İçeriğe git


Resim
* - - - - 2 oy

TFF Başkanı Andaval Yıldırım Demirören İstifa!


 • Please log in to reply
413 replies to this topic

#21 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Şubat 2012 - 07:47 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Galatasaray, Demirören'i destekleme kararý aldý TFF Genel Kurulu'nun baþlamasýna dakikalar kala bir önemli geliþme daha yaþandý. 11:15 | 27 Þubat 2012 Galatasaray Baþkaný Ünal Aysal: "Yýldýrým Demirören'in dünkü açýklamalarý bizi rahatlattý. Ata Aksu'yu destekliyorduk ama þu an için Demirören'i desteklememizde bir sakýnca yok" dedi... milliyet

#22 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Şubat 2012 - 08:46 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

milliyet


Kaynak Milliyet olunca insan direk olarak inanmak istemiyor iste :)

#23 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Şubat 2012 - 09:20 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

milliyet

.

#24 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Şubat 2012 - 09:54 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

www.galatasaray.org verelim?Bizim siteyi de satýn aldýysa bilemem :)


TFF Seçimleriyle Ýlgili Galatasaray Spor Kulübü’nden Açýklama

Türk futbolu açýsýndan son derece önemli ve kritik günler yaþamaktayýz. Ne yazýk ki, 3 Temmuz’dan bu yana “Þike Soruþturmasý” olarak adlandýrýlan süreç, iyi niyetli olduðuna inandýðýmýz çeþitli çabalara raðmen Türk futboluna zarar vermeye devam ediyor. Bunun yönetilmesi zor bir süreç olduðunun herkes gibi biz de bilincindeyiz. Bu noktadan hareketle daha önce dile getirmiþ olduðumuz hassasiyetlerimizin dikkate alýndýðýna kâni olarak ve de açýk ve net olarak Genel Kurula verilen vaadlere güvenerek TFF’nin bugün yapýlan seçimlerinde tüm futbolumuzu temsil eden unsurlarýn tek vücut halinde hareket etmesinin ulusal çýkarlarýmýz açýsýndan daha yararlý olacaðý kararýný verdik ve bu yönde hareket ettik.

Sayýn Demirören ve ekibini, futbolumuzu bu karanlýk günlerden yukarýda belirttiðimiz hedefler doðrultusunda bir an önce çýkartacaklarý umudu ve inancýyla tebrik eder, alacaklarý her adil, yapýcý ve vizyoner kararda sonuna kadar destekleyeceðimizin bilinmesini isteriz.

Galatasaray Spor Kulübü Baþkaný
Ünal Aysal

#25 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 16.047 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Şubat 2012 - 10:03 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Ya arkadaþ 3 temmuzdan beri dimdik duruþ deyu deyu kaskatý kesildik baþka bi þey söylemez olduk. Her dönem gelecek federasyon baþkaný kendi borusunu öttürecekse Türk Futbolu nun geleceði nasýl istikrarlý olacakmýþ? Biri ankarayý düþürür biri geri alýr, biri küme düþmeyi kaldýrmaz biri kaldýrýr, biri play-off getirir öbürü kaldýrýr... lan hibinalar fantasy futbol mu bu ? Valla kýzanlar olacaktýr ama, tek el ve süreklilik arz eden bir politika için federasyon yönetimi ya siyasi ya da alternatif (þeklini siz belirleyin ) bir sisteme geçmeli.

#26 Lukunku

Lukunku

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 632 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Şubat 2012 - 10:20 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! lig 22 takim olacakmis. bence cok az bank asyayla super lig birlessin 40 takimla oynansin. hatta fenerin 3. lige dusme ihtimali varsa, 3. lig de birlessin. hepimiz kardesiz. 150 takimla oynansin lig. orrorsspf evlatlari futbolun anasi itinayla nasil sksksilir. iste boyle Ornek ulke Turkiye. gercekten muthis bir ulke

#27 winner

winner

  Senior Member

 • SIT
 • 2.228 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Şubat 2012 - 11:50 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Bu haber doðru ise vay anam vay. bitmiþiz be... yok a.q balkan takýmlarý ile birleþsin lig . tövbe töve.. sabýr

#28 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.414 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Şubat 2012 - 11:53 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Yoksa siz hala bu ligi takip etmeyi düþünenlerden misiniz? :) Yapmayýn beyler... Gidin kendinize baþka bir meþgale bulun. Balýk tutun, basket oynayýn, tenis oynayýn. Ne bileyim, bulun iþte bir uðraþ. Bu soysuzlar topluluðu organizasyonuna ayýrdýðýmýz zamana yazýk.

#29 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Şubat 2012 - 12:10 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Isterlerse 45 takim yapsinlar, Fenerbahce ve Besitkas ebediyen ezik kalacaklar! "Bizi düsürün" ve "58 uygulansin" sovunu kimse yutmuyor, donlar dolu ligden düseriz diye, ama ebediyen ezik kalmayi tercih ediyorlar.

#30 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj
 • LocationAnkara

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 11:16 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Yanlýz bu andaval sað gösterip sol gösterip hiç beklenmeyen birr anda o koca kafasýyla bir kafa atsa :) Yasada ki 58. madddeyi; Þike yada teþvik giriþiminde bulunana küme düþme cezasý verilmez, þike yapana küme düþme cezasý verirlir þeklinde uyarlayýp, Bu madde uyarýnca Trabzonla bejekede þikeye rastlanmamýþtýr, fener þike yapmýþtýr.. küme düþürülme kararý alýnmýþtýr ... Yaparmý ? bellimi olur belki yapar...Adý üstünde ANDAVAL..Ne yapacaðý belli olmaz :)

#31 Mid-life Crisis

Mid-life Crisis

  Junior Member

 • SIT
 • 375 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 11:41 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! ^ JD, basliktaki andaval cok hafif kaldi gibi sanki........

#32 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.414 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 11:56 ÖÖ

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Bekleyip görecez... Þu saatten sonra hiç bir takým þeyimde deðil, efsane baþkan olmak istiyorum diyebilir :)

#33 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 8.267 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 12:12 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Benim bildiðim kadarýyla UEFA liglerdeki takým sayýlarýnýn azaltýlmasý için bir sürü çalýþmalar yapýyordu. Hatta EPL'de 22 takýmýn olmasýndan ötürü sýkýntýlar var deniyordu. Sýrf Platini dönemi deðil, daha önceden de. Kademeli azaltma gibi þeylerden bahsediliyordu. 22 takýma çýkartýlabileceðini bu nedenle pek olasý görmüyorum.

#34 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 12:14 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

Valla her an herþey olabilir, hiç þaþýrmam. "Kanayan parmaðý kesmek zorundayýz." falan dedi bugün.


Fenerbahce destekliyor, yönetim Kurulu Fenerli dolu, daha dün aglak Ali Koc CAS davasi ile dang dunk konusdu, bence Demirören kimi kesiyor veya neyi? Fenerbahce bosu bosuna destek cikmaz, hele hele BJK Baskanina hic cikmaz, bunlar birseye anlasdilar ama neye.

Kanayan parmagi keserim derken UEFA/FIFA ile baglari kesmesin.

#35 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.414 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 01:34 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

Alýcam federasyonu vurucam kýrbacý vurucam kýrbacý :)

Eklenmiş Resim

#36 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 02:57 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! etik kurulu raporu 1. den farklý çýkmadýðý sürece, yani fenerbahçenin þike yaptýðýna dair yeterli kanaat oluþmamýþtýr denmedikçe, deðil demirören, aziz yýldýrýmla nihat özdemir beraber baþkan olsalar feneri kurtaramazlar.

#37 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 03:55 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! kurullara müdehale baþladý pfdk baþkaný yerinde kaldý, kurul üyeleri deðiþti tahkim zannedersem toptan deðiþti etik kurulunu duyamadým poponuzu yirtsaniz, ali koçu uefanýn, nihat özdemiri fifanýn baþýna geçirmedikce kurtaramazsiniz

#38 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 04:43 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa!

Tahkim'in baþýna "Teþebbüse puan silinsin." diyen bir spor hukukçusu geldi. MHK baskaný da tahmin ettigim gibi Beþiktaþlý.


Suyundan da koyalým...Yeni 100.yýllara gidicez gibi..

Tahkim kurulu baskanýný tanýyalým!!

http://www.trtspor.c...r.aspx?id=13448

#39 muhtar

muhtar

  Re-Member

 • Members
 • 4.700 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 05:15 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! Yeni atanan MHK Baþkaný Zekeriya Alp daha birkaç sezon önce BJK futbol þubesinden sorumluydu. Bu kadarýna da pes doðrusu.

#40 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Şubat 2012 - 09:24 ÖS

Cevap : TFF Baþkaný Andaval Yýldýrým Demirören Ýstifa! fenerbahce istemedigi adami oraya getirmez.
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye