İçeriğe git


Resim
- - - - -

???dreambox???


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
118 replies to this topic

#21 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.988 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Haziran 2011 - 07:45 ÖS

Cevap : ???dreambox??? Ulan bir bock yedik burada efelendik sürekli, benim alet þöyle benim alet böyle diye... Bugün bir açtým, daha doðrusu açayým dedim; týk yok.. Çalýþmýyor.. Çözmüyor da deðil, açýlmýyor alet! Ulan maç var akþama diyerek kaptým aleti doðru aldýðým yere... Maalesef þu anda maç seyredemiyorum. Ýthalatçý firma aleti ücretsiz deðiþtirecek ama tabi bu nereden baksan 1 hafta demek.. Ýdare etsin diye bir receiver verdiler ama onda da bu numaralar yok, ne varsa onu gösteriyo iþte... Yine de müþteri memnuniyeti açýsýndan firmayý sevdim.. Soru bile sormadý adamlar, siz elinizdekini kargolayýn, biz de size yenisini kargolayalým dediler - ki iþlemcisi daha üst sýnýfmýþ, hem Ram'i büyükmüþ ve dahili hdd'si varmýþ 30 GB mý 130 gb mý ne... Tam bozacak zamaný bulduk anasýný satayým.. :(

#22 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Haziran 2011 - 08:11 ÖS

Cevap : ???dreambox??? hocam bu firma hangisi ya...bende alacagim da...

#23 savatage

savatage

  Junior Member

 • Members
 • 2.834 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Haziran 2011 - 10:00 ÖS

Cevap : ???dreambox???

hocam bu firma hangisi ya...bende alacagim da...


aynen Abi,
ben de referans olunan bir firmadan alsam diyordum.

#24 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Haziran 2011 - 10:09 ÖS

Cevap : ???dreambox??? Ahahahhahah lan ben nasýl bi adamým nereye elimi atsam þom aðzýmla mahvediyorum :) Gerçi niye güldüm buna bilmiyorum ama geçmiþ olsun abi.En azýndan yeeepisss yeni bi cihaza sahip oldun :D

#25 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Haziran 2011 - 01:00 ÖÖ

Cevap : ???dreambox???

Nedir, maliyeti nedir?
Televizyonda sýrf maçlarý izlediðim üzere, baþka bir özelliðine de ihtiyacým olmayan bu alet iþimi görür mü? (44tl x 12 ay =) 500 tl bütçe ayýrabilirim.
HD görüntü olmasa da olur, þimdilik.
Ayrýca, Ýstanbul'da (özellikle Kadýköy'de) bu iþi bilip de referans olabileceðiniz birileri var mýdýr?
* 1mbit internet baðlantým var.


bu hafta çok yoðunum, bu haftadan sonra bir gün karaköyde buluþalým, iyi tanýdýðým bir yerden almana yardýmcý olurum.

#26 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.988 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Haziran 2011 - 01:03 ÖS

Cevap : ???dreambox??? Birkaç yerden alabilirsiniz.. Hepsinin ithalatçýsý ayný mýdýr bilmiyorum.. Ama netice itibarýyla legal bir iþ olmadýðý için (server aboneliði) ortalýk yerde isim vermeyeyim diyorum :D Siz bir þekilde dreambox'larýnýzý edinin; server iþini uzaktan da yapabiliyorlar bildiðim kadarýyla.. Tavsiye edeceðim cihaz DM800HD nin dahili HDD'li olaný.. 650-750 gibi bir fiyata (TL) bulabilirsiniz.. Aleti alýnca bana PM ile ceptelinizi atýn, veya ben size benim elektronikçinin telefonunu atarým; bir þekilde anlaþýrsýnýz.. Ancak yine de yakýn mesafede dükkaný olan birinden abonelik almak, hatta cihaz + aboneliði ayný yerden almak daha mantýklýdýr; satýþ sonrasý destek için..

#27 savatage

savatage

  Junior Member

 • Members
 • 2.834 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Haziran 2011 - 11:31 ÖS

Cevap : ???dreambox???

bu hafta çok yoðunum, bu haftadan sonra bir gün karaköyde buluþalým, iyi tanýdýðým bir yerden almana yardýmcý olurum.


Abi saðol,
iki yerden haber bekliyorum,
biri 22 Temmuz'da sonuçlanacak ve büyük olasýlýkla o sonuca göre hareket etmek durumunda kalacaðým önümüzdeki sene.
Yani, tamam mý, devam mý hikayesi bir nevi...

#28 InSoMNiAsTaN

InSoMNiAsTaN

  Senior Member

 • SIT
 • 5.423 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Temmuz 2011 - 12:14 ÖS

Cevap : ???dreambox??? tüm aktivitesi, hobisi elektronik olan bir Türk erkeði olduk nihayetinde. þimdi bu dreambox olayýný araþtýrdým netten epey bir süre ama tam anlamýyla çakýlmýþ durumdayým. bir de atlanda hd box diye birþey çýktý karþýma, hangisi ne iþe yarar, hangisi iyidir, ne yapmalýyým bilmiyorum. linux bilgim sýfýr. bu noktada atlanta daha zahmetsiz gibi. ama onda da cardsharig var mý, varsa da dreambox kadar geniþ bir kanal hacmi var mý? gibi gibi bir sürü soru var kafamda. ihtiyacým olan þey malumunuz lig tv'yi (mümkünse HD olarak) izlemek. bunun yanýnda da binlerce þifreli/þifresiz kanal arasýnda zap yapmak, zap yaparken yorulmak, sýzmak istiyorum :) aydýnlanmaya ihtiyacým var.

#29 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Temmuz 2011 - 01:32 ÖS

Cevap : ???dreambox???

aydýnlanmaya ihtiyacým var.


:) :)

#30 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Temmuz 2011 - 04:33 ÖS

Cevap : ???dreambox??? Bu dreambox usa kanallarýný içeriyor mu? NFL izlemek için soruyorum.

#31 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.988 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Temmuz 2011 - 05:03 ÖS

Cevap : ???dreambox??? fox sports var.. hemen bütün playoffu ve superbowl'u yayýnladýlardý.. birkaç (birkaçyüz:D) yabancý spor kanalý daha var, illaki birisi birþeyi canlý yayýnlýyor 24 sat boyunca...

#32 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Temmuz 2011 - 06:16 ÖS

Cevap : ???dreambox??? çözülen kanallar baðlý olduðunuz server'a göre deðiþiyor... server'de hangi kartlar share'de olduðuna göre yani...

#33 InSoMNiAsTaN

InSoMNiAsTaN

  Senior Member

 • SIT
 • 5.423 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Temmuz 2011 - 08:25 ÖS

Cevap : ???dreambox??? atlanta hd box denen zýmbýrtý da ayný iþe yarýyor mu? share olayý var mý? lig tv yi görebilecek miyim? zeki müren de...?

#34 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Temmuz 2011 - 01:08 ÖÖ

Cevap : ???dreambox??? Bu dreambox denen zimbirti Amerika'da calisirmi, calisirsa Ligtv yi gosterirmi? Bir yardimci olursaniz sevinirim. Buradaki DFH zimbirtisindan nefret ettim. Zaten izledigim tek kanal Ligtv.

#35 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Temmuz 2011 - 01:34 ÖS

Cevap : ???dreambox???

bildiðim kadarýyla digiturk pakedinin olduðu eutelsat w3 7degrees east uydusunu amerikadan çekemiyorsun..

http://www.eutelsat....e_w3a_popd.html

#36 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Temmuz 2011 - 01:47 ÖS

Cevap : ???dreambox???

atlanta hd box denen zýmbýrtý da ayný iþe yarýyor mu? share olayý var mý? lig tv yi görebilecek miyim? zeki müren de...?


baþka bi arkadaþa buradan yolladýðým öm'i kopyalýyorum sana:

HD olmayaný: http://urun.gittigid...0QQidZZ40674746

HD olaný: http://urun.gittigid...0QQidZZ41682905

bende þahsen 800HD olaný var ve çok memnunum.. görüntü kalitesi falan süper.. makinayý ilk açtýðýnda ilk 2-3 dakika boyunca kumanda arada sýrada aðýr davranýyor ama baþka problem ile hiç karþýlaþmadým..

bunun üstüne birde iþte o server olayý var.. benim üye olduðum yer 13 ay için 100 avro istiyor.. digiturkle bu güne kadar hiç problemim olmadý, donma falan yaþanmýyor.. bizim peder türkiyeden bi yerde 6 aylýk 80 liraya üye olmuþ, onda ama durmadan donmalar oluyor..


atlanta HD box hakkýnda fazla bilgi bulamadým, ondada CCCam share olayý var gibi ama istediðin servere baðlanabilirmisin bilmiyorum, birileri içinde hazýr bi baðlantý var diyorlar, o gümlerse ama deðiþtirme imkanýn olurmu bilemiyeceðim..

#37 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 9.832 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Temmuz 2011 - 01:48 ÖS

Cevap : ???dreambox??? Farkedilmesi durumunda bu Dreambox olayýnda kullanýcýnýn sorumluluðu ne oluyor? Þu iþi bilen birisi varsa açýklayabilir mi? Özellikle hukuki kýsmýný merak ediyorum. Ayrýca bu olayýn farkedilebilme olasýlýðý nedir? Bu konu ile ilgili kimse açýktan bilgi vermiyor haliyle. Her yerde de farklý bir yorum geçiyor. Kimi yerde cardsharer sorumludur, kullanýcýnýn suçu olamaz deniyor, kimi yerde de her iki taraftada suç vardýr deniyor. Kafam karýþtý iyice.

#38 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.201 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Temmuz 2011 - 01:55 ÖS

Cevap : ???dreambox??? Ýstenirse tabiki tespit edilir...Hocam para verip kaçak yayýn satýn aldýðýn için suçlu durumundasýn elbetde.Ancak kimse bu tür konularda kullanýcý ile davalýk olmaz. Onun amacý para kazanmak..Dolayýsýyla yayýncý/þifre kýran/ sunucu/yazýlýmcý vs.. ile uðraþýr..Ancak arasýra "bak fena yaparýz" demeleri de çok doðal..Bu sorularý "alýnca baþýma iþ gelir mi ?" diye soruyorsan bence imkansýza yakýn..Zira TR nin en çok kiþiyi ilgilendiren suçlamasý olabilir..:) TR de kullanacak arakadaþlar mutlaka iyi bir internet baðlantýsýna sahip olmalý..TTnet den aldýðýnýz 1 Mbit baðlantýnýz asla 1 Mbit deðil..Mümkünse fiber kullanýn..

#39 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Temmuz 2011 - 01:57 ÖS

Cevap : ???dreambox??? servere polis el koyarsa sadece o serverleri iþletenlere olan olur, size birþey olmaz.. burada en azýndan öyle.. türkiyede durumlar nasýl onu bilemiyeceðim..

#40 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.988 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Temmuz 2011 - 05:02 ÖS

Cevap : ???dreambox??? son kullanýcý hukuki veya cezai olarak hiçbir coðrafyada, hiçbir yasada sorumlu tutulamýyor.. Amerikada avrupada falan bazen yayýncýlarýn sanki büyük iþ baþarmýþlar gibi medyada þiþirdikleri bazý mahkeme kararlarý var, son kulkanýcýlarýn mahkumiyetine iliþkin.. Onlardaki fark, torrent gibi, indirdikten sonra da yaymaya devam ettiði için son kullanýcýya verilen cezalar olmasýdýr.. Yani aslýnda ceza alan son kullanýcý "son kullanýcý" olmuyor.. Para kazanmadýðý için ticari olmasa da ceza aldý gibi sunuluyor ama aslý öyle deðil, 3 kiþiyi týrstýrsak kârdýr mantýðý bu.. Bir yýlda digitürk'e maç yayýný için 600 TL vermem lazýmdý, vermedim... an itibarý ile dreambox için ödediðim parayý kurtarmýþ durumdayým.. bütün share serverlarý patlatýlsa ve baþka hiçbir iþe yaramasa; bundan sonra CL seyretmek için emre tilev sesine ve star'ýn boktan yayýnýna mahkum olmamak da birþeydir :D