İçeriğe git


Resim
- - - - -

Cep Telefonu Mevzusu


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
27 replies to this topic

#21 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.455 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 11:54 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

iþin içinde birisi olarak sana önerim Galaxy note olur.Cihaz kaba gibi ancak hafif ve gayet kullanýþlý.Htc One X ise 4 çekirdek kullanmasý sebebiyle fazla þarj yemekte.


Hocam Note 2 çekirdek, One X 4 çekirdek. S3'de 4 çekirdekli. Bu 2 çekirdekle 4 çekirdek arasýnda ne kadar bir fark var? Hani bazý teknolojik geliþmeler vardýr da sýradan bir kullanýcý hissedemez, mesela bilgisayarlarda baþýmýza gelir bu daha çok. Aðýr iþlem yapmayan birisinin anlayamayacaðý geliþmeler olmuþtur, iyi diye gider onu alýrýz. Son çýktýðý için. 4 çekirdek ve 2 çekirdek arasýndaki hýz farký bariz anlaþýlabiliyor mu?

Tek iþlemcili ve çift çekirdekliler arasýndaki fark çok bariz mesela. Ayný durum 2 ve 4 için de geçerli mi?

#22 cbedir

cbedir

  Senior Member

 • Members
 • 142 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Haziran 2012 - 08:09 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu Çift çekirdek,dört çekirdek farký çok bariz deðil.Özellikle samsung gibi çok fazla ram yemeyen yazýlým kullanan firmalarda belli bile olmuyor.Ha grafiksel iþlerde yaparým oyun oynarým dersen al ama bence gereksiz.

#23 InSoMNiAsTaN

InSoMNiAsTaN

  Senior Member

 • SIT
 • 5.297 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ağustos 2012 - 10:13 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu Haným ille de iphone istiyorum diye tutturdu. 6 ay içerisinde 1 adet rengini beðenmiþ olduðu nokia (slim pembe renkli biþi), 1 adet de samsung wave (bada iþlemcili-alýrken karþý çýktýðým ama paraca ucuz diye aldýðý) telefon aldýk kendisine ama her iki telefon da tamamen yanlýþ tercihler olduðu için ihtiyaçlarý karþýlamýyor haliyle. E her akþam bana ne zaman iphone alýrýz cümlesini duymaktan býktýðým için el mahkum araþtýrmaktayým :) Tanýdýðýnýz, bildiðiniz iphone 3gs veya 4 telefon alabileceðim bir bayi, arkadaþ vs var ise bana bilgi verirseniz sevinirim. Ayrýca elimdeki diðer telefonlarý da satmak istiyorum, dolayýsýyla 2.el telefon alýp-satan, beni kazýklamayacak birine ihtiyacým var.

#24 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.455 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ağustos 2012 - 10:44 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

Tanýdýðýnýz, bildiðiniz iphone 3gs veya 4 telefon alabileceðim bir bayi, arkadaþ vs var ise bana bilgi verirseniz sevinirim.


Turkcell'de 3gs için 24 ay taahhüt 119TL tarife alýrsan aylýk cihaz ödemesi 10TL toplam 129TL/Ay

Vodafone 3gs için 24 ay taahhüt 105TL tarife alýrsan aylýk cihaz ödemesi 7TL toplam 112TL/Ay

4S için fiyatlar 5 çýkmadýðý için düþmedi henüz.

Samsung Galaxy S3 var bir de. Ben bundan almayý düþünüyorum. Vodafone'da 24 ay taahhütle 1650TL'ye geliyor fiyatý.

#25 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.455 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ağustos 2012 - 10:45 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

Turkcell'de 3gs için 24 ay taahhüt 119TL tarife alýrsan aylýk cihaz ödemesi 10TL toplam 129TL/Ay

Vodafone 3gs için 24 ay taahhüt 105TL tarife alýrsan aylýk cihaz ödemesi 7TL toplam 112TL/Ay


Yalnýz bunlarýn alternatifleri var. Paket fiyatýný düþürüp, cihaz fiyatýna biraz daha fazla ücret ödeyerek de alabiliyorsun. Paket içeriklerine bakýp ihtiyacýnýza göre bir ortalama belirleyebilirsiniz.

#26 InSoMNiAsTaN

InSoMNiAsTaN

  Senior Member

 • SIT
 • 5.297 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ağustos 2012 - 12:39 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

Yalnýz bunlarýn alternatifleri var. Paket fiyatýný düþürüp, cihaz fiyatýna biraz daha fazla ücret ödeyerek de alabiliyorsun. Paket içeriklerine bakýp ihtiyacýnýza göre bir ortalama belirleyebilirsiniz.

Saðol dostum. O alternatiflerin hepsine baktým ve hatta almaya da bir ara karar verdim ama 3gs hiçbir turkcell bayinde yok. Dolayýsýyla o tarifeler de havada kalýyor. Dah uygun fiyata, elimdeki telefonlarý da elden çýkaracak þekilde bir çözüm arayýþýndayým.

#27 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.271 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ağustos 2012 - 02:12 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

3gs online maðazadan bir dene istersen son ve en iyi þans olabilir.

http://magaza.turkce...1694/48051.html

editç turkcell kontrat þartý getirmiþ düzenekçiler. 739 liradan 6 taksitle alýnýyordu kontratsýz. sanýrým o seçenek kaldýrýlmýþ. üzgünüm.

#28 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.455 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ağustos 2012 - 02:46 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

Saðol dostum. O alternatiflerin hepsine baktým ve hatta almaya da bir ara karar verdim ama 3gs hiçbir turkcell bayinde yok. Dolayýsýyla o tarifeler de havada kalýyor. Dah uygun fiyata, elimdeki telefonlarý da elden çýkaracak þekilde bir çözüm arayýþýndayým.


Sýfýr telefon istiyorsan gerçekten zor 3GS. Yalnýz Turkcell ve Vodafone eðer bu ilaný web sitesinde veriyorlarsa sana telefon temin etmek zorundalar. Edemiyorlarsa ilaný kaldýrmalarý lazým. Sen baþvuru yaparsan bir þekilde bulurlar bence. Mutlaka ellerinde stok kalmýþtýr. BTK'ya þikayet etmekle tehdit edebilirsin :D Çok ciddiye alýyorlar bu tip þikayetleri. Hem BTK iþin peþine düþüyor hem firma panik yapýyor.