İçeriğe git


Resim
- - - - -

Allah belaný versin Þansal


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
6 replies to this topic

#1 HHMüdüroglu

HHMüdüroglu

  Senior Member

 • Members
 • 1.903 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Nisan 2012 - 04:12 ÖÖ

Eklenmiş Resim


Allah belaný versin Þansal, alttan alttan türk futbolunu bitirdiðin için
Allah belaný versin M.E.Karamemet bu sirke sýrf para icin göz yumduðun için

#2 Tufan Kürþat

Tufan Kürþat

  Senior Member

 • Members
 • 1.736 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Nisan 2012 - 02:19 ÖS

Cevap : Allah belaný versin Þansal Þansal'ýn görünürde verdiði zarar, perde arkasýnda verdiði zararýn yanýnda at zikine konmuþ sinek kalýr. 10 yýldan fazladýr bizim maçlarda ve Þikebahçe maçlarýndaki sinsi politikasý medyayý aleyhimizde kýþkýrtma yönünden çok etkili olmuþtur. Ancak çok zeki oynamaktadýr. Kameralar karþýsýnda her tarafa çiçek daðýtan, kendini eleþtirmeye gelince mutevazi ve olgun adam tavýrlarýnýn arkasýnda, Gs maçlarý içinde bizim aleyhimize olan hiçbir hakem kararý tekrarlanmaz, görüntüyü ancak oda talep gelirse maratonda geçiþtirir. Ancak ne zaman Þikebahçe maçýnda Þikebahçe aleyhine tartýþmalý bir pozisyon olsa derhal pozisyonun akabinine defalarca gösterilip tasmalý spikerleri Melih kardeþlere yorumlar yaptýrýr. 10 yýldan fazladýr ayný senaryo ve hala bu eziðin tarafsýz herkese eþit mesafede olduðunu sanan Galatasaraylýlarda var.

#3 bellrock

bellrock

  Senior Member

 • Banned
 • 3.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2012 - 01:14 ÖS

Cevap : Allah belaný versin Þansal þunu pankart yapýp tribüne astýðýn zaman olay anlaþýlýr. o idne de biliyor bizim tepkilerimizi nasýl olsa geçer unutur bu salaklar diyor. fenere þöyle bir þey yazsýn da göreyim. galatasaray taraftarý maldýr demiyorlarsa neyim. biz valla son on senede iki þampiyonluðu iyi kazanmýþýz. nasýl kazandýk onu da bilmiyorum. þu ortamý görünce þampiyonluk deðil su bile vermez bunlar.

#4 muhtar

muhtar

  Re-Member

 • Members
 • 4.820 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2012 - 11:36 ÖÖ

Cevap : Allah belaný versin Þansal þu web sayfasýndaki olayýn þansal'la ne alakasý var ki? þansal 2 yýldýr lig tv yönetiminde bile deðil. sadece maraton programýný hazýrlýyor o. istifa etmiþti çoktandýr yönetimden. lig tv adi, orasý ayrý konu.

#5 HHMüdüroglu

HHMüdüroglu

  Senior Member

 • Members
 • 1.903 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mayıs 2012 - 12:46 ÖS

Cevap : Allah belaný versin Þansal

þu web sayfasýndaki olayýn þansal'la ne alakasý var ki? þansal 2 yýldýr lig tv yönetiminde bile deðil.web sitesi www.maraton.com.tr

direk sahibi þansal deðilmi bu sitenin ve proðramýn ?

#6 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.063 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mayıs 2012 - 01:27 ÖS

Cevap : Allah belaný versin Þansal Maraton Sansalin.

#7 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Mayıs 2012 - 08:39 ÖS

Cevap : Allah belaný versin Þansal suratýnýn hali ne lan orrrrrrrrrrrossssssspuuuuuçocuðu