İçeriğe git


Resim
- - - - -

Galatasaray tamamıyla çökmüştür


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
35 replies to this topic

#1 bellrock

bellrock

  Senior Member

 • Banned
 • 3.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 10:29 ÖÖ

kulüp her branþta, yönetimi, taraftarý, divan kurulu, kongre üyeleri, iliþkileri þusu busu her yönüyle çökmüþtür. aksini iddia eden varsa beri gelsin. biz hala kendimizi kandýrýp hoca deðiþikliðiyle aydýn gerzeðinin oynama ihtimaliyle, arda'nýn çalým atma hayaliyle kendimizi avutalým. gerçek ortadadýr. kulüp çökmüþtür. yönetim deðiþir, toparlanmasý en az üç sene alýr ancak beþ senede adam olur. sorun orayý sat burayý sat borcu öde deðildir. ondan öte bir þeydir. son on yýla bakýldýðýnda tesadüf þampiyonluklar, ittir kaktýr baþarýlar dýþýnda kulüp bazýnda elle tutulur hiç bir þey yoktur. gerçek bütün çýplaklýðýyla ortadadýr. kimse kendini kandýrmasýn. hagi gelecek baþarý gelecek. lan koskoca kulübü bir hocanýn sahadaki deðiþiklikleri kurtaracaksa helal olsun. takýmý demiyorum kulübü diyorum. benim kanaatim bu kafayla önümüzdeki on sene pek bir þey beklememek daha rasyonel bir tavýr olur. hayale gerek yok. karamsar bir görüþ, olabilir ama gerçek bu gibi geliyor bana. deðiþtirilmesi çok zor.

#2 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.288 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 10:33 ÖÖ

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. aklý baþýnda 3 adam ile 3 ayda ortalýðýn azýna eder bu takým ve kulüp.. Yeterki artniyeti olmayan ve becerikli 3 adam olsun.. Baþkan/Þube Sorumlusu/Hoca

#3 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • SIT
 • 5.398 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 11:28 ÖÖ

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür.

aklý baþýnda 3 adam ile 3 ayda ortalýðýn azýna eder bu takým ve kulüp..
Yeterki artniyeti olmayan ve becerikli 3 adam olsun..
Baþkan/Þube Sorumlusu/Hoca


bu dediðinin olmasý için bu takýmýn idarecilerini seçen, denetleyen, olur veren kiþilerin onurlu, þahsiyetli ve aklý baþýnda kiþiler olmasý gerek öncelikle. hiç olmadý, senin benim gibi takýmýný seven, iyiliðine çaba harcayan insanlar olmasý gerek. ne idüðü, kime hizmet ettiði belirsiz, kulübü yüceltenleri harcayýp aðzýna edenleri baþ tacý eden, ismen asil cismen çapulcu ve dinozor sürüsü galatasaray lisesi'nin yönettiði bir takým ise þu duruma düþmeye ve yýllar boyu bu bataklýkta sürünmeye mahkumdur. ötesi lafý güzaftýr.

#4 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.288 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 11:34 ÖÖ

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. Býrkalým o zaman biz bu kulübü:)idareci kötü seçen kötü ..nesini seviyorz ki? Berbat bir durumdayýz ama çözülemeyecek bir þey yok ortada..

#5 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • SIT
 • 5.398 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 11:40 ÖÖ

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. bu takýmýn kurtuluþu saha içinden saha dýþýna kadar her noktayý en ince detayýna kadar planlayýp kulübün hem kýsa hem uzun vadeli geleceðini tasarlayacak bir adet "cruffy"a baðlý. o tarz bir düþünce anlayýþý da bizim kulübün genlerinin yakýnýndan uzaðýndan geçmeyeceði için ve daha mühimi öyle bir adam muhtemelen var olmadýðý için bilemiyorum, çýkýþýmýz nedir. duaya kalmýþ sanýrým.

#6 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 11:52 ÖÖ

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. biþeyin çökmesi için önce inþaa edilmesi gerekir.....ali tanriyar ve alp yalmandan beri bu kulüp yönetilmiyor zaten... sokaktan geçen herkesi ahbap çavuþ iliþkisi ile kongre üyesi seçersen, her liseliye buyur edersen....anca bu profilde yöneticlerin olur....senin kongre üyelerinin bi moka yaradýðý yok...iç dinamiklerin mal gibi seyrediyor herþeyi... babasýnýn güvenip þirketi teslim etmediði insanlar burada babalarýnýn þirketinden büyük þirketi yönetmeye kalkýyor...kimsede sen kimsin demiyor ? adama sýkýntýlar düzelmiyor, aksine artýyor...sezgini gönder diyorlar, yok ben kralým diyor...GS da böyle bir teamül yok diyor.....sýçarým o teamüle...

#7 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.288 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 11:54 ÖÖ

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. Hani doðrularý uygular baþaramazsýn bazen.Nasýl çýkacam diye düþünürüsün.Anlarým. Bu kadar kör gözüne parmaðý soka soka hatalar varken çýkýþ zor deðil.. Aylýk geliri garanti edilsin þu forumdan bu kulübü sportif anlamda daha iyi yönetecek 5 adam bulunur.Ne yapýlmamasý gerektiði bu kadar belli iken çözümler fizan da deðil..

#8 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 12:05 ÖS

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. baþkan olsam bütün kongre üyelerinin verdiði 10 bin-20 bin dolarlarý geri verir o üyelikleri yakarým.... sonra en baþtan CV'lere bakarak ""parasýz"" kongreyi þekillendiririm....hayatta en büyük baþarýsý paralý üniversite mezuniyeti olanlar bu kulüpten içeri girmemeli....defolmalý....

#9 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.288 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 12:19 ÖS

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. zengin bebelere pahalý oyuncak yöneticilik..Ýþ hayatýnda bir bok baþaramayanlarýn yýrtma mekaný..

#10 JORDAN

JORDAN

  Junior Member

 • Members
 • 4.609 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 07:17 ÖS

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. Bence sportif anlamda rezalet bir konumda olmamiza, kabul edilemeyecek rezillikler yasanmasina ragmen GS ilerisi icin umut veren bir yolda klup bazinda. Neden derseniz, su son olaylar da ( stad acilisi, transfer sikintilari vs) GS taraftari olarak bir kez daha anladik ki herhangi bir alanda size karsi olan, sinsi planlar yapan kim olursa olsun EKONOMIK olarak bagimsiz olacaksin ve rahat bir durumda olacaksin. GS bizim gordugumuz yasadigimiz yillarin en iyi konumuna dogru gidiyor bu anlamda. Biz daha cok sportif basariya endexli oldugumuz icin butun rahatsizligin ana nedeni ve tabii ki yapilan basit yanlislar ve anlamsiz tutumlar... O yuzden GS klubu olarak HER ALANDA cokus gibi bir benzetme bana gore yanlis geliyor (anlatilmak isteneni anlamama ragmen) Ekonomik gelismeye paralel dogrultuda izlenecek iyi bir yonetimle GS bu klubun her alaninda daha iyi bir konumda olacak ve sportif basarilar da bununla beraber gelecek insallah... Bu arada Kongre Uyelerinin sportif basarisizlikta pek bir rolu oldugunu, hatta yonetimden bagimsiz oldugunu saniyorum. Bence yonetim - teknik kadro - oyuncular ilk planda geliyor her turlu basarisizlikta.

#11 barT

barT

  Junior Member

 • Members
 • 1.208 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 09:51 ÖS

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür.

Amcam hislerimize tercüman olmuþ

http://www.milyonlar...atasarayli-amca

#12 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 10:47 ÖS

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür.

Bu arada Kongre Uyelerinin sportif basarisizlikta pek bir rolu oldugunu, hatta yonetimden bagimsiz oldugunu saniyorum. Bence yonetim - teknik kadro - oyuncular ilk planda geliyor her turlu basarisizlikta.


idari kararlarýn sonuçlarýdýr sahaya yansýyan...bu kulüp üyeliði nedir ? baþtaki adam bize terörist desin diye oy kullanan insanlar mýdýr ? hata yapýlýr, bende destek verdim bu adama ama asýl olan hatadan dönmektir...

#13 xmartyrx

xmartyrx

  Senior Member

 • Members
 • 133 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 11:02 ÖS

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. beyler ben bu kadar karanlýk bir durumda olduðumuzu düþünmüyorum. türkiyenin hala en büyük kulübüyüz yok aksini düþünüyorsanýz formanýzý asarsýnýz. Galatasaray elbet mutlu günlerine geri dönecektir. bugün þaka gelebilir ama biz bu 10yýl içinde þampiyonlar liginde çeyrek final 2kere de uefa yý tekrar almanýn direðinden döndük geçen yýl þampiyon olsak kimse þaþýrmazdý,iyi durumdaydýk. yönetim sýçýp sývadýðý için þuan bunlarýn yeniden olmasý mümkün deðil ama bu da çöküþ demek deðil.

#14 JORDAN

JORDAN

  Junior Member

 • Members
 • 4.609 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 11:18 ÖS

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür.

bu kulüp üyeliði nedir ? baþtaki adam bize terörist desin diye oy kullanan insanlar mýdýr ?


Bastan soyleyeyim Klup uyesi degilim. GS Klubu uyesi olsaydim bununla gurur duyardim.
Su yukardaki ifade bence hic te sana yakisan bir ifade degil. Sen de biliyorsun klup uyelerinin baskani o yuzden secmedigini...
Dedigin gibi hepimiz istedik asagi yukari Adnan Polat'i, BELKI DE 99% destekle getirdik. Hatalar yapiliyor ve bunlar da asilir zamanla. Sanirim hatalardan donulse de devam edilse de baskan ve yonetimi gidici. Yerine gelecek olanin da mukemmel isler basaracaginin garantisini kimse veremez yanliz:D Bknz Canaydin gider Polat gelir...

Kulup uyelerinden ziyade dinazorlarin etkisi vardir yonetimlerde vs. Emin olun GS sportif anlamda basarili olsaydi hicbirinin GIKI cikamazdi...

Herkes gider GALATASARAY kalir...

#15 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.151 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 11:32 ÖS

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. Ben daha henuz dibi gordugumuze inanmiyorum.. dur daha dur daha neler gorecez.

#16 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.151 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2011 - 11:44 ÖS

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür.

Amcam hislerimize tercüman olmuþ

http://www.milyonlar...atasarayli-amca


yonetimde su adam kadar G.Saray'i icten karsiliksiz, herhangi bir menfaati olmadan seven varmidir acaba.. uzuldum adamin haline..

#17 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.288 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Şubat 2011 - 10:29 ÖÖ

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. Sýfat sahibi insanlar, "taþýdýklarý sýfatdan ötürü" kötülenebilir yada övülebilir..Kiþiselleþtirmemek lazým.. Hani düz filan giderim diyemem ancak,tarihinde saha içi ve dýþýnda bu kadar aþaðýlanma noktasýna gelmiþ bir takýmýn arkasýndaki irade olarak düþündüðümde, bende üyelerin durumdaki sorumluluðunun az olmadýðýný düþünüyorum.. lakin kendim üye olmadýðýmdan bu noktada çokda ses edecek halim yok..Sen ol o zaman diyebilirler adama ..ki haklýdýrlar.

#18 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Şubat 2011 - 11:03 ÖÖ

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür. Kulübe üye olabilmek için ne vasýflar aranýyor peki yani ne gereklidir ? Normal bir vatandaþ üye olabilir mi kulübe?

#19 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Şubat 2011 - 11:54 ÖÖ

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür.

Kulübe üye olabilmek için ne vasýflar aranýyor peki yani ne gereklidir ? Normal bir vatandaþ üye olabilir mi kulübe?


galatasaray klubune uye olabilmek icin ''normal bir vatandas'' tanimlamasindan oteye gecebilmen gerekiyor kardesim maalesef.....

1. ya ''galatasarayli'' olman gerekiyor, pardon galatasaray lisesi mezunu olman gerekiyor...

2. ya da 10.000 lira paran olmasi ve de 1.sinif 3 tane kongre uyesinin sana referans olmasi gerekiyor....

yani sen ben felan siksen uyesi olamayiz canimizdan cok sevdigimiz takimimiza....

#20 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Şubat 2011 - 12:09 ÖS

Cevap : Galatasaray tamamýyla çökmüþtür.

Galatasaray spor Kulübünde bugüne kadar Ýmza ile veya tribün protestosu ile gönderilen bir baþkan yoktur ,olmamalý da .Seçim dönemi gelir herkes hür iradesiyle oyunu kullanýr sonucuna herkes katlanýr .

Ben Kulüp üyesi falan deðilim ama olsamda Galatasaraylýlýðým Birilerinin bir hesap uðruna baþlattýklarý kampanya katýlýp katýlmamamla ölçülemez .

Aziz Yýldýrým Öncesi fenerde birçok gurup vardý ve bunlar kendi istemedikleri baþkan oldu diye 6 ay geçmez kongre kararý aldýrýrlardý .Hatta o zamanlar meþhur bir söylem vardý :

'' Bu ülkede Sosyal demokratlar ve fenerbahçe kadar Kongre kararý alan /yapan camia yoktur''

Ve bu yapýlan kongreler ve yönetim deðiþtirmelerinden hiç biri iflah etmedi .
Kulübe üye olabilmek için ne vasýflar aranýyor peki yani ne gereklidir ? Normal bir vatandaþ üye olabilir mi kulübe?


http://www.galatasar...s/uyeprofil.php.