İçeriğe git


Resim
- - - - -

Weslej Sneijder


 • Please log in to reply
69 replies to this topic

#21 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 03:13 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder En baþýnda söylemiþtim, ayný yerden üst üste aðýr sakatlýklar geçirdi, iyice kontrolden geçirmek lazým..Hafiften injury prone durumu söz konusu gibi..

#22 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 03:13 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder

Wesley hakkýnda ESPN den güzel bir yazý..Sakata geliyoruz sanki..


Ferhat hocam,bunun tersi guzel yorumlar da bulabilirsin..

#23 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.288 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 03:19 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder

Hafiften injury prone durumu söz konusu gibi..

hafiften deðil baya büyük sorun olmuþ zira saðlýklý bir wesley için 8 milyona kramponu alýrdýk gibi gelmeye baþladý bana..

bunun tersi guzel yorumlar da bulabilirsin..

Oynadýðý zaman herkes övüyor abi onda sorun yok sahaya çýkartamazsak kýçýmýzda patlar..

#24 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.917 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 03:26 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder 1milyonluk adam sahaya çýkmazsa dert edilmez ama yýllýk 5 alacak bir oyuncu eðer Gökhan Zan gibi olacaksa almasak daha hayýrlý olur. Sözleþme imzalanmadan önce sanýrým bir kontrol yapýlacaktýr.

#25 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 03:57 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder

sayfanýn sonuna doðru var sakatlýk bilgileri, son iki sene bildiðin yatýþ olmuþ;

http://www.transferm...ieler_4673.html

daha önce transfer topiðine koyduðum þu yazýda da buna deðiniliyordu;

http://www.goal.com/...he?ICID=HP_TS_2

bir de bu adam bizim 5-6 milyon euro'luk teklifi 2 hafta daha düþünücem diyor ya, al at o uefa kupasýný bize fazlaymýþ demek ki..

#26 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.288 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 04:08 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder

son iki sene bildiðin yatýþ olmuþ;

1 sene yedek kalan hamiti 20 maçta topladýk..bakalým bu kaç ay sürecek..
Melo hala %50-60..Engin form tutamadý..Formsuzlar kulübü olacaðýz..Ah bir iyleþsek form tutsak neler yapacaðýz efsanesiyle türküler yakacaðýz..

#27 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.693 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 04:43 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder Bence de gelmesin artýk, yerine 2-3 düzgün adam alýp eksikler giderilsin.

#28 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.917 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 05:03 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder Okudukça soðuyorum ben bu transferden. Geçmiþinde 1-3 ay arasýnda 3 sakatlýðý var yanlýþ hesaplamadýysam. Hepsi de 11/12 ve 12/13 sezonunda. Biraz sorunlu gibi sanki.

#29 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 05:45 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder yavas yavas herkes benim baslangictaki pozisyonuma geliyor ama her gecen an sneijder bize daha cok yaklasiyor. bugun de bitti, cumaya kadar yolu var, ondan sonra bizde demektir.

#30 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.288 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 06:26 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder Sakatlýðý yoksa baþým üstüne buyursun gelsin .. Sakat ise Ronaldinho Messi gelse istemezük.Çok net..

#31 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 07:23 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder Euro 2012de oynadimi?

#32 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 08:11 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder Oynadý tabi..Fakat, Hollanda gruptan cýkamadý..

#33 Cihan

Cihan

  Senior Member

 • Members
 • 771 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2013 - 08:11 ÖÖ

Cevap : Weslej Sneijder

Eklenmiş Resim
Gozler alissin, yakinda koyarlar.

#34 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.288 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2013 - 10:06 ÖÖ

Cevap : Weslej Sneijder Böyle bir haber göremedim sitede..

#35 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.288 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2013 - 10:19 ÖÖ

Cevap : Weslej Sneijder

http://skorer.milliy...037/default.htm

babama soracam demiþ :)
Ya alýn adamý istanbula getirin..karar verme gel tesisileri stadý tutacaðýmýz evi ortamý gör sonra karar ver de..Geldiðinde çýkamayacak zaten..Bu ne kifayetsizliktir yahu.

#36 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2013 - 11:34 ÖÖ

Cevap : Weslej Sneijder Milliyet'in haberleri bu surecte dogru gelmiyor bana..Ayrýca, Wesley antremanlara cýkýyor,cok problem olmaz ama once eksikleri gidermemek cok ilginc..

#37 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2013 - 11:51 ÖÖ

Cevap : Weslej Sneijder ilk baþta gelseydi 40 gün 40 gece düðün yapýlýrdý þimdi sorsan anasýnýn þeysine yolu var demeyen az bulunur.

#38 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2013 - 01:27 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder

AHmet Çakýr yazmýþ...

Sneijder transferi inþallah olmaz!
Yaklaþýk 10 gündür futbol gündeminin 1 numaralý maddesi Wesley Sneijder’in Galatasaray’a transferi. Üstelik sadece yurtiçinde deðil dýþarda da epeyce yankýlanan bir hamle bu. O bakýmdan Sarý Kýrmýzýlý yönetimin Hollandalý oyuncuya talip olmakla bile büyük bir rüzgar oluþturduðunu görmezden gelemeyiz.

Gerçi sonrasýnda bunun bir faturasý olur. Transferin gerçekleþmemesi halinde kaçýnýlmaz olarak ‘beceriksizlik’ suçlamalarý gündeme gelir. Geçmiþte de benzer durumlarýn yaþandýðý hatýrlanýp hesap topluca sorulur. O kadarla da kalmaz, takýmýn karþýlaþtýðý kötü sonuçlarda da ‘Almazsanýz Sneijder’i, iþte böyle olur!’ türünden baþaðrýlarý doðar.

Nitekim daha þimdiden “Yüzde 95 geliyor” sözlerinin fos çýkmasýndan ya da en azýndan henüz gerçekleþmemesinden doðan sýkýntýlar kapýda. Taraftarýn havaalanýna gitmesine yol açabilecek kadar kesin açýklamalarýn doðru çýkmayýþý birkaç gün sonra yönetimin saklanacak yer aramasýna neden olabilir.

Bu çaptaki bir oyuncunun gittiði her takýma önemli katkýlarda bulunacaðý ortada. Ancak dengeleri bozabilecek maliyeti ve çýkabilecek baþka sorunlar gözden uzak tutulmamalý. Daha þimdiden baþlayan eþiyle ilgili birtakým yayýnlar bile ileriki günlerde takýmý etkileyecek bir sýkýntýya dönüþebilir.

Sarý Kýrmýzýlý yönetimin bu oyuncuyu alýrken bir futbol aklýyla hareket etmediði ve hatta teknik heyetle bile uyum içinde olmadýðý iddialarý ortada. Baþkan Aysal, sezon baþýnda verdiði ‘çilek’ sözünü yerine getirme gayreti içinde görünüyor ama bu olayýn yol açabileceði sorunlarý görebilecek kadar deneyime sahip deðil.

Farkýndaysanýz teknik heyet ve takýmda sessiz bir bekleyiþ sözkonusu. Sneijder transferiyle ilgili o kesimde herhangi bir heyecan ya da en azýndan beklenti görülmüyor. Çünkü bu tür transferlerin oluþturduðu rüzgar çoðu zaman önce bulunduðu yeri yýkar. Geçmiþte bunlarýn sayýsýz örneði görülmüþtür. Galatasaraylýlar en azýndan Kosecki olayýný hatýrlasýnlar, yeterli olur.

Sarý Kýrmýzýlý takým zaten ligin en güçlü iki kadrosundan birine sahip. Avrupa’da baþarý konusunda ise sýnýra gelindiðini zaten herkes kabul ediyor. Yani Sneijder’i transfer edip de finale doðru filan yürüyecek deðilsiniz. Tam tersine ligdeki olasý baþarýsýzlýklar için bile ‘Parayý o aldý, oynasýn da takýmý kurtarsýn!’ durumu ortaya çýkabilecektir.

Sadece Galatasaray için deðil baþka takýmlar için de bu tür transferler ciddi bir sorun oluþturur. Çünkü pek çok hesabý yeniden yapmanýz gerekir ve bu da mevcut yapýyý güçlendirmek yerine zayýflatabilir. Takýmýn Sneijder’e göre yeni bir oyun yapýsýna kavuþturulmasý çalýþmalarý sýrasýnda beklenmedik kayýplara uðrayýp elinizdeki avucunuzdakini de arar hale gelebilirsiniz.

Devrearasýna girerken Fenerbahçe’nin en az üç transfer yapacaðý en yetkili aðýz tarafýndan açýklandý. Ben de ‘herhalde cinnet durumunda’ diye düþünmekten kendimi alamadým. Çünkü bu dönemde yapýlacak üç transfer sizin çok güçlü kadronuzla bile ilk 3’e giremeyiþinizden baþka sonuç vermez. Nitekim bu durumu çok iyi bilen teknik adamýn transferleri önlediði fark ediliyor. Gerçi daha epey zaman var ama Fenerbahçe’de Belhanda gibi bitmiþ görünen bir transfer bile gündemden kalkmýþ gibi. Doðrusu da budur.

Yakýn yýllarda Beþiktaþ bu cinneti yaþadý, sonucu ortada! Quaresma’nýn bulunduðu bir takýma Simao’yu da alabilecek kadar futbol gerçeklerinden uzak iþler yapýldý. Faturasýnýn da ne kadar acý ve utandýrýcý olduðunu hepimiz görüyoruz.

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sorunlarýný transferle giderebileceklerini düþünmek düpedüz cinnettir! Yapýlmasý gereken iþ, kadrodaki fazla adamlarý bir an önce göndermek ve eldekilerden en iyi biçimde yararlanmaya çalýþmaktýr. Evet, Sneijder transferi çok büyük bir bombadýr. Ancak nerede patlayacaðýný da iyi görmek gerekir.#39 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2013 - 01:29 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder Ahmet Cakýr'a zerre itimat etmiyorum..Fýrsat buldukca Galatasaray hakkýnda negatif yazan baykuslardan biri..Bir dolassýn..

#40 bellrock

bellrock

  Senior Member

 • Banned
 • 3.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2013 - 01:45 ÖS

Cevap : Weslej Sneijder dengeleri bozar dengeleri bozar. iki de bir bu laf. sizin kafanýza zýcayým. buradan avrupa'ya gidince atletico madrid'de 1,5 milyon'a oynayýnca falcao 4-5 alýyorsa denge bozulmuyor. burada denge bozuluyor. ziktirin gidin. iyi hep çoluk çocuk gelsin denge bozulmasýn. býrakýn bu iþleri. takýmýn güçlü olacaksa denge menge farketmez. bu sadece korkaklýktýr. sneijder'i kaça getirecen 1'e mi. türk oyuncularýn yavþaklýðýndan baþka bir þey deðil denge olayý. yabancýlarýn dengesi bozulmuyor ama. hep bizimkilerin bozuluyor. önce fatih terim'in dengesi bozuldu bence. sene baþýnda ujfalusi sakatlanmasaydý baþkan kaka falan ciddi bir transfer yapacaktý. orada yýrttý. þimdi de ben istemem triplerinde. niye. iþine gelmiyor. adamýn altýnda ezilir. hollanda'lý çatýr çatýr konuþur diye korkuyordur. milan'da baþýna gelenleri biliyoruz. frank de boer olayýný da biliyoruz. o istiyor ki futbolcu ona minnet duysun. baþkan süper bir futbolcu transferinde engeli hep fatih terim'in çýkardýðýný gördü. olur olmaz o ayrý bir konu ama arkadaþ takýmda 2-3 süper futbolcu olmalý. dengeymiþ hadi caným sen de.
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye