İçeriğe git


Resim
- - - - -

Cep Telefonu Mevzusu


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
27 replies to this topic

#1 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.368 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2012 - 11:22 ÖS

Arkadaþlar ben yaklaþýk 1,5 yýldýr Nokia E72 kullanýyorum. Ekran küçük, internet son derece yavaþ, mail senkronizasyonunda saçma sapan sorunlar çýkýyor ýdý býdý. Netice itibariyle telefonu deðiþtirmeyi düþünüyorum.

Telefonu iþ için kullanacaðým. Twitter, facebook vs. gibi konular yan olaylar. Çok ilgilendirmiyor beni.

Telefonda aradýðým özellikler

1- Hýzlý olacak
2- Ekran büyük olacak çünkü içine tonla pdf atacaðým. Zoom in zoom out yaparak okumak istemiyorum.
3- Senkronizasyon vs. sorunlarý olmayacak

Benim yaptýðým araþtýrmalara göre þu an piyasadaki en büyük telefon Samsung Galaxy Note. Telefon ve tablet arasýnda kalmýþ bir cihaz. Bir hayli büyük. Kulaklýk olmadan pek insan içinde kulaða konulup telefonla konuþulacak bir alet deðil. Telefonun en güzel yanlarýndan birisi 5,3" ekraný olmasýna karþýn 1 günün üzerinde þarjýnýn gidiyor olmasý.

http://www.samsung.c.../GT-N7000ZBATUR

Fiyatý 1400-1750TL arasýnda deðiþiyor.

Öncelikle bu cihazý kullanan birisi var mý? Görüþleri nelerdir? Ben kullanan 2 kiþiyle konuþtum ve son derece memnunlardý. Yalnýz birisi satýcýydý, diðeri sadece 2 gün önce satýn almýþtý. Ýnternet sitelerinde yapýlan yorumlara pek güven olmuyor.

Bunun yanýnda bir arkadaþým HTC One X önerdi. Ancak bu telefonun þarj konusunda ciddi sorunlarý olduðu söyleniyor. Yoðun kullanýmda 10 saatte þarjýnýn bittiði vs. gibi iddialar var. Bu cihazýn en büyük artýsý sanýrým 4 çekirdekli olmasý.

http://www.htc.com/t...ones/htc-one-x/

Ayrýca Samsung Galaxy SII var piyasada. Fiyatý düþmekte olan bir cihaz. Çünkü Samsung Galaxy SIII'ü bu yakýnlarda piyasaya sürecek Türkiye'de. SII 1500TL civarýnda, SIII için 2400TL gibi fiyatlar söyleniyor. SIII ayný HTC One X gibi 4 çekirdekli ve aþmýþ bir telefon olduðu söyleniyor. Ancak ciddi pahalý.

Samsgun Galaxy Note 2 çekirdekli. Ben bu 4 çekirdek 2 çekirdek farkýný hisseder miyim? Çekirdek sayýsý veya iþlemcinin güçlü olmasý ne gibi farklýlýklar yaratýr? Sizlerin kullandýðý akýllý telefonlar nelerdir? Hangisini tavsiye edersiniz?

Çoðu teknoloji forumunda bir ROOT mevzusudur almýþ baþýný gidiyor. Ben bu tip iþlere girecek deðilim. Yalnýz bu telefonlarda güncelleme olaylarý oluyormuþ. Ýþletim sistemi güncellemelerinde en iyi firma hangisidir?

Son olarak bir yerde amcanýn birisi Sony Xperia ve Motorola Razor önerdi bana. Bu cihazlarýn þu an piyasadaki en iyileri olduðunu söyledi ancak ben ekran kalitelerini falan beðenmedim.

Iphone almayacaðým kesin yalnýz.

Yardýmcý olursanýz çok uðura geçer. Karar vermek için biraz daha zamaným var. Video izlemekten, yorum okumaktan beynim dönmüþ durumda.

#2 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.843 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2012 - 12:32 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu HTC sensetion XL aldým.. kafam rahat ekran dana gibi..þarj bana 3 gün gidiyor..Öneririm..Android ile hiçbir sorun yaþamazsýn..flash player vs sorunu yok..Ayrýca nefis foto video çeker..Tek eksisi ilave hafýza kartý yok.Ama dropbox programý sayesinde gerek de yok...

#3 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.368 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2012 - 12:41 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu Abi bazý HTC'ler için içine toz alma sorunlarýndan bahsediliyor. Bu modelde öyle bir þey var mý? Bir de Þarj 3 gün demiþsin. Ne yoðunlukta kullanýyorsun? Mesela sürekli senkronizasyon açýk oluyor mu?

#4 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.843 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2012 - 10:30 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu Günde ortalama 60 dakika telefon görüþmem oluyor..30 dakika civarý müzik dinliyorum..Yanlýz uzun konuþmalarda PC baþýnda usb baðlantýsýný baðlý tutuyorum..Ama sürekli deðil..Þarjýn 48 saatin altýna düþeceðini sanmýyorum..Þarjý usb den deðil prizden yapmak lazým.. Ofisde Wifi ile baðlýyým..Dolayýsýyla senkronizasyon açýk..ancak ekonomi modunu ayarladým. yani gece ekran ýþýðý baðlantýlar vs.. kendi kapanýyor..Birde bellekte sürekli çalýþan program varsa iþme yaramayanlarý kapalý tutuyorum..Toz sorunu hiç yok..Ayrýca baya taþ gibi saðlam bir kasasý var..Ekranda çizik sorunu olmuyor..LCD kalitesi þahane..ayfona açýk ara fark atar.. Biraz tuzlu bir alet ama düdük kadar ekranla bulamadýðýn rahatlýðý bunda buluyorsun..En büyük sorun alet bildiðin dana .. arabaya holder lazým.. pil ömrünü ,ekran parlaklýk seviyesi,açýk uygulamalar,video foto çekimi ve konuþma süresi etkiliyor.Tabi youtube dan film izlersen de ayný þekilde .. Ekran ayarý sürekli açýk olursa bu tür aletlere pil dayandýramazsýn..Ben orta da tutuyorum.. foto video çok kullanmýyorum.. uygulamalardan sürekli açýk kalmasýn dediklerimi kapatýyorum..Görev yönetcisi mantýðý ayný windows gibi. konuþma süresi kiþiye göre deðiþir buna yapacak birþey yok.. özellikle 3d oyun kurup þarjý fulleyip oðlana verirsem 2-3 saate þarji bitirip geri veriyor :) Yani þarj olayý %80 ekrana ve iþlemciye binen yüke dayalý..Çoðunlukla iþ-ofis rutininde olduðum için hay þarjýna tüküreyim dedirtmedi..Araç için usb þarjlarý var seyahet için de çok sorun olmaz diye düþünüyorum..Alet bildiðin tabletize edilmiþ telefon..

#5 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2012 - 10:47 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu Internet ile ilgili hic bir sorunum yok... Mail alma-gonderme, pdf okuma vs hic bir derdi olmuyor... Sarji en az 10 gun gidiyor... Muzik dinleme zaten bahsini etmeye gerek... Cok memnunum tavsiye ederim... Nokia 1101 :) :) :)

#6 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.368 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2012 - 11:35 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

Günde ortalama 60 dakika telefon görüþmem oluyor..30 dakika civarý müzik dinliyorum..Yanlýz uzun konuþmalarda PC baþýnda usb baðlantýsýný baðlý tutuyorum..Ama sürekli deðil..Þarjýn 48 saatin altýna düþeceðini sanmýyorum..Þarjý usb den deðil prizden yapmak lazým..
Ofisde Wifi ile baðlýyým..Dolayýsýyla senkronizasyon açýk..ancak ekonomi modunu ayarladým.
yani gece ekran ýþýðý baðlantýlar vs.. kendi kapanýyor..Birde bellekte sürekli çalýþan program varsa iþme yaramayanlarý kapalý tutuyorum..Toz sorunu hiç yok..Ayrýca baya taþ gibi saðlam bir kasasý var..Ekranda çizik sorunu olmuyor..LCD kalitesi þahane..ayfona açýk ara fark atar..
Biraz tuzlu bir alet ama düdük kadar ekranla bulamadýðýn rahatlýðý bunda buluyorsun..En büyük sorun alet bildiðin dana .. arabaya holder lazým..

pil ömrünü ,ekran parlaklýk seviyesi,açýk uygulamalar,video foto çekimi ve konuþma süresi etkiliyor.Tabi youtube dan film izlersen de ayný þekilde ..
Ekran ayarý sürekli açýk olursa bu tür aletlere pil dayandýramazsýn..Ben orta da tutuyorum..

foto video çok kullanmýyorum..

uygulamalardan sürekli açýk kalmasýn dediklerimi kapatýyorum..Görev yönetcisi mantýðý ayný windows gibi.

konuþma süresi kiþiye göre deðiþir buna yapacak birþey yok..
özellikle 3d oyun kurup þarjý fulleyip oðlana verirsem 2-3 saate þarji bitirip geri veriyor
Yani þarj olayý %80 ekrana ve iþlemciye binen yüke dayalý..Çoðunlukla iþ-ofis rutininde olduðum için hay þarjýna tüküreyim dedirtmedi..Araç için usb þarjlarý var seyahet için de çok sorun olmaz diye düþünüyorum..Alet bildiðin tabletize edilmiþ telefon..


Abi çok saðol bilgiler için.

Ben bu cihazý gördüðümde çok beðenmiþtim. Ama o zaman çok pahalýydý. Sonradan bu Note sevdasýna düþünce incelemedim bile XL'i. Ben video falan izlemeyeceðim. Sadece internet baðlantým, senkronizasyon açýk olacak sürekli ve dosya okuma vs. gibi iþler. Telefondan oyun oynayan birisi deðilim. Müzik de dinlemiyorum. En fazla Galatasaray'ýn maçýný radyodan takip ederim o kadar :) Bu durumda her yerde belirtilen þu þarj sorunlarýný çok da ciddiye almama gerek yok gibi gözüküyor.

Tekrar teþekkürler bilgiler için.

Baþka tecrübesi, tavsiyesi olan varsa paylaþýrsa sevinirim.

#7 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.368 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2012 - 11:36 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

Nokia 1101


Bundan da kullandým. Telefonlarýn sadece telefon olarak kullanýldýðý ahir zamanlarda son derece verimli bir cihazdý cidden.

#8 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.843 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2012 - 11:46 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

saðol bilgiler için.

Rica ederim :) Sen yinede bunlarý yerinde incele..aletin fazla özelliði olmasý bazý kiþler için handikap..Ýlkgün neredeyse geri götürüyordum..Ulan bir telefon aramasý yapmak bu kadar zor mu diye..Birde yazýlmýcýyým :) Meðersem acayip kýsa yollar varmýþ..gavur düþünmüþ :)

#9 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2012 - 07:01 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu Samsung Galaxy s3 al bence. Ben Galaxy S1 kullanýyorum ama yakýn zamanda 3'e geçicem.

#10 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2012 - 07:47 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

Bundan da kullandým. Telefonlarýn sadece telefon olarak kullanýldýðý ahir zamanlarda son derece verimli bir cihazdý cidden.


ayrica soylemeyi unuttum el feneri de var... :D

#11 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.922 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 12:06 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu E 72 çok iyi bir teefon bence. Bende de E52 var. Keþke hep bu modellerden çýkarsalar. Abuk subuk dokunmatik sittiri botan telefonlar çýkracaklarýna... BU arada dokunmatik alacaksan git iphone al. Yoksa sinir hastasý olursun. samsung'un bile dokunmatik ekranlarý hoþuma gitmiyor.

#12 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.368 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 12:49 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

Samsung Galaxy s3 al bence. Ben Galaxy S1 kullanýyorum ama yakýn zamanda 3'e geçicem.


Kardeþim S2 kullanýyor. Son derece memnun. S3'te 4 çekirdek kullanmýþlar. S3 2 çekirdekli, benim kafayý taktýðým Note da ayný S3 gibi 2 çekirdekli.

Bu çekirdek (iþlemci sayýsý) sayýsý ne kadar fark ettirir telefonda hýz olayýný? Bir arkadaþým tek çekirdekli Nokia N8 kullanýyor. Bugün tekrar inceledim telefonu gerçekten aðýr kalýyor makine. Özellikle web sitelerini açarken bekleme yapýyor. Bazý aðýr uygulamalarda da reaksiyon süresi zayýf. Çift çekirdekli telefonlar son derece iyi diyorlar. Ancak 4 çekirdek olayý ciddi bir fark yaratýyor mu?

S3'ün fiyatý da bir hayli yüksek. O kadar bütçem yok malesef.

#13 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.368 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 12:54 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

E 72 çok iyi bir teefon bence. Bende de E52 var. Keþke hep bu modellerden çýkarsalar. Abuk subuk dokunmatik sittiri botan telefonlar çýkracaklarýna...

BU arada dokunmatik alacaksan git iphone al. Yoksa sinir hastasý olursun. samsung'un bile dokunmatik ekranlarý hoþuma gitmiyor.


Abi telefon olarak E72 sorunsuz bir cihaz. Memnunum ama ekran çok ufak. Benim büyük ekranlý bir telefona ihtiyacým var. Gelen dosyalarý okuyamýyorum.

#14 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 01:15 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

Ben Galaxy S ' imi burdan almýþtým. Hiçbir sorun yaþamadým þuana kadar firmayla ilgili. telefonun kendisinden kaynaklanan kronik herkesin yaþadýðý sorunlarý yaþýyorum ben de :) Ancak Android telefon alacaksan piyasadaki en iyi fiyat burada var. Daha iyisini bulman biraz zor. Ve ekþisözlük + buradaki yorumlara göre karar verebilirsin. Ben Galaxy S i böyle aldým :)

KDV Dahil fiyatý 1800 TL Galaxy S III

Ve adam diyor ki zaten piyasadan az fiyat vermiþim. Stoklara daha az girerse ( ki bunu aslýnda takip edemez kimse ama ) farkýný iade ederim müþteriye. Pahalý girerse de fark almam diyor :)

http://www.androidte...alaxy-s3-i9300/ :)

#15 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 10:57 ÖÖ

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu Ýbo +1

#16 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.368 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 04:39 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu Ýbrahim, saðol bilgi için. Ekþi'de bu adamlarla ilgili en son mesaj yazan kiþi biraz olumsuz konuþmuþ. Bu makineler geliþtikçe hassasiyette inanýlmaz seviyelere çýkýyor. Çabuk bozulabiliyorlar diye biliyorum. Garanti olayýna takýlýyorum o yüzden. Kaçak falan geliyorsa (ki öyle deðil diyorlarmýþ) birilerinin üzerinden pasaport kaydý yapýlýyor. Yarýn bir gün o pasaportta sorun çýkarsa eðer bu sefer telefonu kullanamama ihtimali ortaya çýkýyor. Kafam karýþýk bu konuda. Yalnýz fiyatlarý hakikaten çok düþük.

#17 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.922 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 09:16 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

Abi telefon olarak E72 sorunsuz bir cihaz. Memnunum ama ekran çok ufak. Benim büyük ekranlý bir telefona ihtiyacým var. Gelen dosyalarý okuyamýyorum.


Hocam derdin ekran büyüklüðü ise iphone bile kesmez seni. Eðer o tarz bir ihtiyacýn varsa E72 sende kalsýn git bir tablet al derim. Ýpad al. Ýpad 2 lerin fiyatlarý epeyce düþtü. 3G li olanýndan al. Hem telefon olarak kullan hem de internetin dibine vur :) MAnyak güzel bir alet. Þiddetle tavsiye ederim. Tabi yine karar senin.

#18 cbedir

cbedir

  Senior Member

 • Members
 • 142 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 09:18 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu Abi iþin içinde birisi olarak sana önerim Galaxy note olur.Cihaz kaba gibi ancak hafif ve gayet kullanýþlý.Htc One X ise 4 çekirdek kullanmasý sebebiyle fazla þarj yemekte.

#19 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 11:42 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

S III de kullanýlan Gorilla Glass ekranýn test videosu#20 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.368 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2012 - 11:51 ÖS

Cevap : Cep Telefonu Mevzusu

ocam derdin ekran büyüklüðü ise iphone bile kesmez seni. Eðer o tarz bir ihtiyacýn varsa E72 sende kalsýn git bir tablet al derim. Ýpad al. Ýpad 2 lerin fiyatlarý epeyce düþtü. 3G li olanýndan al. Hem telefon olarak kullan hem de internetin dibine vur MAnyak güzel bir alet. Þiddetle tavsiye ederim. Tabi yine karar senin.


Abi o da çok büyük ya. Büyük olmalý ama o kadar da büyük olmamalý. Telefon gibi kullanabilmeliyim.