İçeriğe git


Resim
- - - - -

Sheva & westham& ÖNDER RB & Allez & osvaldo kullanýcýlar hakkýnda duyuru


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
1 reply to this topic

#1 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

    Senior Member

  • Members
  • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Mart 2010 - 10:09 ÖS

Forum adminlerimizden , sakinliði ve efendiliði ile tanýdýðýmýz Sheva arkadaþýmýzýn bir anlýk sinirle westham adlý kullanýcýmýza söyledikleri sözlerden ötürü 1 hafta no post cezasý almasýna; westham adlý kullanýcýmýzýn, forum kurallarýna uymayarak , farklý farklý topiklerde, bir futbolcumuzu yerli yersiz eleþtirmesinden dolayý ve benzer kural ihlalini yapan spiker_selim adlý kullanýcýnýnda 1 hafta ayný cezayý aldýðýndan dolayý, 1 hafta no post cezasý almasýna; ÖNDER RB ile Allez adlý kullanýcýlarýmýzýn her konuda devamlý suretle ikili tartýþmaya girmelerinden dolayý son kez uyarý cezasý almasýna; osvaldo adlý kullanýcýmýzýn da, konu içerisinde ikili tartýþmaya girmesinden dolayý uyarý cezasý almasýna; Adminler tarafýndan karar verilmiþtir.. Baþlangýç tarihi : 06-03-2010 Bitiþ tarihi : 13-03-2010 Sevgi, saygý ve hoþgörü ve birazcýk sabýr...

#2 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

    Senior Member

  • Members
  • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Mart 2010 - 10:01 ÖS

13-03-2010 açýlmýþtýr..