İçeriğe git


Resim
- - - - -

Hürriyet alma, aldırma!


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
143 replies to this topic

#1 cali

cali

  Senior Member

 • Members
 • 1.627 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 03:27 ÖS

BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI!

Son günlerde gerek medyada yer alan haberler, gerekse kulaðýmýza gelen duyumlara göre fanatik Fenerbahçeli Ercan Saatçi nin, Hürriyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni kayýnbabasý Ertuðrul Özkök tarafýndan, ayný gazetenin spor müdürlüðüne getirileceðini öðrendik. Galatasaray düþmanlýðý tohumlarý ekmeye çalýþan damat Ercan Saatçi, taraflý ve saçma yazýlarýnýn her satýrýný da tahrik kelimeleriyle süslemeyi iyi becermektedir.

Böyle bir kiþinin günden güne dibe vuran spor medyasýnda söz sahibi olmasý kabul edilemez bir durumdur.


ultrAslanlar olarak buna tepkisiz kalmamýz söz konusu olamaz!


Aþaðýdaki iletiþim bilgilerinden Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarý'na uygun, Büyük Galatasaray Taraftarý'na yakýþacak þekilde tepkimizi telefon, mail, fax ve linklerdeki formlardan dile getirelim.
Yaþasýn GALATASARAY
Yaþasýn Baðýmsýz ultrAslan


Hürriyet Medya Towers 34212 Güneþli/Istanbul
Telefon: (0212) 677 00 00
Fax No: (0212) 677 08 46 / (0212) 677 07 77
E-posta: interneteditor@hurriyet.com.tr / mektup@hurriyet.com.tr
http://proje.hurriye....tr/bizeulasin/
http://okurtemsilcis...SizdeYazin.aspx

***

www.ultraslan.com dan böyle bir açýklama gelmiþ. Ercan Saatçi kalitesinde ve karakterinde(?) birinin Türk basýnýn amiral gemisi kabul edilen gazetenin spor bölümünün baþýna getirilmesi hakkaten de rezalet olur.#2 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.061 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 03:34 ÖS

Aziz Yildirimi Ercan Saatcinin yerine Spor Müdürü yapsalarmis daha Objektiv olurdu.

#3 Burak Yýlmaz

Burak Yýlmaz

  Senior Member

 • Members
 • 1.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 04:00 ÖS

bu hafta maça gitmeyi düþünüyorum,umarým hepbirlikte hürriyet ve ercan saatçi'ye karþý tavrýmýzý sert bir biçimde gösteririz. artýk birþeylerin gösterilmesi gerek,herþey planlý programlý yürüyor aziz yýldýrým'ýn 3 yýl üst üste þampiyonluk sözünün ardýndan yaþananlar çok manidar.ligin ilk 6 haftasýnda fenerbahçe lehine yapýlan hakem hatalarý,90 dakika programýnýn kaldýrýlmasý ntv sporda nerdeyse tüm yorumcularýn fenerbahçeli oluþu,þimdide Hürriyet gazetesi spor müdürlüðüne fanatik fenerbahçeli ve tam bir galatasaray düþmaný ercan saatçinin getirilecek olmasý..bu kadar tesadüf fazla,artýk herkesin haddini bilmesi gerek!!

#4 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 04:14 ÖS

http://antu.com/AntuGorsel.aspx

ahjaha

#5 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 04:30 ÖS

Bravo Ultraslan. Nihayet olmasý gereken eylemlerden biri. Sesini yükselten kazanýr arkadaþlar. Kibarlýk, nezaket ve adalet ten baþka yol kullanmayanlar baþlarken maðlup. Bu eylemin ses getirmesi lazým. Yaymak lazým. Hürriyet alma, aldýrma. Ben bu tür baþlýklarýn sabitlenmesinden yanayým her zaman olduðu gibi. Örneðin hakem federasyon dolaplarý baþlýðýnýnda.

#6 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 05:04 ÖS

Facebook ta 2 milyonu aþkýn üyesiyle, Dünyada en çok üyesi olan taraftar grubu Galatasarayfans tepkiye katýlmýþ durumda.Rakiplerde tersine Hürriyet almaya çalýþacaklardýr. Bunca yýllýk þimdiye kadar benimde okuduðum bu gazete f7 dergisine dönüp yokolur eylem destek görürse.. -------------- G.Saraylýlar'dan Hürriyet'e baský 09 Ekim 2009 Cuma 15:33 Fenerbahçe taraftarý olmasý ile bilinen Ercan Saatçi'nin Hürriyet Spor Müdürü olma söylentisi Galatasaray taraftarýný harekete geçirdi. Serpil Portakal'ýn özel haberi.... Ercan Saatçi'nin Hürriyet Gazetesi Spor Müdürlðü görevine getirileceði yönündeki duyum üzerine harekete geçen Facebook'taki Galatasarayfanpage üyeleri, Hürriyet'i mail bombardýmanýna tuttu. Gazete yetkilililerinin geri adým atmasýný talep eden taraftarýn attýðý mail þöyle... Sayýn Hürriyet Gazetesi Yetkilisi Açýkça rengini belli eden ve her yazýsýnda Galatasaray düþmanlýðý yaparak ülkemizde holiganizme çanak tutan Ercan Saatçi' yi Hürriyet gibi büyük bir gazetede Spor Müdürü olarak görmek istemiyoruz! Kendisinin yapacaðý ve yaptýracaðý spor haberlerinde her zaman taraflý yayýnlar yapacaðýna inanýyoruz. Ercan Saatçi' yi samimi bulmuyoruz ve objektif olacaðýna inanmýyoruz. Hürriyet Gazetesi gibi Turkiye’ nin ve Türk Halkýnýn sesi olan bu gazetede Galatasaraylýlarýnda sesini dinleyeceðinize ve bu kararý verirken bir kez daha düþüneceðinize inanýyoruz!

#7 Onur1905

Onur1905

  Junior Member

 • SIT
 • 7.980 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 05:04 ÖS

Sadece gazetesi deðil internet sitesine de dikkat çekilmel. Özellikle maçlardan sonra ve gün içinde yaþanan geliþmelerle ilgili atýlan manþetler tamamen taraflý.

Ankaraspor'un düþürülmesinden sonra atýlan manþet.

Eklenmiş Resim

#8 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.113 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 05:10 ÖS

Valla Hürriyet deðil hiçbir gazeteyi sokmuyorum evime. Þu an okunacak adam gibi gazete yok. Takip ettiðim birkaç yazar var. Onlarý da internetten takip ediyorum. Hiçbiri gazete deðil. Hepsi "gaste".

#9 go-diego-go

go-diego-go

  Senior Member

 • Members
 • 140 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 05:22 ÖS

Kitap = Hayvan Çiftliði Yazar = GEORGE ORWELL Uyarlama = diego ... çiftlikteki büyük domuz futbolun uyuþturucu etkisini henüz keþfetmiþtir ve iktidarý ele geçirecek yeni plan geliþtirme aþamasýna gelmiþtir. çiftlikteki lider domuz haddini bildirmek için büyük domuza henüz büyük bir ceza kesmiþtir ve kendi iktidarýnýn görkemine gölge düþeceðini hiç düþünmez. Büyük domuzun planý; lider domuzun tuttuðu takýma destek vererek, liderin tekrar gözüne girip onun yakýn çevresine dahil olabilmekmiþ. Bu yüzden,sermaye sahibi büyük domuz, lider domuzun tuttuðu takýmýn fanatik taraftarý olan damadýný, ki kendisi çiftliðin güzide ÖKÜZÜ olur, yüksek bir mevkiye getirmiþ ...

#10 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.327 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 05:27 ÖS

Sadece gazetesi deðil internet sitesine de dikkat çekilmel. Özellikle maçlardan sonra ve gün içinde yaþanan geliþmelerle ilgili atýlan manþetler tamamen taraflý.

Ankaraspor'un düþürülmesinden sonra atýlan manþet.


bu kadar þuursuzluða inanamýyorum ya, þaka gibi.. ben arda için toplamýþtým bunlarý geçen sene, mesela bu ankaraspor kararý sonrasý onur'un koyduðuna benzer 'Ankaraspor düþtü, yeni lider Fener!' manþetini de çok net hatýrlýyorum (ankaraspor'un yegane varlýk sebebi fener'i lider yapmakmýþ gibi!), bunlarý aslýnda toplayýp hepsini birden görüntülemek lazým, rezillikleri ibret-i alem olsun diye..

#11 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 05:43 ÖS

O kadar zavallýlar ki artýk acýmaya baslýyorum..Korku daglarý sarmýs ezik taraflarda..Hürriyet zaten rengini belli etmisti,sasýrmadým..Tepkiyi yesinler bakalým, ne yapacak dalkavuklar..

#12 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 06:05 ÖS

Sayýn Hürriyet Gazetesi Yetkilisi

Açýkça rengini belli eden ve her yazýsýnda Galatasaray düþmanlýðý yaparak ülkemizde holiganizme çanak tutan Ercan Saatçi' yi Hürriyet gibi büyük bir gazetede Spor Müdürü olarak görmek istemiyoruz!

Kendisinin yapacaðý ve yaptýracaðý spor haberlerinde her zaman taraflý yayýnlar yapacaðýna inanýyoruz. Ercan Saatçi' yi samimi bulmuyoruz ve objektif olacaðýna inanmýyoruz.

Hürriyet Gazetesi gibi Turkiye’ nin ve Türk Halkýnýn sesi olan bu gazetede Galatasaraylýlarýnda sesini dinleyeceðinize ve bu kararý verirken bir kez daha düþüneceðinize inanýyoruz!


çok yetersiz bir mail.

bu þerefsiz köpek galatasaraylýlarýn önünde elinde mikrofonla galatasaraylýlarýn anasýna küfür etti ulan. daha ötesi var mý

#13 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 06:21 ÖS

Alma aldirma arkadas.

#14 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 06:32 ÖS

Babam senelerdir Hürriyet okuru, Ligtv yi birakmasina ikna edebildim, ama Hürriyete edebilirmiyim bilmiyorum. Kendim okumuyorum. Topicle ilgisi olmayan bir soru sorayim: Türkiyede olan bitenleri takip edebilecegimiz (yalniz spor degil), ama herhangi bir kanala yada gazeteye bagli olmayan, iyi bir internet sitesi varmi?

#15 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 06:47 ÖS

Bu eylem bir milat olmalý çünkü önceden böyle birþey hatýrlayamýyorum þu an. Türkiye de en çok taraftara sahip kulüp farklý þekilde Galatasaray. Eylem baþarýya ulaþýrsa, bu çokluk anlam kazanacak. Eylemin ne amaçla ve kime karþý yapýldýðýndan dahada önemlisi, eylemin bizatihi kendisidir, Galatasaray taraftarýnýn bunu organize edebilmesi ve yumruðunu çýkarmasýdýr asýl tüm spor alemini etkileyecek olan. Tayyip Erdoðan benzer bir eylemi siyaseten yapmaya kalktý baþarýsýzlýða uðradý, sonra dünyanýnda gündemine oturan vergi baskýsý.Oda geri teper. Fakat Galatasaray yapabilir. Bu yumruk þu an Hürriyet tarafýndan deðil, tüm spor camiasý tarafýndan takip ediliyor son derece önemli.Bu taraftar organize olur ve birlik olrsa ne Hürriyet durabilir karþýsýnda, ne hükümet..

#16 guy capelle

guy capelle

  Senior Member

 • Members
 • 2.537 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 07:05 ÖS

ben özellikle NTVSPOR'a kýl oluyorum. Fenerin amigosu Rýdvan birkaç programda görev alýyor ve resmen gündem deðiþtiriyor. Geçenlerde yayýn akýþýný durdurup Fener'in forma tanýtým törenini canlý yayýnlamalarý rezaletin son perdesiydi. Hürriyet spor zaten Türkiye'nin en kötü ve palavra spor ekibi olduðu için yýlllardý okumazdým. Ercan Saatçi gelse de farketmez.

#17 cali

cali

  Senior Member

 • Members
 • 1.627 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 07:07 ÖS

fb'nin bu tür giriþimlerinde baþarýlý olmasýnýn ya da en azýnda daha iyi organize olmasýnýn sebebi taraftarýn tamamen yönetim (baþkan) tarafýndan yönlendirilmesi. fb taraftar kitlesinin her hareketinde, teþebbüsünde bu yönlendirme mevcut, yaptýklarý pislikler de dahil. geçen ay istanbul'a gelen fenerli bir arkadaþý bunlarýn maçýna götürdüm neredeyse hangi dakikada hangi tezahüratýn yapýlacaðýna kadar stat hoparlörlerinden anons yapýlýyor. olmasý gerekenin bu olduðunu söylemiyorum, zira Türkiye'nin en büyük taraftar kitlelerinden birinin güdücek çobana ihtiyaç duymasý, rezil bir durum ama bizim taraftarýmýz da bu konuda fb'den önde deðil. gerçi bu gevþeklik toplumda herhangi bir önemli siyasal ya da sosyal geliþme karþýsýnda görülüyor, o baþka konu. demek istediðim bu protesto sürecinin daha etkili olabilmesi olabilmesi için, en azýndan daha çok duyulabilmesi için yönetim tarafýndan desteklenmesi gerekliliði. tabi bi de hürriyet böyle bir konuda çok çok garip bir örnek zira toplumun %90'ý bu gazetenin sahibini en hafif tabirle, en azýndan sevmez ama hala en çok okunan gazetedir. inþallah en azýndan bu yavþak gazetenin spor haberleri kýsmý için bu ironiye biz son veririz.

#18 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 07:13 ÖS

Kötü alismisiz herseyi yönetimden beklemeye. Müsteri bizsek müsteriligimizi gösterelim.

#19 ErlikHan

ErlikHan

  Senior Member

 • Members
 • 1.406 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Ekim 2009 - 11:29 ÖÖ

Hürriyet'i tirajýnda ciddi bir düþüþ bekliyor olacak !

#20 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Ekim 2009 - 12:52 ÖS

Her pazar alýrdým. Bu gün almadým. Almayacaðým artýk.