İçeriğe git


Resim
- - - - -

KÜÇÜK Hakan Ünsal !


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
236 replies to this topic

#21 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2008 - 04:14 ÖS

Görüldüðü üzere maalesef bazý futbolcularýmýzý daha iyi tanýmaya devam ediyoruz, ne derdi var kulüple anlamýþ deðilim.. blackburn istedi arkasýna bakmadan gitti, üstüne bir de geri aldýk hala Galatasaray tukaka, hakikaten hayret, florya'dan 2 dönüm arazi verecektik üstüne herhalde..

Bir de tabi Hakan'a, Okan'a yapýlanlar ortada demiþ, Okan'a ne yapýldýðýný gerçekten çok merak ettim, bu konuda net bir açýklama bekliyorum kendisinden.. Fatih Akyel'e de ayýp etmiþizdir büyük ihtimalle ama aklýna gelmemiþ o..

Tabi bunlarý sayarken þu isimler içinde gerçekten ayýp etmiþ olabileceðimiz bir Bülent Korkmaz'ý saymamasýna ise hiç þaþýrmadým, ayýp bir tek bunlara oluyor çünkü!


doðanay yormamýþ beni saðolsun

soysuzlar hala boðazýnýza giden ekmek, o camianýn içinden geçmiþ olmanýzla alakalý.

bu ne nankörlük bu ne yüzsüzlük

#22 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2008 - 09:50 ÖS

bakýnýz þu aþaðýdaki þerefsizle ilgili bir notu hatýrlatmak istiyorum, o bilgi aklýnýzda okuyun söylediklerini.. Bu þerefsizi kulüp tam tekrar almak üzereyken, Fatih Altaylý, Canaydýn denen büyüðümüz olduðu için laf edemediðim ama en az bu topicte adý geçen oyuncular kadar aðýr laflarý hakeden eski baþkanýmýza 'bu adam bana terbiyesizlik yaptý, almayýn bunu baþkan' demeseydi þu aþaðýdaki laflarý eden aþaðýlýk insan þu anda bu kutsal formayý giyiyor olacaktý! "F.Bahçe formasý Emre'ye yakýþacaktýr" Galatasaray, Fenerbahçe,Trabzonspor ve Avrupa'da birçok takýmýn formasýnýn giymiþ ve geçen sezonu Kasýmpaþa'da tamamlayan Fatih Akyel DHA'ya özel açýklamalar bulundu. Þu anda birkaç kulüp ile görüþtüðünü ifade eden Fatih Akyel "3 - 4 kulüp ile görüþüyorum. Hepsi ile temas halindeyim ve içlerinden en uygun olan kulübe þartlar uygun olduðu taktirde anlaþacaðým" þeklinde konuþtu. Ufak yaþta futbola baþladýðý için pek çok kiþi tarafýndan yaþlý olarak görüldüðünü belirten Akyel "Galatasaray'da 17 yaþýnda profesyonal oldum. Bunun için insanlar beni yaþlý zannediyor. Hatta 34-35 yaþýnda bile benzetenler var" diye konuþtu. Fenerbahçe'den hoca nedeniyle ayrýldýðýný söyleyen 29 yaþýndaki milli futbolcu "Ben Fenerbahçe'de çok güzel günler ve þampiyonluklar yaþadým. Ben Fenerbahçe'den Daum ile anlaþamamamýz nedeniyle ayrýldým. Kesinlikle kendi isteðim ile ayrýlmadým. Hiçbir futbolcu Fenerbahçe'den ayrýlmak istemez. Fenerbahçe'den gelecek bir teklif ile herkez Fenerbahçe'de seve seve oynamak ister. Þu anda herhangi bir teklif yok ama gelmesi halinde tabi ki seve seve oynarým" dedi. "FENERBAHÇE FORMASININ EMRE'YE YAKIÞACAÐINI DÜÞÜNÜYORUM" Fenerbahçe'nin Emre Belezoðlu transferini herkezin olgunlukla karþýlamasý gerektiðini söyleyen Akyel "Herkes Emre Belezoðlu transferini olgunlukla karþýlamalý çünkü Emre profesyonel bir futbolcu ve parasýný futboldan kazanýyor. Emre çok büyük bir camiaya geldi. Bence Emre Fenerbahçe'ye gelerek en mantýklýsýný yaptý. Herkezinde bunu profesyonelce karþýlamak zorunda. Ben Emre'nin Fenerbahçe'ye gelmesine çok mutlu oldum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir takým ve Emre de çok büyük bir futbolcu, birbirlerini tamamlayacaklardýr. Fenerbahçe formasýnýn Emre'ye yakýþacaðýný düþünüyorum" þeklinde konuþtu. Emre Belezoðlu'na gösterilen tepkiyi doðru bulmadýðýný ifade eden milli futbolcu "O zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den önce davranýp Emre ile anlaþýp alamalarý gerekiyordu. Ama Fenerbahçe daha önce davrandý ve þartlarý çok iyi sundu. Fenerbahçe kulübünün imkanlarý Galatasaray'a göre daha iyi ve Fenerbahçe imkanlarýný kullandý ve aldý. Bu yüzden tepki göstermeye gerek yok. Herkez bir futbolcuya talip olur isteyen alýr. Galatasaray'ýnda maddi imkanlarý iyi olsaydý Emre'yi alabilirdi."þeklinde konuþtu.

#23 SERDAR1905

SERDAR1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.214 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2008 - 10:28 ÖS

bu olaylardan sonra Polat ýn ne kadar doðru bir baþkan olduðu yönünde þüpheler oluþmaya baþladý bende....

#24 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.611 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2008 - 10:36 ÖS

Þu ****(f.akyel) galatasaray tarýhýnden sýlýp atmak mumkun olsa keþke... Edit:Kufur yok Gokhancim...oyle ya da boyle...MYC

#25 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2008 - 12:43 ÖÖ

Eklenmiş Resim Eklenmiş Resim

#26 Guest_Cassio_*

Guest_Cassio_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Haziran 2008 - 05:26 ÖS

Bu söledikleri bi acýsý olduðundan tabi hakan ünsalýn hatta Galatasarayla ilgili yüzde 80i olumsuz yorumlarýda hep bu acýlardan tamam AMA bunlarý Büyük Kaptan Bülent Korkmaz söleseydi ne diyebilirdik ki? yani hakan ünsal olduðundan belki haksýz gibi görüyoruz ama vefa konusunda önceki yönetimin zerre haklýlýðý yoktur gözümde.hangi futbolcu jübile yaptý Galatasarayýmýzda önceki yönetim döneminde.artýk türkiyede jübile maçý diye biþeyde kalmadý gerçi en son þifonunkini hatýrlýyorum ben...uefa finalinde tek koluyla formayý giymeye çalýþan görüntüsünü gördükçe Büyük Kaptanýn hep merak ettim acaba jübilesi nasý olucak transfer duygusu bile yaþamamýþ herþeyini Galatasarayýmýza vermiþ birinin vedasýný yönetim ne kadar büyük yapýcak diye..Ergün Penbe gibi jübile teklifini kabul etmeyenlerin konusu apayrý onlarýn kendi tercihidir ve tabiki vefa konusunda konuþmaya zerre haklarý YOKTUR! hakan ünsalada yapýldý ve kabul etmedi diye hatýrlýyorum ben o yüzden bu zerre hakký olmayanlardan biri olan hakan ünsal sölediklerinde belki haksýz diil ama bunu sölicek adamda en azýndan o diil...hakan Galatasarayýn en iyi dönemlerinde forma giydi parasý týkýr týkýr ödendi fazlasýyla. paraya muhtaçmýþcasýna bütün kanallarda yorumcu oluyim diye orda burda atýp tutuyo yazýk..unutmadan hakan gibi jübile teklifini kabul etmeyen Ergün abimiz daha geçen gün nankör emrenin transferi ile ilgili "biz profosyonel degiliz demek ki bu profosyonellikse" dedi..

#27 Guest_cesur_korkmaz_*

Guest_cesur_korkmaz_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Haziran 2008 - 12:01 ÖÖ

Gördugum en sinsi insanlardan biri... Blackburn'e gitmek icin aylarca debelenip 6 ay sonra geri döndugunde Galatasaray'in adini agzina almayip "Fatih Terim icin geldim." dedigi gun benim icin bitmisti. Nazarimda Fatih Akyel, Emre Belözoglu duzeyinde bir insan. Biraz kafasi calissa, yureginde biraz guzellik olsa halen Galatasaray sayesinde ekmek yedigini dusunup ona göre konusur.

#28 Guest_cesur_korkmaz_*

Guest_cesur_korkmaz_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2008 - 12:22 ÖS

Su Saray Cafe'ye bir baslik acilsa, su herife diledigimiz gibi sövsek, icimizi döksek guzel olmaz mi yahu? Ulan adi adam. Sen kimsin? Allahin kucugu? Köpek bile yal yedigi kaba pislemez. Ahan da buyuk konusuyorum. Bu adam bu kulupten kapici olarak bile iceri adimini atsin, en ufak bir isim olmaz daha. Bu kadar bes para etmez bir adam olur mu yahu?

#29 GSoldier1905

GSoldier1905

  KÝNG 9

 • Members
 • 2.405 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2008 - 02:58 ÖS

Galatasaray'da yardýmcý antrenörler, Ümit Davala ile Edwin Boekamp'ýn görevine son verilmesinin ardýndan gözler yeni yardýmcýlarýn kim olacaðýna çevrilirken, ismi bu görev için geçen sarý-kýrmýzýlýlarýn efsane futbolcularýndan Hakan Ünsal, "Kendimi Galatasaray yönetimine çerez etmem" dedi. Ntvspor'da yorumculuk yapan Ünsal, "Yolda Galatasaraylý taraftarlar beni çevirip bu konuda sorular soruyor. Ancak ben böyle bir görevi kabul edip kendimi kesinlikle bunlara çerez yaptýrmam dedi" (Ligtv.com.tr) ------------- Bu adamý birileri ortaya alýp bir güzel dövse,aðzý burnu daðýlsa yine içim soðumaz.

#30 serdarseren

serdarseren

  Senior Member

 • Members
 • 1.610 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2008 - 03:08 ÖS

Bu Ünsal efendi, sanýrým kendisine futbolu kimin öðrettiðini unutmuþ? Kanattan indikten sonra, daðlara-taþlara-ovalara-bulutlara-damlara orta yapan bir adamdý. Terim, her antrenman sonrasý kendisine 150-200 orta çalýþtýrarak adam etti... Fazla konuþmasýn!..

#31 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10.385 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2008 - 03:12 ÖS

Hakan Ünsal hangi TV kanalýna çýkýyorsa veya hangi basýlý medya organýna konuþuyorsa, oralara ambargo koyalým da iþsiz kalsýn. Nefret ediyorum.

#32 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Ekim 2008 - 05:00 ÖS

bu tur dengesizleri adam hesabina alip sinirlenmek bile gereksiz, hata bizim yonetimde bunun nasil bir serefsiz oldugunu gormeyip teklif yapmalari bu tur adamlari birak gecirmeyi klubun kapisina yaklastirmamak lazim

#33 emrah þahin

emrah þahin

  Senior Member

 • Members
 • 233 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ekim 2008 - 09:43 ÖÖ

sende suc yok hakan ünsal buralara girip okuyorsan eger galatasaraylýlýgýndan UTAN !!!!! para için medyanýn köpegi olup havlayacagýna ergün penbe gibi galatasaraylý ol.... adam gibi karakterli galatasaray sevdalýsý ERGÜN PENBE bu kulübe cok yakýsýr senin gibi cakalllar iyiki gitti hemde jubilesiz

#34 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2008 - 08:12 ÖS

Hürriyet Gazetesinin Spor ekinde bugün Hakan Ünsal ve Ümit Özat ile geçmiþ dönemlerdeki derbiler hakkýnda röportaj yapmýþlar... Hakan Ünsal özetle þunlarý söylüyor " Biz kadýköye rahat gidemiyoruz..Daha maç oynanmadan biliyoruz ki, ilk golü fener atacak ve kazanacak, bizim onlara þansýmýz tutmuyor, biz posizyona gireceðiz ama fener golü atýp kazanacak" Yani bu þekilde þartlanmýþ bir þekilde maça çýkan adamlardan ne beklersinki? Bizde boþuna yýrtmýþýz ozamanlar kýçýmýzý hadi aslanlar alýn bu maçý diye..Adamlara baksanýza baþtan ne olacakalrýný bilip, kaderlerine razý olup, psikolojik olarak zaten yenik baþlýyorlarmýþ maçlara..

#35 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2008 - 08:33 ÖS

Küçük adam!

Bi' arda Turan olamamýþ demek ki... Olamaz da zaten.

http://yenisafak.com...007&c=6&i=96281

#36 hendrix

hendrix

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 77 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2008 - 11:03 ÖS

Futbolculuðunda agresifliði, canla baþla mücadele etmesiyle çok yararlýydý, türbünlerimizde severdi, þimdi ne düþünüp böyle saçmalýyo niye kýymet bilmiyo anlamak zor.

#37 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10.385 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2008 - 11:54 ÖÖ

Yeni Þafak gazetesinde yazýyor olmasý siyasi çizgisini hatýrlatýyor tekrar bizlere. Bu dediðimle ceza alýr mýyým almaz mýyým bilmem ama bana kimse Yeni Þafak'a Hürriyet'e Vatan'a Radikal'e baktýðýn gibi eþit bak diyemez. Öyle ya da böyle yobaz gazetesi Yeni Þafak ve bu tür karanlýk vizyonlu medya kuruluþlarýna böyle yazarlar yakýþýr.

#38 Guest_Parma Maniac_*

Guest_Parma Maniac_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2008 - 03:26 ÖS

Yeni Þafak gazetesinde yazýyor olmasý siyasi çizgisini hatýrlatýyor tekrar bizlere.
Bu dediðimle ceza alýr mýyým almaz mýyým bilmem ama bana kimse Yeni Þafak'a Hürriyet'e Vatan'a Radikal'e baktýðýn gibi eþit bak diyemez. Öyle ya da böyle yobaz gazetesi Yeni Þafak ve bu tür karanlýk vizyonlu medya kuruluþlarýna böyle yazarlar yakýþýr.

Kim diyor Hakan Ünsal'ýn Yeni Þafak'ta yazdýðýný? Star'da yazýyor Ünsal..

#39 bellrock

bellrock

  Senior Member

 • Banned
 • 3.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2008 - 03:30 ÖS

ya küçük adamlarla uðraþmayý býrakýn. fenere yenilelim diye bekliyordur. yazý yazdýðýnýza deðmez.

#40 Guest_Parma Maniac_*

Guest_Parma Maniac_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2008 - 03:42 ÖS

Galatasaray'ýn yenileceðini düþündüðüne eminim zaten ben bu adamýn, sýrf bu yüzden bizi favori gösterdi ilk defa maç öncesinde, yenilince daha rahat kussun diye nefretini..