İçeriğe git


Resim
* * * - - 4 oy

Ultraslan!


 • Please log in to reply
274 replies to this topic

#1 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:04 ÖS

Yikil artik! Düs yakamizdan!

#2 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.063 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:05 ÖS

katiliyorum! ultraslan ultraslan hey hey diye bagirmakdan baska numari olmayan grub! nerde eski re re re ler ultraslan diye bagirmayanlara saldirlanlardan ne beklemek lazim

#3 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:12 ÖS

bende nefret ediyorum

#4 Guest_AslanTepe_*

Guest_AslanTepe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:13 ÖS

UltrAslan yeniden yapýlanmaya ihtiyacý var , her þeyiyle yerlerde sürünüyor, artýk deðiþim ve geliþim zamaný gelmiþ de geçiyor bile. Yok deðiþmeyeceklerse yeni bir grup kurulmalý :)

#5 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.063 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:16 ÖS

Rakibimiz belki Diyarbakirspor ama ultraslanlar bu 4:0 dan kendilerine pay cikarmasinlar simdi

#6 Guest_AslanTepe_*

Guest_AslanTepe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:29 ÖS

Ya yeni bir grup oluþturulmalý ya da UltrAslan da büyükçe temizlik yapýlmalý

#7 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.063 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:31 ÖS

isimlerini secerken bile birilerini kopyalamayi gerek duyan grup.

#8 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.128 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:31 ÖS

Bular 4 sene her türlü rezilliðe raðmen Canaydýn'ý desteklediklerinde bitmiþlerdi zaten. Neden destek verdiklerini de hepimiz biliyoruz.

#9 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:33 ÖS

En kotu taraftar grubu bizde var da, sizin bugun bu kadar sinirlendiren olay nedir? ultrAslan bundan daha evvel binbir tane rezillik yapti. O gun soylenmeyen seyler nedense bugun soyleniyor.

#10 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.063 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:35 ÖS

En kotu taraftar grubu bizde var da, sizin bugun bu kadar sinirlendiren olay nedir?

ultrAslan bundan daha evvel binbir tane rezillik yapti. O gun soylenmeyen seyler nedense bugun soyleniyor.


ben bunlari coktan sevmiyorum ama ultrAslana laf edildi mi Galatasarayli degil sayiliyor insan sanki.

ben bunlarin cogundan cok daha galatasarayliyim...ultrAslan da neymis...

#11 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:37 ÖS

En kotu taraftar grubu bizde var da, sizin bugun bu kadar sinirlendiren olay nedir?

ultrAslan bundan daha evvel binbir tane rezillik yapti. O gun soylenmeyen seyler nedense bugun soyleniyor.


Vallah o zamanda sinir ediyordu, bugünde ediyor. Bugün topic actim, o zamanlardada baskasi acmistir. Ilk degil yani.

#12 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:38 ÖS

alpaslan abi'den sonra çok þey deðiþti..

#13 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.386 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:42 ÖS

ben takým kaptaný'na kýz arkadaþý üzerinden bindirmek kadar alçaldýklarýný hiç hatýrlamýyorum, bunun da mý beteri var?

#14 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:45 ÖS

isimlerini secerken bile birilerini kopyalamayi gerek duyan grup.


ya allahaþkýna bilmediðiniz, görmediðiniz þeyler hakkýnda atýp tutmayýn. þu ultraslanýn kuruluþunu, canaydýn içine edene kadar neler yaptýklarýný bir araþtýrýn da sonra sallayýn. neymiþ ismi çalýntýymýþ, neyden çalýnma acaba, ultras bir grubun deðil bir kültürün adý, ultraslan da galatasaraya cuk oturan çok yaratýcý bir isim

#15 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.063 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:48 ÖS

ya allahaþkýna bilmediðiniz, görmediðiniz þeyler hakkýnda atýp tutmayýn. þu ultraslanýn kuruluþunu, canaydýn içine edene kadar neler yaptýklarýný bir araþtýrýn da sonra sallayýn. neymiþ ismi çalýntýymýþ


kurulus ve Canaydin dönemine birsey demem simdi, ama ismi italydaki ultralardan esinlenerek gelmedi demiyorsun herhalde? ultraslan'i kendileri direk icaat mi ettiler?

neyse önemsizde aslinda.

#16 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:48 ÖS

uA'yi inadina yanlis yazip, non stop elestiren, kendi stada gitmiyeyip kufur eden insanlar kendilerini acaba ne kadar 'cool' saniyor..

#17 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:50 ÖS

çalýntý olsa nolur? dünyanýn her yerinde ultrAs isimli taraftar oluþumlarý var..

#18 alisamiyen

alisamiyen

  Senior Member

 • Members
 • 2.025 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:51 ÖS

Kimse kýzmasýn beyler... Taraftar, Arda'nýn tarzýný uygulamýþ... Hiçbirþey demiyormuþ gibi görünüp aðzýna geleni söylemiþ... Ýsim vermeden konuþup eee hadii anlayýn kimden bahsettiðimi demiþ... Doðru ! Bu tribünler - bu saatten sonra 2.kaptanlýðý takmam - diyen adamý Büyük büyük kaptan diye çaðýran tribünler... Fenerbahçeye her laf ediþinde iyice pohpohlayan tribünler... Ayný tribünler... Arda Turan'a ciddi bir medya baskýsý yokken, insanlar Avrupa Þampiyonasýnda ilk maçta oynatýlmamasýna kýzarken Fenerbahçe tarafýndan bile yetenekli iyi oyuncu etiketi almýþken geçen sezon ritim bozukluðu gibi saðlýk problemi yaþadýðý maçtan sonra hastanede gider yapmak diye tabir edilen tarzýyla bu ülkede zaten futbol oynamak zor, bu baskýyla top oynamak zor gibi o dönem saçma sapan bir çýkýþ yapmýþtý... Sergen bile ben Arda'ya baský yapýldýðýný deðil tam tersi þimdiye dek geliþimine yardýmcý olunmayacak þekilde haddinden fazla pohpohlandýðýný gördüm, bizim yerimizde olsa ne yapardý demiþti ki haksýz sayýlmazdý... Steau'yu yenemiyorsun - sorumluluk almasý gerekenler, sorumluluk alsýn yoksa bu takýmda sorumluluk alacak oyuncular var - diyor medyaya hem de yine o kelimeleri yutarcasýna heyecanlý ve agresif bir þekilde... Lafýn adresi belli týpký bugün taraftarýn adresi gibi... Çaktýrmadan vurmaya çalýþýyor zaten bu çok tartýþýlan -þunu demek istedi bunu demek istemedi- diye tartýþýlan sözlerde ayný yönetemi uyguluyor... Birþey söylememiþ gibi görünüp aðzýna geleni söylemiþ olmak... Bu medya Arda'yý nasýl bunaltýyormuþ ki Arda'nýn kaptanlýk ile ilgili sözlerinden doðru dürüst bir haber hatta video bulmak mümkün deðil... Kaptanlýk hakkýnda konuþmak istemiyorum deyip akabinde roman yazýp en sonuna da -Bu saatten sonra 2.kaptanlýðý da takmam- diyor... Vay efendim Arda aslýnda kaptanlýðý kafama takmam istemedi deniyor... Yoðun bir þekilde -Arda'nýn sözleri infial yarattý, Arda'nýn sözleri G.Saray'lý oyuncularý ikiye böldü tarzý masa baþý haberler yapýldý mý ? Sinema kapatýrsan tabiki haber olur... Arda'nýn sinema kapatmasý G.Saray'da yönetimde þunda þunda þuna sebep oldu, öðrenildi, bildirildi þeklinde Kewell'ýn sözde karaciðer hastalýðý hakkýndaki haberler kadar masa baþý haber yorumu oldu mu ? Ben pek hatýrlamýyorum... Bugün taraftar hata yapmýþtýr oradaki sinema peþinde yerine pazarlýkla kaptanlýk peþinde demeliydi bence hafif bile olmuþ denebilir... Liverpool Manchester istediði yere gitme isteði olabilir... Ligin en kritik döneminde ak düþtü saçlarýma bunaldým, bittim diyen adamdan kaptan olur mu ? Asýl mesele þu ? Arda büyümüyor... Arda bu yaptýklarýndan en azýndan bir güç kazanamýyor... Takýmýna camiasýna bunu hissettiremiyor... Kewell gelir þurda oynasam daha iyi der, kaptanlýðý deðerlendirme ölçütü farklý olur,kulübe bazen de takým arkadaþlarýna kameralar önünde gider yapar vs ama bunlarý yaparken güç kazanamýyor... Takým darmadaðýn olduktan bu darmadaðýnlýkta senin de payýn olduktan sonra bir güzel göz boyama hareketi çekiyor... Medya'dan haberler akmaya geliyor, Arda'dan büyük özveri, Arda soyunma odasýnda aðladý, karakterli oyuncular olmanýn önemine dikkat çekti vs... Ýþte bu kez o fýrsatý bulamadý... Yandýðý üzüldüðü de ondan gayrýsý deðildir Arda'nýn merak etmeyin yani...

#19 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.063 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:51 ÖS

ultrAslan yazildigini bizde biliyoruz herhalde

#20 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.128 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2010 - 07:55 ÖS

Adý batsýn... Shift A yapmaya deðecek bir camia deðil. Hiç kendimi yoramam shift tuþuna basmak için. ultraslan
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye