İçeriğe git


Resim
- - - - -

Ergin Ataman


 • Please log in to reply
250 replies to this topic

#21 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Haziran 2012 - 09:00 ÖÖ

Cevap : Ergin Ataman

http://www.galatasar...haber/13505.php

Açýklama burada söylediðimiz gibi 14 mayista. Ayrýca Baþkan'ýn pilav gününde yani 3 haziranda Mahmuti ile anlaþmak istedikleri yönünde beyanatý var.


( hesap bilgilerimi ferhata gönderebilirim, ip kontrolü vs. Yapsýn, benden baþka yazan varsa forumdan ihraç etsin)

#22 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.124 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Haziran 2012 - 03:28 ÖS

Cevap : Ergin Ataman Ciddi mi yazýyorsun laf ola torba dola diye mi yazýyorsun çözemedim..Sadece 3 haziran deðil.. Daha Ergin Ataman, Eman Kunter olayý çýkmadan yani geçen 2 hafta içinde "Hocayla anlaþacaðýz" diye en az 3 demeç var ortada.. Ayrýca 14 mayýs ta sözleþmesi yenilenen adamla 3 haziranda "tekrar anlaþacaðýz" demeci vermek senin Ünal Bþkan'a has bir davranýþ olsa gerek. En azýndan 3 haziran'ýn 22 mayýstaki küfür olayýndansonraki bir tarih olduðunu söylemiþsin. GAyet basit birþey söylüyorum... Senin ölmüþ anana sinkaflý küfür eden adamýn ipini neden 22 mayýsta çekmedin? Neden 1 hafta öncesine kadar "anlaþmak üzereyiz" demeçleri verdin? Neden anlaþamadýktan sonra "küfürbazdý" demeci verdin? Küfürbaz dediðin adam için "menajerlik verdik kabul etmedi" dedin? Anana küfür eden adamýn ipini 22 mayýs gecesi çekmedin? BUnlarý da iþkembeden sallamýyoruz herhalde. Senin baþkanýn söylüyor. Ayrýca bu forumda Ünal Baþgan'ýn fahr koruyuculuðu gibi bir görev mi türedi? Ortaya yazýlan karþý mesajlara kiþisel postlar atýp, moderasyona jurnacilik felan yapmak ne ayaktýr? Size soracak deðiliz ne yazacaðýmýzý... Bir arýza varsa moderasyon gereðini yapar. Ýlkokul tarzý ispiyonculuða gerek yok. Son olarak ta BAna niyet sorgulamasý yapan adamýn? önce kendi niyetini ortaya koymasý gerekir. Ben de ayn seviyeden yazýp "niyetin nedir?, Ünal BAsgan'dan bir menfaatin mi var da her yazýlan karþý yazýya yanýt yetiþtirmeyi, olayý kiþisel boyuta taþýmayý görev edindin?" falan demem gerekiyor herhalde..

#23 HHMüdüroglu

HHMüdüroglu

  Senior Member

 • Members
 • 1.875 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Haziran 2012 - 06:24 ÖS

Cevap : Ergin Ataman þu yönetimin ne halt olduðu alenen ortadayken hala baþkan þakþakçýlýðý yapmak abes neyse hala susuyorum 25 haziranda necati dany sabriyle imza þov yapýnca konuþucam

#24 villain

villain

  Senior Member

 • Members
 • 2.127 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Haziran 2012 - 06:27 ÖS

Cevap : Ergin Ataman

Tamam da þimdi mi aklýna geldi hocanýn 1.4 isteyip üstelik te küfürbaz olduðu? REsmi sitende açýklama yapýldý, baþkanýn "imzayý atýyoruz hiçbir sorunyok" dedi. O zaman kadar ne küfür olayý vardý ne de hocanýn pahalý olduðundan bahseden yönetici vardý. Ne olduysa yine sözlerini yediler imza atmadýlar. O andan sonra hem pahalý oldu hem karaktersiz oldu. Ha üstelik bu karaktersiz ve küfürbaz adama "coach olma, idari menajer ol" teklifi bie yapýldý. Bence sapýna kadar karaktersiz olanlar GS ýn baþýnda olup sözünü yiyen ardýndan da hoca için karalama kampanyasý baþlatan ynöeticilerimizdir. "Pahalý geldi, anlaþamadýk" dersin bir nebze anlaþýlýr. "Yönetime küfür etti" nedir arkadaþ? Doðru bile olsa hoca gittikten sonra söylenecek laf deðil. Hele ki baþkan katýnda...

O küfür olayý doðruysa olayýn olduðu gün hocanýn ipini çekersin. Onu yapmadýysan, verdiðin sözlerin arkasýnda duramadýysan, Mahmudi'nin o küfürünü afiyetle yediysen adam olmadýðýn nettir ama en azýndan 2 dakika için adam taklidi yapar, giden adamýn arkasýndan sallamazsýn. Adamla anlaþmýþ olsalar þimdi ne küfür olayýný biliyor olacaktýk ne de adamýn kaç para alacaðýný.. Üsteklik bunu adice, þerefsizce basýndaki maþalarý vasýtasýyla yaptýrdýlar. Ben inanmýyorum 1.4 milyon istediðine.. BU terbiyesizlerin, bu jelibonlarýn hiçbir dediðine inanmýyorum.


Bu konuda düþüncelerime tercüman olmuþsun eline saðlýk. Sorun zaten Mahmuti'yi göndermeleri deðil tercihtir saygý duyarýz ki total olarak olmasa da muhtemelen teknik olarak parkede Ergin Ataman Mahmuti'den daha iyi bir coach daha iyi bir taktisyendir. Sorun Mahmuti'nin gönderiliþ yöntemidir, resmen "Muhteþem Yüzyýl" senaryolarýyla taraftarýn gözünde Oktay Hoca'yý karalayýp gönderiliþini haklý göstermeye çalýþtýlar ki nispeten baþarýlý oldular.

Ölü þubeyi ayaða kaldýrdý, 150-200 kiþiye oynayan takýmdan Abdi Ýpekçi'yi defalarca full çektiren bir Euroleague takýmý ortaya çýkardý (ki bunu yaparken Efes ve Fülker'in yarý bütçesini bile bulamadý) seneler sonra kupa aldý ve en önemlisi yenilsek dahi bizi gururlandýran bir takým yaratmýþtý Mahmuti. Yönetim medyayý kullanarak öyle bir propaganda yaptý ki hocanýn 2 yýldaki bütün emekleri taraftar gözünde silindi. Þimdi hemen herkes "Oktay Hoca zaten baþarýsýzdý aç köpek utanmadan para istemiþ iyi oldu þutlandý Ergin Ataman geldi oleyyyy" modunda. Yýllardýr bizim amatör þubeleri de elinden geldiðince takip etmeye çalýþan iyi bir basketbolsever olarak benim naçizane düþüncem Oktay Hoca inanýlmaz baþarýlýdýr tabii GS erkek basketbol standartlarýnda. Hiçbir þeyi baþaramasa taraftarý tekrardan parkeye çekmeyi baþarmýþ "Yenilmez Armada"nýn tekrar doðuþu yolunda ilk meþaleyi yakmýþtýr. Oktay Hoca'ya büyük terbiyesizlik yapýlmýþtýr umarým aynýsý Ergin Ataman'a yapýlmaz tek dileðim budur çapsýzlar Ergin Hoca'nýn da baþýný yiyebilir.

#25 villain

villain

  Senior Member

 • Members
 • 2.127 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Haziran 2012 - 06:31 ÖS

Cevap : Ergin Ataman

Ship'in sakatlanmasindan sonra alinan iki yabanci oyuncu kendi secimi idi ve hic bir sey vermediler su takima. Onun bu tercihleri yuzunden alinacak EL treni kacti, sponsorlarda kacabilirdi.


Tayfun abi Oktay Hoca'ya bu transferler için saðlam bütçe verildi de kendi gitti Savovic'i Dedovic'i mi aldý? Bütçe aþýldý diye bir dolu yaygara yapýld Mahmuti eleþtirildi bu durumda mecbur 3.-4. sýnýf yabancý takviyesi yapýldý. O da istemez miydi sene ortasý Bonsu'yu getirmeyi? Ayný olayý Fatih Terim yaþamadý mý devre arasý? Takviye takviye yýrtýndý hoca zar zor Necati Ateþ gelmedi mi? 1 numaralý branþta bile takviye yapmayan ve neredeyse þampiyonluðu kaçýrmamýza sebep olacak yönetimin basketbol þubesine bol bol kaynak ayýrmasý bana hiç mantýklý gelmiyor o yüzden ben bu baþarýsýz takviyelerde suçu kaynak yaratmayan yönetimde buluyorum.

#26 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Haziran 2012 - 07:45 ÖS

Cevap : Ergin Ataman

Tayfun abi Oktay Hoca'ya bu transferler için saðlam bütçe verildi de kendi gitti Savovic'i Dedovic'i mi aldý? Bütçe aþýldý diye bir dolu yaygara yapýld Mahmuti eleþtirildi bu durumda mecbur 3.-4. sýnýf yabancý takviyesi yapýldý. O da istemez miydi sene ortasý Bonsu'yu getirmeyi? Ayný olayý Fatih Terim yaþamadý mý devre arasý? Takviye takviye yýrtýndý hoca zar zor Necati Ateþ gelmedi mi? 1 numaralý branþta bile takviye yapmayan ve neredeyse þampiyonluðu kaçýrmamýza sebep olacak yönetimin basketbol þubesine bol bol kaynak ayýrmasý bana hiç mantýklý gelmiyor o yüzden ben bu baþarýsýz takviyelerde suçu kaynak yaratmayan yönetimde buluyorum.


Abi bedavaya mi geldi bu adamlar. Mahmuti her zaman icin ikinci sinif Yugoslav eskisi oyunculari begenmistir. Hani butce yok diyorsunuzda bu sene rekor butce vardi elinde. BJK yi sampiyon yapan adamlar kaca geldi. Arrayo'nun verdigi katkiya bak, 2 milyon verdigin Lakovic'in katkisina bak.

#27 villain

villain

  Senior Member

 • Members
 • 2.127 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Haziran 2012 - 07:49 ÖS

Cevap : Ergin Ataman

Abi bedavaya mi geldi bu adamlar


Tabii bedavaya gelmedi ama Antalya BÞB çapýnda oyunculardý gayet te cüzi rakamlara oynadýlar.

Hani butce yok diyorsunuzda bu sene rekor butce vardi elinde. BJK yi sampiyon yapan adamlar kaca geldi.


Hangi rekor bütçeden bahsediyorsun Tayfun Abi? Murat Özyer'e bile saðlanan bütçenin taþ çatlasa 2-3 milyon üstüdür. Efes ve Fülker'in bütçelerinin yanýna dahi yaklaþamadýk. Artý BJK'ya gelen adamlarýn hepsi NBA patentli ve kariyerli oyuncular emin ol aldýklarý ücretleri bizim takýmdan alan 1-2 oyuncu ya vardýr ya yoktur (Arroyo ve Bonsu'dan bahsediyorum) Sene baþýnda NBA'den gelen Deron Williams ve Semih Erden'i de katarsak bu yýl BJK Milangaz'ýn bütçesi bizim takýmýn bütçesinden aþaðý kalýr yaný yoktu.

#28 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Haziran 2012 - 09:17 ÖS

Cevap : Ergin Ataman Hayýrlý olsun. Valla ne yalan söyleyim, final serisinde ve sezon içi Bjk maçlarýnda çok sövdüm kendisine. Uyuz da oldum. Durmadan hakemlere konuþmasý çok sinir etmiþti beni. Ha bu saatten sonra yapacak birþey yok, aslolan Galatasaray'dýr. Desteðimizi sonuna kadar veririz. Hem kulübümüze hem de kendisi adýna hayýrlýsý olsun.

#29 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Haziran 2012 - 01:23 ÖÖ

Cevap : Ergin Ataman Çok kýsa net özetliyorum ve son defa yazýyorum. 1) Baþkan ve yönetimi eleþtirdiðin bir yazýyý gidiyor Ergin Ataman baþlýðýna yazýyorsun. 2) Baþtan sona kafanda kurguladýðýn bir olayýn hakimi, savcýsý gibi ahkam kesiyorsun. Olaylar yanýnda cereyan etmiþ gibi nedenleri ve sonuçlarý saðdan soldan duyduklarýnla kurguluyorsun. Ýspat edemeyeceðin çýkarýmlar yapýyorsun. 3) Ne baþkan nede herhangi bir yönetim kurulu üyesi küfür edildi dememesine raðmen; demiþler,dedirtmiþler gibi söylüyorsun. Adam soruyor küfür olayý var mý diye..Malesef, ama hiç o konuya girmeyelim diyor. Küfür etti o yüzden sözleþme yapmadým demiyor. 4) Yazýnda ettiðin hakaretler; - adam deðilsin bari taklit yap. - terbiyesiz, jelibon - karaktersiz kiþiler - yalancý - delikanlý deðil BAsketbol koçuyla anlaþamamýþ/anlaþmamýþ baþkanýn hangi insaf ölçülerinde yukarýdaki tanýmlalara layýk görüyorsun. Ben bu gereðinden fazla abartýlý üslubun niyetinin hala sorgulanmasý fikrindeyim. Konuþtuðumuz insanlar bir þekilde hizmet eden insanlar ve GS'ýn baþkanýný tabiki koruyup kollayacaðýz. Bunlar eleþtiri deðil, alenen hakaret. 5) Kaybedilen bjk serisinin öncesi ve sonrasý mahmutinin hal ve gidiþatýnýn yönetici olma vasfýna uygun olmadýðý kaanatine varýldý o sebeble sadece koçluk yapmasý ve þubenin baþýna farklý bir isim getirilmek istendi , son dakikaya kadar görüþüldü, niyet beyan edildi ve bu konuda anlaþýlamadý bu kadar basit. Adam idarenin baþý kiminle isterse onunla çalýþýr, taraftar istemiyor diye karar almaz. 6) Baþkaný bende çok eleþtirdim va hala eleþtiriyorum. ( hatta geçen yýlýn karnesini yapýp baþkana sýfýr vermiþ biriyim) Sportif vizyonsuzluk, tulun ýsrasý gibi. Kendimce doðru yaptýðýnýda savunuyorum bu kadar basit, tutarlý olunan noktada bu aslýnda. Adam çýkýp önümüzdeki yýl toplam barcumuzu 1/3'e indiriceðim diyor. yalancý, kolpacýmý diyelim, bravo diyoruz/demeliyiz. 7) Adam 14.05.2011 tarihinde baþkan seçilmiþ. yani hepi, topu 1 yýl olmuþ. Neresi bunu insaf, neresi bunun izan..Varsa yukarýdaki hakaretlerin mantýklý bir açýklamasý, þaþarým.

#30 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.124 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Haziran 2012 - 01:42 ÖÖ

Cevap : Ergin Ataman Hergün birþey yumurtlayýp sonra sözünü yiyen adam karaktersizdir. TFF seçiminde kolpacý Ata Aksu'yu destekleyip o çekilince son gün "Demirören ile konuþtuk kaygýmýz kalmadý onu destekliyoruz" diyen her kimse o jelibondur. XXX ile anlaþtýk deyip transfer KAP tan dönüyorsa o yalancýdýr...Uykum gelmese þuraya 10 tane daha yazarým.. HAngimevkide olursa olsun. GS li de olsa farketmez..1 yýla bu kadar palavrayý sýðdýrabilmiþ bir yönetim için az bile demiþim. Soyunma odasýnda edildiði iddia edilen küfürü dýþarý (basýna) sýzdýran þerefsizdir.. Herhalde basýn kendi kendine öðrenmedi..

#31 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.665 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Haziran 2012 - 10:57 ÖÖ

Cevap : Ergin Ataman

Soyunma odasýnda edildiði iddia edilen küfürü dýþarý (basýna) sýzdýran þerefsizdir.. Herhalde basýn kendi kendine öðrenmedi..


Kesinlikle buradaki asýl sýkýntý budur.. Maç bitmiþ, sinir stres adrenalinin en üst seviyeye çýktýðý anda, koca bir sezonu lider bitirip þampiyonluk hayalleri kurarken haksýzlýða uðradýðýný düþündüðünden saða sola küfür savurabilir insan.. Bundan dolayý kovulduysa çok ayýp edilmiþtir bence ama paradan dolayý gönderildiyse hiçbirþey diyemem.. Profesyonel dünya sonuçta.. 1.4 milyonu fazla bulmuþ olabilir yönetim.. (tabi doðruysa).
O küfürü her kim ispiyonladýysa; o tür insanlarýn bulunduðu ortamda hiçbirþey olmaz.. Soyunma odasý burasý.. küfürde edilir, kavgada çýkar herþey olabilir.. Orada kalmasý gerekirdi..

#32 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.124 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Haziran 2012 - 02:07 ÖS

Cevap : Ergin Ataman Ergin Ataman'ýn Mirsad Türkcan'a teklif yaptýðý ancak Mirsad'ýn kabul etmediði söyleniyor. Eðer bu haber doðruysa ergin Ataman'a ilk çiziði attým...

#33 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Haziran 2012 - 02:23 ÖS

Cevap : Ergin Ataman Soyunma odasýnda küfür edilmiþ, "diyorlar".. Zira baþkan o soyunma odasýnda deðil, 2 veya 3'üncü kiþilerin aðzýyla konuþuyor. Ýsmail Þenol'u bildin mi? Hah o adam o gün soyunma odasýnda olan hemen herkesle konuþtuðunu ve hiçbirinin küfürü doðrulamadýðýný söylüyor. Benim için Ýsmail Þenol daha itibar edilir bir þahýs malesef. Baþkan o "diyenleri" yanýnda dolaþtýrmaya devam ettikçe daha çok saçmalar..

#34 villain

villain

  Senior Member

 • Members
 • 2.127 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Haziran 2012 - 07:34 ÖS

Cevap : Ergin Ataman

Benim için Ýsmail Þenol daha itibar edilir bir þahýs malesef. Baþkan o "diyenleri" yanýnda dolaþtýrmaya devam ettikçe daha çok saçmalar..


Oktay Hoca da bizzat kendisi Ünal Baþgan'a küfür olayýnýn doðru olmadýðýný iletmiþ ancak ne hikmetse pek deðerli danýþmanlara inanýlmýþ. Maalesef Adnan Polat'ýn "Galatasaray Türkiye'dir" sözü çok doðru, yalan-dolan entrika sivrileni öne çýkaný alaþaðý etme tarzý iþler resmen bizim karakterimiz olmuþ :(

#35 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.159 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Haziran 2012 - 04:31 ÖS

Cevap : Ergin Ataman Mirsadý alamamýþ Engin Atsürü almýþ yerine..ömer onan ve savaþý da bekliyorum..

#36 villain

villain

  Senior Member

 • Members
 • 2.127 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Haziran 2012 - 08:04 ÖS

Cevap : Ergin Ataman

Mirsadý alamamýþ Engin Atsürü almýþ yerine..ömer onan ve savaþý da bekliyorum..


Mirsad olayý tamamen fiyaskoydu da Engin Atsür Oktay Hoca'nýn da planlarýnda vardý daha önce giriþim yapýlmýþ olabilir. Ben de þuana kadarki transfer politikasýný beðenmiyorum o ayrý. Andric neyse de Gordon'un gidiþi büyük kayýp, Engin geldiðine göre Tutku da gider yavaþ yavaþ "paragöz,küfürbaz" Oktay Hoca'nýn takýmý daðýtýlacak.

#37 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2012 - 11:39 ÖS

Cevap : Ergin Ataman Adam ciddi Galatasaray'lýymýþ :) Uefa finalini yerinde izlemiþ, Sami Yen'de çok maça gitmiþ. Bjk'da çalýþýrken kredi kartý Galatasaray Bonus. Ve adamýn hoca olarak örnek aldýðý isim Fatih Terim. Git gide ýsýnýyoruz kendisine :)

#38 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2012 - 11:43 ÖS

Adam ciddi Galatasaray'lýymýþ :)
Uefa finalini yerinde izlemiþ, Sami Yen'de çok maça gitmiþ.
Bjk'da çalýþýrken kredi kartý Galatasaray Bonus.
Ve adamýn hoca olarak örnek aldýðý isim Fatih Terim.
Git gide ýsýnýyoruz kendisine :)


+ arenada 2 loca.

#39 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2012 - 11:49 ÖS

Cevap : Ergin Ataman

Bjk'da çalýþýrken kredi kartý Galatasaray Bonus.


Adam besiktaslý basketcilerine yemek vermis ,GS Bonus ile odemis :)

Yapmýs oldugumuz bir organizasyonda, otelde Besiktas basket takýmý da vardý..Ergin Ataman karsýmda oturuyordu,o zaman cok sinirliydik kendisine,uyuz olmustum..Keske iki cift laf etseymisim diyorum simdi :)

#40 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.124 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2012 - 12:42 ÖÖ

Cevap : Ergin Ataman Ergin Ataman Forum uyemiz Mert Baydur un komsusu ( ya da kiracisiydi) yanlis hatirlamiyorsam..
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye