İçeriğe git


Resim
- - - - -

Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
349 replies to this topic

#61 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Ekim 2012 - 11:57 ÖS

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Abicim senin yönettiðin bir ligde biz hiç üst sýradan drafta giremeyecek miyiz? :) Neyse en azýndan takým sayýsýnýn artmasý ve, 12 oyuncuya çýkmak iyi olmuþ, en azýndan ilk üç sýradan drafta giremeyen katýlýmcýlarýnda þansý olacak. Oyuncu sayýsý az olduðunda, ilk sýralardan draft yapanlarý (özellikle Durant ve Lebron'u alanlar) çok acemi veya þanssýz deðiller ise geçmek imkaansýz oluyor playoff da, adam da Durant o hafta 4 maça çýktý mý bir tarafýný yýrtsan geçemezsin 10 kiþilik bir takýmda rakibini playoff da. O yüzden arttýralým demiþtim zaten. Ýyi oldu. Gerçi 16 takým 13 oyuncu daha iyi idi ama buna da þükür. Transferi ikiye indirmen de iyi olmuþ ama hafta da bir transfer daha iyi olurdu. Seneye 1 yapmakta fayda görüyorum :) en azýndan ben o tür bir lige katýlýrým. Zira devamlý oyuncu deðiþtirmek haksýz rekabet yaratýyor, bizim ki gibi herkesin tam takip etmediði liglerde. En azýndan iki olmuþ, buna da þükür... Çer-çöp konusu doðru ama, draftta almadýðýn, uðraþmadýðýn çer-çöp ile her hafta al býrak yapmak daha saçma o yönden bakarsan :) Neyse, sözün özü deðiþiklikler iyi olmuþ, eline saðlýk. Yine de seneye daha radikal kalýrým þimdiden söyliyeyim :) Draftta en iyi sýralar 1 ve 2 dir hiç kendimizi kandýrmayalým. Adam .500'ün üstünde 30 sayý basýyor, yanýna PG kadar asist, C kadar ribaunt koyuyor. nerden baksan 2 kiþilk oynuyor ve en az 3 'kategori katilini' :) absorbe ediyor. Yine de Paul sakatlanmadan oynarsa 3. sýrada þanslý bence. Bu arada ben ikinci lige giremedim :) davetiye vs yok mu :)

#62 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 12:03 ÖÖ

Bu arada vgm de geri döndü. Bilenler için bombayý atayým araya :)

#63 InSoMNiAsTaN

InSoMNiAsTaN

  Senior Member

 • SIT
 • 5.460 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 12:03 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Az önce bir mock up draft yaptým. Son sýradan draft edince daha dengeli bir takým kurma kýsmý tartýþýlýr. Ýlk turda üst üste 2 drafttan sonra araya 30 draft giriyor. bir anda vitesi 1'e alýyorsun :) iyi bir strateji geliþtirmek lazým. Bu arada rose ne durumda? umut var mý?

#64 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 12:09 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013

Az önce bir mock up draft yaptým. Son sýradan draft edince daha dengeli bir takým kurma kýsmý tartýþýlýr. Ýlk turda üst üste 2 drafttan sonra araya 30 draft giriyor. bir anda vitesi 1'e alýyorsun :) iyi bir strateji geliþtirmek lazým.

Bu arada rose ne durumda? umut var mý?


Strateji acik hocam.. Ýlk 2 turdan sonra potansiyeli olan rookie lere ya da gecen sezon fazla sure bulamamais ama bu sene oynayip patlama yapma ihtimaliolan adamlara yonelmek. Dedigim gibi.. Cok iyi takip etmek gerekiyor..

#65 InSoMNiAsTaN

InSoMNiAsTaN

  Senior Member

 • SIT
 • 5.460 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 12:20 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Bir ön çalýþma istiyor o kesin. NBA'i bu oyun sayesinde tekrar takibe baþlamýþtým. Üzerine bir de NBA 2K12 çýlgýnlýðý eklendi, o bakýmdan rahatým. Ama 2 sezon üst üste sondan 2. sýrada draft etme kýsmýnda bir Aziz Yýldýrým etkisi olduðunu düþünmüyor deðilim :)

#66 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 12:20 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Sakatlar; Rose; AllStar arasýndan sonra diyorlar dönüþü için(bence draftra alýnmýyorsa, ondan sonra da alýnmasýna izin vermeyelim zira haksýz rekabet yaratýr o dönemde gelen Rose) Rubio; Aralýk-Ocak gibi Dirk; 3-6 hafta demiþlerdi. Sanýyorum ilk dört fantazi haftasýný kaçýrýr. Daha fazlasýný kaçýrýrsa, fantaziyi bilemiyorum ama Mavs'ý playoff dýþana atar :) Love; Kasým da döner diyorlar Daha fazlasý Wolves'i yer bitirir. Ben draftta ikinci tura kalmayacaðýný düþünüyorum hala. Ýkinci turdan Love, çok artý katar takýma. Shumpert; Muallak? Uzun süre göremeyiz bence. Bradley; Ýki omuzdan birden operasyon geçirdi. Aralýk belki Ocak diyorlar. Wall; Aralýk baþý. Bynum; Yavþak takasýn önemli parçasý, sezon öncesi kayýp. Sýkýntýlý. Basketbol hayatý bitse umrumda olmaz o ayrý ama kontrat senesinde oyuncu bir baþka fedakar olur. Sezon boyu oynayacaktýr bence, dizleri patlatmadý ise. Nene; Sezon baþý pek gözükmedi. Geçen sene de sýkýntýlý idi. Lakin fantazi için önemli bir oyuncu riske deðer sanki. West; Dallas ile sorunlar yaþýyor. Draftta seçilmemeli þimdilik. Amare; Sezon öncesi bir var bir yok ama çok ciddi bir sorunu olmasa gerek. Al Harrington. Sezon öncesi kayýp, bir bilgim yok. Yavþak takasýn bir parçasý olduðu için þeyimde de deðil.

#67 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 12:39 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Geçen seneden kayýplar; Howard: Bu yavþak sezon öncesi bir maçta oynadý. Durumu iyi gibi. Kontrat senesi. Kasar her halde. Ýlk tur diyorum. Ben seçmezsem sakatlansýn ýbne :) (seçen arkadaþ kusura bakmasý artýk :)) Green; Geçen seneyi kalp sorunu sebebi ile ful kaçýrdý. Sezon öncesi iyi durumda. 30 dakikalarý bulursa 2 tur seçimi kadar etki yapabilir. Lakin bizim rotasyon çok zengin bu sene. Alacaðý dakikayý gömeden fazla üst sýralardan zorlamamak lazým. Curry; Sezon baþý yine bilek problemi yaþýyor. Basketbol için yazýk en azýndan. Oynarsa ilk tur seçimi kadar katký verir. Alacaðýnýz riske bakar. Gordon; Sezon öncesi kayýp, lakin bu hafta 5-5lere baþlayacak diyorlar. Curry gibi oynarsa ilk tur seçimi katkýsý verir. Alacaðýnýz riske bakar. Bogut; Sezon öncesi kayýp. Lakin sezon baþýnda bir ara çýkar diyorlar. Oynarsa kendi takýmýný playoff'a sokar(Curry'nin Jack ile yedeklendiði malum lakin burada Ezeli ile baþlýyorlar). Fantazi takýmýna da ciddi katký verir tabii :) Holford; Geçen sene sonu dönmüþ hatta bizim de canýmýzý yakmýþtý. Sezon baþý saðlýklý gözüküyor. Ýkinci tur gider :) Zach Randolph; Geçen sene ortasý dönmüþ ama adapte olamamýþtý. Sezon baþý iyi görünüyor. Sýrasýnda seçilir sanki. Okafor; Sezon baþý saðlýklý. Lakin dakikasý muallak þimdilik bence. Bosh-Noah,Varejao; Sezon baþý iyi durumdalar. Chandler; Son maç oynadý. Lakin Gallinari baþlayacak sanki. Billups; Hala ortalarda görünmüyor. Yerine Green baþlýyor ama dakikalar Jamal'a gider.

#68 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 12:46 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013

Sakatlar;

Rose; AllStar arasýndan sonra diyorlar dönüþü için(bence draftra alýnmýyorsa, ondan sonra da alýnmasýna izin vermeyelim zira haksýz rekabet yaratýr o dönemde gelen Rose)

Rubio; Aralýk-Ocak gibi

Dirk; 3-6 hafta demiþlerdi. Sanýyorum ilk dört fantazi haftasýný kaçýrýr. Daha fazlasýný kaçýrýrsa, fantaziyi bilemiyorum ama Mavs'ý playoff dýþana atar :)

Love; Kasým da döner diyorlar Daha fazlasý Wolves'i yer bitirir. Ben draftta ikinci tura kalmayacaðýný düþünüyorum hala. Ýkinci turdan Love, çok artý katar takýma.

Shumpert; Muallak? Uzun süre göremeyiz bence.

Bradley; Ýki omuzdan birden operasyon geçirdi. Aralýk belki Ocak diyorlar.

Wall; Aralýk baþý.

Bynum; Yavþak takasýn önemli parçasý, sezon öncesi kayýp. Sýkýntýlý. Basketbol hayatý bitse umrumda olmaz o ayrý ama kontrat senesinde oyuncu bir baþka fedakar olur. Sezon boyu oynayacaktýr bence, dizleri patlatmadý ise.

Nene; Sezon baþý pek gözükmedi. Geçen sene de sýkýntýlý idi. Lakin fantazi için önemli bir oyuncu riske deðer sanki.

West; Dallas ile sorunlar yaþýyor. Draftta seçilmemeli þimdilik.

Amare; Sezon öncesi bir var bir yok ama çok ciddi bir sorunu olmasa gerek.

Al Harrington. Sezon öncesi kayýp, bir bilgim yok. Yavþak takasýn bir parçasý olduðu için þeyimde de deðil.Al harrington sakat birader. Mid december diyolar donus vakti icn

#69 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 01:01 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Seneye kayda deðer FA'lar; PG; Paul, Mo Will, D Harris, J. Jack, Calderon SG; K. Martin, Ginobili, Reddick, T. Allen, C. Brewer SF; S.Jackson, C. Budinger, C. Maggette, K. Korver, M. Dunleavy PF; J. Smith, P. Millsap, D. West, L. Odom, D. Blair C; Bynum, Big Al, Kaman, JJ Hickson, Dalambert Seneye kayda deðer RFA'lar; PG; Curry, Lawson, Jennings, Collison, Teague, Holiday, E. Maynor, T. Douglas SG; Harden, Evans, DeRozan, Beaubois, Henderson SF; J.Johnson, O Casspi PF; Hansbrough, T. Gibson C; Pekovic, Splitter, Mozgov Player option; M. Ellis, B. Gordon, A. Iguodala, T. Ariza, M. Williams, Mayo, JR Smith, B. Rush Atladýklarým vardýr, önemli gördükleriniz varsa eklersiniz. Malum kontrat senesinde, daha bir fedakar olur oyuncular :) daha az sakalanýrlar. Eh biraz istatistiklere de oynarlar falan filan iþte... Hizmetinize sunulur :)

#70 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 01:25 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Sýkýntýlý Rotasyonlar; Utah; Dört tane üst düzey pota altý oyuncusu var. Enes dahil hepsi çok formda. Yine de geçen seneki gibi Millsap-Big Al baþlar gibi. Bu sene onlar için ciddi kararlarýn verileceði bir sene olur. Boston; Sully,Bass ve Lee-Terry arasýnda seçim yapacak gibi Ben tahminim Rondo-Lee-Pierce-Sully-KG lakin ilk maç Bass hatta Green bile çýkabilir Lebron yüzünden. Bradley iyi durumda dönerse ilerde banko baþlar. Cleveland; 2-3'de Waiters,Gee ve Miles'dan ikisi oynacak tahminim Dion-CJ. 4-5'de ise Tristan-Varejao, Zeller'den ikisi oynayacak, tahminim Tristan-Varejao. Bulls; Savunmasýndan dolayý, Rose yokken Kirk oynayacak diye tahmin ediyorum. Nate oynarsa ciddi katký verir fantazide ama :) Hawks; 2-3 karýþýk. Harris'i ikide Korver'ý 3 de kullanabilir. Savunmada sýkýntý olursa birinin yerine Stevenson'ý koyabilir. Williams yine kenardan gelir ama süresini alýr. Morrow attýðý sürece oynar. Karýþýk! Orlando; Nicholson, Sully olmaz ise benim Boston'a istediðim oyuncu idi. Lakin Davis ile ikisi çok kýsa kalacaðýndan sanýyorum; Davis 4, Vucevic 5 baþlar gibi. Sezon boyu yamuldukça diðerleri de döne döne baþlarlar artýk. Wizards; Okafor ve Nene'nin tecrübesi ama sakalýklarý bir yandan, Vesely ile Seraphin'in gençlikleri ama potansiyelleri diðer yandan. Booker var bir de. Yine de saðlýklýk bir takýmda Nene, Okafor olur. Takým saðlýklý olur mu bilemedim :) Beal baþlamazsa aklýna þaþayým öyle koçun, orasý ayrý. Kings; Tahminim Bir süre dörtte J. Thompson ile baþlayacak tutmaz ise Robinson-Cousins yapacak. 2-3 için ben olsam Evans-Johnson yapar Thornton'ý altýncý adam olarak kullanýrým. Bunlarýn dýþýnda soracaðýnýz olursa yarýn cevaplamaya çalýþýrým artýk...

#71 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 03:10 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013

Strateji acik hocam.. Ýlk 2 turdan sonra potansiyeli olan rookie lere


Fazla takip etmemiþ oyunculara ve çaylak arkadaþlara bunu tavsiye etmem. Bunun pek çok sebebi var ki bir özet yaparým hem de az bir az basketbol konuþmuþ oluruz.

-Potansiyelli Rookielerin pek çoðu üst sýralardan seçildiði için, muhtemelen bir önceki sezon pörtlemiþ ve yeniden yapýlanmaya gitmiþ daðýnýk takýmlarda olur. Bu istikrarsýzlýk getirir.

-Okulda farklý saniye ve kurallar ile oynarken, NBA'de daha az sürede, daha uzak yerlerden bulunan faul ve üç sayýlýk çizgileri sebebi ile çoðu afallar. Bu hem þut yüzdesinde hem de faul yüzdesinde size zarar verir, top kayýplarýnda aðýr yaralar.

-Benim en gýcýk olduðum ama sadece NBA'de deðil hemen herde olan bir durum ise, çaylaklarýn 'hakemlerin saygýsýný kazanma' durumu vardý ki, pek çoðu iyi savunma yapsa da faul probleminden kurtulamaz buna karþýn kendisi faul almakta tam tersi zorlanýrlar. Bu da sürelerini kýsýtlar. Fantazi demek, dakika demektir. Acemi arkadaþlarýn ilk unutmayacaðý þey bu olmalý.

Bununla birlikte elbette bu seneki gibi Davis gibi süper yýldýz adaylarý falan alýnabilir. Ama muhakkak defolarý olacaktýr.

Benim tavsiyem, eðer bilginiz az ise mümkün olduðu kadar playoff yarýþýnda olan takýmlardan 25-30 yaþlarý arasýnda süresinden emin olduðunuz, sakalýk sorunu az olan oyunculara öncelik vermeniz.

Fantazi de -temiz kalp- þeklinde benim salladýðým bir gerçek de vardýr ki; genellikle ilk senesini oynayan oyuncular gayet baþarýlý olur, acemi olsalarda :) O yüzden fazla takýlmaya gerek yok :)

--------------------

Bu sene kuvvetli bir draft yýlý oldu. Yine de pek çok yetenekli oyuncu sene sonuna doðru hatta gelecek senelerde parlamaya baþlayacaktýr.

Benim çok umutlu olduðum ama þu an önleri kapalý olduðu için fazla göze batmayacak çaylaklarýn bazýlarýný yazayým.

John Henson; Bu sýska genç, çok iyi savunmacý ve yüksek bir potansiyele sahip(gerçi biraz kedi kýçýný görmüþ yara sanmýþ hali var, dayanýklýlýðýnýn artmasý gerekiyor) ama önünde geçen seneden beri çýlgýn atan Ersan var.

Terrence Ross; Önemli bir skorer olacaðýný düþünüyorum ama þu an önünde DeRozan ve Fields var.

Jeremy Lamb; Yýlýdz adayý olacaðýný düþünüyorum ama önünde Martin gibi formda olduðunda deli atan bir adam var.

Tony Wroten; Önemli bir skorer olabilir ama, Conley'nin olduðu yere takýmý Bayless'i aldýlar bir de yetmezmiþ gibi Selby var(bunu Galatasaray'a istiyorum haylidir ama neresine sokacaksa bu kadar skorer oyun kurucuyu adamlar hepsine kontrat verip duruyorlar).

Rivers; NBA'e bu sene gelen en önemli izolasyon oyuncusu ama önünde Gordon gibi sakatlýk sorununu atlatýrsa bence Wade'den sonraki en iyi iki numara var.

PJIII; Ýnanýlmaz atlet ve þutu da var(KD mi yok artýk). Bizim Sully gibi saðlýk problemleri sebebi ile aþaðýlara düþtü draftta. Lakin önünde Durant var, dörtten de süre alýrsa daha çabuk yükselir.

Moe Harkless; MKG'nin bir kalite altý. Benzer tip. Çok genç ama. Þanlý da. 76ers seçtiðinde zaten AI2, Turner, Young gibi þutu zayýf ama süper atlet oyunculara sahip bir takýmýn neden böyle saçma bir iþe kalkýþtýðýný konuþuyorduk, takaslar sonrasý kendini bir anda en zayýf 3 numara rotasyonlarýndan birine sahip Magic'de buldu. Gece, gündüz þut çalýþmasý lazým þimdilik. Gittiði takýmýn süründüðünü görmek bana ayrý bir zevk verir tabii yine de...

Marquis Teague; Önemli bir oyun kurucu olabilir ama önünde Rose yetmezmiþ gib Kirk var Nate var.

Kendall Marshall; Rondo gibi eski tip oyun kurucu neslinin devamý olabilecek kadar yüksek bir potansiyeli var ama önünde tam da koþ,koþ sistemi oynayacak Dragic var.

Scott Machado; Bu da Rondo türü ama Lin'e yatýrým yapmýþ bir takýmda 3. oyun kurucu.

Bu oyuncularý biraz þansýz göürüyorum ilk etapta.

Bunlarýn yanýnda daha fazla dakika alacak bir kýsmý süper yýdýz adayý olacak oyuncularda var elbet.

Davis(yüzde yüz süper yýldýz), Beal(bence süper yýldýz olacak), Barnes(bunun biraz istikrara ihtiyacý var) yýldýz adayý çaylaklar. MKG(Batum tipi, hücumunu geliþtirmesi lazým), Waiters(daðýnýklýðýný gidermesi lazým), Sully(müthiþ bir ribauntçu, eli düzgün, yakýn, orta uzak her mesafeden silahý var ama savunmasýný geliþtirmesi lazým, seviyoruz kendisini baðýra baðýra getirdik Boston'a), Lilliard(skorerlik mesele deðil biraz saha görüþü ve oyun kuruculuk vasýflarýný geliþtirise yýldýz adayý), Valanciunas(umutluyuz) da önemli süreler alacaklar. Yavaþ yavaþ oynayacak ama ilerde yýldýz olabilecek diðer çaylaklar da Zeller(koþuyor efendim durduramýyoruz), Nicholson(biraz daha genç olsa idi daha iyiydi), Drummond(acaip bir oyuncu olabilir neyse ki Orlando'da deðil, piþince LAL'a gitmez, bir de faul de topu potaya deðdirmekte zorlanýyor ki malum üst düzey bir center olmanýn ilk kuralý bu :)), Leonard(çok umutluyum kendisinden, yýldýz adaylarýmdan ama sahada kalmayý öðrenmesi lazým), Jones(her þeyden biraz var 3-4 oynar) ve Robinson(deli atlet, Faried'i anýmsatmýyor deðil bana, spesifik bir hücum silahý yok ayný onun gibi).

Royce White uçmaktan korktuðu için iþi zor :) Jae Crowder(Boston'a istediklerimden) ikinci tur seçini ama çok karakterli bir oyuncu bence savaþarak kendine bir yer edincek NBA'de. Moultrie için karakter sorunlarý var diyorlar, yeteneðine raðmen iþi zor.

Avrupadan giden diðer üç oyuncu olan Shved'den umutluyum, Matiejunas süre bulur Ömer'in arkasýnda ama sahada kalmayý haliyle savunmayý öðrenmesi lazým ama Teletovic çok iyi bir oyuncu olsa da o takýmda nasýl süre bulacak bakacaðýz artýk...

--------------------------------------

Gece boþ durmamýþlar takas yapmýþ adamlar; OKC, Harden ile anlaþamayýnca(max vermek istememiþler) yanýna Aldrich, Cook ve Hayward'ý koyup Rockets'a göndermiþ, Martin, Lamb ve 2 1. tur draft hakký karþýlýðýnda.

Ben bu takaslara Howard effect diyorum. Rezil Lakers'ýn yaptýðý yavþaklýklarýn etkileri iþte. Normalde kurulu bir düzenin olan takýmýn illa ki maddi denge için birini göndermesi gerekese, hakkettiðinin en az iki katýný alan Perkins'ý yollamasý lazým. Ama iþte Howard korkusu ile O'nu tutup, Ibaka'ya da parayý bayýldýktan sonra Harden'ý tutamýyorsun elinde. Bu takas kýsa vadede OKC'nin þampiyonluk þansýný elinden aldýðý gibi((KD'nin olduðu bir takým için büyük konuþmak herþeye raðmen erken daha gerçi). Uzun vadede yýllarýný bir þey kazanamadan geçirecek KD, Westbrook gibi oyuncularýn ilerde arýza çýkararak (Bkz, Melo, Howard...)büyük marketlere akýþýnýda kolaþlaþtýracak. Bir kez daha yavþaklar kazanacak...

Bununla beraber, verdiði 2 draft hakký aptalca Rockets'ýn. Takýmda tonla dört numara varken, iki SG'yi birden vermeleri de ayrý salaklýk tabii. Yine de Harden çok önemli bir ekleme.

OKC ise iyice uzadý. Lamb, PJII, Durant, Thabeet. Atletizm ve boy çýlgýnlýðýnýn boku çýkmýþ durumda. Lakin ne olacak ki, Lamb ve PJIII gibi oyuncular potansiyerllerini bulduklarýnda max isteyecekler zaten, onlarý da mý göndereceksin. Potansiyellerini bulmazlar ise sen patlayacaksýn. Neresinden bakarsan bak zor. Lamb yine Martin'den kurtulmadý bu arada :)

Perkins'ýn ise basketboldan yediði paranýn yarýsýný Howard'ý vermesi lazým yani :) Balta...

Öte yandan McHale'in olduðu bir takýmýn uzun almasý(Love takasýndan sonra), 'lan acaba Aldrich'de mi' dedirtmiyor deðil insana. Yok yahu Ömer iyidir orada :)

Bu takas Durant'ý bir numaraya çýkarabilir akþam :) Harden'da ilk turdan kesin gider sanki artýk :)

#72 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.693 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 09:35 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Sukru Abi lige giremiyoruz. Davet mi yollasan?

#73 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 11:14 ÖÖ

Serkan abi Harden takasini da Atilla Tas'i Yunanistan'a iteler gibi bize itelemissin ya pes :) Nba'de þu an zaten ortalama uzunlar bile yüksek paralar alýyor. Nerdeyse her uzun deðerinin üstünde para alýyorken (2-3 seneye deðiþecek bu arkadan iyi uzunlar geliyor Cousins, Drummond, A. Davis, Valanciunas, Enes vs.) Ýbaka mi Harden mi seçiminde kazanan geçen seneden beri belliydi zaten. Sg için Kevin Martin düþünüyordum Harden'a döndüm bu takasla da :)

#74 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 11:40 ÖÖ

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Muhicim bu aralar hayli sinirliyim sizin takýma idare edeceksin artýk :) Seçim Ibaka mý Harden mi deðil ki, aslýnda Balta Pekins mý yoksa Harden mi olacaktý :) Ibaka'yý Boston'a getirme hayallerim de suya düþtü zaten :) Þu an arayýþlardayým, Boston'da Smith hayali var millette ama ben cap yüzünden pek ihtimal vermiyorum, hard capin sýnýrýndayýz. Benim aklýmda Sanders var Buck'dan. 15 dakika da dört faul ortalmasý ile oynuyor :) ama o 15 dakika bize bu sene yeter Garnett arkasý. O çocuk bize gelse 2 seneye yýldýz olur o kadar iddaalýyým yani :) yakýnda kulis çalýþmalarýma baþlayacaðým Boston forumlarýnda :) Bizim salaklarýn Collins dedenin Howard'ýn arkasýnda durabileceðini zannetme gibi bir gariplikleri var. Collins bu haliyle ancak bir kapý açtýðýmýzda onun arkasýnda durur ancak. Da bu Amerikalý köftelere bunu anlatmak zor. Sanders, benim efil efil aradýðým blokçu ihtiyacýný giderir Melo piþinceye kadar. Verecen Barbosa+Collins'i alacaksýn iþte, nedir yani :) Aslýnda free de Andersen'de var ama gidip þu Collins'i aldýlar hasta ettiler beni iyi mi... Neyse, koptum yine konu daðýldý; Beklentim Duhon, Blake ve Artest yavþaðýný paket yapýp bir süper yýldýz daha yapmasý Lakers'ýn. Ýþte Nash falan da tutmaz ise oraya da saðlam Lowry falan bekliyorum. Gasol'u postalayýp, oraya da þöyle Smith falan yaptýlar mý tamamdýr. Zaten 2014 için James'e hazýlanýyorlarmýþ. Pes be kardeþim... Gerçi veteran kadrodur, sene içi fazla kasacaklarýný sanmýyorum, 4-5 bitiriler. Þu Howard kontrat uzatýp, peþine bir sakatlansa, basketbol için yýlýn en güzel günü olur aslýnda ya... Kýlým ulem...

#75 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 12:02 ÖS

Sandler garip bi adam hakikaten, geçen sene süresi düþtü rookie senesine göre. Faul yapma baþarýsýnýn da etkisi var tabi ama gelisememesi en büyük etken. Potansiyeli savunma açýsýndan gayet iyi ama dediðin gibi. Çok izlemedim ama tipinden olabilir Dalembert'u hatýrlatýyor bana :) Lakers'a gelirsek bi takas daha yapacaðýmýz konuþuluyor ama bench için. 0-8yapinca preseasonda tutuþtu Kapçek biraz. Nash'in tutmayacagini düþünüyorum ben de ama elden çýkarmak da öyle kolay deðil 41 yaþýnda bitecek kontratiyla. Sessions kalsaydý keþke diyenlerdenim. 2014 de sanýrým Nba'de en nefretle anacaðým sezon sonu olacak. Hem Kobe býrakacak hem de ciddi ciddi LJ gelebilir. Sen gelme lan ayý! Demek istiyorum...

#76 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 03:06 ÖS

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Davetiyeler gönderildi diger lig icin...:) Bu arada tabii Harden cok iyi bir oyuncu da, cok fazla vermis benim Houston´um yine, Martin´i gectim de 2 tane draft pick birisi lottery olmak üzere ve cok kolay vazgecilmis bir Jeremy Lamb... Battier´i almak icin Rudy Gay´i vermek daha kötüydü tabii ama bu trade de de zararli cikacaklar bence...

#77 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.693 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 03:36 ÖS

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Lige girdim de iphone ile draft mumkun mu?

#78 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 03:49 ÖS

Deðil ipadle denedim ben de ama flash olmadýðý için çalýþtýrmiyor. Android çalýþtýrýyor ama telefon ekranýndan yine sýkýntýlý oluyor. Pc bozuk benim o yüzden ben de internet kafeye para vericem akþam draftta :)

#79 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.693 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 04:25 ÖS

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Uygulama yapmislar, indirdim ama draft olmuyor dedigin gibi, biz de misafirden iceri kacicaz mecbur. :)

#80 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 04:32 ÖS

Cevap : Yahoo NBA Fantasy League 2012-2013 Draft 12 diye bir uygulama var. Hem iphone hem de ipad icin.. Ýphone icin beles, ipad icin 8,99 TL. Live draft olayi var. Aksama bu uygulama ile girecegim