İçeriğe git


Resim
- - - - -

Galatasaray sağlık kurulu problemi!


 • Please log in to reply
133 replies to this topic

#1 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 23.613 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ocak 2010 - 07:43 ÖS

Sizin topunuzun diplomasýný yýrtýp atmak lazým ya neyse, bizim heyetin bilgisi zaten pratisyen seviyesinde bile deðil de, bir de üzerine bu has fenerli kurumla anlaþtýk tam kabusa döndü iþler.. Yönetime sesleniyorum, þu þartlarda müthiþ transferler yaparak çok iyi bir takým kurdunuz ancak dibinizdeki bu adamlara sonsuz kredi tanýyarak maalesef bu takýmý kendi ellerinizle baltalýyorsunuz.. Yarýndan tezi yok bu sözde doktorlarýn savunmasý istenmeli, anlaþmalý kurum diye geçen ve çektiði röntgen bile þüpheli Acýbadem ile yollar ayrýlmalýdýr.. Yoksa böyle içten vurulmaya, ahlar vahlar içinde oyuncularýmýzý tribünde ayaklarýný demirlere uzatmýþ biçimde izlemeye devam ederiz.. Bu asalaklara artýk lütfen bir "Dur!" deyin..

#2 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ocak 2010 - 09:31 ÖS

bu baros olayý artýk sabýrlarý çatlatmayacaksa yerim böyle iþi ben. son 3 yýlda bir tane topçun sakatlýktan tahmin edildiði zamanda (öncesini geçtik ) dönmediyse artýk bir þeyleri sorgulayacaksýn kardeþim. bu kaçýncý yanlýþ tedavi açýklamasý. linderothu uðuru serkaný barosu, ciddi sakatlýk geçiren kim varsa alayý yanlýþ tedavi kurbaný ilan ediliyor ve bu saðlýk ekibi hala görevde kalýyorsa artýk birileri çýkýp hesap verecek, dingonun ahýrý mý bu kulüp.

#3 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ocak 2010 - 09:49 ÖS

Sunlarin yaptiklari tedavileri bir uzmanin kontrolünden gecirelim, eger hepsinde bir yanlislik varsa (ki göründügü gibi var), bence kasitli yanlis tedaviden dolayi dava acalim.

#4 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.129 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ocak 2010 - 10:24 ÖS

Bu iþ Saðlýk kurulu zaafiyeti deðil kallavi bir yönetim zafiyetidir.Umarým bu taþýn altýndan yýllar evvel yapýlmýþ baðlayýcý bir sözleþme çýkmaz.Yoksa bu iþe Adnan Polat bizden çok sinir olmuþtur.

#5 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ocak 2010 - 10:29 ÖS

Burhan Uslu gibisi gelmedi ne yazýk ki..Futbolcu saglýgý en az futbolcunun kalitesi kadar onemli bir olay..Messi'yi bile transfer etsen,bu kadar sakatlanýp,oynayamadýktan sonra ne faydasý olacak..Herseyin basý saglýk deriz, bu isinde basýnda saglýk olmalý..Bu saglýk kurulu zýmbýrtýsý yuzunden gecen sene finale gidemedik,bu senede sýkýntýlý maclar cýkarýyoruz..

#6 absolute

absolute

  Senior Member

 • Members
 • 990 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ocak 2010 - 10:37 ÖS

Ben küfür izni istiyorum ... Ayrýca Klübünü seven her galatasaraylý allah rýzasý için mail atsýn, Böyle bir rezalet böyle bir kepazelik böyle bir þerefsizlik olamaz. Bu adamlarýn görevine son vermek yetmez voyvoda gibi kazýða oturtmak gerek bunlarý ..

#7 Onur1905

Onur1905

  Junior Member

 • SIT
 • 7.591 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ocak 2010 - 10:52 ÖS

Geçen sene yine Barýþ'ýn da tarak kemiði kýrýlmýþtý. Allah'tan bizim doktorlarý dinlememiþ gitmiþ Almanya'da ameliyatýný olmuþ. Sonrasýnda holosko gibi 2,5-3 ayda maçlara baþlamýþtý.


Kayserispor deplasmanýnda sað ayak tarak kemiði kýrýlan ve yaklaþýk üç ay boyunca yeþil sahalardan uzak kalacaðý açýklanan gurbetçi oyuncumuz Barýþ Özbek için bugün saðlýk heyeti toplanacak.

Sarý-kýrmýzýlý kulübün doktorlarý, bu toplantýda baþarýlý futbolcunun ameliyat edilip, edilmemesi konusunda bir karar verecek. Doktorlar, ameliyatsýz yönteme karar verirse, Barýþ’ýn tedavisine devam edilecek. Aksi halde genç futbolcu birkaç gün içinde operasyon geçirecek. Bu arada Barýþ Özbek’in ameliyatýný Almanya’da gerçekleþtirmek istediði, ancak bu konudaki son kararý saðlýk heyetinin vereceði bildirildi.

Kaynak: Milliyet#8 absolute

absolute

  Senior Member

 • Members
 • 990 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ocak 2010 - 11:02 ÖS

Resmi sitemizde en alt sol köþede bize yazýn bölümü var. ordan yazabilirsiniz. Kulübünü seven yazsýn rica ediyorum. Bu adamlar yüzünden belki tüm hedeflerimizi kaybediceðiz TEKRAR.

#9 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ocak 2010 - 11:23 ÖS

Ben uzunca bir yazý yazdým bu konuyla ilgili..Umarým dikkate alýrlar..

#10 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2010 - 01:20 ÖÖ

Burhan Uslu gibisi gelmedi ne yazýk ki..


Adam Lig TV'de sporcu saðlýðý diye program yapýyor þimdi... Ulan Lig Tv'nin verdiði paranýn 3 katýný bizim yönetim versin, adam hiç olmazsa günde 2-3 saat mesai harcayýp bir yoklasýn ortamý. Bizim kalaslara eðitim falan versin... Hiçbirþey yapamýyorsanýz bari bunu yapýn... Son 3 senede sakatlanmayan oyuncumuz kalmadý. Daha kötüsü, kýlý dönse en az yarým sezon sahalardan uzak kalýyor...

#11 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2010 - 04:13 ÖÖ

http://galatasaraysa...a.blogspot.com/

Ellerine saglýk yapanlarýn..

#12 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.865 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2010 - 08:16 ÖÖ

Acýbadem'in rengi belli zaten. Ne kadar iyi olursa olsun sarý lacivert Acýbadem'e iþ yaptýrýlmasýndan hoþlanmýyorum.

#13 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.968 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2010 - 10:56 ÖÖ

Bu iþ Saðlýk kurulu zaafiyeti deðil kallavi bir yönetim zafiyetidir.Umarým bu taþýn altýndan yýllar evvel yapýlmýþ baðlayýcý bir sözleþme çýkmaz.Yoksa bu iþe Adnan Polat bizden çok sinir olmuþtur.


Baðlayýcý sözleþme ne olabilir ki ? parasal olarak düþünürsek ;iþe yaramaz yabancýlarý süresi dolmadan gönderdiklerinde sözleþmelerinden doðan hakediþleri ve boþa giden Eurolar kadar deðildir herhalde.

(Sadece Linderoth'a verilen paralarla Kulüp kendi adýna bir hastane açabilirdi .Hoþ yine ayný ekibi hastanenin baþýna geitirirlerdi:) )

Aklýma gelen þey Kulüpte sözü geçen aðababalardan birinin yakýnýdýr ,yada çok üstün bir ikna!! yeteneði ..

#14 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.129 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2010 - 11:15 ÖÖ

Acýbadem ile ayný zamanda sponsorluk anlaþmamýz da var yanýlmýyorsam.Vazgeçilmesi durumunda yüklü bir tazminat maddesi yada dediðin gibi bir hatýr durumu olabilir.Ama bunlarýn tümü nereden bakarsanýz bakýn yönetim hatasýdýr. Bu adamýn ayaðý kýrýlmýþ, geçmiþde yaþanan onca tecrübeden ders alýnmamýþ tedavisi için tecrübeli bir doktora danýþýlmamýþ.Son noktada utanmadan 4 hafta demiþler.Baroþ 4 hafta sonra sahada olsun bende eþþek olayým.. Þu dakika devre arasý transferine mecbur kalýnýyor.Rijkaard getir keita getir elano getir ne fayda.Ýþbilmezin biri çýkýp köküne kibrit suyu dökdü iþte..

#15 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.968 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2010 - 11:48 ÖÖ

Ben olaya Acýbadem deðilde ,saðlýk ekibi tarafýndan bakmýþtým .Acýbadem tarafýndan bakacak olursakta,onlarýn sponsorluðundan gelecek paranýn çok birþey olduðunu sanmýyorum ,Biz onlarýn reklamýný yaptýðýmýz için üste biz para almamýz gerekir

#16 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 97 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2010 - 04:49 ÖS

http://galatasaraysa...a.blogspot.com/

edit: engin yazmýþ zaten, yinede eksik kalmayalým :D

#17 absolute

absolute

  Senior Member

 • Members
 • 990 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2010 - 09:18 ÖS

Tüm gün aklýmda yok böyle bir olay. Allahým belalarý beceriksiz beyinsiz herifler. Defolun gidin. Offf offf :(

#18 absolute

absolute

  Senior Member

 • Members
 • 990 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2010 - 05:35 ÖS

Ýçimde kalmasýn... Ýçe ettiniz takýmýn kabiliyetsiz ne idüðü belirsiz doktor bozuntularý ...

#19 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ocak 2010 - 10:41 ÖÖ

Yazýk su cocuklara..Ýyi ki konusmuslar..Bu Allahýn belalarýndan tez zamanda kurtulmamýz lazým: G.Saray'ýn doktorlarýna aðýr suçlama Gençlerbirliði'nin ara transferde Galatasaray'dan transfer ettiði Serkan Çalýk ve Alparslan Erdem, Galatasaray doktorlarý yüzünden sakatlýktan kurtulamadýklarýný söylediler. Serkan ve Alparslan, yaptýklarý açýklamada, uzun süren sakatlýklar, yanlýþ teþhis ve tedaviler sonucu uzun süre sahalardan uzak kaldýklarýný belirttiler. Kýrmýzý-siyahlý ekip ile 2.5 yýllýk sözleþmeye imza atan Serkan Çalýk, Galatasaray formasý altýnda, bir Fenerbahçe maçýnda sakatlandýðýný ifade ederek, ''Fenerbahçe ile yaptýðýmýz bir Türkiye Kupasý maçýnda sakatlandým. Galatasaray kulübü doktorlarý basit bir menisküs yýrtýðý olduðu teþhisini koyarak beni ameliyat ettiler. Ancak ameliyat sonrasý sakatlýðým uzun sürdü ve bir türlü iyileþemedim. Bunun üzerine Almanya'ya gittim ve tedavimi orada yaptýrdým. Oradaki doktorlar problemin kýkýrdaðýmda olduðunu belirlediler ve ben ikinci kez ameliyat oldum. Ameliyat sonrasý tedavim 8-10 ay Almanya'da sürdü. Galatasaraylý doktorlarýn tedavi edemediði sakatlýðýmý, Almanya'da tedavi ettirdim'' diye konuþtu. Serkan Çalýk, Galatasaray'da yapýlan yanlýþ teþhis ve ameliyatýn, kendisini çok uzun süre futboldan uzaklaþtýrdýðýný bildirerek, ''Dönüþümde ise büyük bir kuvvet eksikliðim oldu. Bunu telafi edebilmek 3-4 ayýma mal oldu. Ondan sonra da çok iyi çalýþmama raðmen Galatasaray takýmýnda þans bulamadým'' dedi. ALPARSLAN ERDEM Gençlerbirliði'nin devre arasýnda kadrosuna kattýðý diðer Galatasaraylý futbolcu Alparslan Erdem de sarý-kýrmýzýlý kulüp doktorlarýnýn, sakatlýðýnýn nedenini bir türlü bulamamalarýndan þikayet ederek, þöyle konuþtu: ''Galatasaray'da yaklaþýk 4-5 ay sakatlýk dönemim oldu. Ancak kulüp doktorlarý bu sakatlýðýmýn nedenini bir türlü bulamadýlar. Bu süre içerisinde maçlara, þiddetli aðrýlarým nedeniyle iðne ve ilaçla çýkmak zorunda kaldým. Futbolcularda sýkça rastlanan stres kýrýðýný, Galatasaray gibi büyük bir kulübün doktorlarýnýn nasýl tespit edemediðini bir türlü aklým almýyor. Galatasaray'ýn doktorlarýnýn yanlýþ teþhis ve tedavileri, neredeyse futbol hayatýmýn bitmesine neden olacaktý.'' Sakatlýðýna doðru teþhisi Gençlerbirliði Kulübü Saðlýk Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Emin Ergen'in koyduðunu söyleyen Alparslan, ''Emin hocamý tanýmamýþ olsam ve Gençlerbirliði'ne transferim gündeme gelmemiþ olsa, yani bu teþhis ve tedavide 1-2 hafta geç kalsam futbol hayatým bitebilirdi'' dedi. ligtv

#20 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.314 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ocak 2010 - 10:44 ÖÖ

Hakli olabilirler. Öyle veya böyle bu saglik ekibinin suyu iyice kaynamaya basladi. Kesip atmak lazim.
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye