İçeriğe git


Resim
* * - - - 1 oy

Twitter Hesapları ?


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
132 replies to this topic

#41 HHMüdüroglu

HHMüdüroglu

  Senior Member

 • Members
 • 1.855 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Nisan 2012 - 05:02 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

https://twitter.com/#!/SonOfManager

#42 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Nisan 2012 - 06:23 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

Aslaným benim nihayet geldin :)..Yalnýz bulunamýyorsun..www.twitter.com/ seklinde yazarsan,daha kolay olur..

Býrak o bizi bulsun sonradan geldi zaten.
Al bu ben mesela;
http://twitter.com/#!/zidane_to :)

#43 alisamiyen

alisamiyen

  Senior Member

 • Members
 • 2.021 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Nisan 2012 - 11:31 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

https://twitter.com/#!/mustafaozturk79

#44 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Nisan 2012 - 12:26 ÖÖ

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

lig tv de genel müdür yardýmcýlýðý yapmýþ sedat kaya denen gavatla tweeter da tartýþtýk, aðzýna ediþimin keyfini sizle paylaþayým dedim :)

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 sedat bey þansalý böyle savunurken, a.yýldýrýma rakip kadrolarý sýzdýran ömer güvenci hala yanýnda tutmasýna ne diyeceksiniz.

SEDAT KAYA ‏ @SedatKaya_1 Reply Retweet Favorite · Open
@onderclskn artýk orada yõnetici deðil.Ayrýca Ömer Güvenç'i kim arasa kadrolarý verir.Kadro gizli mi ki sýzsýn..

SEDAT KAYA ‏ @SedatKaya_1 Reply Retweet Favorite · Open
@onderclskn Basýna açýk antrenmanýn gizliliði mi olur.Her okuduðuna inanma.

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Close
@SedatKaya_1 bence siz inanacaklarýnýzý doðru seçin, maç taktiðinin belirlendiði idman galatasarayda ne zamandýr basýna açýk yapýlýyor sizce

SEDAT KAYA ‏ @SedatKaya_1 Reply Retweet Favorite · Open
@onderclskn basýna açýk idmandaki kadrolar nasýl gizli olur Halilim..

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Close
@SedatKaya_1 bak bu çok komik olmuþ. demek maç kadrolarý gizli deðildir öyle mi, yýllarca bu iþi yapmýþ birinden bunlarý duymak çok ac

SEDAT KAYA ‏ @SedatKaya_1 Reply Retweet Favorite · Open
@onderclskn o maç kadrosu deðil, antrenman kadrosu çok bilmiþ zat.

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 kusura bakmayýn da konuþtukça batýyorsunuz, a. yýldýrým ömer güvençten idmandaki 5 e 2 nin kadrolarýný mý öðrenmek istemiþ

SEDAT KAYA ‏ @SedatKaya_1 Reply Retweet Favorite · Open
@onderclskn Maç kadrosu maç günü belli olur, maçtan iki gün önce deðil zurna

SEDAT KAYA ‏ @SedatKaya_1 Close
@onderclskn al tapenin tarihine bak sazan...Her önüne verilene atlama

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 terbiyesizlik etmeden tartýþacak çapýn yok o belli de, dikkat et o zurna müsait yerine girmesin

SEDAT KAYA ‏ @SedatKaya_1 Reply Retweet Favorite · Open
@onderclskn Maç kadrosu maç günü belli olur.O konuþma maçtan iki gün önce zurna

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Close
@SedatKaya_1 tabi maç gecesi hoca iþtiareye yatar maç kadrosunu belirler, son idmanda kadro belli olmaz, bunlar bu iþten ekmek yiyor bir de

SEDAT KAYA ‏ @SedatKaya_1 Reply Retweet Favorite · Open
@onderclskn son antrenman basýna açýk olmaz sazan...Tarihe bak..Maçtan iki gün önce..

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 suç sizin gibilerde deðil ki, koyun gibi sizi takip eden bu millette, maç kadrosu maç günü belirlenirmiþ, pehhhhh

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 dediðim gibi dikkat et zurna müsait bir yerine girmesin,

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 bak buda kapak olsun; Ö.G.: Þimdi gazetecileri çýkarttýktan sonra yaptýðý þey antremanda oynattýðý 11′i söylüyorum sana, Zabata

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 basýna açýk mýymýþ, duydun mu ömerin aðzýndan, þimdi o sazaný, o zurnayý nerene sokacaksýn

SEDAT KAYA ‏ @SedatKaya_1 Reply Retweet Favorite · Open
@onderclskn koçum gazeteciler çýktýysa ömer nasýl orada..Saf mýsýn tarihe bak

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 senin gibi müsait yerden sallamýyorum tapede yazaný koyduk, tarihe bakýnca da bir kapak daha yerleþtirmiþ olduk

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 hayatýnýz yalan, tape de tarih 17-03, maç tarihi 18-03, nasýl maçtan 2 gün önce oluyor. böyle millete böyle gazeteci çok bile

SEDAT KAYA ‏ @SedatKaya_1 Reply Retweet Favorite · Open
@onderclskn Önce maç günü, sonra bir gün önce..Kývýr..Gs, FB, BJK kadrosunu sokakta çocuða sorsan bilir.Bu mu gizli bilgi..Pehh

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 kývýr mý, basýna açýk idman dedin olmadýðýný ispatladým, 2 gün önce dedin, yalan olduðunu ispatladým, sence kim kývýrýyor þu an

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 bak bu tweet çok güzel olmuþ, her önüne verilene atlama demek, allahaþkýna tarihleri görünce 2 gram utandýnmý þu yazdýklarýndan

@SedatKaya_1 nerede maç günü demiþim, göster gelip elini öperim, ama þu kepazeliklerinden dolayý sen bir özür dile yeter

BURADA BENÝ ENGELLEMEYE BAÞLADIÐINDAN YAZDIKLARINI KOPYALAYAMIYORUM

sen tarafsýn, ben deðilim, git iþine minvalinde bir þey yazýyor

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 ne oldu yalan haberi herkes yemiyor muymuþ, gerçekler suratýna çarpýlýnca git iþine mi deniyormuþ

Önder Çalýþkan ‏ @onderclskn Reply Delete Favorite · Open
@SedatKaya_1 ne oldu yahu hakareti eden sensin, yazdýklarýnýn kolpa olduðunu ispatladýk diyemi blokladýn bizi koyunlarla devam diyorsun yani#45 MBC

MBC

  Senior Member

 • Members
 • 1.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Nisan 2012 - 12:52 ÖÖ

Cevap : Twitter Hesaplarý ? :) wallahi adami köseye s.ikistirmisin :) Önce 2 gün. Sonra basina acik. Sonra kem küm olmus :))

#46 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Nisan 2012 - 09:51 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ? þu abiye ömer güvenci sorup ayný muhabbete çekseniz, biraz daha eðlensek

#47 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Nisan 2012 - 11:46 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ? Hepinizi ekliyorum dostlar... Ben de þuradayým: @CemCetinn

#48 Enjolras

Enjolras

  Senior Member

 • Banned
 • 1.087 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Nisan 2012 - 05:39 ÖÖ

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

https://twitter.com/#!/Marsyasss

#49 mahlas

mahlas

  Senior Member

 • Banned
 • 661 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Haziran 2012 - 08:18 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

Anlýk geliþmeleri takip etmek için açmýþ olduðum görünürde aktif ancak aslen oldukça pasif bir hesabým var. Forumdan bildiklerimi ekledim. "Kim la bu beni takip eden" demeyin sonra :)

http://twitter.com/#!/AGAR_CC

#50 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Haziran 2012 - 08:48 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

"Kim la bu beni takip eden" demeyin sonra :)

http://twitter.com/#!/AGAR_CC

Hee ben dedim :) Forumdan bir çok kiþiyi takip edince bu hangi nick diye düþünmeye baþlamýþtým :)

#51 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Haziran 2012 - 09:43 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ? Valla ben konustuk konustuk Mehmet Agar basýmýza geldi dedim :D

#52 mahlas

mahlas

  Senior Member

 • Banned
 • 661 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Haziran 2012 - 11:38 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

Forumdan bir çok kiþiyi takip edince bu hangi nick diye düþünmeye baþlamýþtým

Ali kardeþ, yaþayacaðýn potansiyel karmaþýklýðý gidermek için benim ismin yanýna (mahlas)'ý ekledim. Bundan kelli içinden geçen "bu kimdi la" sorusunun cevabý ziyadesiyle kolaylaþmýþ oldu.

Valla ben konustuk konustuk Mehmet Agar basýmýza geldi dedim


Engin kardeþ, rahat ol, illegal iþlerle fazlasýyla haþýr neþir olmuþ eski bir kontr-siyasetçinin takibinde deðilsin.. Ama üzülerek söylemeliyim ki senin sorun çözümsüz. soyadý bu neticesinde.. atsan atýlmaz, satsan satýlmaz yani. Zira soyadý kanunu da var memlekette.

#53 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Haziran 2012 - 11:59 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

Engin kardeþ, rahat ol, illegal iþlerle fazlasýyla haþýr neþir olmuþ eski bir kontr-siyasetçinin takibinde deðilsin.. Ama üzülerek söylemeliyim ki senin sorun çözümsüz. soyadý bu neticesinde.. atsan atýlmaz, satsan satýlmaz yani. Zira soyadý kanunu da var memlekette.
__________________


Takýlýyorum hocam..Ýyi ki geldin twitter'a, malzeme bol oralarda :) Emekli bloggerlar,romantik blogglerlar,yalancý gazeteciler,harbi gazeteciler,duyumcular,yalancý duyumcular vs :)

#54 GSpoison

GSpoison

  Junior Member

 • Members
 • 101 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Temmuz 2012 - 08:45 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

https://twitter.com/#!/salimtolan bekliyorum

:lol:

#55 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Temmuz 2012 - 09:45 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ? Niye sýrýyosun olm :)

#56 eriedra

eriedra

  Senior Member

 • Members
 • 267 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Temmuz 2012 - 01:58 ÖÖ

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

https://twitter.com/#!/SezginKeskn

Buyrun bu da benim twitter adresi :)

#57 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Temmuz 2012 - 02:07 ÖÖ

Cevap : Twitter Hesaplarý ? Eriedra,daha sýk yazmaný dileyerekten,takibe alýyorum seni :)

#58 eriedra

eriedra

  Senior Member

 • Members
 • 267 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Temmuz 2012 - 02:15 ÖÖ

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

Eriedra,daha sýk yazmaný dileyerekten,takibe alýyorum seni :)


Okumak yazmaktan daha kolayýma geliyor heralde :D

#59 eminucf

eminucf

  Senior Member

 • SIT
 • 2.277 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Temmuz 2012 - 01:13 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

https://twitter.com/#!/eminucf

#60 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Temmuz 2012 - 05:51 ÖS

Cevap : Twitter Hesaplarý ?

Eriedra,daha sýk yazmaný dileyerekten,takibe alýyorum seni :)


Bizzat kardeþim lan, tabi takibe alacaksýn :)