İçeriğe git


Resim
- - - - -

Voleybol - FB Acýbadem Finalde!


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
39 replies to this topic

#1 savatage

savatage

  Junior Member

 • Members
 • 2.834 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Nisan 2010 - 07:10 ÖS

Voleybolu pek fazla takip etmem açýkçasý. Ancak sene baþýndan beri baþarý haberlerini okuduðumuz Fenerbahçe Acýbadem'in Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde finale çýktýðýný öðrendim biraz önce. Hem de Final Four'un ev sahibi takýmýný yenerek! Açýkçasý, gerçekten önemli bir baþarý elde etmiþler þimdiden. Ve tebrik etmek gerek þimdiden. Kupayý almalarýný da isterim aslýnda. Fenerbahçe'yi herþeye raðmen tebrik ederim; baþarýnýn asýl mimarý Acýbadem grubunun ise caný cehenneme!

#2 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.141 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Nisan 2010 - 10:32 ÖS

Valla içinde FB geçen hiçbirþeyin baþarýsý beni sevindirmez ama iþin içine voleybolcu kýzlar girince biraz sempati doðmuyor deðil. Tebrik edelim bakalým :)

#3 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.337 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Nisan 2010 - 10:49 ÖS

Ben istemem hiçbir þekilde fenerin kupa almasýný, o yüzden rakiplerini tutuyorum...

#4 Burak Yýlmaz

Burak Yýlmaz

  Senior Member

 • Members
 • 1.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Nisan 2010 - 11:01 ÖS

Fenerbahçe Avrupada kupa mý kazanacak þimdi hayatta inanmam:D neyse final'e çýktýklarý için tebrik edelim bakalým...ama kupayý alamasýnlar

#5 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.708 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Nisan 2010 - 11:23 ÖS

Voleybolla ilgilenmem ama çok acayip bir takým kurduklarýnýn bayadýr farkýndaydým.. Geçenlerde bunlarla oynadýðýmýz maçý 3-1 kaybettiðimiz için haber siteleri bizim takýmdan özgüyle bahsetmiþlerdi, zira FB.Acýbadem'den bilmemkaç maç sonra set almayý baþaran ilk takým olmayý baþardýðýmýz için :). Avrupa'da da hiç maç kaybetmemiþlerdi henüz, sanýrým kupayý alýrlar.. Birde Rus bir oyuncularý vardý, dünyanýn en iyi oyuncularýndan biriymiþ.. Geçenlerde Ntvspor'da bir maçlarýna denk gelmiþtimde, ne zaman servise geçse en az 2-3 sayý aldýrýyordu.. Hem oyun olarak, hemde fiziksel görüntü olarak son derece hoþ bir sporcu..

#6 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.337 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Nisan 2010 - 11:33 ÖS

http://upload.wikime...ova_is_tall.jpg

Gamova bahsettiðin...

#7 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 01:36 ÖÖ

Umarým finalde patlarlar,daha beter koyar..Fenerin alacagý tek sey 3'un 1'i olsun..

#8 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 01:44 ÖÖ

Fenerin birak kupa almasi kazandigi her mac beni uzer. Umarim yenilir donerler. Ciddi hamleler yaptilar, voleybol ile basketbolda.Yeni yapilan salonlari ile ileride basketboldada bir avrupa kupasi getirebilirler. Arkalarinda saglam kuruluslar var.

#9 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.141 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 11:04 ÖÖ

Kupayý almasýnlar tabi... Bu arada GAmova süper güzel deðil ama garip bir çekiciliði var. Slav hatunu iþte :)

#10 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 01:21 ÖS

Fenerbahçeliler ve güdümündeki medya ,fener bayan voleybol takýmý 4 lü finale kaldýktan sonra þöyle bir tespitte bulundular ,
''Fenerbahçe takým sporlarýnda, þampiyonlar ligi düzeyinde finale kalan ilk Türk takýmý.''Peki o zaman Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý'nýn kazandýðý Avrupa Þampiyonlar Ligi Þampiyonluðu ve Kýtalararasý Þampiyonluðu neyin nesi oluyor?

Bizim baþarýlarýmýzý görmezden gelen insanlarýn ve camialarýnýn hangi baþarýlarýna destek verip alkýþlayacaðým rezil olup dönsünler Final maçýnda kavga çýkarsýnlar hakemi suçlasýnlar ikincilik kupasýný almaya çýkmasýnlar .


Ayrýca bu baþarý tesadüftür!!..

#11 Cihan

Cihan

  Senior Member

 • Members
 • 771 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 03:24 ÖS

''Fenerbahçe takým sporlarýnda, þampiyonlar ligi düzeyinde finale kalan ilk Türk takýmý.''


Ýnþallah kazanýrlar. Ülkemiz adýna önemli bir baþarý olur.

Henüz yarý final maçý oynanmadan önce Fenerbahçeli bir bayan yönetici Ntvspor'a baðlanmýþtý. Kupayý alabileceklerinden falan bahsetmiþti. Ardýndan Galatasaray B. Voleybol takýmýný tebrik etmiþti. Biz de 2. kupada önemli bir yere gelmiþtik. O çok hoþuma gitmiþti. Galatasaray'ýn baþarýsýný bir rakibin baþarýsý olarak deðil de ülke voleybolunun baþarýsýna bir katký olarak görmüþtü. O yüzden isterim Fenerbahçe'nin þampiyonluðunu...

Ama tabi böyle bir baþarýya ulaþtýktan sonra bile, sanki Türkiye'de birtek Fenerbahçe varmýþ gibi görüp, yukarýdaki gibi bir açýklama yapan Fenerliler de var. Galatasaray voleybol takýmý daha önce böyle bir kupada yarý final falan oynasaydý, yine de kullanmazlardý Galatasaray adýný... Bir þekilde yine ilk kez Fener oynuyor derlerdi.

Ýþte düþünüyorum bir yanda Galatasaray'ý tebrik edebilen bir insan, diðer yanda Galatasaray (veya herhangi bir takým) kompleksini her þekilde gösterebilen insanlar...

Ama sýrf böyle kompleks sahibi insanlar için de ülkemin baþarýsýz olmasýný istemem. En azýndan o kupayý kazanmayý hakeden insanlar olduðunu biliyorum.

#12 Guest_AslanTepe_*

Guest_AslanTepe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 05:44 ÖS

Ýnþallah fb 2.likle döner, hak etmedikleri bir galibiyetle Cannesi yendiler :( Yuh be 2-0 öne geçti Bergamo 3 seti 25-22 verdi öndeydi ama yenildi sonraki yani 4. setide verdiler ne oldu bu takýma ya.

#13 Burak Yýlmaz

Burak Yýlmaz

  Senior Member

 • Members
 • 1.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 07:51 ÖS

3-2 kaybettiler maçý zaten inanmýyordum, fenerbahçe ve avrupa kupasý iki kelime yanyana o kadar sýrýtýyordu ki

#14 Guest_AslanTepe_*

Guest_AslanTepe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 07:53 ÖS

hey ya hey ya oley oley oley þampiyon Bergamo. 2-0 öne geçti ama fb yýlmadý 2-2 yaptý ve 5. sette elveda Fb, oh be Aslan Bergamolu kýzlar :)

#15 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 07:59 ÖS

Ohhh süper olmuþ. Kusura bakmayýn da hiç duygusal yaklaþamýyorum bu konulara, ülke sporu filan umrumda olmuyor söz konusu Fenerbahçe olunca. Sporda ben Galatasaray milliyetçisiyim arkadaþ söz konusu Fener ise. Ha Vakýfbank,Eczacýbaþý filan kazanacaksa ona itirazým olmaz, forza ülke sporu o zaman :) Konu Fener ise orada duracaksýn. Yalnýz gerçekten iyi iþler yaptýlar. Bizim de artýk çok ciddi hamleler yapmamýz lazým bu branþlarda. Bu da bize ders olur inþallah. Bu çizgide devam ederlerse bu sene olmasa da seneye alýrlar bir Avrupa kupasý. Biz eðer düzgün yapýlanýrsak bu konuda bunlardan iyiyiz. En azýndan iddialýysak çýktýðýmýz final maçlarýný kazanýrýz :)

#16 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.063 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 08:00 ÖS

Isin icinde Fenerbahce, Aziz ve saz arkadaslari olunca hic tutmamisdim. Aslinda maca kadar haberim bile yoktu, iyi oldu kaybetmeleri yoksa bir yerleri sisecekdi.

#17 Guest_AslanTepe_*

Guest_AslanTepe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 08:15 ÖS

Aziz Yýldýrým maçtan önce Fb Acýbademli kýzlar kazanýrsa 1 milyon TL lik prim vereceðim demiþti sanýrým 2-0 dan 2-2 ye getirmelerinde bu prim haberi etkili oldu zaten hakketmedilerdi aslýnda Cannesle oynanan maçý da hakketmedilerdi ama þansýn yardýmýyla ve Cannesin beceriksizliði yüzünden finale çýktýlar. Ama ayný acý sonu bu seferde BERGAMO önünde yaþadýlar 3-2 kaybettiler yine bergamonun hatasý var 2-0 dan sonra rahatladýlar ve üst sütüne maçý verdiler aslýnda 4. sete Fb iyi baþladý ama 20. sayýlara gelindiðinde bocalamaya baþladý ve kolay kazanacaðý maçý zar zor kazandýlar ve bu 4. set gösterdi ki bir sonraki seti yani 5. seti kaybedeceklerdi ve öyle de oldu.

#18 polat10

polat10

  Senior Member

 • Members
 • 2.601 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 08:36 ÖS

oh iyi olmus bunlar kim avrupada kupa kaldirmak kim

#19 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 08:42 ÖS

Hasýrt gecirmis olsunlar..Sarý meleklermis..Gecirmis olsunlar :)..Cannes macýna bakmýstým cafe'de,dote bala sayý alýyolardý..Bu mactada 2-0'dan 2-2'ye getirmisler..Neyse acý acý girsin tribunde show yapan dangalak fener yoneticilerinden camiasýna kadar..

#20 polat10

polat10

  Senior Member

 • Members
 • 2.601 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2010 - 09:26 ÖS

URL=http://img248.imageshack.us/i/10282584.jpg/]Eklenmiş Resim[/URL]

hahaha mactan sonra aglamis kupayi alamadiklari icin