Jump to content


Photo
- - - - -

Auto Show


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
220 replies to this topic

#1 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8,175 posts

Posted 08 October 2008 - 11:10 AM

Arkadaþlar Auoshow 2008'e geleceðimde, Ýstanbul özürlüsü olarak nasýl geleceðimi unuttum :) (halbuki bu fuarada her zaman geliyorum) Þimdi Ankara'dan CNR fuarýna en güzel nasýl gelirim..Lütfen þu Ýstanbul cahili arkadaþýnýza yardým edin...

#2 Bogazicili

Bogazicili

  Dunpeal

 • Members
 • 936 posts

Posted 08 October 2008 - 11:16 AM

Ne zaman geliyorsun önce onu söyle, bizi görmeden gidebileceðini mi sandýn :)

#3 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8,175 posts

Posted 08 October 2008 - 11:24 AM

Ata , ne zaman geleceðim belli deðil...Her an olabilir valla... Nasýl gelecem oraya?

#4 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10,091 posts

Posted 08 October 2008 - 11:38 AM

uçakla geliyorsan; CNR havalimanýnýn karþýsýnda. yürüyerek bile gidersin..

#5 Bogazicili

Bogazicili

  Dunpeal

 • Members
 • 936 posts

Posted 08 October 2008 - 12:47 PM

Yürüyerek gidemez tabii de :) Þehrin herhangi bir yerinden soruyorsan Mert'in dediði gibi havaalanýna çok yakýn. Trafik çekmem diyorsan Merter'den kalkan metro var direk CNR'da duruyor. Hele bir gel sen de gerisi kolay.

#6 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10,945 posts

Posted 08 October 2008 - 02:40 PM

Esenlerde otobosten in yürüyen merdivenle metroya in metrodan cnr'da in..... Ýn yani :D

#7 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8,175 posts

Posted 08 October 2008 - 04:51 PM

Uçak - otobüs - metro tarifi yapmayýn yahu :) Arabamla gelicem... Otobandan girdim Ýstanbula nereye gideyim?

#8 Bogazicili

Bogazicili

  Dunpeal

 • Members
 • 936 posts

Posted 08 October 2008 - 04:53 PM

Öyle desene :) Tem veya e-5 farketmez havaalaný yazan yerden gidecen çünkü havaalanýn giriþinin tam karþýsýnda burasý ok :) Tabii geçerken Bakýrköy'e uðrayýp beni de alacan :)

#9 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14,181 posts

Posted 08 October 2008 - 05:42 PM

Tabii geçerken Bakýrköy'e uðrayýp beni de alacan

o zaman Bakýrköy tarifi daha mantýklý :)
ama orayý da bilir artýk dimi :)

#10 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8,175 posts

Posted 08 October 2008 - 06:53 PM

Haftasonu gelirim büyük ihtimal.. Ulan ne biçim tarif veriyonuz yahu...Birisi çýkýp " Ankara'ya Gubidik Fuarýna geliyorum tarif edermisiniz" dese, adamý elimle götürmüþ gibi tarif verirdim... Havadaki inen uçaðý takip et aha tam karþýsý gibi biþey oldu sizinki... Ankaraya bi yolunuz düþer inþallah :)

#11 Guest_Jay-Jay_*

Guest_Jay-Jay_*
 • Guests

Posted 08 October 2008 - 07:23 PM

Öncelikle ben FSM köprüsünden ve daha sonra TEM'den gelmeni öneririm, trafiðe takýlmazsýn. Baþtan baþlayayým. Anadolu Otoyolu'ndan yani otobandan çýktýktan sonra (otoban bitimi Dudullu oluyor) ilk çýkýþ Dudullu, ikinci çýkýþ ise FSM köprüsü'ne gider. Hiç sapmazsan Boðaziçi Köprüsü'ne gidersin. FSM'den geçtikten sonra hiç bir yere sapmayýp 30 kilometre kadar gittikten sonra Havalianý sapaðýndan giriyorsun. Bu yol direk Havaalaný'na gider. Havaalanýnýn kapýsý dörtyol aðzýdýr, orda havaalaný saðýnda kalýyor, kavþaktan U çekersen CNR'ý ve tabelalarýný görürsün hemen kaþýnda. Eðer Ata'yý alacaksan (ki tavsiye etmem:) hem trafik olabilir hem de kýzlarýn resimlerinden otomobil resimlerine yer kalmaz makinenizde) Otobandan çýkýnca hiç sapma Boðaziçi Köprüsü'nden geç, E-5'de 20-25 km sonra Bakýrköy çýkýþý var. Ata'yý alýrsýn, ondan sonra da zaten CNR 5 dakika. Ýnþallah yardýmcý olabilmiþimdir..

#12 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8,175 posts

Posted 08 October 2008 - 07:54 PM

Yahu olay iþte budur :) Gözümün önüne geldi çok teþekkür ederim... Olm Ata geleceksen direk CNR 'a gel, beni Ýstanbul trafiðine sokma..Canýný yerim... ;)

#13 Bogazicili

Bogazicili

  Dunpeal

 • Members
 • 936 posts

Posted 08 October 2008 - 08:30 PM

Ahahahha olm ne zaman geleceðini söyle geliriz tabii illa ki, bak sana canavar makineyi de getiririm kýzlarýn pardon arabalarýn detaylý fotoðrafýný çekeriz :D

#14 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8,175 posts

Posted 08 October 2008 - 08:52 PM

Kýz fotoðrafý çekmeye ne gerek var yahu... Bana, "Miraççým ben þunu istiyorum" de yeter.. Ha bende problem olmazda, kýzlar seni ister mi onu bilemem :D Sen yinede getir makinayý senin ihtiyacýn olabilir ehehe :)

#15 Bogazicili

Bogazicili

  Dunpeal

 • Members
 • 936 posts

Posted 08 October 2008 - 08:54 PM

Ýddialýyým diyorsun :)

#16 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8,175 posts

Posted 08 October 2008 - 08:58 PM

Þaka bir yana, valla iyi olur aslýnda... Ýnþallah iþin falan olmaz da tekrar bir araya geliriz uzun zaman sonrasýnda... Bu arada arabalara ilgisi olan, fuara gidecek olan arkadaþlardan katýlmak isteyen olursa beraber gideriz güzelde olur icabýnda.

#17 Bogazicili

Bogazicili

  Dunpeal

 • Members
 • 936 posts

Posted 08 October 2008 - 09:02 PM

Abicim eðer önümüzdeki 2 hafta içinde geleceksen buradayým tabii :)

#18 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8,175 posts

Posted 08 October 2008 - 09:03 PM

Ata zaten 10-19 ekim arasýnda olacak Fuar... Bende önümüzdeki haftasonuna doðru gelirim herhalde.

#19 Bogazicili

Bogazicili

  Dunpeal

 • Members
 • 936 posts

Posted 08 October 2008 - 09:12 PM

Tamamdýr o zaman haberleþelim ;)

#20 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25,273 posts

Posted 08 October 2008 - 11:32 PM

miraç giþelerden çýkýnca yaklaþýk 1 km sonra fatih sultan mehmet köprüsü tabelasýndan gir. hiç sapmadan devam et otogar tabelasýný görünce sapaða yaklaþtýn demektir. ondan sonra mahmutbey sapaðýný geçince havalimaný tabelasýndan saða gireceksin (aman tam sað yapma önce sað sonra düz) o yoldan düz devam et sýrasýyla halkalý-güneþli-yenibosna-çobançeþme-avcýlar-bakýrköy sapaklarýný geç. havaalaný giriþindeki ýþýklardan sola dönünce cnr kapýsý tam karþýnda. ya da daha kolayý hiç sapak takip etmene gerek yok karþýna çýkan 2. ýþýklardan sola dön cnr kapýsý karþýnda. :)