İçeriğe git


Resim
* * * * * 2 oy

Mali Konular


 • Please log in to reply
249 replies to this topic

#21 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Mart 2013 - 11:16 ÖS

Cevap : Mali Konular 56 Milyon ciro yaptýðoýn GS STORE maðazalarýnda 2 milyon kar yaptým diyorsan orada bir yanlýþ var tabiki. Hangi iþ kolunda %4 karla çalýþýlýyor yaw ?

#22 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Mart 2013 - 07:44 ÖS

Cevap : Mali Konular Geçendede biþey okumuþtum. GSSTORE ilk defa kara geçti diyordu. Bu ne demek þimdi. Biz hep zarar ediyoduk o zaman. Demekki kar etmek için belli bi satýþ sayýsýný geçmen gerekiyor. Muhtemelen febe dede durum aþþa yukarý böyle, diðerlerindede. Store larýn hep cirolarý söyleniyor ama, ciro baþka biþey kar baþka. Futbol artýk bir ekonomi sektörü ama, futbol kulüpleri zarar eden sektörler. Hatta terstende bir denklem var, bir futbol kulübü ne kadar baþarýlýysa, o kadar zarar ediyor, býçak sýrtý durumlar oluþuyor transferler nedeniyle, futbolun geleceðine yönelik ciddi tehditler var. Biz bunu GS da en belirgin 2000 den baþlayýp Arena bitiþine kadar yaþadýk. bjk de feda meda söylemleri var, febe CL den bi alýndý, adamlar takýmýn yarýsýný sattý. Tüm futbol kulüplerinde ciddi riskler var. Ben yönetime ve kongreye güveniyorum, ama ciddi sorunlar var.

#23 Tufan Kürþat

Tufan Kürþat

  Senior Member

 • Members
 • 1.736 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Mart 2013 - 09:50 ÖS

Cevap : Mali Konular Külliyen palavra o zarar iþleri hocam, vergi korkusu nelere kadir :)

#24 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mart 2013 - 01:06 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Kafayý yicem abi... Adam 56 milyon cirodan 2 milyon kar yaptý diye kendini baþarýlý sanýyor. Ben 8 senedir maðazacýyým. 19 TL ye Store da satýlan tiþörtün maliyeti 3 lirayý geçmez. hadi bütün herþeyi kat taþ çatlasa 10 lira de. 9 lira kardasýn yine. 56 milyon cirodan nasýl 2 milyon kar yapýp baþarýlýyým dersin yahu ?

#25 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj
 • LocationAnkara

Yayınlanma tarihi 25 Mart 2013 - 01:09 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Vergi olayý bence de. Yoksa böyle bir hesap mümkün deðil.

#26 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mart 2013 - 01:21 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Abicim tekstil ürünlerinden alýnan vergi sadece %8 yahu. Store ile ne alakasý var bu durumun ?

#27 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mart 2013 - 08:25 ÖÖ

Cevap : Mali Konular

Hükümet futbolu veya 3 büyükleri desteklermi nereye kadar destekler, hepsini birden desteklermi vesaire.


böyle bir afyondan hangi hükümet vazgeçebilir ki? bir gün gerçek bir sosyalizme geçebilirsek o zaman fenerbahçe ve galatasarayýn gelecekleri için endiþe edebiliriz. beþiktaþ için aynýsýný hiç söylemedim, þimdi de söyleyemiyorum.

onun için mali konuda hiç öyle büyük endiþelerim olmaz, belki dönemlik sýkýntýlar olur ama en kötü göreceðimiz beþiktaþ gibi 1 sene avrupaya gidememek olur, onun ötesine müsade edilmez, hükümetle aran iyi olsa eminim ki ona da müsade edilmez. çok sýkýþtýðýnda bir belediye sana arazi tahsis eder, mevcut tesislerin için imar izni çýkar, bir þirket daha kurdurulur o halka arz edilir, olmadýysa bankadan uzun vadeli kredi ayarlanýr, vergi affýndan bahsetmiyorum bile, o konu her daim mevcut.

salazarýn 3f si (fado-fatima-futbol) her daim az geliþmiþ ülkelerin iktidarlarý için bulunmaz nimettir. bu ülkede de futbol galatasaray ve fenerbahçe demektir, bu yüzden çok dert etmeyin mali konularý, nasýl olsa bir þekilde halledilir bu ülkede.

bu arada store un kar oranlarý da komedi ötesi olmuþ. ulan kira gideriniz bile yok artýk, ya kendi binanýzda yapýyorsunuz ya bayilik veriyorsunuz, demek store çalýþnamlarý 15 bin ila 65 bin € arasý aylýk alýyorlar ve 500 den fazla store çalýþaný mevcut :)

#28 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.011 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Mart 2013 - 10:21 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Galatasaray Sportif Sýnai ve Ticari Yatýrýmlar AÞ'den Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'na gönderilen ve Kamuyu Aydýnlatma Platformu'nda da yer alan açýklamada, anlaþmayla ilgili þu bilgilere yer verildi: 'Þirketimiz ile Denizbank AÞ arasýnda 2013-2014 sezonunun ikinci yarýsýndan 2016-2017 sezonunun ilk yarýsý sonuna kadar geçerli ve toplam 4 milyon 278 bin USD (KDV dahil) bedelli bir sponsorluk sözleþmesi imzalanmýþtýr.'

#29 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Mart 2013 - 01:26 ÖÖ

Cevap : Mali Konular fenerium harcamalarýnda bizi geçtikleri için herkes fenerlilere övgü dolu sözler ediyor ya, ben görürdüm gs store gibi bir zincirleri olsa ne kadar ciro yaparlardý. 15 gündür istanbulun merkezinde 15 tane parçalý taraftar formasýný bir araya getiremedi bizim store yetkilileri. bugün en son mecidiyeköyü birbirine kattým, yazýklar olsun kimlerin elinde oyuncaksa bu store maðazalarý. yok efendim merkezin stoðunda yokmuþ orjinal forma bile getirtmekte sýkýntý yaþanýyormuþ, bin tane bahane. ulan ben yanlarýnda 4 maðazayý aradým 15 forma buldum, bu iþi yapýp 15 günde formalarý tek yerde toplayabilecek organizasyonu yapmaktan aciz öküzlerin eline vermiþler maðazalarý sonra ciro bekliyorlar, kar bekliyorlar, baðlý koyunu otlatamayacak adamlarý oraya oturtup maðaza müdür yaparsan 100M da ciro yapsan zarar eder o maðaza, ne hesap yapabilir ne stok tutabilir bu hayvanlar.

#30 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.946 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Mart 2013 - 02:39 ÖS

Cevap : Mali Konular

Abicim tekstil ürünlerinden alýnan vergi sadece %8 yahu. Store ile ne alakasý var bu durumun ?

Senin de elinde "kamuya yararlý" statüsünde vergi muafiyeti sahibi bir dernek olsa mesela "park bravo derneði" :) gibi; sen de isim hakký olarak kârýn büyük bölümünü derneðinde toplar; þirketini ise bok gibi isim hakký ödeyip cüzzi bir karla çalýþýr halde tutardýn canýmcým... yapýlan budur... sikinti yok yani..

#31 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Mart 2013 - 04:06 ÖS

Cevap : Mali Konular

, yazýklar olsun kimlerin elinde oyuncaksa bu store maðazalarý.


bölge sorumlularý kim çok merak ediyorum... zira "tecrübesiz" kiþilere, eþe dosta peþkeþ çekildiði söylentileri dolaþýyor ortalarda.

#32 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.813 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2013 - 04:20 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Ileriye donuk yatirim yapiliyorsa zarar etse dahi ses cikarilmaz. Mesela, Airbus sirketi ve bir suru hava ve uzayla ilgili sirketin sahibi EADS sirketi de %3 marjla calisiyor ama adamlar deli gibi yatirim yaptiklarindan oyle oluyor. Ama bizde oyle oldugunu sanmiyorum.

#33 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2013 - 01:30 ÖS

Cevap : Mali Konular Yonetim,Genel Kurul'da cok agýr elestirilmis izledigim kadarýyla..Mali yonden sýkýntýlar var diyen genel kurul uyeleri var..

#34 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.946 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Nisan 2013 - 10:58 ÖÖ

Cevap : Mali Konular

Ileriye donuk yatirim yapiliyorsa zarar etse dahi ses cikarilmaz.
Mesela, Airbus sirketi ve bir suru hava ve uzayla ilgili sirketin sahibi EADS sirketi de %3 marjla calisiyor ama adamlar deli gibi yatirim yaptiklarindan oyle oluyor.
Ama bizde oyle oldugunu sanmiyorum.

Aslýnda o da var.. store'larýn özellikle anadoludaki store'larýn bir kýsmý franchise aam, özellikle istanbuldakiler olmak üzere yeni açýlan AVM store'larý A.Þ. bünyesindeler ve bunlara yapýlan yatýrým toplamý her yýl %20 olmak üzere amortisman ayrýlýyor (gider yazýlýyor) 5 yýl boyunca.. yani bu anlamda da kârý azaltýyor.

#35 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Nisan 2013 - 12:28 ÖS

Cevap : Mali Konular

özellikle istanbuldakiler olmak üzere yeni açýlan AVM store'larý A.Þ. bünyesindeler


bu bilgin net mi frodo, ben onlarý da frenchise olarak biliyorum.

#36 nicelife1905

nicelife1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.836 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Nisan 2013 - 01:49 ÖS

Cevap : Mali Konular

fenerium harcamalarýnda bizi geçtikleri için herkes fenerlilere övgü dolu sözler ediyor ya, ben görürdüm gs store gibi bir zincirleri olsa ne kadar ciro yaparlardý.

15 gündür istanbulun merkezinde 15 tane parçalý taraftar formasýný bir araya getiremedi bizim store yetkilileri. bugün en son mecidiyeköyü birbirine kattým, yazýklar olsun kimlerin elinde oyuncaksa bu store maðazalarý. yok efendim merkezin stoðunda yokmuþ orjinal forma bile getirtmekte sýkýntý yaþanýyormuþ, bin tane bahane. ulan ben yanlarýnda 4 maðazayý aradým 15 forma buldum, bu iþi yapýp 15 günde formalarý tek yerde toplayabilecek organizasyonu yapmaktan aciz öküzlerin eline vermiþler maðazalarý sonra ciro bekliyorlar, kar bekliyorlar, baðlý koyunu otlatamayacak adamlarý oraya oturtup maðaza müdür yaparsan 100M da ciro yapsan zarar eder o maðaza, ne hesap yapabilir ne stok tutabilir bu hayvanlar.


ben bunu yeni gormusum. diline saglik abi. + ben bu adamlarin kimseyi dinleyeceklerinede inanmiyorum. adamlardaki hava Gs baskaninda yok. bir yaziklar olsunda benden gelsin bu sefil rezalet arkadaslara

#37 zoransimovic

zoransimovic

  Senior Member

 • Members
 • 1.560 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Nisan 2013 - 09:38 ÖS

Cevap : Mali Konular bu iþlerden çok anlamam ama 32 gstore var sayýsý artmýþtýr yenileri açýlýyo sürekli...yurtdýþýnda çok popüler olduðumuz örneðin Kuveyt,Mýsýr,Fas,Cezayir vb islam ülkeleri ve Almanya ve diðer taraftarýmýzýn yoðun olduðu Avrupa ülkelerinde neden açýlmýyoruz?Ülkemizin özellikle karadeniz ve doðuda taraftar sayýmýz fazla ancak buralarda gsstore olmasý gerekenden çok az..

#38 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Nisan 2013 - 12:36 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Yarýn açýn sorun maðazalara CL logosu var mý ellerinde diye. En az 8 tanesinde yoktur :)

#39 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2013 - 07:16 ÖS

Cevap : Mali Konular REKLAM ÝÇÝN YARIÞIYORLAR Sponsorluk anlaþmasý konusunda çok önemli mesafe eden kateden G.Saray'ýn asýl bombayý ise çok yakýnda patlatacaðý iddia edildi. Þu anda forma reklamý için Türk Telekom'dan yýlda 5 milyon dolar kazanan G.Saray, bir Rus, bir Uzakdoðu bir de Arap firmasýyla forma reklamý konusunda görüþmelerine devam ettiði ve G.Saray formasýyla adeta birlikte anýlacak bir forma reklamý için anlaþmaya çok yakýn olduðu iddia edildi. 3 AYRI ÜLKEDEN Arap firmasýnýn havayolu þirketi, Rus þirketinin Aysal'ýn da iþ yaptýðý enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firma, Uzakdoðu þirketinin ise teknoloji firmasý olduðu iddia edildi. G.Saray'ýn yeni forma reklamý karþýlýðýnda yýlda 10 milyon euro'dan 5 yýl için 50 milyon euro'luk bir anlaþma yapmaya çalýþtýðý ise gelen bilgiler arasýnda. Skorer *** Yýldýz oyuncun varsa,basarý da geldiyse TOFAS, AVEA, ÜLKER CROWN, KÝTKAT, ETÝ popkek yerine dunya firmalarý da sýraya girer tabi..Cok buyuk isler yapýldu su ana kadar bu sene..

#40 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2013 - 08:03 ÖS

Gazprom, Emirates, Samsung olabilir heralde. Aysal'8n Gazprom ile bir iliþkisi var mý?
1 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 1 ziyaretçi, 0 gizli üye