İçeriğe git


- - - - -

Plesan'a isyan var!


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
6 replies to this topic

#1 Guest_LuisFigom_*

Guest_LuisFigom_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Ocak 2005 - 11:58 ÖÖ

Sarý kýrmýzýlý oyuncular, "Bu takýmda oynayan hangi futbolcudan fazlasý var ki, Plesan’ý getiriyorlar. Eðer futbolcu transfer edilecekse bu kendini kanýtlamýþ bir yýldýz olmalý. Bu takýmda Plesan’dan daha iyileri var" dedi. Hagi hiç gülmüyor! G.Saray, Antalya'ya umutlu ve mutlu gelmiþti. Hedef ikinci yarýya en iyi þekilde hazýrlanmak ve beklenen þampiyonluða ulaþmaktý. Ancak Hagi, Belek'e adým atýlýr atýlmaz yine suskun, yine suratý asýktý. Bir þeyler ters gidiyordu. Kimine göre ödenmeyen paralar, kimine göre bir türlü takýma katýlamayan Plesan'dý. Bu sýkýntýnýn üstüne sarý kýrmýzýlý taraftarlarýn Efes Cup'taki ilk maçta yönetimi protestosu saklý duygularý ayyuka çýkardý. Necati'nin tepkisi Borussia Dortmund maçýnda taraftarlarýn ellerinde ki "10 numara" pankartý bir türlü alýnamayan Plesan'in isyaný olurken, protestolarla baþlayan ve protestolarla biten karþýlaþmanýn ardýndan sarý kýrmýzýlý camiayý ikinci bir sürpriz daha bekliyordu. Bu maç sonrasý Necati, mikrofonlara tribünlerdeki ‘10 Numara’ olayýna gönderme yaparak söyle dedi: "Nereden çýktý bu 10 numara. Takýmý 10 numara mý þampiyon yapacak?’ Gerçek üzücüydü Bu isyana Volkan da katýlýyordu, maç sonrasý. Taraftar ve futbolcularýn tepkileri sonrasý Gheorghe Hagi'nin tavrý merak ediliyordu. Ancak Rumen çalýþtýrýcý basýn toplantýsýna gelmedi. Soyunma odasýndan çýktý, yine keyifsizliðini kamufle eden ifadeyle takýmýn otobüsüne gitti. Hagi’nin bu tavrý üzerine, ‘Takýmýn oyununu beðenmedi, futbolculara kýzdý ’ yorumlarý yapýldý. Ne var ki, gerçek biraz daha derinde ve biraz daha ürkütücüydü. Þok sözleri öðrendi Futbolcularýn aralarýnda Plesan hakkýnda yaptýklarý olumsuz konuþma Hagi’ye ulaþmýþtý. Oyuncular, "Bratu geldi, uyum saðlayamadan gitti. Plesan’da da ayný þey yaþanacak. Bu takýmda oynayan hangi futbolcudan fazlasý var ki, Plesan’ý getiriyorlar. Eðer bir futbolcu transfer edilecekse bu kendisini kanýtlamýþ bir yýldýz olmalý. Bu takýmda Plesan’dan daha iyileri var’ derken, bu sözler de þampiyonluk kovalayan Hagi'yi kýzdýrmýþtý.

#2 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.586 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ocak 2005 - 01:06 ÖS

Sarý kýrmýzýlý futbolcular þöyle konuþtu böyle konuþtu Yahu sallama olduðu nasý belli kim bu sarý kýrmýzýlý futbolcular isim versene yemiyo dimi... Ayrýca necatiyi bende dinledim maçtan sonra nerden çýktý bu 10 numara falan demedi...10 numara alýnmasa bile biz þampiyon olabiliriz tarzýnda bi þeler söyledi... Külliyen yalan yani.

#3 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Ocak 2005 - 01:06 ÖS

Maalesef gerek futbolcular gerek Hagi her þeyi basýnýn önünde konuþmaya baþladýðý için bu tür haberler yazýlýyor. FB'nin önünü açmak için sürekli bir þeyler yazýlýyor, bakýn 2-3 haftadýr FB hakkýnda bir tane bile olumsuz haber yok kim ne yapýyor haberimiz bile yok, biz ise maþallah her gün bir baþka olumsuz haberler basýndayýz.

#4 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.389 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ocak 2005 - 02:15 ÖS

Ayrýca necatiyi bende dinledim maçtan sonra nerden çýktý bu 10 numara falan demedi...10 numara alýnmasa bile biz þampiyon olabiliriz tarzýnda bi þeler söyledi...

Külliyen yalan yani.


Figo haberi nerden aldýn bilmiyorum ama sanýrým Necati'nin maç sonrasý demecinden türetilmiþ bir haber.. Fakat açýk söylemek gerekirse alýntý yaptýðým yazýdaki kadar sakin konuþmadý Necati, baya baya yeni transfere ne gerek vara getirdi iþi.. Dolayýsýyla böyle bir habere de güzel bir yol açmýþ oldu..

Ayrýca bu haberde emeði geçen bir diðer etken de, geçtiðimiz senelerde pas atýlmayan Bratu ve Jardel gibi futbolcularýmýz.. Yani haber palavra olsa da geçmiþte böyle vakalarýn yaþandýðý bir gerçek.. Tabi umarým tekrarlanmaz (ayrýca tekrarlanacaðýný da sanmýyorum çünkü Plesan orta sahada bizden bir oyuncuyu kesemeyecek bence)

#5 Guest_UmBeRtO GS_*

Guest_UmBeRtO GS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Ocak 2005 - 02:20 ÖS

Palavra palavra palavra hepsi palavra.... Yeter artýk þu Fenerli Basýndan býktým ya... Bizi karýþtýrmak için ellerinden geleni yapýyorlar... Biri de çýkýp birþey diyemiyor... Acaba neden Fener aleyhine bir tane bile kötü haber çýkmýyor?

#6 Guest_!!toTTI!!_*

Guest_!!toTTI!!_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Ocak 2005 - 04:23 ÖS

bu plesan ne yaa yetti artik bu rumenler(hagi haric)!!demin gazetede gordum plesan gecen sene transfer olmus su an ki tkaimina hemde bir kac cuval patatese!!gecen sene gazetelerde okumussunuzdur mutlaka bir cuval patatese romanyada transfer diyye!iste o adam plesanmiss!!iste bizim aradigimiz,ozledgimiz,istedigimizz 10numaraa!!

#7 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10.276 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Eylül 2013 - 01:46 ÖS

Cevap : Plesan'a isyan var!

Plesan, Rapid Bükreþ'te oynuyor. Sanýrým belli bir çýtada sürdürüyor futbol yaþantýsýný.
Bizde oynamadý. Kýsmet deðilmiþ

Kýsmet demiþken: https://si0.twimg.co...0076d3e7ea.jpeg