ve 49'ersin kendi hatalari sayesinde kazaninca dedim artik bu is bitti. Inan Patriots macinda zerre stres olmadim. 2008 sampiyonlugumuzun geldigi maci izledigim bara geri gittim. Sonra da dakikalari saydim ne zaman bitecek te tura cikicaz diye. O kadar emindim yani. Wes Welker Brady'nin o topunu tutsa belki mac gidecek ama melekler Welker'in ellerinin bagini cozdu o derece yani. Yav nasil soyleyeyim muthis bir inanc vardi Pats'i devirecegimize dair. Oyle de oldu. Gecen sene bizi iki sey vurdu 1) Nicks'in sakatligi 2) Superstorm Sandy Sandy kasirgasinda benim ev de hasar gordu. Eli Manning'in evini su basti vesaire. Otelde yasadilar bu adamlar uzun sure. O arada ne konsantrasyon kaldi ne de baska birsey. Ballard deme bana. Adam sakat oldugu icin release edip geri alacaktik Bellichick girdi araya kapti bizim elemani. Bu senen Hernandez yok ama Ballard cok fena bir adam. 2012 normal sezonunde Giants Pats'e deplasmanda cakarken yakaladigi bir top var ki inanilmaz. Neyse Bu yil cok iddiali degilim. Defansimiz soru isareti. Eli biraz daha yasli. Nicks yine sakat. Tight End'imiz soru isareti. Ruben Randle'dan umutluyum ama. Bir de running backlerimiz tam kumar. Wilson gecen sene sonlara dogru acildi ama esas umutlu oldugum Andre Brown gecen yil ayagini kirdi ve bu sene geri donusu ne derece etkili olacak bekliyorum. Defansta Justin Tuck yaslandi iyice. Jason Pierre Paul sakatlikla ugrasiyor. Cornerback'lerimizden sadece Prince Amukamara'dan umutluyum. Aaron Ross ile Corey Webster hikaye. Bu sene AFC'yi konusmaya dahi gerek yok. Broncos ve Pats disindaki takimlar hikaye. Ravens cok adam kaybetti. Ray Lewis ile Ed Reed gibi iki efsane ayrildi. Hos iyi adamlar da aldilar ama yine de bu yil o kadar da iyi degiller. Steelers defansi yaslandi iyice. Run game'leri hala soru isareti. Bence en iyi receiver'lari Mike Wallace'i cok arayacaklar ki kendisi Miami'ye gitti. Orada finali Pats-Broncos harici bir takim oynarsa sasiririm Bizim NFC'de isler acaip karisik. Oncelikle 49'ers. Adamlarin eksik oldugu bir yer ben goremiyorum. Arkasindan Sean Payton'in geri donmesiyle New Orleans Saints gizli favorim. Seattle cok fena geliyor gibi. Gecen sene cok iyiydiler bu sene Russel Wilson istikrarini bozmazsa onlar da cok saglamlar. Green Bay'i soylemeye gerek yok zira Aaron Rodgers tek basina takim. Arada RG3 ve Redskins var. Romo'ya 100 kusur milyon dolar doken Dallas var. Biz variz. Yani NFC kurt kapani. 49'ersin ayaginin kayma ihtimali Pats ve Broncos'a gore daha yuksek. Yaz lutfen arada zira kaleminin ozel hayranlarindan birisiyim. Amerikan Futbol yorumlarini da merakla bekleyecegim

#14 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Eylül 2013 - 09:37 ÖS

Cevap : NFL 2013 Sezonu Lig bugün baþlýyor !!! Yaþasýnnn :)

#15 eminucf

eminucf

  Senior Member

 • SIT
 • 2.293 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Eylül 2013 - 12:55 ÖS

Cevap : NFL 2013 Sezonu 2.hafta tek maç dýþýnda sona erdi:) Maçlar baþladýðýna göre tahminleri alabiliriz. Bizim Bucs sezona kötü girdi;her iki maçýda son saniyelerde FG ile kaybettik. Freeman kardeþimiz iy baþlamadý,saðda solda laga luga ediyormuþ giderim filan diye;yolu açýk olsun! Doug Martin Saints karþýsýnda iyi yardýrdý, 100 yarddan fazla bir performans elde etti;zaten þu an elle tutulur en iyi elamanýmýz o. Revis ve Goldson ýsýnma aþamasýnda ilerleyen haftalarda onlardan sýký katký bekliyorum. Miami iyi baþladý,Pats iyi, Denver Manningle bir baþka v.s.v.s... Ýbrahim senden katký bekliyorum. Digitürk ten FOX Sports kaldýrýldý,bu seneye kadar her pazar izlerdim ama artýk izleyemiyorum;siz nerelerden izliyorsunuz maçlarý?

#16 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Eylül 2013 - 03:12 ÖS

Cevap : NFL 2013 Sezonu Manning kardeþler dün gece kapýþtýlar. Abi olaný aldý maçý :) livetv.ru adresindeki sopcast linklerinden izliyorum ben. HD ve orjinal dil. Bazen sopcast olmuyor. Çeþittli sitelerden bakýorum. Eve gidince detaylý yazarým.

#17 eminucf

eminucf

  Senior Member

 • SIT
 • 2.293 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Eylül 2013 - 04:33 ÖS

Cevap : NFL 2013 Sezonu Tamam Ýbrahim sagol.

#18 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Eylül 2013 - 02:33 ÖÖ

Cevap : NFL 2013 Sezonu

Emin ben genelde bu linkten takip ediyorum.

Tam link : http://livetv.ru/en/...omingsports/27/

Eðer sopcast çalýþtýrma gibi bir sorunun yoksa linklerden faydalanabilirsin. Burada bulamazsan eðer http://firstrownow.eu/ adresinden de linklere bakabilirsin :)

#19 eminucf

eminucf

  Senior Member

 • SIT
 • 2.293 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Eylül 2013 - 10:07 ÖÖ

Cevap : NFL 2013 Sezonu Eyvallah saðol.

#20 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Eylül 2013 - 10:39 ÖS

Cevap : NFL 2013 Sezonu Peyton Manning deli gibi baþladý lige...