İçeriğe git


Resim
* - - - - 2 oy

TFF Başkanı Andaval Yıldırım Demirören İstifa!


 • Please log in to reply
413 replies to this topic

#41 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 8.267 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mart 2012 - 12:00 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

Suyundan da koyalým...Yeni 100.yýllara gidicez gibi..

Tahkim kurulu baskanýný tanýyalým!!

http://www.trtspor.c...r.aspx?id=13448


Hocam ben bu linkten okuduklarýmdan baya olumlu sinyaller aldým. Adam TFF'ye kurul raporlarýna bak ve karar ver diyor, nereye kadar kaçacaksýnýz diyor. Daha ne olsun.

#42 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mart 2012 - 12:05 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! 20 ARALIK ÞÝKE-TEÞVÝK MAÇA YANSIMAMIÞSA, ANLAÞMA (TEÞEBBÜS) AÞAMASINDA KALMIÞSA, KÜME DÜÞME CEZASI VERÝLEMEZ.. ** Buna baglayýp,hadi bana eyvallah diyecekler bencede...

#43 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 8.267 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mart 2012 - 12:16 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Ýbrahim Akýn'ýn ifadesini hiç bir yere baðlayamazlar. Yok savcý bunu kandýrmýþ, falanmýþ, filanmýþ. Ne kadar sýkarsan sýk baský altýnda bile bu kadar sýkýlmaz. Kaldý ki Ýbrahim Akýn'ýn söylediklerine paralel bilgileri Fahri Tatan'da belirtiyor. Fahri Tatan, Ýbrahim Akýn'la üzeri kapalý bir þekilde bu konudan bahsetmiþ. Tapelerde var. TFF, UEFA'nýn tüm takýmlara yönelik kesebileceði bir cezayý göze almadan bu iþi kapatamaz. Yýldýrým Demirören kenardan pek güzel konuþuyordu. Þu an herþey önünde. Açýk seçik tüm yazýþmalara ulaþýyor. Çýkabiliyorsa, çýksýn bakalým bu iþin içinden.

#44 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.862 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mart 2012 - 12:59 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Andaval çok uygun bir sýfat olmuþ. Andaval iþte. Hatta andavar.

#45 Volkanus

Volkanus

  Senior Member

 • SIT
 • 4.403 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mart 2012 - 09:41 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Dünyanýn neresinde takýmý þike ile yargýlanan kiþiyi futbolun baþýna geçirirler? Sadece burada. 3. dünya ülkesinde bile görülmez böyle bir rezalet. Türk futbolunu Demirören- Sinan Engin ikilisinin ellerine býraktýlar. Demek Aziz dýþarýda olsaydý federasyon baþkaný o olacaktý. Tahkim, pfdk, mhk hepsi Beþiktaþ'ýn elinde ve Beþiktaþ þike ile suçlanýyor. Böyle saçmalýk olabilir mi yahu? Türk futbolunu mafyatik oluþum yönetmeye devam edecektir bundan sonra. Ayný tas ayný hamam. Yazýk çok yazýk.

#46 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mart 2012 - 09:51 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Türkiye'de cogu klup zaten UEFA tarafýndan bütçelerinden dolayý ceza alacaklar..Antep bugun 4 yýl men cezasý almýs..Besiktas'a ceza kapýda..Simdi bu yuzden de boyle bir sisteme gidip,nasýlsa ceza alacagýz,boyle hepsi cýksýn bir arada,yaglý hasan boregi diyebilir Y.D danasý..

#47 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 16.047 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mart 2012 - 10:03 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! "UEFA, mali kriterlere uymayan Gaziantepspor'a dört yýl içinde bir kez Avrupa Kupalarý'na katýlma yasaðý getirdiðini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi"

#48 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.314 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mart 2012 - 10:18 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Bizim baskan maalesef gereginden fazla iyi niyetli ve saf. Bu yüzden ikidir federasyon baskanligi secimleri konusunda tuzaga düsüyor. Aydinlar+Gümüsdag birlestirmesini Aziz Yildilrim yapmisti ve bizim baskan buna destek vermisti. Azize ve Tüpkafa gibilerinin sözlerine degil güvenmek, tersinden anlamak lazim. Aydinlar+Gümüsdag federasyonundan ne türlü SIKINTILAR cikti, herkes gördü. Tüpkafa´nin TFF´si eski TFF´den de beter olacak. Simdiden TFF´ye BJK´lilari yerlestirdi. Yahu tüpcünün bu isi beceremeyecegini anlamak icin, BJK´da olup bitenlere bakmak yeterli. Ibrasini 50 milyon euro hibe ederek satin aldi. Kulüp yabancilara paralarini ödeyemiyor ve Avrupa´dan men edilmekle karsi karsiya. Kendi kulübündeki sorunlarini cözememis biri, nasil daha büyük olan ülke sorunlarini cözsün?

#49 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mart 2012 - 05:18 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Antep'e, UEFA Avrupa yasagi koymus mali tablosu nedeni ile.Cok guzel olmus. Bence bu cami duvarina iseme uyarisi UEFa'dan. Bir nevi Demiroren'e bana savas acacaksin ama hadi simdi kurtarabiliyorsan aile dostunun takimini kurtar uyarisi. Antep ozellikle secilmis bir takim bence uyari amacli olarak.Yoksa 16 takimin da borcu var.

#50 LordofSounds

LordofSounds

  Senior Member

 • Members
 • 1.499 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2012 - 11:38 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

Andavalýn neden TFF baþkanlýðýna kastýðý belli oldu. Beþiktaþ'ý batýrdý. Þike davasýný fýrsat bilerek arazi oldu. 100 milyonu hibe etmesi de þüpheli çünkü sonraki baþkanlar da paralarýný hibe edecekler diye þart koþmuþtu oysa ki UEFA mali kriterlerine göre böyle bir þey mümkün deðil.

Geçen gün þikecilere CAS'taki davayý çekin 45 milyonu biz verelim diye teklif götürmesi de UEFA'ya yaranmak için. Bu iþler bir yerde patlayacak ama, hadi bakalým.

Ýþte o vahim gerçek!
Beþiktaþ'ý disipline sevk eden UEFA'dan ilginç bir açýklama geldi.

Türk Futbolu bir yandan þike soruþturmasý ile boðuþmaya devam ederken, diðer yandan UEFA'dan darbe üstüne darbe yiyor.

UEFA'nýn denetiminden geçen Türk kulüpleri ciddi yaptýrýmlarla karþý karþýya kaldý.
1- Gaziantepspor, UEFA tarafýndan 4 yýl içinde 1 kez Avrupa Kupalarý'na katýlmama cezasýna çarptýrýldý.
2- Bursaspor eski oyuncusu Mbesuma'nýn bonservis bedelini geç ödedi, toplamda 200 bin Euro cezayla karþýlaþtý.
3- Üç büyüklerden Beþiktaþ ise futbolcularýna yapmadýðý ödemeler sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevkedildi.

Hürriyet'in haberine göre, Mevcut durumda görünen o ki, siyah beyazlý kulüp, para cezasýndan, Avrupa Kupalarý'na katýlamamaya kadar uzanan bir cezayla karþý karþýya kalacak. Ama bellki de bundan daha vahim bir gerçek daha var.

* UEFA Mali Kontrol Paneli, Avrupa'nýn 53 ülkesini inceledi.
* Bu 53 ülke arasýnda 11 takýmý disiplin kuruluna sevketti.
* Bu 11 takým arasýnda 3 kulüple Türkiye ilk sýrada yer aldý.

Bu tablonun ortaya koydruðu gerçek þu; Türk futbolu koþar adým uçuruma sürükleniyor.

Türkiye'ye gelerek tüm kulüpleri denetlediler

* UEFA, Mali Fair Play adý altýnda kulüplere lisans kriterleri getirdi. Ve bunu 1999 yýlýndan bu yana uygulamaya baþladý. Türkiye bu uygulamayý geciktirdi. UEFA 2011 yýlýnýn Mayýs ayýnda bir karar aldý.
* Her yýlýn Mart ayýnda gerçekleþtirilen denetimler artýk sürekli hale getirilmiþtir.

Bunun anlamý þuydu:

* Kulüpler artýk sürekli bir denetim altýnda tutulacaklar. Nitekim geçtiðimiz yýlýn Eylül ayýnda Türkiye'ye ziyarette bulunan UEFA yetkilileri de tüm kulüplerimizi denetledi ve 3 kulübü disipline sevketti.

Beþiktaþ hangi gerekçe ile disipline verildi?

YANIT: Futbolculara ve teknik direktörlere yapýlmasý gereken ödemeler yapýlmadýðý için.

BEÞÝKTAÞ'IN SAVUNMASI
Bu ödemeler davalýk. Dolayýsýyla ben itilaflý olan bu dosyalar için ödeme yapmýyorum. (UEFA, borcu olan kulübe lisans vermiyor. Ýtilaflý dosya varsa kulüp lisans alabiliyor)

UEFA NE DEDÝ?
Bunlar davalýk borç diyorsunuz. Ama ben görüyorum ki, onlarca dosyanýz var. Sizin aslýnda itilafýnýz yok, davalaþmayý ödemeyi yapmamak için bahane ediyorsunuz. Borçsuzluk ilkesi ihlal ediliyor.#51 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Mart 2012 - 01:35 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

platini tüpcüyü 10-15 dakikada postalamis.


Platini ile Demirören tanýþtý!
Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demirören, UEFA Baþkaný Michel Platini'ye Ýsviçre'de nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. "Geleneksel tanýþma toplantýsýnýn" ana gündem maddesi 22 Mart'taki UEFA Kongresi'ydi.
06/03/12 12:07

TFF Baþkaný Yýldýrým Demirören ve 2. Baþkanvekili Servet Yardýmcý, yerel saatle 10.50'de UEFA'nýn Ýsviçre'nin Nyon kentindeki merkezine geldi. Demirören ile UEFA Baþkaný Michel Platini arasýndaki nezaket ziyaretine UEFA Asbaþkaný ve TFF Onursal Baþkaný Þenes Erzik de katýldý. Ziyaret, TFF'nin 26 Þubat'taki olaðanüstü genel kurulunda baþkan seçilen Demirören'in yaptýðý ilk ziyaret olmasý sebebiyle de ayrý bir önem taþýyordu. Yaklaþýk 1 saat süren toplantýnýn ardýndan Yýldýrým Demirören, UEFA Genel Merkezi'nden ayrýldý.

AÇIKLAMAYI ÞENES ERZÝK YAPTI
Toplantýnýn ardýndan açýklamayý Þenes Erzik yaptý. Erzik þunlarý söyledi: "22 Mart'ta UEFA Kongresi var. 53 ülkenin futbol yöneticileri Ýstanbul'a gelecek. Bu kongreden önce herhangi bir eksiklik var mý, onu konuþtuk. Hep birlikte gözden geçirdik. Toplantýdan, gelecek günler için iyi temennilerle ayrýldýk. Dediðim gibi toplantýnýn ana gündem maddesi UEFA Kongresi idi. Diðer konular konuþulmadý. Herkes görevinin bilincinde. Yapýlmasý gerekenler önümüzdeki günlerde yapýlacak. Gianni Infantino da toplantýdaydý. UEFA'nýn geleneksel tanýþma toplantýsýydý. Karþýlýklý oturup konuþmak ve kahve içmek iyi oldu."


haberturk
Senes Ezik durumu kurtarmaya calisa bile


Þenes Erzik:

"Bugünkü görüþmenin tek gündem maddesi tanýþmaktý...Dosthane bir toplantý oldu. TFF'nin yeni baþkaný Demirören ile Platini'yi tanýþtýrdýk. 22 Mart'taki UEFA kongresi öncesi son detaylar üzerinde de biraz durduk.

Son dönemdeki geliþmeler bu toplantýnýn içeriðinde yoktu"

#52 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Mart 2012 - 03:46 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

Gianni Infantino


çok umutluyum çok

sandalyeye tekmeyi bu abi vuracak

bu isim efsane olacak :)

#53 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Mart 2012 - 03:59 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Ayrýca, adam Ýtalyan..Kendi ulkesindeki takýmlara neler yapýldýgýný cok iyi biliyor..En azýndan Ýtalyanlar gazlar :)

#54 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Mart 2012 - 04:27 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! kill bill filmlerinden taniyoruz mu bu abiyi...elinde samuray kilici var mi?...isimdeki karizmaya bak....gianni...infantino..

#55 cantona

cantona

  Senior Member

 • Members
 • 384 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Mart 2012 - 06:40 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Tahkim kurulu Ýskender ve Korcan hakkýndaki tedbir kararýný kaldýrmýþ PFDK'dan ret çýkmasýna raðmen. Yakýnda Ýbrahim Akýn hakkýnda da ayný karar çýkar herhalde Yeni baþkanýn (Engin Tuzcuoðlu) ne aðýr þerefsiz olduðu olduðu ortadaydý baþkan olmadan önceki açýklamalarýndan. Þekip, Kýsmet Erkiner ve Emin Özkurtla ayný ekolden geliyor. Ýlk baþlarda inanmasam da bunlar ciddi ciddi en ufak bir ceza vermeme yoluna gidiyor. Sahanýn tertemiz olduðunu iddia edecekler. Para cezasý ve kiþilere men bile þüpheli. Ama iþte bu þerefsizler þike yoktur dese bile UEFA resmen devreye girdiðinde "gerekeni yapmazsanýz klüpleriniz ve milli takýmýnýz x sene kadar men" diye tebligatý gönderdiðinde ne kadar dayanabilecekler ? Böyle bir þey hakkýnda þöyle olursa bunu yaparýz demek baþka ama o olayý cidden yaþadýðýnda alacaðýn tavýr bambaþkadýr . Bir ülkeye onursuz, þikeci damgasý bu kadar kolayca yediremezler. En azýndan hükümet devreye girer iþ ciddileþirse, bu prestij kaybýný göze alacak kadar gerizekalý olamazlar. Þike yüzünden federasyona gelecek bir ceza u20 dünya kupasý, Euro 2020 adaylýðý,Olimpiyat adaylýðý vs. hepsini götürür. Fenerin küme düþmesinin ekonomiye zararý olacak da, bu durumun ve her alanda bu itibar kaybýnýn olmayacak mý ? Oy korkusu yaþýyorlarsa, aksi durumda da oy kaybedecekler. Þikeyi cezasýz býrakýp Türk takýmlarýnýn Avrupa'da mücadele etmemesini kabul etmek akýl alýr bir þey deðil. Bu kaskafalý Demirören'in gittiði yol bu yol ama iþ ciddiyete ve resmiyete binince yukarýdakilerin buna olanak vermesi imkansýz. (Þimdilik en azýndan deneyip görmek istemiþlerdir). En kötü ihtimalle adý geçen klüplere ekstra Avrupa cezasýý verip aðýr puan silmeli, kupayý federasyona vermeli bir formül izleyeceklerdir ama UEFA'nýn taviz vermesi de bu aþamadan sonra güç. Küme düþme olmazsa yine toptan mene giderler.

#56 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Mart 2012 - 09:48 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! EE normal, Akinda haftaya oynamaya baslar :) Tüpcünün gelis sebebi belliydi. Fenerlilerden son zamanlarda bosuna sesler cikmaya baslamadi. Adamlar rahat ve garantiyi aldilar.

#57 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Mart 2012 - 01:43 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! ulan tüpcü, halen ordamisin?!

#58 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.414 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Mart 2012 - 01:55 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Türk futbolunu tüpün üstüne oturttu þerefsiz!

#59 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Mart 2012 - 01:57 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

Türk futbolunu tüpün üstüne oturttu þerefsiz!


yanliz tüpün gazi kaciyor, tehlikedeyiz :)

#60 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Mart 2012 - 02:00 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Onu da oraya oturtan baskalarý var... ATA AKSU ‏ @ataaksu Reply Retweeted Favorite · Open Baþbakanýmýz'ýn 5 yýl Avrupa'ya gitmeyelim sözü, Tff' nin; þike soruþturmasý ile ilgili alacaðý kararlarýn, ilk resmi açýklamasýdýr. Yeterli iþte bu acýklama..
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye