İçeriğe git


Resim
- - - - -

Voleybol 2012/13 Sezonu


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
108 replies to this topic

#1 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Ekim 2012 - 09:02 ÖÖ

Erkek takýmýmýz geçen yýl þampiyonlar liginde final four oynayan Arkasý hazýrlýk maçýnda 3-0 yendi. Arkasý hazýrlýk maçýda olsa yenmek büyük iþ. Þubelerdeki iddiamýz giderek artýyor. Aynen devam.

http://www.galatasar...haber/14618.php

#2 cevad prekazi

cevad prekazi

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 5 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2012 - 09:13 ÖÖ

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Bugün 18:00 de erkek takýmýmýz sarý gelinle süper kupa finali oynuyor. NTVspor naklen

#3 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.128 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Ekim 2012 - 06:57 ÖÖ

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Tonla transfer yap, rakibinden adam al vb. Yine set alamadan rezil kepaze ol..

#4 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Ekim 2012 - 09:24 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Benim için 3-0 büyük hayal kýrýklýðý oldu, fener hiç hazýr deðildi biz bir o kadar hazýrdýk. Demek ki milletin 5 senedir uðraþtýðý seviyeye 1,5 senede ulaþýlamýyor. Oyuncu Çýtasýný hep burda tutmak lazým.

#5 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Ekim 2012 - 03:54 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu ya þampiyonlar liginde final oynamakla denk bir þey ya bu 1,5 senede ulaþýlamýyor, 5 sene beklemek lazým. baskette yapýyorsun oluyor, futbolda oluyor ama voleybolda feneri yenmek için 5 sene uðraþacaðýz. zorla biraz daha buradan da yönetimi savunacak dal çýkar sana, hatta kesin antrenörün bir mok yemiþliði vardýr diyeyim ben þimdiden

#6 barT

barT

  Junior Member

 • Members
 • 1.208 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Ekim 2012 - 04:39 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Bari voleybolda takýmý abartmayalým. Bu tür amatör ! branþlarý yabancýlar taþýr genelde ve adamlarda Milijkovic ve Marshall gibi dünyanýn en iyi voleybolcularýndan isimler var. Bizim yabancýlarsa onlarýn yanýnda oldukça vasat seviyede. 10 maç yapsak belki 2'sini kazanýrýz.

#7 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Ekim 2012 - 06:44 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu bayan voleybolda dünya þampiyonu, erkek voleybolda CEV þampiyonlar liginde düzenli yer alýyor ve basketbolda yýllardýr euroligde oynayan adamlar bunlar. çýkmýþ harry potter aðzýyla niye olmuyor halbuki çubuðu salladým diyorsun. olmuyor iþte kardeþim, transferle olmuyor. sen niye burdan yönetime giydirmeye çalýþýyorsun, yatýrým yaptý diye mi ? Kýz koçunu erkek takýmýna çekti kýtipiyozluk yaptý diye mi ? anladýk semih alzheimer, özyer ezik, mahmudi büyük koç..adam hýrsýzlýk yapýyor taraftar bizim için yapmýþ diyor sahip çýkýyor, siz itin þeyine sokuyorsunuz.adam 4 ana branþýn 4 inde yýllardýr þampiyonlar liginde, bu yöneticine alzheimerli diyerek olmuyor, iþ yapana bok atarak olmuyor.. devletin yaptýðý stadla mertlik olmaz, çýkýn yapýn abi daha iyi yapabiliryorsanýz. sonunda bunuda söylettiniz. çýkýn yapýn abi..çýkýn görelim er meydanýný.. garip vallaha garip

#8 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Ekim 2012 - 07:49 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

adamlarda Milijkovic ve Marshall gibi dünyanýn en iyi voleybolcularýndan isimler var.


iþ bu kadar basit. yok 1,5 sene yok 5 sene boþuna kendinizi kandýrmayýn. alýrsýn marshall seviyesi 3 adam fenerin imanýný gevretirsin, hiç öyle 3-5 sene beklemeye gerek yok.

ama bu yönetim yetersiz kadro yapar mý, onlar iþini yapmýþ da 5 sene zamana ihtiyacý varmýþ takýmýn.

oyuncu çýtasýný burada tutarsan fener sana çakmaya devam eder, olay bu kadar basit

#9 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Ekim 2012 - 08:37 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

oyuncu çýtasýný burada tutarsan fener sana çakmaya devam eder, olay bu kadar basit


Her brans icin gecerli bence..

#10 barT

barT

  Junior Member

 • Members
 • 1.208 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Ekim 2012 - 08:37 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Allez yönetimin yatýrým yaptýðý falan yok, zaten voleybol liglerinde her sene üçer takým þampiyonluða oynuyor, biri þampiyon oluyor. Genelde biz de bunlarýn arkasýndan 4., 5. oluyoruz. Kadro kalitelerine bakýnca ayný þeyleri yaþayacaðýmýz aþikar. Yatýrým bunun neresinde?

#11 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Ekim 2012 - 10:04 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

Allez yönetimin yatýrým yaptýðý falan yok, zaten voleybol liglerinde her sene üçer takým þampiyonluða oynuyor, biri þampiyon oluyor. Genelde biz de bunlarýn arkasýndan 4., 5. oluyoruz. Kadro kalitelerine bakýnca ayný þeyleri yaþayacaðýmýz aþikar. Yatýrým bunun neresinde?


Burasýnda ;

http://www.galatasar...haber/14670.php

#12 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2012 - 08:35 ÖÖ

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu yukarda oyuncu çýtamýzýn yüksekliðinden, iddialý takým yapmaktan bahsedip, kadro yatýrýmý konuþulurken insanlarýn önüne altyapý yatýrýmýný koyabilecek þu forumdaki tek adamsýn yeminle

#13 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2012 - 03:42 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Coskovic (yerli statüsü kazandý), Janic (sýrp milli takým kaptaný), Salparov, nikolov geçen yýlki kadronun 3 gömlek üstünde yabancýlar. Bayan takýmda barbolini efsanesiyle gioliyi ve nerimaný görmemek için kör olmak lazým. Biliyorsunuz diye yazmadým ama yazmak lazým.

#14 barT

barT

  Junior Member

 • Members
 • 1.208 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2012 - 09:06 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

Burasýnda ;

http://www.galatasar...haber/14670.php


Nasreddin Hoca birinden borç istemiþ, adam sormuþ
-hocam borcunu ne zaman ödeyeceksin?
hoca baþlamýþ anlatmaya
-senden aldýðým parayla diken alacam onlarý koyunlarýn geçtiði yerlere dikecem ,dikenler büyücek oradan koyunlar geçerken yünleri dikenlere takýlacak ,ben yünleri toplayacaðým sonra onlarý ip yapýp pazarda satacaðým kazandýðým parayla sana olan borcumu ödeyeceðim demiþ. Adam baþlamýþ gevrek gevrek gülmeye hocada demiþ ki; -Eeee bak hazýr parayý bulunca nasýl da gülüyorsun.

Kusura bakma da verdiðin örnek buna benzedi biraz :)

Fenerbahçe, Avrupa þampiyonu olurken altyapýsýndan gelen oyuncu sayýsý (yanlýþ bilmiyorsam) 0 yazýyla sýfýr. Naz gibi mevkisinde en iyi yerli oyuncunun yanýnda Sokolova, Kim, Logan gibi dünya çapýnda oyuncularla geldi baþarý. Voleybolda altyapý okulu, yaz okulu açmak gibi þeylerle tek tük yýldýz oyuncu çýkarsak bile müessese takýmlarý ve fenerbahçe elimizdeki iyi oyuncularý gözünü kýrpmadan daha fazla para vererek elimizden alýverir. Bunun örneðini Naz Aydemir transferinde de gördük. Yýllarca 1. ligde bile mücadele etmeyen fener hep bu yöntemle buralara geldi. Yüzme þubesinin kapýsýna kilit vuruluyken tekrar canlanýp bizim sporcularý transfer ederek bizi geçtiler. Olimpiyat barajý geçmesi imkansýz olan Ukraynalý yüzücüleri olimpiyatta yarýþacakmýþ gibi gösterip þampiyonluklar aldýlar. Galatasaray'la adý özdeþleþmiþ Derya Büyükuncu bile fenerin kapýsýndan döndü. Kürek sporundaki efsane oyuncularýmýzý aldýlar elimizden. Doðruysa eðer yakýn zamanda su topu þubesini açmayý planlýyorlardý en son belki de açmýþlardýr. Þubeyi açarlarsa bizim oyuncularý transfer edip þampiyon olacaklarýný adým gibi biliyorum, siz de biliyorsunuz:).

#15 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2012 - 09:35 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Yeri geldiðinde ajax, porto hatta barca abi demeyi biliyorsunuz. Altyapýya yatýrým yapýlýp akademi kurulunca olayý yaz okulu diye gargaraya al. Sýrf yönetime sokuþturmak için konuyu Sheilla Castroyu almadýlar yeeeeeahhhhhh noktasýna getir, yetinmeyip parayý bas oyuncu al baþarý gelsin tezini savun. fenerden örneklemeyi yapýp sýva. Süper ya.. Nasrettin hoca fýkrasý yazmaya gerek yok fýkra bu zaten. ( sutopunda çok iyi transferler yaptýk , yoksa yapmadýk mý ? )

#16 barT

barT

  Junior Member

 • Members
 • 1.208 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2012 - 10:08 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

Yeri geldiðinde ajax, porto hatta barca abi demeyi biliyorsunuz.

Altyapýya yatýrým yapýlýp akademi kurulunca olayý yaz okulu diye gargaraya al. Sýrf yönetime sokuþturmak için konuyu Sheilla Castroyu almadýlar yeeeeeahhhhhh noktasýna getir, yetinmeyip parayý bas oyuncu al baþarý gelsin tezini savun. fenerden örneklemeyi yapýp sýva.

Süper ya.. Nasrettin hoca fýkrasý yazmaya gerek yok fýkra bu zaten.


( sutopunda çok iyi transferler yaptýk , yoksa yapmadýk mý ? )


Ajax'ýn, porto'nun voleybol altyapýsýnda neler yaþanýyormuþ anlatsan da bir dinleseydik :).
Futbolda altyapýya önem verip uzun vadede çok önemli baþarýlar elde eden bir sürü takým varken altyapýya önem vermemek gerizekalýlýktýr. Diðer branþlarda da altyapýya önem vermek önemlidir elbette ancak yatýrým diye kalkýp bana verdiðin örnek komik ötesi olduðu için ciddiye bile almadým. Yönetim çýkýp 'benim lokomotif branþým futboldur, amatör branþlarda ise sadece mücadele ederim' dese buna hiçbir itirazým olmaz ancak ha bire sözler verip, vaatler uydurup fenerden her maçta tokatý yersen orda dur derler adama.
Forum üyesi her Galatasaraylý her branþta çok iyi altyapýya sahip olmamýzý, sürekli baþarýlý sporcular yetiþtirip þampiyonluklar yaþamamýzý ister diye düþünüyorum ancak fenerbahçe Naz Aydemir gibi üzerine titrediði sporcusunu kadroda tutamazken Galatasaray'dan hangi altyapý baþarýsýný bekliyorsun? Tahminen hangi yýllar arasýnda gelecek beklenen baþarý? Altyapýdan kaç tane yýldýz oyuncu çýkarýp kaçýný kadroda tutabilme baþarýsýný göstereceðiz? Diðer takýmlardan baþarýlý oyuncularý baðlayýp önce bonservisini alýp bir sürü para ödedikten sonra yoktan yere kaç oyuncuyu kaybedeceðiz ezeli rakibimize?. Tarihte bir sürü örneði yaþanmýþken, birçok amatör branþ oyuncusunu ezeli rakibine kaptýrmýþken neyin tatavasýný yapýyorsun?
FT'ye duyduðun nefret gözlerini kör etmiþ Allez. Daha geçen sene Ünal Aysal'a neler neler sallýyorken FT nefretin yüzünden adamýn avukatý kesildin. Yasin de bayaðý sempati besliyor adama ancak hatalýysa da körü körüne savunmuyor adamý.

#17 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2012 - 10:40 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

Coskovic (yerli statüsü kazandý), Janic (sýrp milli takým kaptaný), Salparov, nikolov geçen yýlki kadronun 3 gömlek üstünde yabancýlar.

gömlek ölçüsünü bilmiyorum ama daha geçen gün gördük ki fenerin seviyesi için 40 fýrýn ekmek yemeleri lazým.

#18 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ekim 2012 - 09:38 ÖÖ

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

gömlek ölçüsünü bilmiyorum ama daha geçen gün gördük ki fenerin seviyesi için 40 fýrýn ekmek yemeleri lazým.


Paidar Demir turnuvasýnda 3-0 gibi net bir skorla yendiðimiz çankaya belediyesi dün fenerbahçeye 3-2 yenildi. Biraz dikkatli olsalar, setlerde 2-1 önde iken maçý bitirebilirlerdi.

Zaten ben yenilgimize çok þaþýrdýðýmý ifade ettim biz feneri yenebilecek bir takým kurduk, ulaþ ve janic gibi 2 milli takým kaptanýna sahipiz. Cibara, Orkun gibi adamlarda istikrar saðlarsak bþarý gelecek. Þuna eminiz þube sahipsiz deðil.

#19 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2012 - 08:33 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu bayanlar süper kupada da eczacý rahat rahat çaktý geçti maalesef.

#20 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.128 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2012 - 08:45 ÖÖ

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Olsun.. Bizim yendiðimiz Makospor yarýn Eczacý dan 2 set alýr. Onunla övünürüz. Ha ben voleybol gibi sporlara hiç yatýrým yapýlmamasý gerektiðini düþünüyorum orasý da ayrý konu. Borcu yüzlerce milyon dolarý bulmuþ kulübün voleybol, hentbol vb gibi þubelere yatýrým yapmasý saçmalýk. erkek Bayan basketbol, yüzme, futbol. Geri kalanlarý müessese klüpleri desteklesin.