İçeriğe git


- - - - -

Cezalar cezalar cezalar


 • Kilitlenmiş konu This topic is locked
17 replies to this topic

#1 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 19 Ağustos 2010 - 11:37 ÖS

Komik geliyor uzun zamandýr bana bu forumlardaki ceza hadisesi. Yani nedir en nihayetinde, atla deve midir, bir sure foruma yazmamak. O yuzden insanlar artýk kufrederim, cezami da cekerim diye dusunuyorlar muhtemelen. Oysa giden, sayginlik. Sayginliginizi da onemsemeyebilirsiniz, yemisim burdaki insanlari da diyebilirsiniz. Lakin bir tane deger verdiginiz insanin gozunde dahi sayginliginizi yitirmek oldukca acý bence. Son zamanlarda forumda ortaya cýkan goruntuden oturu hakýkaten rahatsýz olmak gerekýyor sanýrým. En nýhayetýnde bu forum oyle býr forum ký, resmen ýmece usulu tum kullanýcýlarý beraber yonetýyoruz forumu.. Mýsal her telden forumuna bakýn, foruma ne oldu baslýgýnda, gorursunuz ký, ýký tane forum yonetýcýsý ne oldu, ne yaptýk dýye gayet samýmý konusuyorlar. Kýmseden saklýmýz yok zýra, herkesle beraber yonetýyoruz bu butýk forumu. Bu forumun býr parcasý olanlar, daha da kopamazlar bu forumdan. Oyle GS kamuoyunu yonlendýrme ýddýamýz yok. Ne býleyým duyumcu forum da degýlýz. Ama Galatasarayý cok severýz ve kaynastýkca aýle ortamý ýcýnde, býr aýlede yasanabýlecek her turlu seylerý de yasayarak, bu forumda cok sey paylasýrýz. Lutfen býraz gergýnlýgýmýzý atalým artýk. Bu forumun býr parcasý olamayanlar zaten elenýrler. Dogal seleksýyon ýle. Ama mýsal býr bellrock bu forumun beným ýcýn cok buyuk zengýnlýgýdýr. Forumun gercek anarsýstýdýr beným ýcýn. Onu anlamak gerekýr. Spýker Selým herkesý cýldýrtan ters goruslerýyle býr zengýnlýktýr. Forumun ýsmýný saymaya gerek gormedýgým nýce ýsmý hepýmýzýn acaba ne demýs dýye týkladýgý topýklerýn ýcýnde her gunumuzu beraber gecýrdýgýmýz ýnsanlar olmuslardýr. Neyse, sozun ozu, bu sene býzý gergýn býr sene beklýyor. O yuzden bu yazýyý yazýyorum ký, herkes kendýne dusen otokontrolu yapsýn. Otokontrolu yapamayanlar ýcýn, artýk cok uzun sure once býraktýgým aktýf admýnlýge donuyorum ben de. En yakýn arkadaslarýma, cok sevdýgým abýlerýme býle gozumu kýrpmadan ceza verdýgým gunlere gerý donecegým. Dýger admýn arkadaslarla býrlýkte artýk daha hassas olacagýz. Basta da dedýgým gýbý cezalar onemsýz, onemlý olan saygýnlýgýnýz, saygýnlýgýmýz. Herkese hassasýyetlerý ýcýn tesekkur ederým.

#2 Mcfly

Mcfly

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 90 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 09:39 ÖÖ

Ben forumda henüz çaylak sayýlýrým:) özellikle geçirdiðimiz þu zor günlerde bilhassa kötü maçlardan sonra forumda yazýlanlarý görüp benimde gaza geldiðim,salladýðým olmuþtur.Yazýn beni kendime getirdi arkadaþým eyvallah...

#3 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.390 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 03:44 ÖS

Maç topiði daha fazla kirlenmesin diye buradan yazacaðým.. Amacým asla kiþileri savunmak deðil, onlar kendilerini savunmuþ zaten.Ancak basit bir yaklaþýmý ortaya koymak istedim.Hazýr yeni üyeler de fazlalaþmýþken belki bir iki faydamýz olur.. Normal hayatýnýzda sizin tarzýnýz olmayan yerlere gitmezsiniz.Ne bileyim tavernaya gitmem :). Pavyon demedim bak :D Oradaki insanlarý hazetmem.Ancak sizin gittiðiniz yerlere sevmeyeceðiniz insanlar gelebilir..Kimseyi sevmeye mecbur deðiliz.Fikren yada þeklen gýcýk da olabilirsiniz.Ancak gýcýk olduðun adama ilk fýrsatda laf sokuþturmaya kalktýðýnda sonunda ne olacaðýda açýktýr.Kastettiðim bu noktaya getirmemek. Ve gayet mümkün bu. Daha dün akþam .. D Smart zýmbýrtýsýndan mecbur dýþarýda kafe kahve vs.. maç izliyorum.Adam koca maç dibimde Arda þöyle böyle sallýyor habire.Adamý tanýmýyorum bile. Zaten gerilmiþim maçdan, bi xtir git demek geçiyor ama maçýn kalaný *iç olacak.Devra arasý iki yan sýraya geçtim.Herkesi yontamýyorsun yada senin doðrun ona doðru gelmiyor. Forum'a dönersek ignore list var.Cevap vermemek var.Gülüp geçmek var.Aslýnda hiçbir þey yapmamak daha kolay bir durum...Adamýn yazdýklarýna gýcýk olup ilk fýrsatda "bu da sana ....." demek bana yanlýþ geliyor.Yiðit ile ilk takýþan bendim forumda.:) Gerçi seviyemizi bozmadýk ama ben O'nun da kendini anýnda bozmayan,karþýsýndakine göre üslup takýnan, aklý baþýnda biri olduðunu düþünüyorum.Hani tanýyor deðilim o bilinsin.Ancak Selim'e takýnýlan tavrý zamanýnda kendisi de yaþadýðýndan biraz kümlatif sinirlenme olmuþ.Üzerine birde "istersen sanada hakaret edeyim" dendiðinde iþ çýðrýndan çýkmýþ..Açýkcasý ayný bellrock :) mimli adam ve Selim gibi Allezde bu forumun önemli bir rengidir.Ýnce espirili zeki adamlarýndandýr.Umarým tekrar olmaz ve kimse atýlmaz bu yaþdaki adamlarýn girmemesi gereken mevzular. Bir çoðumuz 30 üzeri yaþlarda, çoluk çocuða karýþmýþ durumdayýz.Her lafý kaldýramayabiliriz.O nedenle kendi adýma uzun vadeli gýcýk olduðunuz adamlarý görmezden gelmeyi becerelim derim.Üç düþümüp bir konuþalým.Aksi halde gerçek hayata yansýmasýndan ziyade seviye deforme oluyor..Hadi bunlar eskaza oldu,ceza alýndý ,üzerine ceza alýndýðýnda "biz burada kaþar olduk bize ceza sökmez" ise artýk iþin yorumsuz noktasý...

#4 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 23.838 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 04:49 ÖS

Gerçi seviyemizi bozmadýk ama ben O'nun da kendini anýnda bozmayan,karþýsýndakine göre üslup takýnan, aklý baþýnda biri olduðunu düþünüyorum.Hani tanýyor deðilim o bilinsin.


ferhat bu düþüncene %100 katýlýyorum, yalnýz þu beni bulun, sorun vs gibi laflarý birkaç seferdir tekrarladýðýný farkettik (bakýn dün dahil tahrik üstüne etmiþ olabilir bu laflarý ancak yine de gerek ve yer yok bu tarza), o yüzden genel bir uyarý ve bundan sonraki olaylara emsal olmasý açýsýndan böyle bir karar alýndý.. eski bir ceza taslaðý vardý, ufak tefek deðiþikliklerle veya en azýndan hatýrlatma olmasý açýsýndan da bu topiðe ekleyecez bugün yarýn (daha önce de çok söylediðim gibi son derece gereksiz ve tatsýz bir konu bence bu ceza meselesi, ben burada ceza bahsi edilebilecek bir insan görmüyorum, öyle gelen olursa da zaten kendi barýnmýyor gidiyor, ancak iþte malum bazen elektriklenmeler olabiliyor ve olaylar arasý dengeyi tutturmak ve çifte standardý önlemek açýsýndan arada bir hatýrlatmakta herkes açýsýndan fayda var)..

edit. burada daha detaylý açýklama mevcutmuþ;
http://galatasaray.t...0&postcount=295

#5 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.390 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 05:15 ÖS

ferhat bu düþüncene %100 katýlýyorum, yalnýz þu beni bulun, sorun vs gibi laflarý birkaç seferdir tekrarladýðýný farkettik (bakýn dün dahil tahrik üstüne etmiþ olabilir bu laflarý ancak yine de gerek ve yer yok bu tarza), o yüzden genel bir uyarý ve bundan sonraki olaylara emsal olmasý açýsýndan böyle bir karar alýndý.. eski bir ceza taslaðý vardý, ufak tefek deðiþikliklerle veya en azýndan hatýrlatma olmasý açýsýndan da bu topiðe ekleyecez bugün yarýn (daha önce de çok söylediðim gibi son derece gereksiz ve tatsýz bir konu bence bu ceza meselesi, ben burada ceza bahsi edilebilecek bir insan görmüyorum, öyle gelen olursa da zaten kendi barýnmýyor gidiyor, ancak iþte malum bazen elektriklenmeler olabiliyor ve olaylar arasý dengeyi tutturmak ve çifte standardý önlemek açýsýndan arada bir hatýrlatmakta herkes açýsýndan fayda var)..


Cezalara hiç itirazým yok ve olamaz zaten abi.
Sadece "bana ceza sökmez" ," ne oldu sanada mý sövelim" olayý ile yaklaþan arkadaþýn da tutumunun allezin agresifliðinden az olmadýðýný düþünüyorum.Þimdi biz bunu dedik diye taraf gibi görünebiliriz ,aslýnda sözüm sadece Ata için de deðil.O da muhtemelen durduk yerde arýza yapacak bir adam deðildir.

Sürekli ceza alýp ayný olayý tekrar etmeyelim diye söylüyorum..Ata yada Yiðit farketmez aksi halde forum yönetiminin de, bu adamlara ceza vermek üzere harcana emek ve stressinde boþa gitmesi ve insiyatif kaybedilmesi çok muhtemel.Her yeni gelene sayýp sövme yolu açýlacak..

Neyse çok uzatýlacak konu deðil yarýn unutulur.:) Aklý baþýnda adamlar gitmesin istiyoruz özünde :)

#6 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.887 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 08:23 ÖS

Spiker_Selim'in özellikle Kewell konusunda saçmaladýðýný düþünsem de hakaret aðýr olmuþ be Ata. Adamýn kimseye en ufak terbiyesizliðini görmedim. Hani saða sola bulaþan sürekli dalaþan, sürekli laf sokmaya çabalayan bir adam olsa hak vereceðim de sýrf yazdýklarýna kýzýp hakaret etmek gereksiz olmuþ. Hayýr Ata da hakaret edecek bir insan deðildir. Senelerdir forumlardan bilirim çok tartýþmasýna þahit olmuþumdur hatta birebir tartýþmalarýmýz da olmuþtur ama kötü bir laf söylediðini de hatýrlamam. Demek ki birikmiþ birþeyler. BAzý mesajlarý ve ve bu mesajlarýn sahiplerini çok çekilmez buluyorsanýz forumdaki ignore seçeneðini kullanabilirsiniz.

#7 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 08:40 ÖS

bunun da gerçek yeri burasý herhalde

Selim'e yapýlan büyük ayýptýr.Ama yapýlana ahahah ihihihi yapanlarda ayný suçun ayýbýn parçasýdýr.Farklý fikri hazmedemeyen blog yazsýn günlük yazsýn ignorelist yapsýn..Adam efendi efendi yazýyor.Yazdýklarýna katýlmýyoruz ama bu tavýr, farklý söz söylemek isteyenleri üç kez düþünmeye iter.


yahu ferhat burada kewellý beðenmeyen tek üye mi bu adam. neden insanlar zývanadan çýkýyor.

adam 10 tane þey söylüyor, her kötü sonuçta biri tutmuþsa diðer 10 tanesini unutup bu dediðini gündeme getiriyor ve bak ben demiþtim muhabbeti yapýyor. bak son 3 güne kaç kiþi atanýn söylediklerini üstü kapalý ifade etmiþ, ata maç gerginliði ile açýk açýk yazmýþ sadece.

ben de buna uyuz oluyorum, bir fikrin vardýr bana uyar uymaz, beni ilgilendirmez. burada yapýlan hakan þükür, fatih terim tartýþmalarýný çoðu üye bilmez. kimse kimseyi bu hale getirebiliyor muydu. ben yasini terim ve hakan konusunda boðmak isterken ( :) ) sen ruh hastasýsýn, futboldan anlamazsýn diyebiliyor muydum. çatýr çatýr tartýþýp ayný masada yiyip içebiliyoruz bu adamlarla ki bu tartýþmalarda siyaset de mevcuttu.

ama 3 defansif orta saha kaybedince kewell yüzünden, kewell muhteþem olup kazanýnca gördün mü 3 defansif orta sahayý. arda forvet arkasý gerisi arkadaþýn dedikleri, kaybettiysen yandýn, arda ortada oynar mý. ama caner de sol kanat oynamalý ayný zamanda. cananýn beli kalýn oynamaz ama 1 hafta sonra orta saha cana-sarp-ayhandan oluþmazsa olmaz.

35 tane þey söyleyip, herkesin en gergin anýnda içlerinden bir tanesini gündeme getirip, ben demiþtim diyen adama kaç kiþi küfür etmeden durabilmiþtir ben onu merak ediyorum. tamam ata aðýr yazmýþ kabul de ulan hýrsýzýn hiç suçu yok mu?

#8 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 08:42 ÖS

bir de þu ignore list olayý olmuyor abicim diðer mesajlarda ya alýntý oluyor, ya deðer verdiðin biri o yazýlana yorum yapýyor, dönüp bakýyorsun mecburen. yalan geliyor bana ignore list

#9 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.887 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 08:52 ÖS

Yalan deðil usta. Login olup girersen baya güzel iþliyor. Ha baþkasýnýn alýntýsýnda görülebiliyor ama 1 veya 2 tanedir ona da katlanacaksýn artýk.

#10 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 10:33 ÖS

Evet ben de Selim'in terbiyesizliðini görmedim, doðru. Ama transfer olmamýþ, Keita satýlmýþ, hazýrlýk devresinde Fener'e yine kaybedilmiþ, Belgrad'ý ASY'de yenememiþiz, Sivas'a kaybetmiþiz, orta sahamýz yýl 2010 hala Sarp-Ayhan-Barýþ, kalecimiz Aykut vs vs vs :) Yani herkes en üst düzeyde gergin, bir de Karpat maçýnýn devre arasýna 2-0 geride girmiþsin iþte o esnada Selim çýkýyor sadece Kewell'a saydýrýyor. Hem maç topiðinde hem Kewell'ýn kendi topiðinde. Burada da bir art niyet görüyor forumun büyük çoðunluðu. Ýþte o sebepten olacak ki Kewell maçý çevirince millet Kewell topiði baþta olmak üzere her yere yazýyor. Ben de yazdým mesela "soldan Kewell mý bindirdi" diye, baþka kiþiler de yazdý. Bu cümleler Ata abinin dediðinin bire bir aynýsý olmasa da hedefi ve niyeti ayný :) Ha yukarýda yazdýðým gerginlikle de Ata abi aðýr yazmýþ,o yanlýþ olmuþ zaten. Kendisi de biliyordur. Onun o söylediðini kabullenenler de yanlýþ yapmýþ oluyor. Biraz daha hoþgörü lazým. Hakaret ederek cevap vermek hoþ olmuyor gerçekten kim olursa olsun. Buna herkesin dikkat etmesini bekliyorum ben de. Bir de ignore list olayýný ben de pek sevemedim. Hem alýntý da görüyorsun hem de ignore'a alýnca yine mesajý görüntüleme imkanýn var. Ýgnore'a aldýn mý hiç görmeyecen , öyle olmasý lazým. Görünmez olacak :) 1 kiþi de uygulamak zorunda kaldým ignore list'i ama sonrasýnda vazgeçtim.

#11 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.166 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 10:35 ÖS

Neyse, sozun ozu, bu sene býzý gergýn býr sene beklýyor. O yuzden bu yazýyý yazýyorum ký, herkes kendýne dusen otokontrolu yapsýn.


Bende bunu diyecektim.. Bu sezonun çok kötü geçeceðini haftalardýr zaten yazýp çiziyoruz.. Böyle kabullenip boþa gerginlik yapmamaya bakalým.. Ýlk 5'e bile girersek baþarýdýr bu sezon.. Ona göre kafamýzda hedef belirleyip ligin keyfini çýkarmaya bakalým.. Açýkçasý ben bu hafta sonu Bursa maçýndan 1 puan bile alýrsak bunu kar olarak kabul edeceðim..
Malesef bu sezon böyle..

#12 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ağustos 2010 - 10:57 ÖS

Bir de ignore list olayýný ben de pek sevemedim.
Hem alýntý da görüyorsun hem de ignore'a alýnca yine mesajý görüntüleme imkanýn var.
Ýgnore'a aldýn mý hiç görmeyecen , öyle olmasý lazým.
Görünmez olacak :)
1 kiþi de uygulamak zorunda kaldým ignore list'i ama sonrasýnda vazgeçtim.


Bende bu ignore listesini simdi ogrendim...Acikcasi bu alinti sorunu cozulurse ben anti-kewellcilari hemen eklicem...nedir her mactan once kewelle saydirmak...simdiye kadar millet (ben dahil) iyi dayanmis bu mesajlara... ama onumuzde cok uzun bir sezon var ve isler boyle devam ederse, no-postda rekora gideriz

#13 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 12.775 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Ağustos 2010 - 01:27 ÖÖ

bu cezalar cezalar cezalar'da ayni aynalar aynalar sarkisi gibi olmus :) ..eyletmen beni, soyletmen beni, aglatman beni, "uzerim seni", aynalar aynalaaar :).. volkan konak'tan herkese gelsin o zaman.. topicle pek alakasi olmadi ama olsun :)

#14 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.414 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Ağustos 2010 - 01:32 ÖÖ

no-post iyidir.zihni dinlendirir,ruhu temizler.daha dinç dönersin foruma ve planlý hareket edersin bi kaç defa ceza aldýktan sonra.bence herkes forum hayatýnda 3-4 defa ceza almalý :)

#15 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.783 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Ağustos 2010 - 12:11 ÖÖ

Þöyle bir baktým, 12 suspention ile nisan ayý forumun en kavgalý ayýymýþ... Þurada 6 gün kaldý ama bu gidiþle aðustos tüm zamanlar rekorunu kýracak sanýrým. Allah insanlarý davul derisi gibi geren idari/teknik tüm sorumlularýmýza hak ettiklerini versin diyeyim ben de....

#16 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 23.838 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Ağustos 2010 - 12:34 ÖÖ

sýrf bu dönem için deðil, genel ilkeler ve yaklaþým açýsýndan da özümsenmesi gereken bir yazý;

Sakin... Sakin... Sakin...

Bertuð Cemil'in nakaratý ayný kelimenin üçlenmesi þeklindeki tarzýna benzedi ama, forumumuzun da üçlemeleri meþhurdur.. Deðilse de artýk olmuþtur.. Sabýr ve cezalar adýyla piyasaya sürülen üçlemeleri yeni bir üçlemeyle üçlemezsem çatlardým.. Triple-Triology yani

Arkadaþlar, belki bu tarz bir duyuruyu adminler yapsa daha iyi olurdu; ama onlardan gelmeyince (daha doðrusu geleni de cezalarla ilgili olunca) çoðunuzun yaþça da büyüðü olarak kendimce bir dostça uyarý topiði (zaten anca senior member olduðumdan daha fazlasý mümkün olabilemez) açayým dedim...

Þimdi, buraya baþka takýmýn taraftarý olarak uyuzluk yapmaya gelip de; kendini 10 mesajdan sonra bile saklamayý baþarmýþ kimse olduðunu hiç sanmýyorum... Yanisi, "Hepimiz Galatasaray'lýyýz" dediðimiz zaman bu çok ciddi bir genelleme ancak tam da doðru bir söz oluyor. Birbirine ana avrat girme derecesine gelenlerin bile karþýsýndakini baþka takým taraftarý olmakla suçladýðýný görmediðimize göre; sanýrým herkes bu genel fikri kabul ediyor demektir.

Bunu niye söylüyorum?

Uðruna haftada bir günümüzü, hem de tatil günümüzü farklý derecelerde PIC ettiðimiz (kimimiz maça giderek yarýsýný, kimi sokak+maç ile tamamýný, kimisi akþam üstü TV baþýna oturup gece yarýsý sinirden uyuyamayarak belli bölümünü) takýmýmýz, canýmýz Galatasaray'ýmýz, tarihinde hiç olmadýðý kadar neresinden tutsan elinde kalan hallere düþtü...

Ne tribünü tribün; ne yönetimi yönetim, ne baþkaný baþkan, ne TD'si adam, ne idari kadrosu... ne teknik kadrosu... ne futbolcusu.. ne kaptaný.. ne stadý... vs.vs.vs. Üstelik bunlarýn hiçbiri yakýn glecekte düzelecek gibi durmuyor... (ya Seyhan, eskiden yazýyý markalayýp ctrl+b yapardýk, þimdi niye olmuyo?)

O yüzden özellikle taraftar için zor ama çok zor geçecek bir sezon bekliyor bizleri... Çoðumuz, hele deplasman maçlarýnda hepimiz streaming saðolsun monitör baþýnda izliyoruz maçlarý; doðal olarak da yukarýda saydýðým usnsurlardan sýçka gelen yamuklar karþýsýnda anýnda tepkimizi koyuyoruz. O yamuklar da birbiri ardýna geliyor anasýný satayým...

Birþeyler kötü gittiðinde herkes þu yukarýda bold yazýlan sebeplerde kendisine göre bir veya birkaçýný teþhis olarak ilan edip baþlýyor giydirmeye... Kimisi kaptan+hoca, kimisi baþkan+yönetici kimisi yönetici+topçu vs.vs... Bazen ayný olay için 5 kiþi 5 farklý unsura giydirebiliyor... çatýþmalar da bunlardan çýkýyor anlayabildiðim kadarýyla...

Ama bilmemiz gereken þu: Hiç kimse masum deðil ve birini korumak için ona saydýraný karþýmýza almanýn anlamý yok. O spesifik olay için masum olduðuna inandýðýmýz kiþi veya kurum bile yarýn baþka bir yerde aðzýmýza sýçacak ve bu defa biz ona giydirirken baþkasý geçen sefer bizim koruduðumuza çakacak küfürü....

Demek istediðim esasen þu: Burada öyle veya böyle bir aile ortamý var sayýlýr... Kavgasý tartýþmasý bilmemnesi de bir aile ortamýnda olacaðý kadar kalýrsa hepimiz daha rahat ederiz... Bakýn son güncelllememsi iþlemlerden sonra üye sayýsý 2.050 civarýna düþtü... Yanlýþ hatýrlamýyorsam 10 bin üyelik silindi. O iki binin de zaten ancak 250'si gerçek aktiftir. Bu ne demek biliyor musunuz? Forumda akif olarak yazan herkesi karakterine kadar analiz etmeye yarayacak sukunet demek.

Ukalalýk olsun diye demiyorum, yeni gelenler sanýrým anlamýþlardýr, farklý bir yer burasý...

Örnek vermek istemiyorum ama, mesela gscimbom gibi; yazdýðýnýz mesajýn 3 dakika içinde 2. 3. 5. sayfaya gömüldüðü, mesaj trafiðinin TEM trafiði gibi olduðu bir yer deðil... Yazdýðýnýz mesaj (maç sýrasýnda maç topicleri hariç) en kalabalýk zaman ve konuda bile 25-30 dakika ilk sayfada kalýyor...

Saçmalamalarýnýz ve hakaretleriniz de öyle ama...

Bakýn burada kiþisel çarpýimalar hiç prim yapmadý... En bilgili adam bile sadece laf sokunca dinleyicisi kalmadý... Maça antremana servis çekmek insanlarý forumun kanaat önderi yap(a)madý... Sýrf üye olduðu süre insanlarýn toschacklarýnýn aðýrlýðýný arttýrmadý... Kiþisel çatýþmaya hiç girmeyen bazý adamlar üye olduktan çok kýsa süre sonra bile sýrf cümlelerininin içi dolu olunca yýldýz oldular; bir anlýk sinirle seviyelerini düþürüp ceza aldýklarýnda ortalýk taziye mesajlarýyla doldu...

Bunlarý niye yazýyorum:

1- Çok fazla yeni üyemiz var ve nerede olduklarýný anlamalarýný zamana býrakýnca; o "zaman" buranýn genel seviyesini düþürmeye baþlýyor. (ki bu aslýnda ikincil önemde çünkü hak etmeyen zaten günü geldi hep kendisi "git"ti buralardan, ama bize de burada olduðu sürede düþürdüklerini toplamaya çalýþmak kaldý).

2- Asýl önemlisi, bu gelen giden, ona laf buna hakaret bilmemne muhabbetleri sýrasýnda bir de ana konunun (Galatasaray) seviyesi eþi görülmemiþ þekilde düþünce, eski üyeler sanki misafirliðe gelen 10 yaþýndaki yeðenleri açýk PC baþýna oturmuþ da beni hatýrla sayesinde girip onlarýn yerine saçmalamýþlar gibi mesajlar atmaya baþladýlar...

Birincisi problem deðil, gerekirse tam diktatorya ilan edilir ve genel bir temizlik yapýlýr; ama ikincisi kalýcý olursa bu durum forumu öl-dü-rür...

O yüzden öncelikle eski üyelerden ricam, yazdýklarý mesajlarý göndermeden önce önizlemeye alýp foruma ve kendilerine yakýþýp yakýþmadýðý açýsýndan otokontrolden geçirmeleri... bunu birkaç gündür kendim yapýyorum ve inanýn 2 mesajdan birinin yarýsýný daha orada editliyorum... Bir gün (uzak bir gün gibi ama) genel sinir seviyesi yerini genel eðlenceye býrakacak ve buna belki gerek kalmayacak, ama þimdilik bu yöntemi kendi kendimize uygulamakta ciddi yarar görüyorum... Ýlk sinirle, heyecanla yazdýklarýmýzý ikinci kez kendimiz okursak, belki bir sürü tartýþmanýn önüne daha baþlamadan geçebileceðiz.

uzun oldui yazmasý beni sýktý; okumasý kimbilir nasýl kasacak (arada trabzonun iki golünü de kaçýrdým ) ama sanýrým bu kadar uðraþýnýn bir karþýlýðý olacaktýr (söz-yazý deðil, davranýþ olarak)#17 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Eylül 2010 - 08:50 ÖÖ

Cevap : Cezalar cezalar cezalar Bana destek veren bütün dostlara tek tek teþekkür ederim. Adminlerin kendi sosyo-kültürel algýlarýna ve ahbablýk derecesine göre deðiþen,izafi cezalarla savaþacaðým. unutmayalým burasý ""matrix"" deðil, ""alice in wonderland"" hiç deðil, gerçek hayattan baðýmsýz yada soyutlanmýþ gibi davranmak hayal dünyasýnda yaþamak olur.

#18 nicelife1905

nicelife1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.836 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Eylül 2010 - 09:28 ÖS

Cevap : Cezalar cezalar cezalar daha adil olunmasýný isteriz farklý fikirlerin monotonluktan uzaklaþtýrcaðýný paylaþýmcý rekabetci bir sohbet ortamý yaratacaðýný, her ne olursa olsun adil olmak zorunda olmak mecburiyetimizi unutmamak gerekir. forumun sahibi admini her kim olursa olsun. adaleti vicdan mantýk ikileminden uzaklaþmadan yerine getirmesini rica ediyoruz. ben bir hata yaptým özürde diledim. lakin bana o an siniriyle þ.rfsiz diyen üyeye hiç dokunulmamasýný affedemiyorum. çok sevgili adminin manalý gerekçesi ise " dayanýlacak gibi deðil hakikaten " demekle güya o sözün arkasýnda duruyor, herkesin eþitlik ilkesine saygý duymasý gerekir. burada malesef ki kraldan çok kralcý var. ceza almadan az önce , biri yok þimdi admin gelir banlar, diðeri kesin ihraç alacak, bir baþkasý yazmayýn deðmez zaten ihraç olacak v.s v.s herkes bir zahmet kendi iþine baksýn kardeþim. ayrýcalýk istemiyorum, ama kimseyede yandaþ üye tavrý takýnýlmasýn. ayýp valla
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye