İçeriğe git


Resim
- - - - -

2009-10 Transfer Haberleri Topiði \ 2. Bölüm


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
4679 replies to this topic

#4661 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2010 - 03:14 ÖS

Valla sezon baþý "gelmesin, istemezük" idyenlerdendim. Þu sezon performansýný gördükten sonra kendi kendime "hassittir bu adamýn TR'ye gelmesi mümkün deðil þu an" diyorum. HAkiaten insanüstü oynuyor bu sezon. ÇAptan düþer gibi olunca birþeyler dank etmiþ kafasýna. BArca2daki en hayvani günleri gibi oynuyor. Üstelik yaþý da 35-40 deðil bu adamýn.

#4662 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.283 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2010 - 04:05 ÖS

siz beni deli edeceksiniz þerefsizim, ronaldinhoya burun kývýrýyoruz neredeyse.
elano arda versek roni+ flamini alsak, insanlar elele tutuþsa hayat bayram olsa

Abi Roni bize gelirse Milandaki Roni gelmez buna emin ol.Flamini tekbaþýna gelsin bak baþým üstüne ..

#4663 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2010 - 04:05 ÖS

bu adam son senesinde barcelona'da huzursuzluk çýkarmýþ, rahat edememiþ bir adam, þimdi gelmiþ milano'da oynuyor, bu iki kulüp ve þehirden sonra buraya adapte olabilir mi bu çok büyük soru iþareti bence, adapte olmaktan kastým da gelip burada yaþamak deðil, ayný tempoda ve rehavete kapýlmadan oynar mý? bu soru iþaretine karþýlýk arda 20 milyon, elano 10 milyon toplamda 30 milyon euro'luk bonservis riski alýnýr mý, þahsen alýnmaz derim.. bütün dýþ þartlardan arýndýrýp salt futbol bazýnda baksak o 30 milyon'a 2-3 sene için deðebilecek bir oyuncu (o maliyet her zaman var çünkü bizdeki zamanýndan sonra herhangi bir takýma satýp bonservis alma þansýmýz yok) ama dediðim gibi ben buraya gelirse öyle milan'daki motivasyon ve moraliyle oynayacaðýný düþünmüyorum..

#4664 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2010 - 05:11 ÖS

ronaldinho maddi getiri olarak 30 milyonu çok rahat çýkartýr siz rahat edin. ama kalkýp sadece forma satýþý hesabý yapmayýn ne olur.

#4665 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2010 - 05:12 ÖS

ronaldinho rijkaardla hic gecinmiyor galiba o yuzden roniyi ne kadar gormek istesem bile, rijkaardin kalmasini daha cok isterim...ayrica milanda hic kimse ona karismiyor ve basi rahat...o yuzden boyle bir habere ihtimal vermiyorum...gerci resmi site genelde boyle yalanlamarda yapmiyor, ama o ayri bir konu.

#4666 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2010 - 05:18 ÖS

valla bir yalan haber üzerine konuþuyoruz biliyorum da hayali bile güzel be abicim

#4667 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2010 - 05:21 ÖS

Adamin Barca dan ayrilmasina sebeb olan TD ile Santos buradayken, tum takimi verseniz gelmez:) ben Ronaldinho yu futbolu birakmadan iyi bir Ingiliz takiminda gormek isterim. Italya gibi defansif anlayisa sahip bir ulkede boyle oynuyorsa,Ingiltere de ucar gibime geliyor.

#4668 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2010 - 05:31 ÖS

Olasý bir Ronaldinho transferine, þartlar ne olursa olsun kimsenin hayýr diyeceðini düþünmüyorum ben. Sistem, oyuncu yapýsý, maliyet ayrý ayrý konuþulup tartýþýlabilir tabi. Ancak adam þu an dünyanýn en önemli 8-10 tane futbol figürlerinden birisi... Böyle bir oyuncunun Galatasaray'a gelmesi, tüm dünyayý çalkalar. Galatasaray'ý local ligde rakipsiz býrakýr pek çok konuda. Avrupa'da da 1 level daha ileri taþýr... Ancak Özgür Abi'nin de vurguladýðý gibi Ronaldinho, duraklama döneminden yeniden çýkýþ dönemine girdi. Bu sene Milan'ý resmen sýrtladý götürüyor. Ronaldinho bu formdayken Galatasaray'a demiyorum ama Türkiye'ye gelmesi çok zor. Ayrýca Milan'ýn da býrakacaðýný zannetmem böyle bir Ronaldinho'yu...

#4669 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2010 - 06:58 ÖS

keita'dan nasýl hiç beklemediðimiz kadar bir katký aldýysak ayný ayarda fransa'dan bir orta saha, ali turan, yerli solbek ve musa'ya ek olarak caner kesin olmak üzere durumlara göre jo ve dos santos'un bonservisleri bence transfer için gayet yeterlidir.. ancak dünya kupasý sonrasý özellikle keita ve elano'dan ciddi sorun yaþayacaðýmýzý düþünüyorum, büyük ihtimalle 1 veya 2'sini kaybederiz.. dos santos'un da dünya kupasý'nda (ve o zamana kadar) iyi bir performans sergilemesi halinde 3,5 milyon'a tutabilecek olmamýz ilginç hakikaten, umarým fazla havalanýp sorun çýkarmaz.. tabi bu durumda o bahsettiðim fransa ligi menþeili ortasahayý almak için bile bir yabancýyý elden çýkarmamýz gerek ki bu kim olur hakikaten zor soru.. bunlar tabi en iyi ihtimalde ve kadroyu koruduðumuz varsayýlarak yapýlmýþ hesaplar, arda, elano, keita gibi oyunculardan astronomik ücretler alýrsak belki ayný ölçüde transferler yaparýz ama benim gönlüm bu kadronun aynen korunup birkaç ufak takviye yapýlmasýndan yana..

#4670 guy capelle

guy capelle

  Senior Member

 • Members
 • 2.537 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2010 - 08:12 ÖS

keita'dan nasýl hiç beklemediðimiz kadar bir katký aldýysak ayný ayarda fransa'dan bir orta saha, ali turan, yerli solbek ve musa'ya ek olarak caner kesin olmak üzere durumlara göre jo ve dos santos'un bonservisleri bence transfer için gayet yeterlidir.. ancak dünya kupasý sonrasý özellikle keita ve elano'dan ciddi sorun yaþayacaðýmýzý düþünüyorum, büyük ihtimalle 1 veya 2'sini kaybederiz.. dos santos'un da dünya kupasý'nda (ve o zamana kadar) iyi bir performans sergilemesi halinde 3,5 milyon'a tutabilecek olmamýz ilginç hakikaten, umarým fazla havalanýp sorun çýkarmaz.. tabi bu durumda o bahsettiðim fransa ligi menþeili ortasahayý almak için bile bir yabancýyý elden çýkarmamýz gerek ki bu kim olur hakikaten zor soru..

bunlar tabi en iyi ihtimalde ve kadroyu koruduðumuz varsayýlarak yapýlmýþ hesaplar, arda, elano, keita gibi oyunculardan astronomik ücretler alýrsak belki ayný ölçüde transferler yaparýz ama benim gönlüm bu kadronun aynen korunup birkaç ufak takviye yapýlmasýndan yana..


Bence maddi olarak zarar etmezsek Elano'nun gitmesi takým için kötü olmaz. Son maçlarda biraz düzelse de, Elano transfer olduðu zaman yapacaðýný düþündüðümüz katkýyý maalesef yapmadý.

#4671 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mart 2010 - 12:21 ÖS

Elano, bana göre Rijkaard'ýn oyun felsefesinde olmazsa olmaz bir adam. Hem de bu türün en iyilerinden birisi. Brezilyalýlarýn tipik fiziksel ve ruhsal yavþaklýðý da yok adamda. Takýma ve lige de ýsýnýyor yavaþ yavaþ.DM'nin ya da dmlerin hemen önünde saðda-solda ve ortada oynayabilen,yeterli defansif özelliklere sahip ve kýsa-uzun ince paslar yapabilen ve soðukkanlý özelliklere sahip böyle adamý bulamayýz kolay kolay. Lucas'la birlikte ikamesi olmayan iki adamdan biri Rijkaard'ýn oyun sisteminde. Bu sebeple asla satýlmasýný istemem.

#4672 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mart 2010 - 01:17 ÖS

"G.Saray'da oynamak isterim" Gençlerbirliði'nin genç futbolcusu Mustafa Pektemek, amacýnýn büyük takýmlardan birinde oynamak olduðunu ifade ederek, ''Her futbolcunun bir amacý var. Benim de amacým dört büyüklerden birine transfer olmak. Bunun için oynuyorum, performansýmý artýrmaya çalýþýyoruz. Galatasaray'da oynamayý isterim'' dedi. Sezonun ilk yarýsýnda ortaya koyduðu mücadele ve attýðý gollerle dikkati üzerine çeken Mustafa, isminin Galatasaray ile anýldýðýný ifade ederek, ''Galatasaray ile ismim anýlýyor, ben bunu basýndan takip ediyorum. Fakat þu ana kadar bu konuda kimse ile bir görüþmem olmadý. Yöneticilerimizin ya da baþkanýmýzýn bir görüþmesinin olup, olmadýðýndan haberim yok. Kulübümle 3 yýllýk mukavelem var. Baþkandan habersiz hiçbir þey yapmam mümkün deðil'' diye konuþtu. Sezonun ilk yarýsýnda iyi bir performans sergilediðini ancak yaþadýðý sakatlýk nedeniyle bir süre formasýndan uzak kaldýðýný anlatan genç futbolcu, ''Yeni yeni toparladým kendimi. Takýmýmýzýn biraz kötü gidiþi var. Öncellikle bunu atlatmak istiyoruz. Daha sonra gollerimle tekrar dönmek ve amacým olan büyük takýmlardan birisine transfer olmak istiyorum'' ifadelerini kullandý. Ara transfer döneminde de isminin anýldýðý Galatasaray'ýn çok geniþ ve yýldýz oyuncularla dolu bir kadroya sahip olduðunu dile getiren Mustafa, ''Özellikle Arda çok yetenekli. Onunla birlikte oynamayý çok isterim. Benim mevkimde oynayan oyuncularýn iþini çok kalaylaþtýrýyor'' deðerlendirmesini yaptý. Genç futbolcu, þampiyonluk yarýþýnda Galatasaray'ý þanslý gördüðünü de vurgulayarak, ''Galatasaray son olarak Kasýmpaþa karþýsýnda çok iyi bir futbol oynayarak, farklý bir skorla kazandý. Galatasaray þu an iyi görünüyor. Fenerbahçe iyi baþlamýþtý ama son zamanlarda kötü bir gidiþi var. Ben þampiyonluk yarýþýnda Galatasaray'ý þanslý buluyorum. Bursaspor'un da bir çýkýþý var, bunu devam ettireceklerini düþünüyorum'' diyerek sözlerini tamamladý. ligtv Aslaným benim :)

#4673 Onur1905

Onur1905

  Junior Member

 • SIT
 • 8.025 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mart 2010 - 01:44 ÖS

Bizimkiler Serkan'la Alpaslan'ý alacaklarý karþýlýðý geyiðine ya da 3-5 kuruþ hayrýna vermedilerse seneye bizde bu çocuk. Beðeniyorum ben, umutluyum bu arkadaþtan.

#4674 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mart 2010 - 11:58 ÖS

Bugün mactaki Sabri ve Hamitin kucaklasmasindan sanki Hamit bize gelecek gibi isaret aldim :)

#4675 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 11.009 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mart 2010 - 09:59 ÖÖ

dos santos'un da dünya kupasý'nda (ve o zamana kadar) iyi bir performans sergilemesi halinde 3,5 milyon'a tutabilecek olmamýz ilginç hakikaten

Burada birproblem çýkar diye düþünüyorum. Þöyle ki, dos santosun kirasý muhtemelen düna kupasýndan önce bitecektir. Yani opsiyon va r ama ne zamana kadar? Bence bizdeki performansýna göre alýp almama kararýný vermek zorunda kalcaðýz. Dünya kupasýndan önce "love it or leave it" durumu olacak. Dünya kupasý baþladýðýnda opsiyonumuz devam ediyor olmayacak bence... O anlamda bizdeki eprfrmansý 3,5M€ vermeye deðer olmadýkça parlarsa satarý mantýðý ile o kadar para bayýlmanýn anlamý yok .

#4676 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.283 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mart 2010 - 10:15 ÖÖ

Fizik yapýsý, topla hýzý ve azda oynasa büyük liglerde tecrübe yaþamýþ olmasýyla o parayý kesinlikle eder.Çok über yýldýz olur diyemesekde, çok kolay bulunabilir bir adam deðil Santos.O bölgede Arda gidebilirliði ,Kewell yaþý gibi nedenlerle uzun vadede elde kalacak adamlar deðil.Arda kalsa bile Keita Arda Santos ofansif kanat seçeneðine sahip olmak, bizi her koþulda ileri taþýr.Ne Fenerde ne BJK de kanatlarda bu adamýn muadili adam yok. Üstelik deplasmanlarda ileri çabuk top taþýyan Keita ve Santos, yýllardýr bulamadýðýmýz kontra oyun yapýsý içinde önemli. Caner ve Santos mutlaka takýmda kalmalý.

#4677 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mart 2010 - 10:23 ÖÖ

Yabanci on libero sart degil, hamitde olabilir :)

#4678 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.283 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mart 2010 - 10:27 ÖÖ

Jo konusuda iki ucu kakalý deðnek:) adam bu 2 ayda iyi oynarsa rakamý yükselir zaten çok para verip almýþlar.Kötü olsa rakam makul olur ama bu sefer biz ne yapalým bunu diyeceðiz.Garip bir durum.

#4679 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mart 2010 - 10:55 ÖÖ

Bu transfer sezonu bitti... Yeni topic sart :) gerci bu unutulmaz bir transfer donemi oldu

#4680 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10.368 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ağustos 2019 - 06:11 ÖÖ

Gaziantepspor Kulübü Baþkaný Ýbrahim Kýzýl da Ýsmail Köybaþý'nýn transferini ''yýlýn transferi'' olarak nitelendirerek.Ismail Koybasi, Granada’ya transfer olmus.
Avrupa’da oynayan Turk defans oyuncusu genis havuzuna Ismail de eklendi


Sent from my iPhone using Tapatalk