İçeriğe git


Resim
- - - - -

Scapula'ya Çaðrý


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
22 replies to this topic

#1 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 27.279 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Temmuz 2009 - 12:34 ÖS

Atahan, burayý takip ediyorsan cevabýný bekliyorum, takip eden bilir, NTVSPOR'Da Yenilsen de Yensen de programýnda Atahan da zaman zaman konuktu geçen sezon, dün de yeni sezonun ilk programý varmýþ, þimdi tekrarýný yakaladým da BJKli FBli adamlar kýzlar formalarla çýkmýþ, bizimkiler siyah t-shirtlerle çýkmýþlar programa, yani acayip kýzdým, niye bir kiþi bile forma giymez, orda 2 BJK 2 Fb formalý adam var da bir tane GS formalý adam yok, senden ricam hala programa çýkýyorsan ya da iletiþimin varsa oraya çýkan arkadaþlarla, formayla çýkmanýz programa...

#2 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Temmuz 2009 - 12:42 ÖS

Ben izlemedim ama dedigin gibi bir ortam varsa gercekten cok ayýp ve yazýk...Neyse stadýmýza T-Shirtle,gomlekle fln gelenler olduktan sonra burada o sekilde yer almalarýný yadýrgamamak gerekiyor sanýrsam...

#3 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Temmuz 2009 - 08:35 ÖÖ

Can Abi, Engin Abi merhaba. Hâlâ çýkýyorum programa. Bu aralar bazý sýkýntýlarým var, bir süre izin istedim. Ýrtibatým var yani, dün de programla ilgili özeleþtirilerimizi yaptýk, uzun uzun... Ama benim eleþtirdiðim noktalardan biri bu deðildi açýkçasý. Öyle normal tiþört - gömlek giymediler ki. Üçü de Store ürünleri giydiler. Kewell, SLFormula tiþörtleri ve polo yaka baþka bir tiþört, sarý kýrmýzý çizgili... Sanýrým ben de olsam sarý bir Galatasaray tiþörtü giyerdim. Böylesi daha iyi bence. Hem ürünlerin tanýtýmý açýsýndan (formayý sürekli görüyoruz, ekranlarda deðiþik ürünlerin yer almasý yararlý oluyordur eminim), hem de aslýnda bu forma iþinin çeþitli yan etkileri olabileceðini düþünüyorum. Programlarý birleþtirip karma yapmanýn amacý daha saðlýklý futbol konuþabilmek; ama herkesin üzerinde forma olursa o iþ mücadeleye, kýsýr çekiþmelere gebe olur. Ben üzerimde Galatasaray formasý varken, üstelik de bir televizyon programýnda yayýn yaparken, en ufak basit bir fikir ayrýlýðýnda Fenerbahçe formalý adamýn altýnda kalmak istemem, kalamam... Uzatýrým da uzatýrým. Sonra da Tribün Ateþi mi ne vardý ya, ona döner iþ, bizim programýn ayýrt edici özelliði kalmaz. Ýlla herkes için böyle olur demiyorum ama netice itibariyle var böyle bir tehlike. Ekranda sarý kýrmýzý formayý görmek elbette çok güzel. Ama özel günlerde giyilmesi bana daha anlamlý geliyor. Önemli bir galibiyet, farklý bir maðlubiyet ya da bir baþka branþta gurur verici bir baþarý sonrasý özel olarak forma giymek benim için de tercih sebebi olacaktýr. Ya da ne bileyim, yeni formalar çýktýðýnda her birimiz modellerden birini giyeriz, hoþ olur, belki milyonda bir oranda tanýtýma da katkýda bulunulmuþ olunur... Can Abi, Mesajýnda kesinlikle haklýsýn, ama ben þu yönden bakýyorum. Diðer takým formalarý oradayken, Galatasaray formasýnýn eksikliði hissedilmiþ olabilir. Bu þekilde bakmamýþtým, ama doðru, insan görmek istiyor. Programdaki Galatasaraylýlarýn tercihini daha doðru bulsam da; Fenerbahçe formasý, Beþiktaþ formasý bu þekilde giyilmeye devam ederse, biz de bizim formamýzý orda eksik býrakmayýz, giyeriz. Ama benim kiþisel temennim tüm formalarýn özel günlere saklanmasý yönünde. Tribün deðil ki orasý... (Yeni dekor tribünü andýrsa bile!) Böyle yani abi.

#4 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 27.279 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Temmuz 2009 - 11:10 ÖÖ

Atahancým, bir daha dikkatle bakayým programa çünkü herkesi formalý bizimkileri formasýz görünce izlemedim çok dikkatli, bir de fenerli bir kýz vardý bik bik öttü, yok Koch þarký söylemiþ bilmem ne, bizim transferler konuþulurken konuyu kesti durdu, eðer program hakkýnda söz sahibiyseniz eski format çok daha iyiydi, þimdi herkes sözünü kesiyor birbirinin, konular daðýlýyor, Forma konusunda ise, eðer herkes formalý siz formasýz olursanýz görüntü sinir bozucu oluyor, kimse giymezse saygý duyarým da, basit tv izleyicisi gözüyle diðer takým taraftarlý giymiþ bizimkiler týrnak içinde 'ezik' kalmýþ gibi oluyor, ki ciddi anlamda söz daðýlýmý sýkýntýsý vardý, Rijkaard konuþuluyor hop Koch þarký söylemiþ aman ne sempatikmiþ, cazgýrlýk yapýlan program olmaya gidiyor gibi gözüktü ilk program olmasý sebebiyle, forma giyme iþine hiç girilmeseydi daha iyiydi ama madem diðer iki takýmýn formasý var bizim de olmalý...

#5 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Temmuz 2009 - 06:09 ÖS

Ben bu programýn geçen dönem sadece 1 kere Fener bölümünde izlemiþtim, bizimkine hiç denk gelmemiþtim.
Böylesi güzel olmamýþ onu söyleyim, ben beðenmedim.
Þahsen ben katýlmazdým bu þekilde, bir Fenerli ile futbol konuþmak hele bir de TV ekranýnda aman uzak dursun :)

Atahancým, bir daha dikkatle bakayým programa çünkü herkesi formalý bizimkileri formasýz görünce izlemedim çok dikkatli, bir de fenerli bir kýz vardý bik bik öttü, yok Koch þarký söylemiþ bilmem ne

Off o kýz harbi sinir bozucu.
Hani tipik Fenerli dediklerinden.
Bizim konular açýldýðýnda büyük eziklik içinde olduklarýný bariz hissediyorum ben.
Rijkaard niye en ses getiren transfer anketine yazýlmýþ da DAum yazýlmamýþ.
Eh bir CV'lere bak denir adama :)
Bjk'lý Rijkaard beni heyacanlandýrýyor, bu Fenerli arkadaþlar þahsen Daum daha doðru bir tercih diyorlar.
Neyse daha çok yazýlýr da gerek yok.
Ýþte iyi ki katýlmýyorum o programa :D

FOrma konusunda bir kiþi forma giyse olabilir, diðerlerinin store'dan ürünler giymesini olumlu bulmuþtum ben de.

#6 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Temmuz 2009 - 07:12 ÖS

Can Abi,

Dediðim gibi, o konuda katýlýyorum sana. Programda da benim de içime sinmeyen þeyler oldu, ben de eleþtirilerimi yaptým. Ama gittikçe daha iyi olacaktýr, hepimiz amatör birer taraftarýz neticede; bilmiyoruz televizyon programý nasýl yapýlýr, nelere dikkat edilir... Saðol eleþtirilerin için.

Ali Abi,

Ýlgini çekerse, þöyle küçük bir bölüm var internette, programýn geçen seneki hâlinden.

http://www.metacafe....rogram_2_b_l_m/

#7 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 27.279 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Temmuz 2009 - 07:48 ÖS

Valla hepiniz gayet bilgilisiniz, özellikle de bizimkiler baya donanýmlý :), ben GS programlarýný düzenli takip ettim geçen sezon, sigara da çok övdü senin yorumlarý :)pazartesi niþanlýmla yemeðe çýktým canlý izleyemedim, tekrarýný izledim salý günü, yeni format pek iyi durmamýþ dediðim gibi, ben forma konusuna takýldým :) sadece dediðim gibi herkes giyerse ben orda GS formasý görmek isterim, arada bizim forumdan da bahset Atahan'cým, baþarýlar dilerim sana... :)

#8 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2009 - 12:53 ÖS

Atahan geçen program izledim sonunda. Bir yerde heyacanlandýn ama iyiydin :) Eray Sözen galiba diðer kiþi ama 3. Galatasaray'lý kim ?

#9 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2009 - 06:05 ÖS

Uður. PCLion. :) Teþekkür ederim ama heyecanlanmak deðil abi. Bilakis rahat tavýrlarýmla dikkat çekiyorum. =) O anda içeriden bir gürültü geldi, dikkatimiz daðýldý... Bana patladý. Bir de programa katýlacaðým son anda belli oldu, baþkasý katýlamadýðý için mecburen katýldým, kafamda hiçbir þey planlamamýþtým þunu söylerim bunu söylerim diye. O programdan iki tane yýldýz çýkacak. Biri Eray, biri de Caner. Muhteþemler. Eray Sözen'in blog adresini de tavsiye ederim.

#10 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2009 - 06:14 ÖS

Eray Sözen'i ben de beðendim gerçekten. Caner hangisi? Fenerli çocuk, alt tarafta en solda oturan mý ? PCLion'u tanýmýyorum maalesef. Eray'ýn blog'a bakýyordum bir ara sanki ama çok takip edemiyorum bloglarý. Zaten bir süre yine takip edemeyecem :)

#11 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2009 - 07:02 ÖS

Caner o programa katýlmadý. Galatasaraylý. Eurosport spikeri. Caner Eler. Snooker, bisiklet, futbol, yüzme, basketbol, tenis... Hepsini anlatýyor, hepsinde uzmanlýk derecesinde bilgi sahibi. Ýnanýlmaz bir adam anlayacaðýn. En son Tour de France'ý anlattý, Hýncal Uluç övgü yazýsý yazdý...

#12 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Temmuz 2009 - 07:17 ÖS

Ýnþallah gitmeden denk gelir de izleyebilirsem daha dikkat edeceðim Caner ismine :)

#13 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Ağustos 2009 - 11:21 ÖÖ

Ali Abi,

Bu pazartesi akþamý, programa katýlacak.

Bugün de Sabah gazetesinde haber çýkmýþ kendisiyle ilgili.

http://www.sabah.com...kaderi_paylasti

Söyleyecek hiçbir þey yok gerçekten. Ne söylesem yetmeyecek; yorum yapmýyorum...

#14 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.760 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Ağustos 2019 - 01:54 ÖS#15 F@biooO

F@biooO

  Senior Member

 • Members
 • 12.363 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Ağustos 2019 - 02:46 ÖS

Vay..

Güzel adam yav dediğim adam forumdanmış ha. 

 

Gelsin yazsın. Forum olayı da nostalji kıvamında sayılır artık. :D

 

Forum = Zion. 

Twitter = Matrix.

 

Ne demekse. :S#16 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • SIT
 • 4.884 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Ağustos 2019 - 07:10 ÖÖ

Vay..

Güzel adam yav dediğim adam forumdanmış ha. 

 

 

 

hangisi abi? ikisi de forumdandı çünkü :)


galatasaray ulan..

#17 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 27.279 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Ağustos 2019 - 07:25 ÖÖ

Scapula-Atahan...

 

ParmaManiac-Emre...

 

Şu an kulüpte görevli Eray da yazmış eski foruma galiba.

 

Karakullukçu Uğur ve Caner Eler de üye olup takip etmiş derlerdi bize. :)

 

Lioney ve Spree nasıl ekran yüzü olamadı şaşarım o kadar bilgiyle. :)

 

Sigara69 da ne videolar hazırlardı hey gidi, sanırım Hırvat vatandaşlığı aldı o da. :)


İngilizler gibi toplu halde futbol oynamak, bir renge ve isme sahip olmak ve Türk olmayan takımları yenmek

#18 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.325 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Ağustos 2019 - 10:21 ÖÖ

vay be tracksuit manager'dan bahsetmişler, 15-16 yaşlarındayken commodore'da karşısında günlerce sabahladığım menajerlik oyunuydu.. spink, venison, breacher, mcmahon, kerslake, beardsley, barnes, lineker.. az dünya kupası kazanmadım bu oyuncularla :). şimdi çok basit görünüyor ama dönemine göre gerçek ötesi gibiydi.. hiçbir arkadaşımın bu oyundan haberi bile yoktu, videoda bahsedildiğini duyunca çok şaşırdım o yüzden..

#19 F@biooO

F@biooO

  Senior Member

 • Members
 • 12.363 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Ağustos 2019 - 11:26 ÖÖ

Sahi Parma_Maniac diğeri de...

Heepsi okumuş çocuklar..

Socrates youtube'a Italya Ligi programı ekletsin...  Serie A Revival Project.

 

Cozker,

O da nesi... :S

Respekt. 

 

Amiga 500 - The Manager'ı hatırlarım ben bir... Aşırı keyifli bir oyundu. #20 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.325 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Ağustos 2019 - 11:38 ÖÖ

benim amigam olmamıştı, comador'da da videoda bahsettikleri emilyn hughes ve tracksuit dışında microprose soccer, kenny dalglish manager, kick off gibi futbol oyunları oynardım sürekli. aklımda kalan one on one basket oyunu ve tracksuit manager oyununun yapımcısı olan firmanın ürettiği boxing manager oyunu vardır birde.