İçeriğe git


Resim
- - - - -

Selcuk Yula Vefat Etti


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
43 replies to this topic

#21 Honest

Honest

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 2 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Ekim 2008 - 11:54 ÖS

Olaylara devamlý at gözlüðüyle bakan bence çokta gerekli olmayan bir yazar tipidir Selçuk Yula

#22 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2008 - 03:28 ÖS

Selçuk Yula kaza geçirdi hurriyet.com.tr 9 Kasým 2008 Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Selçuk Yula'nýn trafik kazasý geçirdiði öðrenildi. 49.yaþ gününü kutlamak için özel otomobiliyle bir lokale gitmeye çalýþan Selçuk Yula'nýn kaza yaparak Kozyataðý Acýbadem Hastanesi'nde tedavi altýna alýndýðý açýklandý. Kaza nedeniyle baþýnda ve yüzünde kesikler oluþan Selçuk Yula'ya çok sayýda dikiþ atýldý. Hastanede eþi ve sevenlerinin yalnýz býrakmadýðý Selçuk Yula, derbi için Þükrü Saracoðlu Stadý'nda yerini alamayacak.

#23 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Kasım 2008 - 07:29 ÖS

Arabasý için üzüldüm...

#24 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Kasım 2008 - 01:10 ÖÖ

Arabasý için üzüldüm...pouahuahuhu :) :)

#25 muhtar

muhtar

  Re-Member

 • Members
 • 4.820 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 08:31 ÖÖ

selçuk yula vefat etmiþ þok bir haber. zaman rahmet okuma zamanýdýr. allah rahmet eylesin.

#26 bellrock

bellrock

  Senior Member

 • Banned
 • 3.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 08:44 ÖÖ

Selçuk Yula Vefat etmiþ. Allah rahmet eylesin...

#27 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 11.009 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 09:07 ÖÖ

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Allah rahmet eylesin... ciddiye alýnacak bir adam deðildi, fenerin deðil beþiktaþýn topçusu olsa zamanýnda, bugün ölmüþ dendiðinde bizim yaþ grubu dýþýnda kimsenin hatýrlamayacaðý boþ beleþ bir adamdý...

#28 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 09:08 ÖÖ

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Allah rahmet etsin.

#29 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 09:47 ÖÖ

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Allah rahmet eylesin.

#30 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.507 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 10:54 ÖÖ

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Allah rahmet eylesin

#31 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 11:22 ÖÖ

Selçuk Yula vefat etti. Bir dönem Galatasaray formasý da giymiþ olan ama ismi Fenerbahçe ile özdeþleþmiþ eski futbolcu ve spor yazarý Selçuk Yula geçirdiði kalp krizi sebebiyle 54 yaþýnda hayatýný kaybetmiþ. Kendisi Ankara'lýdýr. Kendisiyle ilgili hoþ bir aným da vardýr. Ya okula bile baþlamamýþým ya da ilkokul 1'de falaným. Annem Spor Toto'da çalýþýyor.(o zamanýn Ýddaa'sý da oydu) Ben tam bir sokak çocuðuyum. Her gün sabahýn körü sokaða fýrlýyorum, akþam alacakaranlýða kadar sokaktayým. Her akþam annem iner beni kovalayarak zar zor eve sokardý. En çok da maç yapýyoruz. Tek vuruþ, doðurtmaca, tek kale, mahalle maçý falan sürekli futbol. Tabii valide bizdeki futbol aþkýný biliyor. Bir gün iþten eve geldi, bana "Futbolcu Selçuk var ya. Teyzesi(halasý da olabilir) iþ arkadaþým. Ýstersen sana imzalý bir fotoðrafýný getirecek Selçuk'un."dedi. O yýllarda Selçuk Yula çok isimli oyuncu. Ama Fenerbahçeli. Ben Galatasaraylýyým. Ulan cevap veremedim. Annem yine de getirdi imzalý fotoðrafý birkaç gün sonra. O zamanlar çocukluðumun geçtiði Y.Ayrancý Hoþdere civarý da Baðdat caddesi gibi anasýný satayým. Gerçi o yýllarda zaten Galatasaraylý azdý ama mahallede 10 Fenerliye karþýlýk 1 Galatasaraylýyýz gibi bir daðýlým mevcut. Neyse aldým ben imzalý fotoðrafý, çýktým dýþarý. Þiþ Cem, Ayý Tunç, Kurtadam Levent, Santiliana, Ateþdaðlý Gürhan, Cücü falan, mahallenin ne kadar Fenerli abisi varsa(biz 5-6 yaþýndayýz onlar 15-20 yaþlarýndalar) orada gýrgýrdalar. Daldým fotoðrafý gösterdim. Tabii o zaman dijital foto, fotoþop falan yok. Bunlar inanmadýlar. "Ver lan bakalým" diyorlar, "siktirin çalacaksýnýz" diyorum(aðzýmýz çok bozuktu hepimizin). Bunlar "lan o zaman uzakta dur ama göster." diyorlar. Ben de 3-5 metre mesafe koyarak gösterdim. Alayý torik gibi kafayý uzatýyor fotoðrafa. Baktýlar fotoðraf gerçek, baþladýlar beni ikna çalýþmalarýna. "Oðlum sen Galatasaraylýsýn. Ne yapacaksýn Selçuk'un fotoðrafýný? Ver bize." falan. Ama ben nuh diyorum peygamber demiyorum. Ýlerleyen günlerde zamanla rüþvet önerileri baþladý. "Sana her gün bir gofret bir kola" diyenler, "lan mahalle takýmýna seni kaleci aldýrýrým(büyüklerin takýmýna)"diyenler. Ben ikna olur gibi yapýyorum ama son anda "cýk" diyorum. Kendimce yaþým küçük olduðu için gücümün yetemeyeceðini bildiðim mahallenin Fenerli büyük abileriyle uðraþmanýn, onlarý süründürmenin bir yolu olarak kullanýyorum bunu. Gel zaman git zaman bunlarýn tepesi attý. Bana" mýna kodumun veleti, bizle oynuyor bacaksýz. Sktir." falan kovalamaya baþladýlar. Sonra konu unutuldu gitti. Selçuk'un fotoðrafta yýllar içinde yok oldu. Ama Selçuk'un o fotoðrafý o vakitlerde mevcut olan FB hegemonyasýna velet halimle kendimce baþkaldýrýþýmýn ilk aracý, simgesi olarak kaldý benim için. Selçuk Yula genelde Galatasaraylýlarýn gýcýk olduðu bir adamdýr. Bence düzgün bir adamdýr ama çok koyu ve objektif olamayacak düzeyde Fenerbahçelidir. Bu sebeple sevmez Galatasaraylýlar aslýnda onu. Benim anýlarýmda böyle bir yeri olduðu için ve çok erken bir ölüm olduðu için çok üzüldüm. Sevenlerinin ve tüm camiasýnýn baþý sað, kendisinin topraðý bol olsun. Huzur içinde yatsýn.

#32 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 11:23 ÖÖ

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti allah rahmet eylesin

#33 gsforza

gsforza

  banned

 • Banned
 • 318 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 11:39 ÖÖ

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Azýlý bir galatasaray düþmaný olsada allah rahmet eylesin....

#34 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 11:59 ÖÖ

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Selcuk Yula en buyuk Galatasaray dusmaný,Cavusoglu kadar ici hinlik dolu bir adamdý,fakat insandýr Allah rahmet eylesin,o kadar iste..

#35 polat10

polat10

  Senior Member

 • Members
 • 2.601 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 12:36 ÖS

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Allah rahmet etsin

#36 Libraleon

Libraleon

  Member

 • Members
 • 2.123 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 12:51 ÖS

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Allah rahmet eylesin... Sevmiyoruz falan diyoruz ama duyunca üzüldüm...

#37 gsforza

gsforza

  banned

 • Banned
 • 318 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 01:48 ÖS

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Bu adamý en cok programrda galatasaray'dan söz açýlmýþken agzýnda köpük saçarak kin kusmasýný hatýrlayacagým onun dýsýnda karekter olrak 5 para etmez bir adamdý allah rahmet eylesin günahlarýný affeylesin.

#38 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 02:04 ÖS

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Ne yalan soyleyeyim duyunca epey uzuldum. Gencti yahu. Bu adami oynarken de izledim. Ya Adam genc gitti ya biz epey yaslandik. Topragi bol olsun.

#39 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 02:59 ÖS

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti 2li mevzu deðil amacým baþtan söyleyim. ya Allah aþkýna bi vefat topiðinde , fevri þeyler yazýlmasýn be ? Can verilmiþ her birey önce insan olarak görülsün sonra vasýflandýrýlsýn, galatasaraylý fenerli veya þucu bucu diye. bizim gibi düþünmeyen her insan nefret edilecek insan mýdýr? illa biþe sokuþturacam diye araya yazýp yazýp sonra da Allah rahmet eylesin nedir? madem samimi olunacak Allah rahmet eylemesin deyin. sanki sabah akþam oturup yediðimiz ayrý gitmiyormuþ gibi bide karakter ölçüm iþine giriþiyoruz. *bu çýkýþ için selçuk yula topiði de hayli ilginç oldu.

#40 zoransimovic

zoransimovic

  Senior Member

 • Members
 • 1.560 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2013 - 03:38 ÖS

Cevap : Selcuk Yula Vefat Etti Rahmetliyi "Galatasarayýn neyine 52.000 bin kiþilik stad 30-40.000 kiþilik stad onlara yeter fazla bile 23.000 kiþilik ASY ni bile dolduramýyorlar" sözüyle hatýrlayacaðým...hatýrlýyorum..hakaten de azýlý bi Galatasaray düþmanýydý....Allah günahlarýný affetsin derim..baþka biþey demek de içimden gelmez...