İçeriğe git


Resim
* * * - - 4 oy

Ultraslan!


 • Please log in to reply
274 replies to this topic

#21 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:56 ÖS

Kimse kýzmasýn beyler...

Taraftar, Arda'nýn tarzýný uygulamýþ...

Hiçbirþey demiyormuþ gibi görünüp aðzýna geleni söylemiþ...
Ýsim vermeden konuþup eee hadii anlayýn kimden bahsettiðimi demiþ...

Doðru ! Bu tribünler - bu saatten sonra 2.kaptanlýðý takmam - diyen adamý Büyük büyük kaptan diye çaðýran tribünler... Fenerbahçeye her laf ediþinde iyice pohpohlayan tribünler...

Ayný tribünler...


Arda Turan'a ciddi bir medya baskýsý yokken, insanlar Avrupa Þampiyonasýnda ilk maçta oynatýlmamasýna kýzarken Fenerbahçe tarafýndan bile yetenekli iyi oyuncu etiketi almýþken geçen sezon ritim bozukluðu gibi saðlýk problemi yaþadýðý maçtan sonra hastanede gider yapmak diye tabir edilen tarzýyla bu ülkede zaten futbol oynamak zor, bu baskýyla top oynamak zor gibi o dönem saçma sapan bir çýkýþ yapmýþtý... Sergen bile ben Arda'ya baský yapýldýðýný deðil tam tersi þimdiye dek geliþimine yardýmcý olunmayacak þekilde haddinden fazla pohpohlandýðýný gördüm, bizim yerimizde olsa ne yapardý demiþti ki haksýz sayýlmazdý...

Steau'yu yenemiyorsun - sorumluluk almasý gerekenler, sorumluluk alsýn yoksa bu takýmda sorumluluk alacak oyuncular var - diyor medyaya hem de yine o kelimeleri yutarcasýna heyecanlý ve agresif bir þekilde... Lafýn adresi belli týpký bugün taraftarýn adresi gibi... Çaktýrmadan vurmaya çalýþýyor zaten bu çok tartýþýlan -þunu demek istedi bunu demek istemedi- diye tartýþýlan sözlerde ayný yönetemi uyguluyor... Birþey söylememiþ gibi görünüp aðzýna geleni söylemiþ olmak...

Bu medya Arda'yý nasýl bunaltýyormuþ ki Arda'nýn kaptanlýk ile ilgili sözlerinden doðru dürüst bir haber hatta video bulmak mümkün deðil...

Kaptanlýk hakkýnda konuþmak istemiyorum deyip akabinde roman yazýp en sonuna da -Bu saatten sonra 2.kaptanlýðý da takmam- diyor... Vay efendim Arda aslýnda kaptanlýðý kafama takmam istemedi deniyor... Yoðun bir þekilde -Arda'nýn sözleri infial yarattý, Arda'nýn sözleri G.Saray'lý oyuncularý ikiye böldü tarzý masa baþý haberler yapýldý mý ? Sinema kapatýrsan tabiki haber olur... Arda'nýn sinema kapatmasý G.Saray'da yönetimde þunda þunda þuna sebep oldu, öðrenildi, bildirildi þeklinde Kewell'ýn sözde karaciðer hastalýðý hakkýndaki haberler kadar masa baþý haber yorumu oldu mu ? Ben pek hatýrlamýyorum... Bugün taraftar hata yapmýþtýr oradaki sinema peþinde yerine pazarlýkla kaptanlýk peþinde demeliydi bence hafif bile olmuþ denebilir...

Liverpool Manchester istediði yere gitme isteði olabilir... Ligin en kritik döneminde ak düþtü saçlarýma bunaldým, bittim diyen adamdan kaptan olur mu ?

Asýl mesele þu ?

Arda büyümüyor... Arda bu yaptýklarýndan en azýndan bir güç kazanamýyor... Takýmýna camiasýna bunu hissettiremiyor... Kewell gelir þurda oynasam daha iyi der, kaptanlýðý deðerlendirme ölçütü farklý olur,kulübe bazen de takým arkadaþlarýna kameralar önünde gider yapar vs ama bunlarý yaparken güç kazanamýyor...

Takým darmadaðýn olduktan bu darmadaðýnlýkta senin de payýn olduktan sonra bir güzel göz boyama hareketi çekiyor... Medya'dan haberler akmaya geliyor, Arda'dan büyük özveri, Arda soyunma odasýnda aðladý, karakterli oyuncular olmanýn önemine dikkat çekti vs...

Ýþte bu kez o fýrsatý bulamadý... Yandýðý üzüldüðü de ondan gayrýsý deðildir Arda'nýn merak etmeyin yani...
Mustafa Abi aynen senýn gýbý dusunuyorum...

#22 gs44

gs44

  Senior Member

 • Members
 • 2.856 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:57 ÖS

Rezalet! Bu taraftar digil 1.ci ligi hak etmiyor!.

#23 Guest_cesur_korkmaz_*

Guest_cesur_korkmaz_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 08:02 ÖS

Bugunku protesto olmasi gerektigi gibi olmustur. Galatasaray kaptanligini ayak altina alanlara, Istanbul'a alem yapmaya gelenlere, performansi yerlerde surunenlere, takim icinde ayak oyunu cevirenlere gerekli muamele yapilmistir. Belli ki bunlar guleryuzden, pohpohdan anlamiyor. Tek eksik kalan Elano'nun cikarken protesto edilmemesi oldu. O da olsaydi UltrAslan perfect cekmis olurdu. Tebrik ederim. UltrAslan'in dogru yaptigi nadir islerden biriydi.

#24 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.063 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 08:02 ÖS

ilk baslarda sempati duyuyordum, sonradan ne ise yararlar diye düsünmeye basladim. ultrAslan ultrAslan hey hey diye bagirmakdan baska? Kisaca yazmak istedigim. Türkiyedeki bir Kupa macinda ultrAslanlar tribünde Sabriye küfür ediyordu...Süper taraftar grubu! ultrAslan Avrupa burdaki bir türkiye milli macinda milli maci birakip ultraslan ultraslan hey hey diye bagirmaya basliyor..Süperrr... ultrAslan Avrupa burdaki bir macta ultrAslan ultrAslan diye bagirmayan Galatasarayli Seyircilere tepki gösteriyorlar Süpperrr... ultrAslan Avrupa burdaki bir macta Fenerbahce Formasi ile Galatasaray macina gelmis bir Taraftara saldiriyor... Süperrr.. (Hayir bende FBFormasi ile gelmesini sevmedim,ama kalkmis Galatasarayli olan Arkadasi ile Galatasarayi desteklemeye gelmis) bunlar kendimim görüdü seyler...Tv'den izledigim seyler haric... ultrAslan ne ise yarar? Bugünki Tepki hic bir ise yaramadi bence. Aksine bir cok seyi bitirdi.

#25 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.386 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 08:07 ÖS

Bu medya Arda'yý nasýl bunaltýyormuþ ki Arda'nýn kaptanlýk ile ilgili sözlerinden doðru dürüst bir haber hatta video bulmak mümkün deðil...


þimdi uzun uzadýya yazayým diyorum ama þu tesbiti yapan birine ne yazabilirim, 2 senelik süreci nasýl özetleyebilirim, olabilir iþ güç bir dolu meþguliyet, bu tip konulardan uzak kalýmýþ, gazeteler, internet siteleri takip edilmemiþ olabilir lakin bu derece bilgi eksiði ile nasýl bu kadar kesin bir tesbit yapýlabilir? arda, kewell'ýn karaciðer haberi kadar medyaya konu olmamýþ, vallahi pes billahi pes.. bir ara hürriyet'in sitesindeki arda ile ilgili haber baþlýklarý ve grafikleri topluyordum, keþke devam etseymiþim de þuraya koyardým..

onun dýþýnda galatasaray tribününün arda'yý kýz arkadaþý üzerinden protesto etmesi arda açýsýndan ne kadar üzücüyse, galatasaray tribünü ve camiasý açýsýndan da bir o kadar küçültücüdür, anlaþýlmayan konu bu.. 105 senelik camia, gelenek, kültür, galatasaraylýlýk diyoruz ama ilk fýrsatta 3 senedir bu takýmýn yükünü çekmiþ oyuncuyu bel altýndan vuruyoruz, bu kadar küçüldükten sonra ne anlamý kaldý bunca tarihin, süslü sözün?

#26 alisamiyen

alisamiyen

  Senior Member

 • Members
 • 2.025 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 08:20 ÖS

þimdi uzun uzadýya yazayým diyorum ama þu tesbiti yapan birine ne yazabilirim, 2 senelik süreci nasýl özetleyebilirim, olabilir iþ güç bir dolu meþguliyet, bu tip konulardan uzak kalýmýþ, gazeteler, internet siteleri takip edilmemiþ olabilir lakin bu derece bilgi eksiði ile nasýl bu kadar kesin bir tesbit yapýlabilir? arda, kewell'ýn karaciðer haberi kadar medyaya konu olmamýþ, vallahi pes billahi pes.. bir ara hürriyet'in sitesindeki arda ile ilgili haber baþlýklarý ve grafikleri topluyordum, keþke devam etseymiþim de þuraya koyardým..

onun dýþýnda galatasaray tribününün arda'yý kýz arkadaþý üzerinden protesto etmesi arda açýsýndan ne kadar üzücüyse, galatasaray tribünü ve camiasý açýsýndan da bir o kadar küçültücüdür, anlaþýlmayan konu bu.. 105 senelik camia, gelenek, kültür, galatasaraylýlýk diyoruz ama ilk fýrsatta 3 senedir bu takýmýn yükünü çekmiþ oyuncuyu bel altýndan vuruyoruz, bu kadar küçüldükten sonra ne anlamý kaldý bunca tarihin, süslü sözün?


Bence sen okuduðunu anlamamýþsýn ya da yanlýþ okumuþsun sevgili sheva...

Bir kez daha oku ama sakince...

Lütfen...

Arda Kewell'ýn karaciðeri kadar haber olmamýþ demiyoruz...
örneðin Kaptanlýk meselesi üzerinden masa baþý bir ton haber yapýlmýþ mý ? Arda soyunma odasýnda hüngür hüngür aðladý haberlerinden az mýdýr çok mudur ?

Haber olmuþtur tabii... Sinema kapatýrsan haber olursun tabii.. Arda hopp dese de haber olur... Masa baþý öðrenildi, bildirildi, anlaþýldý gibi ibarelerle ne kadar sýk üstüne gitmiþler ?
Orada bahsi geçen o dur...

Alaycý üslubunu da düzeltirsen sevinirim...

#27 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 08:20 ÖS

kimseye kýz arkadaþý üzerinden tepki gösterilmedi. inatla bunu yazýyorsun, sinemin adýný mý andý tribünler. sinemayý kapatan arda, kýzla ne alakasý var.

#28 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 08:26 ÖS

Direkt Sinem'e küfretselerdi o zaman, bu tatmin etmediyse sizleri.

#29 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.386 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 08:43 ÖS

Alaycý üslubunu da düzeltirsen sevinirim...


alaycý gördüðün yeri göster hemen düzelteyim.. lakin görüyorum ki hala 'sinema kapatýrsan haber olursun'dasýn, dediðim gibi bu herhalde kalýcý oldu diye biliyorsun ama bu çocuk her gün hürriyet'in manþetinde, adýna 3 tane resimle telegol'de 3 saat program yapýldý, en son geçen senenin baþýnda tartýþýlan kewell'ýn karaciðeri ile nasýl bir tutulur benim aklým hafzalam almýyor açýkçasý..

önder abi þöyle bir þey düþün, biri çocuklarýný kreþe býraktýðý için iþe geç kalýyor, patronu 'sýçayým senin kreþine' diye çýkýþýyor.. sen herhalde aaa önemli deðil, adamcaðýz kreþe laf etti dersin.. ha burada geç kalan falan da yok, adam her iþine zamanýnda yetiþiyor yine de sövülüyor o ayrý..

#30 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 08:54 ÖS

Direkt Sinem'e küfretselerdi o zaman, bu tatmin etmediyse sizleri.


kim yazmýþ tatmin olmadýðýný göstersene

siz abartýp demagoji yapýyorsunuz. kimisi sinema peþinde cümlesinden kýz arkadaþýna laf edildiðini yazýp çiziyorsunuz. abartmayýn demek ne zamandýr tatminsizlik oldu.

#31 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 08:58 ÖS

önder abi þöyle bir þey düþün, biri çocuklarýný kreþe býraktýðý için iþe geç kalýyor, patronu 'sýçayým senin kreþine' diye çýkýþýyor.. sen herhalde aaa önemli deðil, adamcaðýz kreþe laf etti dersin.. ha burada geç kalan falan da yok, adam her iþine zamanýnda yetiþiyor yine de sövülüyor o ayrý..


patron ne çocuklarýna laf ediyor ne de kreþe. direkt adama saydýrýyor. ya evden erken çýk ya çocuklarý servise ver kardeþim iþe geç kalma, haksýz mý patron.

ayný burada da ne gittiði sinemeya ne de kýz arkadaþýna bir þey söyleyen yok, tepki direkt ardanýn þahsýna

#32 hendrix

hendrix

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 77 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 09:00 ÖS

MAçtan þimdi geldim, yapýlan yorumalra gülimmi aðlýyimmi bilmiyorum,, 2 maç kaybettik protesto ettýler dýyen adamý Allah çarpar, Atletiko maçýnýn sonunda aðliya aðlýya kapalýya çaðýrdýk kendýlerý gelmediler, 2 senedir fener bizi yeniyo, gýkýmýz cýkmadý, 2 senedir sacma sapan takýmlara rezil olup 5. yada 4 durumlardayýz destekten baþka hicbisey vermedik. Hamburg maçýnýn sonunda moralleri bozulmasýn diye eðilip baþka bisey yapýcaktýk nerdeyse.. Bu akþam UltrAslan ne yaptýysa 10 numara yapmýþtýr, hickimse ardanýn sevgilisine küfür etmedi sölenen beste þu: Kimisi gece alemlerinde Kimisi sinema peþinde Galatasaray ruhu yok hýç birinde Düþmüþler paranýn peþine Düþmüþler paranýn peþine Söyleyin , Çok mu bir þey istedik Formanýn hakkýný ver dedik Biz yeri geldi 14 sene bekledik Sizin gibi ruhsuz görmedik Sizin gibi ruhsuz görmedik Bu kadar caný sýkýldýysa bu besteye, ksusura bakmasýn ne diyim, ama bizlerin canýný sýktýðý kadar sýkýlmamýþtýr. Bu maç yüzünden arda Galatasaraydan gidiceksede gitsin, umarým geri döndüðünde Galatasaraylýlýðý içine sindirmiþ olur, malum kendisi iyi oynadýðý maçlardan sonra turbuune gelýrken Tugayýn, hareketleriyle geliyodu. Maçtan sonra gazeteciler o hareketlerý sorduklarýna ''Tugay abi Bülent abi gibi bayrak adam olmak istiyorum'' diyodu, baksýn bakalým son 2 senedir bayrak adam olmak icin sacma sapan konusmaktan baþka napmýþ . Bugunu beným için güzel kýlan ise Diyarbakýrlýlarla karþýlýklý sarý kýrmýzý cekmemiz ve Diyarbakýr Türkiyedir pankartýydý. Joya verilen tepki tertemiz ve net bý tepkiydi, bu tür tepkiler vermek zordur turbunde. Anlamýþtýr uymarým anyayý konyayý Son olarak da þunlarý solemek isterim, malesef Tayfa olaral bilinen UltrAslanýn çekirdeði olan gurup olmadan Galatasaray türbününün activismi yok denecek kadar az, bunu bu sene kapalýda görmek gayet kolay. Zaten maça gelmiyip, maça giden adamlara forumlarda küfreden zihniyete sölicek biþeyim yok. Bu sölediklerim, protesto meselesi ile ilgilidir, baþla konularda Ua nýn eleþtirilicek yanlarý vardýr elbette, ama dediðim gibi olmassa olmazýdr. Çoðu zamanda gurur duyulacak bir oluþumdur UltrAslan

#33 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.386 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 09:02 ÖS

kýz arkadaþýnýn oynadýðý filme kýz arkadaþýyla birlikte gidiyor ve taraftar bunun üzerine tezahürat yapýyor, nedir burada þikayet konusu sence? evet arda'nýn film merakýndan þikayetçiymiþ taraftar, dvd seyretmekten antrenman yapmýyormuþ..


nedir peki burada arda'nýn þahsýna yönelik protesto, salt sinemaya gitmesi yani öyle mi?

bu tezahüratý yazan zavallýlarýn sinema-sinem arasýndaki ses benzerliðinden nasýl keyif aldýklarýný tahmin ettiðime ise hiç deðinmiyorum bile..

#34 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 09:10 ÖS

Önder abi; býrak allahýný seversen; mevzu çok netç Bu mudur yani; herif sinema seviyor; Tarkovsky falan izliyor diye mi kýzýyor tribünler? Ki herif sinemaya da giderken senden; benden veya da ultraslandan icazet alacak deðil. Kaldý ki; göndermenin SinemKobala olduðu çok belli. Kiþisel olarak Ardanýn satýlýp ; o paranýn adam gibi kullanýlmasý taraftarýyým; ayrý konu. Lakin bu yapýlan ayup yahu; mileltin karýsýna kýzýna dil uzatmak ne zamandan beri taraftarlýk oldu?

#35 alisamiyen

alisamiyen

  Senior Member

 • Members
 • 2.025 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 09:28 ÖS

alaycý gördüðün yeri göster hemen düzelteyim.. lakin görüyorum ki hala 'sinema kapatýrsan haber olursun'dasýn, dediðim gibi bu herhalde kalýcý oldu diye biliyorsun ama bu çocuk her gün hürriyet'in manþetinde, adýna 3 tane resimle telegol'de 3 saat program yapýldý, en son geçen senenin baþýnda tartýþýlan kewell'ýn karaciðeri ile nasýl bir tutulur benim aklým hafzalam almýyor açýkçasý..

önder abi þöyle bir þey düþün, biri çocuklarýný kreþe býraktýðý için iþe geç kalýyor, patronu 'sýçayým senin kreþine' diye çýkýþýyor.. sen herhalde aaa önemli deðil, adamcaðýz kreþe laf etti dersin.. ha burada geç kalan falan da yok, adam her iþine zamanýnda yetiþiyor yine de sövülüyor o ayrý..


Total haber miktarý deðil, yýpratma yönetimi de zora düþürme, taraftarýn kafasýný da karýþtýrma amacý güden haber miktarý ve zamanlamasýndan bahsediyorum... Bir yerde deðil, heryerde geçen...

Bir Lincoln, Kewell haberleriyle bir tutulabilir mi ?

Sinema kapatmasýnda bir suç yok, sinema kapatmasýnýn haber olmasýnda da suç yok... Anlatmak istediðimi sanýrým ben anlatamadým... Arda sevgilisiyle sinema kapattý diye haber de olur, emniyet müdürünü ziyaret etti diye de...

Taraftar dediðim gibi biraz Arda'nýn tarzýný uygulamýþtýr....Kaldý ki Protestonun temasý Ruhsuzluk.... Yönetime protesto, kötü oyun, kötü sonuç deðil... En son ne zaman oldu bu temada bir protesto ? Diðer sebeplerde taraftar sýrt döner, adam gibi oynayýn der, alkýþlý protesto yapar ama sözkonusu ruhsuzluksa ilgisiz adamlara ilgi odaðý olmuþ konular üzerinden protesto yapýlýr iþin bir de bu tarafý var genel çerçevede....

Arda sinemayý kapatmamýþ olsa, sinemaya gitmiþ olsa bu kez de- kimi locada maç izler- diye baðýracaktý... Kaptan toparlayacý deðilse, heryerde sadece saçma sapan konuþuyorsa, en kritik zamanlarda kaptan olan birisinden farklý davranýyorsa taraftar ruhsuzluk temalý bir protesto da kimi sürekli çalým atýyor diye baðýrmaz tribünden...

Taraftar nasýl ki onun yaptýðý birçok terbiyesizliðe raðmen gençtir, çocuktur, sempatiktir bizdendir diyerek zamanýnda kendi içinden gelerek -sana Paris Hilton yakýþýr- demiþse, bugün de gördüðü saçmalýklar, ruhsuzluk, bitmek tükenmek bilmeyen kaprisler üzerine - kimi sinema peþinde - demiþtir... Kaldý ki takýmýn tamamýna yönelik bir protesto da unsurlardan birisi seçilerek...Medyanýn da en ufak bir etkisi olmamýþtýr... Sinema kapatmak Arda Turan - G.Saray kaptaný- Türkiyenin en iyi birkaç futbolcusundan birisi üçgeninde haber deðeri taþýr...G.Saray taraftarýnýn sabrýný taþýrdý, kaptan gibi hareket etmesini istiyorlar , çok þýmardýðý düþünülüyor tartýþýlýyor gibi her Allah'ýn günü haber de yapmadýlar Arda'yý.. Dediðim gibi öyle bir þey yaþanmasa bu kez de -kimi locadan maç izliyor- denebilirdi...
-------------------------------------------

- Arda'nýn sinema kapatmasý G.Saray'da, yönetimde þunda þunda þuna sebep oldu, öðrenildi, bildirildi þeklinde Kewell'ýn sözde karaciðer hastalýðý hakkýndaki haberler kadar masa baþý haber yorumu oldu mu ? -

Þu yukarýda yazdýðým bölümü bence sen yanlýþ yorumladýn....
------------------------------------------


þimdi uzun uzadýya yazayým diyorum ama þu tesbiti yapan birine ne yazabilirim, 2 senelik süreci nasýl özetleyebilirim, olabilir iþ güç bir dolu meþguliyet, bu tip konulardan uzak kalýmýþ, gazeteler, internet siteleri takip edilmemiþ olabilir lakin bu derece bilgi eksiði ile nasýl bu kadar kesin bir tesbit yapýlabilir?

Ýki kez cevap yazdým sana.... Var mý bunun yanýndan geçen kiþisel bir sataþma unsuru taþýyan ya da alaycý bir ifade...

#36 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 09:30 ÖS

Zaten maça gelmiyip, maça giden adamlara forumlarda küfreden zihniyete sölicek biþeyim yok.


hay yaþa..

#37 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 09:31 ÖS

direkt sinemin peþinde derlerdi, kafiye falan da bozulmazdý, ardadan mý çekindi bu kadar adam. orasý tribün, hiç öyle ölçüp biçip tepki veremezsin. düþünce o olsa beste nasýl yazýldýysa yazýlsýn orada söylerken sinemin peþindeye dönerdi. tribünü bilen adam da böyle anýnda deðiþen onlarca beste duymuþtur zaten. anlamadýðýnýz, tepki ardanýn sinema kapatmasýna falan deðil, sinema kafiyeye uymuþ besteye oturmuþ diye girmiþ oraya. sorun ardanýn aklýnýn baþka yerlerde olmasý ama bir kýsým için arda dokunulmaz. iþte orasý tribün, dokunulmazlýklarýn da bir sýnýrý vardýr orada.

#38 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 09:41 ÖS

Yok ; Arda gayet Arda dokunulabilir kanýmca.Sezon sonu satýlsýn diyorum; daha ne diyeyim. Ama Ardaya dokunalým derken de aþmamak gerek sýnýrlarý. Cihan Haspolatlýya da " çok kitap okuyor " diye mi tezahürat yazýalcaktý. Sen her ne kadar kabul etmesen de; niyet çok belli. Kimsin sen taraftar grubu oalrak ki adamýn karýsýna bilmemnesine laf söyleme hakkýný kendinde buluyorsun? Kaldý ki, o manada deðil diyorsun; tut ki deðil; adamýn hangi filmi izlediðniden sana ne? Hangi sýfatla karýþýyorsun. Klasik mevzudur; 2 tökezlediðinde hemen " Ruhsuz i.neler " ; hemen " karýya kýza gidiyolar " 35 yýlda takým kötü gittiðinde ruhsuz i.nelerden , olm karýcý bunlardan bir adým öteye gidemeyen taraftarlýðý bir de " Orasý tribün; hiçkimse dokunulmaz deðildir; orada adamýn façasýný alýrlar haa " diye savunuyorsunuz. Maþallah; bütün takým ruhsuz i.ne kaynýyor; ama onlarý oraya dolduran yönetime aðzýný açan kimse yok. Sýkar zira. Tutarlý olmak lazým. Ýsyan mý etmek istiyor utraslan. Etsin, toptan çýldýrsýnlar; 250 kiþili bi grup floryayý basýp polisle çatýþsýn, 500 kiþ Alisamiyenden çýkmasýn, bilmemkaç kiþi gidip Hasnun Galibe el koysun. Vallahi hak vermesem de anlarým, o kadar seviyolar ki ; gözleri dönmüþ Galatasaraya ait ne varsa saldýrýyolar; yakýp yýkýyolar derim. Ama iþine geldiðinde sus; iþine geldiðinde " Burada dokunulmaz yoktur " diye milletin karýsýna kýzýna saydýr. Ne ala memleket valla.

#39 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.386 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 09:42 ÖS

direkt sinemin peþinde derlerdi, kafiye falan da bozulmazdý, ardadan mý çekindi bu kadar adam


arda'dan çekinmemiþtir de birinin karýsýna kýzýna laf atmakla rezil kepaze olacaklarýný bilecek kadar akýllarý vardýr belki.. burasý tribünmüþ de burasý tüm gerçekleri turnusol gibi ortaya çýkaran yüce bir yermiþ, ne hazin ki bu yüce makamda insanlara bel altý vuruþ yapýlmamasý gerektiði bilinmiyor..

sinema kafiyeye uymuþ, galatasaray taraftarý arda'yý sinemaya gitmesiyle mi eleþtiriyor, avrupa'ya gitmek istemesi ile mi, orada avrupa deyince kafiye mi bozuluyor.. çok ilginç bir durum, yanýlmýþým demek bu kadar zor ve aðýr oluyor demek ki..

#40 MBC

MBC

  Senior Member

 • Members
 • 1.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 09:52 ÖS

2 sene önce florya´da.. "Arda Turan sana Paris Hilton yakisir" dersen oda gider yerli Paris´i alir ve sinemasinida kapatir..! Önce tribünler bu adami pohpohladi sonra bu böyle oldu! Arda Turan ve bizim icin en iyi sey sezon sonu iyi bir paraya (pek tahmin etmiyorum 5 milyon´dan fazla vermezler) göndermek..
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye