İçeriğe git


Resim
- - - - -

Nba 2012-2013


 • Please log in to reply
35 replies to this topic

#1 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Kasım 2012 - 12:49 ÖÖ

Geçen sezon sýnav yüzünden, evde nbatv'de olmasýna raðmen tek bir maç bile seyredemedim. Zaten bir ilgi azalmamda vardý uzun süredir. Lebron paçayý iyi yýrtmýþ. Geçen sezonda þampiyonluk yüzüðünü alamasaydý o baský altýnda uzun yýllar sürünürdü.

Bu sezon ise þu son 2 gündür takip etmeye baþladým gene. Miami-Boston maçýný seyrettim, bugünde spurs- hornets maçýnýn tekrarýna þöyle bir baktým. Miami- Boston maçý fena bir maç deðildi. Miami geçen sezon þampiyon olmuþ ama koçu pek güvenilir bir tip gibi gelmedi. Wade-Lebron-Bosh-Allen'lý kadronun boston'ý dümdüz etmesi gerekirdi. Bir lakayýtlýk sezdim. Basketçiler koçu taþýyorlar. 4-5 sene nba'i domine edebilecek bir takým bu ama koç yüzünden çok sorunlara da gebe kalabilirler.(geçen seneyi pas geçtiðim için þampiyon olmalrýna raðmen nasýl bir koç performansý sergiledi haberimde yok)

Boston'da sorun Garnett. Hücumu çok geriye gitmiþ. Rondo hýzlý, yýldýz statüsünde çok iyi bir guard ama lider karakterli deðil. 2 yýlý daha konferans finali, yarý final, çeyrek final düzeyinde geçiriler ondan sonra Detroit gibi çöküþe geçerler. Miami koç yüzünden veya disiplinsizlik, aþýrý sakatlýk yüzünden bir sorun yaþamazsa Boston'ýn þu kadrosu nba finalini göremez artýk.

San antonio maçýnda ise Duncan 20'li sayýlarý buldu. Spurs, Duncan'ý bir þekilde canlý tutmalý ve oyunu onun üzerinden kurmalý. Sayý atamasa dahi. Duncan'ý biraz bizim Hakan Þükür'e benzetiyorum. Finale çýkmalarý zor gibi ama Duncan'ý soðutmazlarsa(hücumsal açýdan sýcak tuttarlarsa) bir yarý final veya belki bir final çýkartabilirler.

Hornets'teki oyuncular içerisinde tanýdýðým hiç kimse yoktu. En son hornetsi izlediðimde chris paul vardý þimdi kaþlarý bitiþik antony diye biri çýkmýþ. Birde Aminu diye atletik bir oyuncularý var. Aslýnda hýzlý bir takým hornets ama mevkisi öyle final hedefleyecek düzeyde deðil.

Lakers'ýn maçýný izlemedim ama kaybediyorlar galiba. Lakers büyük koçlarlar çalýþma zorunluluðu olan bir þirket. Vasat bir koçla yapamýyorlar. Mike Brown hatýrladýðým Lebron'un Cleveland'da ki koçuydu. O zamanda beðenmezdim. Þöyle Mustafa Denizli'nin profiline yakýn bir basketbol koçuna ihtiyaçlarý var.


Volkan'ýn mesajýný bu þekilde buraya alarak baþlýðý açalým. Bu arada Volkan hayli kopmuþ NBA'dan :)

Celticssss hurrrraaaaaaaaaaaaa!

#2 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Kasım 2012 - 01:13 ÖÖ

Cevap : Nba 2012-2013 Yeni topic iyi olmus...:) Ilk maclarin en önemli olayi KG´nin Ray Allen´e cektigi "ayar"di bence, bir kez daha helal olsun dedirtti...

#3 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Kasım 2012 - 01:30 ÖÖ

Cevap : Nba 2012-2013 Volkan yemiþ bitirmiþsin Celtics'i mi :) Her sene bunu söylerler bizim için, her sene herkesi yanýltýrýz. Bir kere Doc ve Rondo olduðu sürece, Celtics her zaman playoff yapar. Doc, Orlando'da draft edilmemiþ oyunculardan kurulu bir takýmý bile neredeyse playoffa sokacak kadar iyi bir koç. Pek çoklarýna göre(ben dahil) Nba'de ki en iyi üç koçtan biri(diðerleri için bakýnýz; Spurs ve Mavs). Bence en iyisi taktiksel düzeyde ama Popovich genç oyuncularý lige katmada daha baþarýlý. Bizim ki biraz veteran takýntýlý. O kýsmý sevmiyorum iþte. Bunun dýþýnda Celtis'in Rondo-Bradley-Green-Sully-Melo þeklide gayet genç ve potansiyelli oyuncularý var. Melo çok ham. Lakin Celtic hem bugün için hem yarýn için çok dengeli bir kadroya sahip. Bass ve Lee gibi çok önemli rol oyuncularý var. Elinde takas yapacak çok önemli parçalarý var. Oldukça alt sýralardan çok iyi oyuncular yakalayan Danyy Ainge gibi yine Nba'in en baþarýlý GM'lerinden biri var. Var oðlu var yani. Veteranlara gelince (KG, Pierce ve Terry), playoff baþladýðýnda hepsi 10 kaplan gücünde olur onlarýn :) Þimdi sene baþý yeni parçalarý takýma monte etme, kimya falan derken sallantýlar olur. Normaldir. Garnett ise Rondo ile beraber takýmýn en önemli oyuncusu þu an. Miami ve Lakers için ayrý postlar atarýz daha sonra, Muhi'yi de getiririz(bir dokun bin ah iþit :)). Orada maça da deðiniriz.

#4 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Kasım 2012 - 01:46 ÖS

Cevap : Nba 2012-2013 Lebron sakatlanmazsa, Miami çok rahat bir sekilde þampiyon olur...Wade gecen sene sakat sakat oynuyordu ama bu sene sýkýntýsý kalmadý...bu sene Miami 70+ mac kazanabilir

#5 InSoMNiAsTaN

InSoMNiAsTaN

  Senior Member

 • SIT
 • 5.246 mesaj
 • LocationAtasehir - Istanbul

Yayınlanma tarihi 03 Kasım 2012 - 01:49 ÖS

Cevap : Nba 2012-2013

Lebron sakatlanmazsa, Miami çok rahat bir sekilde þampiyon olur...Wade gecen sene sakat sakat oynuyordu ama bu sene sýkýntýsý kalmadý...bu sene Miami 70+ mac kazanabilir

Akþam Carmelo çarptý yalnýz arkadaþlara :)

#6 Volkanus

Volkanus

  Senior Member

 • SIT
 • 4.403 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Kasım 2012 - 03:38 ÖS

Cevap : Nba 2012-2013

Volkan yemiþ bitirmiþsin Celtics'i mi :)

:) Hocam, saðolasýn yeni topik için. Gerçekten nba'den, spordan þu kpss yüzünden 1 yýl koptum. Daha evvelde ilgimde azalma vardý ama geçen yýl final oynayan takýmý(thunder) bile temmuz'da filan öðrendim. Neyse Celtics'e gelince bana 2000'lerdeki Detroit'i hatýrlatýyor. Detroit'te þampiyon olduktan sonra 5-6 yýl zirvede(yarý final- konferans finali) düzeyinde kalmýþtý sonra düþmüþtü. Boston'da da bu tehlike var. Garnett-Pierce yaþlanýyor, Rondo tecrübe kazanýyor ama Rondo öyle tek baþýna þampiyon yapacak düzeyde deðil. Ama genede bu sene eþleþmelere göre bir yarý final, belki bir doðu finali çýkartýrlar.

Bu sabah Miami-New York maçýna baktým ve Miami koçunun gerçekten yetersiz olduðunu bir kez daha gördüm. maç esnasýndaki dudak hareketleri bana fenerli Lorant'ý hatýrlattý. Maimi'nin þu kadrosunun 4-5 sene full þampiyonluk çekmesi gerekir bana göre ki ne lebron'un ne de Wade'nin fiziðinde bir basketçi yok ortada.(gerçi son draftlarda gelenleri bilmiyorum ama yoktur herhalde). Fakat bu koç yetersizliði nedeniyle sanki bana bu senede þampiyonluðu alýrlar, sonrasý muamma gibi geliyor.

New York'a gelince Miami'yi farklý yendiler fakat bana güven vermediler. Carmelo takýmýndan ayrý bir tip gibi oynuyor. Felton yoktan bir pozisyonda asisti yaratýyor, Carmelo üçlüðü atýyor. Carmelo gider þöyle bir Felton'a müteþekkir bir el hareketi filan yapar diye beklerken adam umursamadan geri dönüyor. Birde Lebron'un aðýrlýðý altýnda eziliyor, bu belli ediyor kendini sahada. Þu birkaç yýlda bir þampiyonluk alamazsa kaybeden sýnýfýna girecek Carmelo'da.

#7 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Kasım 2012 - 04:53 ÖS

Cevap : Nba 2012-2013

Muhi'yi de getiririz(bir dokun bin ah iþit :))


Vallahi tam o durumdayým abi :)

Bu takýmýn zaten normal sezonda 1. olmayacaðý, tam olarak playoff'da gücünü göstereceði belliydi ayný Boston gibi ama (preseasonla birlikte 0-11 oldu galiba) bu biraz fazla oldu :)

2-3 maç daha geçsin detaylý bi inceleme yazý yazarýz.

Þimdilik söyleyeceðim sadece 0-6 olsun da bari "Stay with us Mike Brown" vaziyetine gelmeden iþler çözülsün :)

#8 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Kasım 2012 - 11:03 ÖÖ

Cevap : Nba 2012-2013 Volkan, ligi az takip eden biri için tespitlerin harika. Savatege'nin kulaklarý çýnlasýn, iyi futbolcunun mevkiisi olmaz der(ki benim hastasý olduðum bir laftýr), iyi yazarýnda da mevkiisi olmuyor :) Galatasaray'ýn basket bölümünde de daha sýk senin yazýlarýný okumak isterim vallahi. Melo'nun Lebron karþýsýndaki durumu draft edildikleri zamana kadar gidiyor zaten. Tebrik meselesine gelince, hayli büyük egolar bunlar. NBA'de Celtics hariç pek bulamazsýn, yýldýzlarý egolarýndan sýyrýlmýþ takým. Çünkü bizde 'Ubuntu' var :) Miami koçu için benzer þeyler düþünüyorum. O, orada zaten Riley'nin söyledikerini yapmak için bulunuyor bence(fazla mý haksýzlýk ettim adam bilmiyorum). Rileysilin yani :) Lakin NBA genelinde, böyle büyük yýldýzlarýn olduðu tüm takýmlar zaten silik koçlarý tercih ediyor günümüzde. Geçen sene Howard ve SVG'nin kapýþmasýný da görünce, bu böyle devam edecek gibi sanki. Muhi neder bilmiyorum ama benzeri Lakers'da da var þu an. Yýllarca Lebron'un altýnda ezilmiþ ve bözülmüþ adamý, þimdiki yýldýzlarýný idare etmek için kullanýyorlar. Bence hücum anlamýnda çok iyi bir koç Brown, ama ben bu tip karakterleri ve 'iþine geldiði için idare edicileri' oldum olasý sevmediðim için, kendisini pek hazetmem. Miami'nin hayli zayýf noktasý var. Biraz daha uzun bir yazýda deðiniriz. Ama þu an NBA'in pazarlama silahi, Lakers ile birlikte. Esas gücü(medya, hakemler vs) buradan geliyor. Bakma sen öyle 'Amerika'nýn en nefret edilen takýmý' yakýþtýrmalarýna falan. Bizim Galatasaraylý Melo bile tatilde Miami tshirt'ü ile dolanýyor :) Ama zaaflarý var. Hem de ciddi zaaflarý. Ben Miami'nin, eðer sistemini oturtursa Lakers'ý geçemeyeceðini düþünüyorum. Zira Howard maymun eder bunlarý pota altýnda. Lakers ile eþleþtiðinde medya ve hakem faktörü de yanýnda olmaz. Zira Lakers dünyanýn gözbebeði. Ama bunlar için biraz beklemek lazým. Daha erken bazý deðerlendirmeler için. Knicks ise çok iyi bir takým. Þimdi ki koçlarý, savunmacý bir koç ve takýmý bu yönde editliyor. Lakin o þehir biraz karýþýk. Öncelikle orasý her zaman Yankeeler'in þehri. Pek çoklarýna göre(ben dahil) Lebron'un Miami'yi seçmesindeki ana etken de bu. Medyasý inanýlmaz Türkiye medyasý gibi. En küçük olayda takýmýn altýný oyar. Þehir o kadar büyük ve kozmopolit ki, hem her takým ciddi taraftar bulur o þehirde. Kendi seyirciside inanýlmaz kötü bir seyircidir(çünkü Yankeelerin yanýnda Knicks üvey evlattýr onlar için). Kobe için MVP tezahüratlarýnýn SC'dan daha fazla çýktýðý tek yer MSG'dýr mesela. Yine de bu sene daha odaklanmýþ görünüyorlar. Ben baþarýlý bir sezon bekliyorum ama öncelikle Amare'nin dönüp, takýmýn o þekilde ne vereceðini görmek lazým. Zira þu ana kadar Amare-Melo pek tutmuþ bir ikili deðil. Bu tutmaz ise iþte o zaman Knicks kucaðýnda saatli bombayý bulur. Celtics (hurraaaa :)) ciddi zamana ihtiyaç duyan bir takým bu aralar. Rondo için söyledikerin doðru fakat Rondo zaten o tür bir oyuncu. Yani kendi oynayarak þampiyon yapmaz ve hiçbir zaman da yapamaz ama takýmýný oynatarak þampiyon yapar, O'nun farký ve bizim gücümüzde bu zaten. Ama karekter olarak hala gerekli olgunluða sahip deðil. Yine de her sene üstüne koyuyor. Lisede NBA'in ne olduðunu bilmeyecek kadar cahil olan bir oyuncudan bahsediyoruz nihayetinde :) Garnett ve Pierce ise büyük profesyoneller. Zaten yaþlýlýk sýnýrlarýný da çoktan geçtiler hatta. Ama bu Galatasaray bayan basketbol takýmýna da bazý göndermeler yapabileceðimiz baþka bir yazýnýn konusu. Vakit bulursam orada geçeceðim.

#9 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2012 - 08:13 ÖS

Cevap : Nba 2012-2013

An itibariyle Mike Brown kovuldu, mutluyuz :)

D'antoni, Jerry Sloan, Nate McMillan, Stan Van Gundy deniyor. Bunlarýn içinden D'Antoni ve Gundy imkansýz, Nate olabilir, Sloan plase bence...

Ýçimizden geçen belli tabi :)

Eklenmiş Resim

#10 Volkanus

Volkanus

  Senior Member

 • SIT
 • 4.403 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2012 - 11:28 ÖS

Cevap : Nba 2012-2013 Mike'ýn kovulacaðý belliydi zaten. Utah maçýnda birde yanýndaki ekipte eski washington koçu Eddie Jordan'ý görünce iþlerin niye rayýnda gitmediði daha bir anlaþýlýr oluyor. Lakers'ýn ihtiyacý olan hoca tipi Mustafa Denizli gibi olmalý ama nba'de bu tarz bir koç tipi var mýdýr yokmudur bilemiyorum. Phil jackson þöyle artýk yetiþmiþ ama çokta yaþlý olmayan (yaþlarý 25 üzeri olan) süper yýldýzlarý seviyor. Aslýnda Phil, Miaminin hocasý olsa þöyle 3-4 sene þampiyonluðu rahat götürür. Lebron, Wade tam aradýðý yýldýzlar. Lakers'ýn Utah maçýný seyrettim. Kobe ve Howard dýþýnda oynayabilen yok. Kobe'de iyi durumda deðil ama zekasý diðerlerinin önünde. hele hele bir gasol var, evlere þenlik. Bir tane olumlu hareketini o maçta görmedim. Ruhu baþka yerde bedeni baþka yerde. Blake diye beyaz bir guardlarý var 38'lik Fisher nerdesin diye sordurtturuyor. yeni gelecek koç takýmýn geri kalanýný tedavi etmeli. Onlarý oyunun içine sokabilmeli. Nash'i de almýþlar sakatlanmýþ. Nash saðlam dönerse gene iþ yaparlar. Howard'ý iyi besleyebilirler. Bu arada world peace isimli birisini görüyordum birkaç seferdir, meðerse ron artest'miþ :) Utah'da enes'i ilk kez seyrettim. Enes'de fizikte var, hýzda var(mesela mehmet okur yavaþ oynayan bir basketçiydi), fakat basketbol-takým zekasý tam yerli yerine oturmamýþ. mesela maçýn 2. periyodunda Howard'ý mükemmel savundu iki pozisyonda. O an helal olsun, kendini mükemmel yetiþtirmiþ dedim fakat ondan sonra bir baktým asýl mevkisi olan merkeze gelmiyor. Howard'ý Utah'ýn guardlarý savunmaya baþladý ki komik sahneler ortaya çýkmaya baþladý. Koçuda hemen oyundan aldý zaten. Utah onca basketçisi gitmesine raðmen hala standart bir takým olmayý sürdürüyor. Yalnýz bu yeterli deðil bana göre. Sadece Howard'ýn oynadýðý lakers'ý çokta kolay geçemediler.

#11 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2012 - 09:07 ÖÖ

Cevap : Nba 2012-2013 I am one of those muthafucka who wants him!!! Mike Brown cok buyuk bir hata idi, daha fazla zaman gecmeden bu hatadan donmeleri iyi oldu. D'antoni gelmesin kesinlikle.

#12 eminucf

eminucf

  Senior Member

 • SIT
 • 2.253 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Kasım 2012 - 09:48 ÖS

Cevap : Nba 2012-2013 Tayfun gözün Aydin geldi senin ki.Adama mike brown muamelesi yapma yahu. Bu arada Memphis çok iyi baþladý sezona ha keza spurs.Lakers Heat finali bu sene olmaz tahminimce.Heat Thunder finali normal olan.

#13 Emretumen

Emretumen

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 58 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Kasım 2012 - 03:40 ÖS

Cevap : Nba 2012-2013 En büyük Miami Heat baþka büyük yok.Bu sene new yorkta þaþýrtýcý þekilde iyi gidiyor.

#14 eminucf

eminucf

  Senior Member

 • SIT
 • 2.253 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2012 - 10:52 ÖÖ

Cevap : Nba 2012-2013 San antonio ve memphis çok iyiler ancak playoffta iþ deðiþir. New york benide çok þaþýrtýyor,her sene suck etmelerine :) alýþtýðýmdan olsa gerek þaþkýným!

#15 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2012 - 02:34 ÖS

Cevap : Nba 2012-2013 Evet New York gercekten çok þaþýrtýcý bu sene...Miami bu kadar iyi olmasaydý, þanslarý olabilirdi Bu arada Memphis is yapabilir, eðer sakatlýk sýkýntýlarý olmasa tabi

#16 eminucf

eminucf

  Senior Member

 • SIT
 • 2.253 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Aralık 2012 - 09:31 ÖÖ

Cevap : Nba 2012-2013 Orlando dün akþam Dwight Howard ýn eline-beline verdi maðlubiyeti:)

#17 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Aralık 2012 - 09:51 ÖÖ

Cevap : Nba 2012-2013 Bu spor yoneticileri bu kadar para alirken rahat uyuyorlar mi merak ediyorum. Biz burada bagirdik su D'Antoni okuzunu getirmeyin diye, Lakers gibi takiman basina su salagi getirdiler.

#18 loop_

loop_

  Senior Member

 • Members
 • 697 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Aralık 2012 - 03:27 ÖÖ

Cevap : Nba 2012-2013 omer iyi basladi spurs onunde.... ikinci ceyrek sona erdi. houston r - spurs macinda. skor: 63-64.......

#19 loop_

loop_

  Senior Member

 • Members
 • 697 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Aralık 2012 - 05:25 ÖÖ

Cevap : Nba 2012-2013 mac uzatmaya gitti. macin son sayisi omere ait.kritik bir atis denedi....muthis ikilik 120-120.... son saniyede duncani da iyi blokladi.maci donduren oldu omer he aniyla... sayi rekoruda kirdi.21 sayi:) basladigi gibi guzel biterse muths olur. bakalim....

#20 loop_

loop_

  Senior Member

 • Members
 • 697 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Aralık 2012 - 05:28 ÖÖ

Cevap : Nba 2012-2013 omer double double yapti... ama mac spursa gidecek gibi...tecrube konusur uzatmada...top kayiplari basladi houston da. 124-120 su delphino'yu cok aramismi houston? rezil bir oyun oynadi,her yonden...sayi,ribaund,top calma,top kaybi,pas...her sey berbatti bu oyuncunun bu macta. omerin ve digerlerinin cabasina yazik oldu. 124-130 spurs son 44 saniye uzatmada..... bitti gibi... 131 oldu. 132 oldu..duncana sahayi zindan etmisti omer bu macta . performansi alkisi hak ediyor bravo omer asik.
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye