İçeriğe git


Resim
- - - - -

KÜÇÜK Hakan Ünsal !


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
236 replies to this topic

#221 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Nisan 2010 - 09:45 ÖS

volkan ayýsýnýn gördüðü sarý kartý haksýz buldu. ne bobo'ya nede hakeme bir hareketi yok diyor satýlmýþ

#222 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 11.009 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Nisan 2010 - 10:08 ÖS

sen ne rospuçocuuymuþsun be arkadaþ... Ulan 10 bin üyesi olan kulübün bir tane þunun üyeliði askýdayken itiraz eden delikanlýsý çýkmadý ya!

#223 guy capelle

guy capelle

  Senior Member

 • Members
 • 2.537 mesaj

Yayınlanma tarihi 19 Nisan 2010 - 03:45 ÖS

Bende Yönetici Olmak Ýstiyorum


...tir lan!

#224 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.926 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2010 - 08:39 ÖS

Herif simdi mutluluktan aglayacak. Gelmis gecmis en zevkli golmus mac olmus. Muthismis.

#225 spiker_selim

spiker_selim

  Senior Member

 • Members
 • 1.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ağustos 2010 - 03:39 ÖÖ

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal ! BU sezon kim oynadýysa hata yaptý ve rakip Galatasaray’ýn sol tarafýný çok fazla kullandý. Solbeke alýnan oyuncular sakatlandý. En son Hakan Balta yaptýðý hatalardan dolayý kesik yedi. Ama yerine oynayan Serkan’da çare olamadý ve o da kötü oynadý. Sebebi ne bilmem ama vallahi benden kaynaklanmýyor. (Hakan Ünsal) Sonu ilginç :)

#226 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 11.009 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ağustos 2010 - 05:53 ÖS

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal ! Eski topçu düþmaný deðilim ama; bu herifi de galatasaray forumundan taþýsak; hatta bunun futbolla da alakasý olmadýðýndan direkt medya forumuna atsak..? ha?

#227 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • SIT
 • 5.398 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Mayıs 2011 - 05:50 ÖS

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal ! bu karaktersiz, haysiyetsiz terim'in yardýmcýsý olacak diyorlar! bir de sözde forumun en uzak köþesine yollamýþýz. bu adamdan zerre iyilik umuyorsa fatih terim tez zamanda defolur gider umarým baþýmýzdan, adnan polat'tan beter olur inþallah. ulan elime dozeri, testereyi alýp toplu katliam yapasým geliyor yahu þu kulüpte. içimizdeki pislikler uzayýn derinliklerine doðru kaybolmadan zor güler bizim yüzümüz malesef. hakan küçüktür ama mide bulandýrýr..

#228 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Şubat 2012 - 12:14 ÖS

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal ! Gene basladý zevzek konusmalara.. --- Hakan Ünsal namaz kýldýðý için kadro dýþý kalmýþ! Galatasaray'ýn unutulmaz futbolcularýndan Hakan Ünsal, inançlarýndan dolayý büyük baský gördüðünü söyledi. Ünsal, 2001'de odasýnda takke ve seccade bulunmasý sebebiyle kadro dýþý býrakýldýðýný dile getirdi. Galatasaray'ýn efsane isimlerinden Hakan Ünsal, futbol oynadýðý dönemde odasýnda 'takke ve seccade' bulunmasý sebebiyle 'cemaatçi' olarak suçlandýðýný ve kadro dýþý býrakýldýðýný söyledi. O dönemde çok büyük sýkýntýlar yaþadýðýný dile getiren Hakan Ünsal, "Kadro dýþý býrakýldýðýmýzda bize yemek de vermediler." dedi. TRT 1'de yayýnlanan 'Zirvedekiler' adlý programýn konuðu olan Hakan Ünsal, Galatasaray'da oynadýðý 2001'de inancýndan ötürü çok büyük baský gördüðünü anlattý. "O dönem insanlarýn manipüle edildiði ve korkutulduðu bir dönemdi." ifadelerini kullanan Ünsal, odasýnda 'takke ve seccade bulunmasý' ile 'altyapýdaki oyuncularý dinî yönden örgütledikleri' gerekçesiyle baský altýnda tutulduklarýný bildirdi. Ünsal, altyapýdaki oyunculardan bazýlarýnýn kendilerinden etkilendiðine ve cuma namazýna gitmeye baþladýðýna dikkat çekerek, "Altyapýdaki çocuklar namaz kýlmaya baþladý; ancak bunun bizimle hiçbir alakasý yok. 14-16 yaþýndaki çocuklarýn, UEFA þampiyonu olmuþ, Süper Kupa'yý kazanmýþ baþarýlý milli takým oyuncularýný örnek almasý kadar doðal bir þey olamaz." þeklinde konuþtu. Ünsal, 'dinî içerikli iddialar'dan ötürü Galatasaray yönetimince diðer arkadaþlarýyla kadrodan çýkarýldýklarýna dikkati çekerek, daha sonra altyapýyla antrenmanlara katýlmaya baþladýklarýný söyledi. Kadro dýþýyken yemek yiyemediklerini dile getiren Ünsal, "Bize verilecek yemekler ya sayýlý getirildi veya hiç verilmedi. Bunlarý bize yaþatan insanlarýn çýkýp 'ben bunlarý yaptým' þeklinde konuþmalarý da iþin enteresan tarafý." açýklamasýný yaptý. Ünsal, tüm sýkýntýlara raðmen olaylarýn çok güzel þekilde neticelendiðini aktardý ve Ýngiltere Premier Lig takýmlarýndan Blackburn Rovers'a transferinin kendisini mutlu ettiðini kaydetti. Transferini, "Ýlahi adalet tecelli etti." þeklinde deðerlendiren Ünsal, o dönemde kötü bir davranýþta bulunmadýðýný ve bu yüzden iyi bir transferle futbol hayatýna devam ettiðini vurguladý. Hakan Ünsal, yabancý ülkelerde futbolcularýn dinî inançlarýna büyük saygý gösterildiðine ve bu konuda destek verildiðine iþaret etti. 2001'de Barcelona deplasmanýna gittiklerini hatýrlatan Ünsal þöyle devam etti: "Nou Camp Stadý'nda soyunma odasýndan çýkýp merdivenlerden aþaðýya indiðimizde sað tarafta camekanlý bir kapý bulunuyordu. Buranýn oyuncular için hazýrlanmýþ küçük bir kilise olduðunu öðrendik. Futbolcular oraya girip inancý doðrultusunda dua edip maça çýkýyor. Biz ise odamýzda seccade bulundurduðumuz için dünyanýn en büyük suçunu iþlemiþ gibi lanse edildik." maraton

#229 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Şubat 2012 - 04:29 ÖS

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal ! ...yapilmissa yanlis... ...yanlis yapildi diye, yillar sonra cikip konusmasi da yanlis...

#230 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.507 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Şubat 2012 - 06:10 ÖS

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal ! tam zevzek bu

#231 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Şubat 2012 - 11:08 ÖÖ

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal !

Dindar adam nankör olmaz, Hakan Ünsal

http://haber.gazetev.../432663/4/Haber

#232 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Şubat 2012 - 02:42 ÖS

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal ! Muhtesem bir yazý,dokturmus arkadas...

#233 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Şubat 2012 - 04:20 ÖS

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal ! ...ganirtmis..bende cok sevdim..

#234 vurgun1905

vurgun1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.105 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Şubat 2012 - 04:48 ÖS

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal ! Mustafa Mutlu tamamen hayal ürünü bir yazý yazmýþ.bilinç altýnda bulunan fgülen paranoyasý.bunlarýn ayagý taþa takýlsa cemaatten bilirler ve ona uygun senaryoyu yapýþtýrý verirler. Evet o dönem baský altýna alýndýlar.tuttuklarý oruc bahse mevzu oldu,teknik adamlar bunu sorun etmezken medya bunu gündem yaptý,yapmamalýydý. inanca saygý göstermeliydiler,yapmadýlar.üstlerine vazife degildi .. bazý medya tarafýndan dindar kimlikleri yüzünden,gereken ilgiyi hiçbir zaman görmediler,hatta yýpratýldýlar.. lafý uzatmanýn bir manasý yok da þu yazýya hak verilince yazmadan da olmuyor.. hakan ünsal'a gelirsek,son derece zamansýz,anlamsýz ve manasýz bir çýkýþ,bir garez .. trt1'de devam edebilmenin yollarýný arýyor olmasý bu açýklamaya onu itmiþ olabilir. ayýptýr.

#235 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Şubat 2012 - 06:02 ÖS

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal !

lafý uzatmanýn bir manasý yok da þu yazýya hak verilince yazmadan da olmuyor..

hakan ünsal'a gelirsek,son derece zamansýz,anlamsýz ve manasýz bir çýkýþ,bir garez ..

trt1'de devam edebilmenin yollarýný arýyor olmasý bu açýklamaya onu itmiþ olabilir.

ayýptýr.


.. :) hakverenlerden biri olarak hemen kendimi savunuyum :)

.. ben basta da dedigim gibi, hakana ya da bir baskasina inanclarindan dolayi bu bahsedilenler yapildi ise (ki ben sanmiyorum, yemek bile vermediler ne demek? nazi kampinda bile insanlara yemek verdi hitler) yanlistir dedim...

.. ha hakanin yillar sonra cikip anlatmasi daha da yanlis..hatta bilincli bir amaca yonelik yapilmistir diye dusunuyorum..

.. yazinin ''dindar adamsin, nonkor olma'', ''madem oyleydi GS neden seni hemen geri aldi Avrupa macerandan sonra'' gibi kisimlarina da katilmamak mumkun mu vurgun kardesim?..

..ha cemaat tir bilmem nedir isim olmaz...ama hakanin diger hakani kiskanip boyle konustugu iddiasi da aklima yatmadi degil...

#236 vurgun1905

vurgun1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.105 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Şubat 2012 - 09:05 ÖS

Cevap : KÜÇÜK Hakan Ünsal ! hakan ünsal'ýn yanlýþ yaptýgýný bende belirttim. hakan unsal eger transferini o dönem isteseydi beþiktaþ'a da fenerbahce'ye de yapardý. fakat o yinede gs'ýný tercih etmiþtir.birþeylerin degiþmiþ olabilecegini ümit etmiþ,yahut taahhüt almýþ olabilecegini düþünüyorum. benim asýl kýzdýgým h.ünsal'ýn açýklamasýný bile cemaatlere yormak,bunu fýrsat bilmek,araya fitne sokmaya calýsmaktýr. ben hakan'ýn haklýlýgýný Galatasaraymýn haklýlýgýna tercih ederim mutlaka.

#237 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10.382 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Mayıs 2019 - 05:01 ÖS

https://twitter.com/...2731887616?s=21


Sent from my iPhone using Tapatalk