İçeriğe git


Resim
- - - - -

Hürriyet alma, aldırma!


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
143 replies to this topic

#21 duncanferguson

duncanferguson

  İzmir

 • Members
 • 2.441 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Ekim 2009 - 02:21 ÖS

Hürriyet zaten almýyordum almamda o ayrý meselede asýl Haber Türk okuyordum yada aldýðým tek gazete oydu ancak þu aralar acayip þekilde o gazetedende soðudum, artýk kolay kolay alacaðýmý zannetmiyorum, ucuz spor gazetelerine de düþmek istemem gerçekten ama gerçekten okunacak adam gibi bir gazete kalmadý belki bunu burda dile getirmenin objektif bir yorum olmadýðý düþünülür ama cidden adam akýllý gazete kalmadý artýk memlekette.Allah sonumuzu hayýr etsin

#22 Saunders_9

Saunders_9

  Senior Member

 • Members
 • 690 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Ekim 2009 - 03:50 ÖS

Bundan sonra Hürriyete Veto.

#23 ASLAN 1905

ASLAN 1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.005 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ekim 2009 - 09:04 ÖS

beyler bayanlar , mail ya da faks ile de tepki gösterelim... sadece almamakla olmaz...davranýn , ben çaktým mailimi... Allah belalarýný versin...

#24 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.327 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Ekim 2009 - 02:50 ÖÖ

heriflerin gs sayfasýna koyduðu yazýya bak;

http://www.sporx.com...ri=29&takim=108
http://www.sporx.com...1584/?takim=108

öbür taraftan hýncal fark olur demiþ, bu þerefsizlerin hangi birine yetiþeceksin bilemiyorum..

#25 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.327 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Ekim 2009 - 11:38 ÖÖ

valla Yasin bu herifleri tepkiyle boðmadan, sindirmeden birþeyin deðiþeceði yok, baþbakanýn sevdiði mehmet akif þiirinden alýntýlarsak; "yumuþak baþlý isem kim demiþ uysal koyunum? kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum." iþte bu bize hiç uymuyor, vur ensemize al lokmamýzý..

#26 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Ekim 2009 - 01:33 ÖS

Sergen Yalcýn:SKOR NE OLUR? BU derbinin kaderini Rijkaard’ýn seçimleri belirler.. Rijkaard “Ben her takýma karþý ayný diziliþle çýkarým, sistemimde problem yok” derse büyük maceraya girer.. Olaðanüstü maçlarýn olaðanüstü tedbirleri olmalý.. G.Saray Dinamo Bükreþ’e bile 3-5 pozisyon veriyor, F.Bahçe’ye mi vermeyecek? Maçýn gollü geçeceðini düþünüyorum.. Hatta skor tahminlerim de 3-1, 4-2, 4-1 F.Bahçe lehine.. Bu tabloyu deðiþtirmek için Rijkaard’ýn deðiþiklik yapmasý lazým. H.Bilal Kutlualp:“GALATASARAY, GALÝBÝYET ÝÇÝN GELÝRSE FARK YER”- maraton Umarým bizim cocuklar bunlarý okuyodur,kucumsendiklerinin farkýna varmýslardýr..Bize motivasyon,serefsizlere de fazla hava vermesi dilegiyle..

#27 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.327 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Ekim 2009 - 01:46 ÖS

antu'nun klibini anasayfaya koyarak son noktayý koymuþlar, bir de altýna 'arda ne zaman fener'e gider' haberi patlatmýþlar, pazartesi de sayfayý sarý-laciverte boyarlar, biz de mal gibi bakarýz iþte..

#28 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Ekim 2009 - 01:51 ÖS

ovvospuevlatlari bunlar, onu birak onlarin logusunun arka fonu sari lacivert, bizimki mor ***

#29 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.327 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Ekim 2009 - 01:54 ÖS

o videodan capture diye düþündüm ben, kendi yaptýklarý bir grafikse analarýna bir kez daha sayayým...

#30 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.327 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Ekim 2009 - 02:00 ÖS

þu haber durumumuzun ne kadar trajik olduðunu birkaç satýrla gösteriyor;

http://www.htspor.co...nal-alemde.aspx

fener'in alýntýsý antu.com'dan, bizimki ise ne idüðü belirsiz webaslan.com'dan, baþka da söze gerek yok herhalde bu konuda..

#31 Burak Yýlmaz

Burak Yýlmaz

  Senior Member

 • Members
 • 1.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Ekim 2009 - 02:19 ÖS

hahaha karnýma aðrýlar girdi,bu kadar da belli edilmez be her sene ayný þey her sene fb maçlarýndan önce futbolcularýmýzýn üzerine oynamalar.önce elanoyla baþladýlar alex'in sol bacaðý olamaz bilmem ne diye,sonra sabriye saldýrmaya baþladýlar þimdide ardayý manþetten vermiþler ne zaman fb'ye gider diye..sýrf yarýn ki maçta angut taraftarlarýn daha çok tepki vermesi için yaratýlan manþetler.Allah bildiði gibi yapsýn sizi tarafsýz(!) medya!!

#32 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.120 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Ekim 2009 - 04:19 ÖS

essekevlatlari

#33 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Ekim 2009 - 06:24 ÖS

Serefsizlerin mac basligi... Kendi kendine oynayacak sanki fener...

Eklenmiş ResimAbicim iyi güzel de, hala o OC´larin sitesine mi giriyorsun, ha gazeteyi almissin ha sitelerine tiklamissin hic farki yok...
Biz bu serefsizleri birlik olup boykot etmeszsek böyle istedikleri gibi öterler iste...

#34 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.327 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Ekim 2009 - 11:24 ÖÖ

þerefsizlere kapaðý taktý ya maçtan sonra, ercan saatçi ve ekibi duramamýþ hemen;

Eklenmiş Resim

bu ülkede efendi olmýycan, efendi oldun mu adam gibi konuþtun mu böyle karý kýlýklýlar çýkar kafana sýçar iþte..

#35 Guest_Selo_*

Guest_Selo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 27 Mayıs 2010 - 02:11 ÖS

Hurriyet iyice abartti olayi.. Fenerbahceli olduklarini kendi kendilerine tescil etmisler yazi icersinde.. Yuh bile demek gelmiyor icimden. Aziz miksin hepinizi..

http://www.hurriyet....283.asp?gid=373

Þaziye Ývegin Kimdir?

Daha önce takýmýmýzýn formasýný üç sezon giyen Þaziye Ývegin, 1982 Adana doðumlu.

Takimimizin formasi ne demek yahu? Hakikaten Aziz miksin hepinizi..

Saziye serefsizi kendi camiasina geri donecegi belliydi.. Suratina karsi soyledim, bir de buraya yazayim.. Bir taraftar olarak Galatasaray'dan aldigi parayi kendisine helal etmiyorum.

#36 tilmaz

tilmaz

  Senior Member

 • Members
 • 1.928 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Mayıs 2010 - 02:28 ÖS

fenerbahce.org dan kopyalamýþlar. habercilikleri bu kadar zaten. zaten kelime ve cümle hatasý da gýrla bu hurriyet.com'da.

#37 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.652 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Haziran 2010 - 09:14 ÖÖ

Hürriyet gazetesini protestomuz tüm þiddetiyle sürüyor :).
Herþey müstahak valla bize kim nederse desin.. Hergün GS aleyhine olabilecek en akýl dýþý uydurma haberlere devam eden Hürriyet gazetesinden madem ki GS baþkaný rahatsýzlýk duymuyor, öyleyse bende yürüyedür Hürriyet diyorum bundan sonra..

------------------------------
Rijkaard da deðiþecek Galatasaray da Paylaþ

RÖPORTAJ: Ali Naci KÜÇÜK - Bayram AYDIN15 Haziran 2010

“Rijkaard, futbol oynayarak ve oynatarak kazanmak istedi ama Türkiye’deki futbol zihniyeti buna müsait deðildi. Burada ‘kazan da nasýl kazanýyorsan kazan’ mantýðý var. Bu yüzden Rijkaard artýk neticeye yönelik bir futbol oynatacak.”

BAÞLIÐIMIZDAKÝ bu iddialý sözler Adnan Polat’a ait... Baþkan yardýmcýsý Yiðit Þardan ve futbol komitesi üyesi Murat Yalçýndað ile birlikte Hürriyet’i ziyaret eden Galatasaray Kulübü Baþkaný, gelecek sezon çok farklý bir takým olacaklarýný söyledi. Frank Rijkaard’ýn geçen bir yýl içinde Türkiye’yi iyice tanýdýðýný ve futbol mantalitesinde bu yönde deðiþiklikler yaptýðýna dikkat çeken Polat, bu deðiþimin sahaya da yansýyacaðýný ifade etti. Polat, yaklaþýk 2 saat süren sohbetimizde sorularýmýzý þöyle yanýtladý:
- Rijkaard’ýn, ilk sezonunda baþarýya ulaþamamasý konusunda çok þey söylendi. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz?
En güzel örnek Ýspanya
Rijkaard burada bir futbol kültürü oluþturmak için çok uðraþtý. Futbol oynatarak ve oynayarak kazanmanýn yollarýný aradý. Bunun en güzel örneði de Ýspanya’da. Orada olay sýrf netice deðil; futbol oynayarak ve þov yaparak iþi çözmeye çalýþýyorlar. Ama Türkiye’de ne futbol yönetimi ne futbol zihniyeti buna müsait deðil. Türkiye’de kazan da nasýl kazanýrsan kazan. Her yolu dene kazanmak için... Rijkaard o konsepti deðil de, daha farklý þekilde futbolu ortaya koymak istedi. Ama onu yapabilecek futbolcularýn da o zihniyette ve kalitede olmasý lazým. Rijkaard ‘kalite’ derken iþte bunu kastediyordu. Ama herkes yanlýþ anladý, “Milli takým oyuncusuna kalitesiz diyor” diye yorumladý. Halbuki bireysel yeteneklerden deðil, düþünce kalitesinden bahsediyordu. Ancak bu kez bana göre Rijkaard neticeye yönelik bir futbol oynatacak diye düþünüyorum.
Sahada kýskançlýk var
Ben hep ‘anti futbola prim verilmesin’ diyorum. Örnek ise saha içinde vakit geçirme. Kaleciler özellikle vakit geçiriyor. En ufak darbede 3-5 dakika yere yatýyorlar, adeta ölmüþ gibi. Bütün maç boyunca kaleci vakit geçiriyor ama alay eder gibi 90+4’te kart gösteriliyor. Bir de yýldýz futbolculara karþý çok sert hareketler yapýldýðýný düþünüyorum. Ama ben, “Yýldýzlar korunsun” diyerek bunu dile getirince kýyamet koptu. Bir kere sahada kýskançlýk var. Adam resmen o yýldýz oyuncuyu kýskanýyor.

O kadar gücümüz olsaydý biz þampiyon olurduk

- Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ligin kaderinde çok etkili olduðu ve belirleyici rol oynadýðý savunuluyor. Bu görüþe katýlýyor musunuz?
Bizim bu lige yön verecek gücümüz olsa baþkalarý deðil Galatasaray þampiyon olurdu. Ayný þekilde Aziz Bey’in (Yýldýrým) böyle bir gücü olsa, Fenerbahçe þampiyon olurdu. Demek ki böyle bir þey yok.

F.Bahçe’yi Kadýköy’de yenmek için anti futbol yetmez, þans da lazým

- Sayýn Yiðit Þardan geçtiðimiz günlerde bize, “Biz de Fenerbahçe gibi anti futbol oynasak Kadýköy’de kazanýrýz” demiþti. Haklý mý?
Bilmiyorum anti futbol oynasak Fenerbahçe’yi yener miyiz... Kolay deðil Kadýköy’de kazanmak. Bazen þans faktörünün de senden yana olmasý lazým. Bu sezon Kadýköy’de oynadýðýmýz Fenerbahçe maçýna bakýn... En büyük silahýmýz Baros’un daha 1. dakikada ayaðý kýrýldý. Ondan sonra yediðimiz gol 2 metre ofsayt. Verilen penaltý, penaltý deðil. O maçta geriye düþmemize raðmen kazanabilirdik ancak hakem Bünyamin Gezer beni inanýlmaz hayal kýrýklýðýna uðrattý. Cesur, yürekli ve maçý kaldýrabilir diye düþünüyordum ama adam resmen korktu. Ýkinci maça bakýyorsun... 25 metre mesafeden saatte 50 kilometre hýzla giden bir topun kaleye girmesi mümkün deðil. Ama o maçta girdi.

Maçlarý yabancý hakemlere izletiyorum

- Bünyamin Gezer hakkýnda çok keskin konuþuyorsunuz...
Bakýn, ben böyle önemli maçlarý yurt içi ve yurt dýþýndan en az 3-4 hakeme izletirim. Bu söylediklerimin aynýsýný yabancý hakemler de söyledi” cevabýný verdi.

Adnan Sezgin terfi etmedi tenzili rütbe oldu

- Þubelerde yapýlan operasyon ve Haldun Üstünel’in durumu çok tartýþýldý...
Bakýn bu olay yanlýþ algýlanýyor. Ben size þu organizasyon þemamýzý bir anlatayým (masanýn üzerindeki bir peçeteyi alýp þemayý kalemle yazýyor). Bakýn, bir yönetim kurulumuz ve Sportif AÞ ile Futbol AÞ’nin birleþtirildiði bir þirket var. Onun altýnda bir genel müdür, onun da altýnda bir sportif direktör, mali direktör ve stat direktörü bulunuyor. Ýcra kurulunda yedi tane yönetici var. Yönetim kurulu baþkaný da benim. Þimdi Futbol AÞ’nin genel müdürü Adnan Sezgin, sportif direktörlüðe geçiyor. Yani, terfi deðil tam tersi tenzili rütbe (rütbe düþürülmesi) gibi bir olay var. Sportif direktör Adnan Sezgin oldu ki, önemli bir karar verecek; bana açýp soracak. Transfer döneminde yardýma ihtiyacý olursa da Haldun Üstünel, Murat Yalçýndað ve ben kendisine yardýmcý olacaðýz. Hadise bundan ibaret.
- Rijkaard’ýn neden bir Türk yardýmcýsý yok?
Hocamýz kendi ekibiyle gelmek istedi, biz de kabul ettik. Kendisine “Ýsterseniz böyle birini getirebiliriz” dedik ama istemedi.

Stoch, Arda’nýn yedeði olurdu

- Sizin de talip olduðunuz Stoch’u Fenerbahçe’nin almasý sonrasý yapýlan spekülasyonlarý nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Haldun Üstünel’e Stoch için tam yetki verseydik, futbolcuyu alýr gelirdi. Stoch gelseydi, Arda’nýn yedeði olurdu veya diðer kanatta oynardý. O konuda gol falan yemedik. Ama Fenerbahçe iyi ve genç bir futbolcu aldý.
- Son iki sezonda þampiyonluklarý Meira ve Nonda’yý sezon ortasýnda göndermeniz yüzünden kaybettiðinizi iddia edenlere ne diyeceksiniz?
Meira ve Nonda hata deðil
Meira varken, yediðimiz gollerin yüzde 60-70’i onun hatasýndan kaynaklanýyordu. Meira’nýn yokluðu bizi etkilemedi. Nonda meselesine gelince... Kewell’ýn sakat olduðu dönemde hocamýz Nonda’ya dört maç arka arkaya 90 dakika þans verdi. Ancak Nonda, sezon sonu gideceði için neredeyse topa ayaðýný bile sokmadý. Bitirmiþti kafasýnda Galatasaray’ý... Bu arada doktorlar da ‘Kewell’ýn 15 Mart’ta sahalara dönecek’ deyince, Nonda’yý gönderdik.

GS Store ile Fenerium ortak olabilir

- GS Store ve Fenerium maðazalarýnýn birleþtirilmesi mümkün olabilir mi?
Yapýlabilir esasýnda. Düþünce olarak iyi fikir.
- Yiðit Þardan: Bu fikri ilk olarak Sayýn Abdullah Kiðýlý ortaya attý. Üzerinde düþünülmesi gereken bir proje. Amerika’daki NBA maðazalarý gibi bunun dünya üzerinde örnekleri var.

Anelka ‘Burada futbol bana oynatmýyorlar’ demiþ

“Benim hep yakýndýðým anti futboldan diðer büyükler de çok þikayetçi. Bir gün Aziz Yýldýrým bana, Anelka’nýn Türkiye’deki anti futbol yüzünden ayrýldýðýný anlattý.”

- Diðer büyük kulüpler de anti futboldan þikayetçi olsa gerek...
Geçmiþ yýllarda bir gün Kulüpler Birliði toplantýsýna erken gittim. Aziz Bey de (Yýldýrým) oradaydý. Anti futboldan, yýldýz oyuncudan konuþuyorduk. Aziz Bey, “Sana bir þey anlatayým” dedi ve söze girdi; “Bir gün kulüpte yanýma Anelka geldi. ‘Baþkaným ben gitmek istiyorum’ dedi. ‘Neden gitmek istiyorsun? Paraný almýyor musun?’ diye sordum. ‘O konuda sorun yok baþkan’ dedi. ‘Stattan, taraftardan mý memnun deðilsin?’ ‘Hayýr, burasý muhteþem. Ýstanbul da zaten çok güzel.’ ‘E o zaman neden gitmek istiyorsun’ diye sordum. ‘Baþkan, ben futbol oynamak istiyorum. Burada futbol falan oynanmýyor” demiþ.

Hakan Þükür nasýl Fener’e gitmediyse Arda da gitmez

- Arda Turan’ýn, Fenerbahçe’ye gitmeme konusunda çok sivri demeçleri var. Siz olsanýz öyle konuþur musunuz?
Giden vardýr, gitmeyen vardýr. Siz Hakan Þükür’ü Fenerbahçe’ye verebilir miydiniz? Asla. Hakan Þükür Fenerbahçe’ye gitmezdi. Bu, Fenerbahçe’ye olan saygýsýzlýðýndan deðil, Galatasaray’a olan aþkýndan idi. Arda da böyle bir çocuk. Ancak bazýlar gider, Tanju Çolak gitti. Profesyonel yaþamda bu olabilir. Bazýlarý ise kulübüne olan aþkýyla böyle davranýr. Bana göre her ikisi de normal.
- Peki, Arda’nýn Avrupa’ya gitmesine ne zaman izin vereceksiniz?
Arda daha yeni Avrupa’dan geldi! (Gülüþmeler). Bu tamamiyle arz-talep meselesi. Bize herhangi bir teklif gelmedi ki. Kaldý ki, sýrf istediðimiz paranýn gelmesi de bizi kesmez. Arda’nýn iyi bir Avrupa kulübüne gitmesini isteriz. Ancak Arda’nýn daha Galatasaray’a ödemesi gereken borçlarý var.

http://www.hurriyet....905.asp?gid=362

#38 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.155 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Haziran 2010 - 09:23 ÖÖ

Yiðit Þardan: Bu fikri ilk olarak Sayýn Abdullah Kiðýlý ortaya attý. Üzerinde düþünülmesi gereken bir proje. Amerika’daki NBA maðazalarý gibi bunun dünya üzerinde örnekleri var.


Þimdi Futbol AÞ’nin genel müdürü Adnan Sezgin, sportif direktörlüðe geçiyor. Yani, terfi deðil tam tersi tenzili rütbe (rütbe düþürülmesi) gibi bir olay var. Sportif direktör Adnan Sezgin oldu ki, önemli bir karar verecek; bana açýp soracak. Transfer döneminde yardýma ihtiyacý olursa da Haldun Üstünel, Murat Yalçýndað ve ben kendisine yardýmcý olacaðýz


Bünyamin Gezer beni inanýlmaz hayal kýrýklýðýna uðrattý. Cesur, yürekli ve maçý kaldýrabilir diye düþünüyordum ama adam resmen korktu


Eyvahlar olsun..

#39 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.327 mesaj

Yayınlanma tarihi 19 Haziran 2010 - 07:24 ÖS

gana-avustralya maçýnýn baþlýðý 'kewell'a raðmen', lucas neill'in galatasaray'la ilgili yaptýðý açýklamalara da þu resmi uygun görmüþler;

Eklenmiş Resim

görüleceði üzere 'katýksýz' hallerinden hiçbir deðiþim yok, bu gazeteyi alan galatasaraylý varsa bir kez daha dikkat çekmek istedim..

#40 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • SIT
 • 5.189 mesaj

Yayınlanma tarihi 19 Haziran 2010 - 07:26 ÖS

abi biz almýyoruz zaten de büyük baþkan röportaj veriyor. gülsek mi aðlanacak halimize..