İçeriğe git


Resim
- - - - -

KÜÇÜK Hakan Ünsal !


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
236 replies to this topic

#1 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 02:39 ÖS

Hakan Ünsal'ýn bu açýklamasýný özellikle bu topiðe girdim... Ýnceden inceden galatasaray aleyhine tonlarca açýklama yapýyordu zaten...Artýk bu açýklamalar iyice kalýnlaþmaya baþladý... Nankörlük bir yandan, kuyruk acýsý bir yandan, çapsýzlýk diðer yandan...Yönetimin artýk þu çatlak seslere bir ayar vermesi gerekiyor...

"Emre profesyonelce davrandý"
Eski futbolcumuz Hakan Ünsal, Premier Lig ekibi Newcastle United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoðlu'nun profesyonelce davrandýðýný belirterek, "Galatasaray'ýn Hakan Þükür'e, Okan'a ve diðer futbolculara yaptýklarýndan sonra Emre'den vefa beklemek çok doðru deðil" dedi.
Hakan Ünsal, Emre'nin Fenerbahçe'de çok iyi bir performans sergileyeceðine inandýðýný kaydederek, "Bu tür transferler gündemi çok meþgul eden ve önemli transferler oluyor. Emre'nin Fenerbahçe'de zorluk çekeceði aþikar. Ama ben bunun saha içinde olacaðýný sanmýyorum. Emre'nin Fenerbahçe'de çok iyi oynayacaðýna inanýyorum. .#2 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 03:41 ÖS

tripotter mesajýný izninle yeni topiðe taþýdým zira ben bu topiði açacaktým ama madem lafý geçmiþ en azýndan oradan devam edelim (dilersen baþlýðý deðiþtir).. Görüldüðü üzere maalesef bazý futbolcularýmýzý daha iyi tanýmaya devam ediyoruz, ne derdi var kulüple anlamýþ deðilim.. blackburn istedi arkasýna bakmadan gitti, üstüne bir de geri aldýk hala Galatasaray tukaka, hakikaten hayret, florya'dan 2 dönüm arazi verecektik üstüne herhalde.. Bir de tabi Hakan'a, Okan'a yapýlanlar ortada demiþ, Okan'a ne yapýldýðýný gerçekten çok merak ettim, bu konuda net bir açýklama bekliyorum kendisinden.. Fatih Akyel'e de ayýp etmiþizdir büyük ihtimalle ama aklýna gelmemiþ o.. Tabi bunlarý sayarken þu isimler içinde gerçekten ayýp etmiþ olabileceðimiz bir Bülent Korkmaz'ý saymamasýna ise hiç þaþýrmadým, ayýp bir tek bunlara oluyor çünkü!

#3 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.151 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 04:10 ÖS

Futbolculugunu severdim ama yorumcu ve insan h.unsal'dan nefret ediyorum. Mumkunse bizim maclari felanda yorumlamasin artik.

#4 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 04:13 ÖS

Yeni forumda da küfür yasaktý deðil mi? Yazacak bir þey yok o zaman.

#5 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.287 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 05:06 ÖS

Þu garipliðe bakýn ki ne çekiyorsak þanlý mazimizden çekiyoruz.Sanýrým takýma avrupa þampiyonu ünvaný kazandýrýlmasýnda emeði geçen tüm oyuncularý 60 yaþýna kadar taþýmamýz bekleniyordu.O dönemdekilerin neredeyse hepsi (Hakan ve hasaný tenzih ederim) yýllardýr vefasýzlýk falan diyip duruyorlar .Acabu bu ligde yada býrakýn bu ligi avrupada böyle bir diyet ödeyen bir kulüp varmýdýr.Hagi popescu ve tafarel dýþýnda bu sürecten evvel kariyeri neredeyse hiç olmayan bu oyuncularýn bu maddi kazançlara ve kariyere ulaþmasýnda Galatasarayýn hiç mi katkýsý yoktur da ha bire kulüp bir vefa borcunda olacaktýr. Emre efendi bir kuruþ bonservis býrakmadan giderken profesyonel,okan efendi aynen profesyonel, dönersem sadece galatasarayda oynarým derken ve ilk fýrsatta fenere imza atarken profesyonel.Þeref yoksunluðunun adý ne zamandýr profesyonellik olmuþ .efendim emre fenere gitmeden evvel Galatsaraya sormuþ biz o parayý vermemiþiz. birde verseydik. Bak sen.Ama Hakan ünsal haklý onlar profesyonel ama Galatasaray deðil..Okaný ortalarda býrakmadý .Onca yamukdan sonra hala Emreye gel dedi.Çýkýp bu adamlar floryadan giremez demeliydik o zaman profesyonel olunurdu . Profesyonellik servetin yaptýðýdýr.Formaya yalakalýk yapmadan çýkýp aslanlar gibi savaþýyor eminim baþka forma da giyse böyle olurdu..Düne kadar kendine katil diyenlerin formasýný öpüp mutluyum en büyük kulübe geldim diyende haysiyetini aldýrmýþtýr..

#6 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 08:25 ÖS

Ananý da al git Hakan! GS'dan kazandýklarýn zehir zýkým olsun.

#7 alisamiyen

alisamiyen

  Senior Member

 • Members
 • 2.027 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 08:57 ÖS

Yorumculuk aklýmýn ucundan bile geçmiyordu. Lig TV'den Bahri Havadýr ile Türkiye Gazetesi'nden Mustafa Karagöl teþvik etti. Ýlk olarak Galatasaray-Giresunspor kupa maçýný yorumladým. Çok tedirgindim. Öksürürken bile yanlýþ düðmeye basmaktan tedirgindim. Ýþin gerçeði ben de bu iþi yapabileceðimin farkýnda deðildim. Bu iþin iyisi yýlda 400-500 bin dolar kazanýr. Ben daha çömezim, gazete yazýlarý dahil yýllýk 100 bin dolar ancak kazanýyorum.


''Bu iþin iyisi yýlda 400-500 bin dolar kazanýr. Ben daha çömezim, gazete yazýlarý dahil yýllýk 100 bin dolar ancak kazanýyorum.''

Üsluba bak, sözlere bak!

Aziz Yýldýrým'ý da övdüðü o meþhur ilk röportajýndan bir alýntýydý... 400-500 kazanmaya baþlamýþ olsa gerek... Malumunuz artýk 565689 tane spor programýnda görev alýyor... Ama bir kez aleyhimize yapýlan bir hatayý gündeme getirmiþ deðil, ya da uðradýðýmýz haksýzlýklara söz söylemiþ deðil...

Emre birilerinden 3,5 bekler, primlerle birlikte 4,5 bekler de, G.Saray Emre'den vefa beklemez...

#8 LibertA

LibertA

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 32 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 09:04 ÖS

... Hakan Ünsal, dönem dönem çeþitli haberlerle sürekli karþýmýza çýktý, çýkmaya devam ediyor. Daha öncelerinde de; Fatih Altaylý ile bir kapýþmasý vardý. Hatýrlarsýnýz... Þimdi de Emre konusu ile gündemde kendine yer bulmaya çalýþýyor anlaþýlan. Kendisi spor camiasýný çeþitli deðerleri kullanarak kýþkýrtmasýný "profesyonellik" diye tanýmladýðý için, Emre'nin FB'ye gidiþini de bu þekilde "profesyonelliðin gereði" olarak tanýmlýyor... Üzülüyorum Hakan Ünsal'ýn bu durumlarýna, samimi bulmuyorum kendisini. Bence Emre'nin FB'ye gitmesine seviniyor, çünkü bu taraftar Emre'ye de kýrýlacak, çünkü kendisi müthiþ ve zehirli bir "kýskançlýk" histerisi içinde... Emre için ise önünde seneler var, zor ama belki kendini affettirir bizlere...

#9 Guest_kamtek_*

Guest_kamtek_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 09:14 ÖS

Bu tarz pislik adamlar hep Fenerbahceden cikardi ama 2000 sonrasi bizde de gormeye basladik orneklerini Eski kaptanina saldiran F.Akyel, gozunu kirpmadan Besiktas'a giden Okan Buruk, Fenerbahce'ye giden E.Belozoglu, su anki ununu hangi camiaya borclu oldugunu unutan Hakan Unsal hep bu donemin urunu Ne diyorduk biz bu arkadasa? Kucuk Hakan. Hala kucuk. Kucuk kalmaya da devam edecek.

#10 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.611 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 10:28 ÖS

Yanarým yanarým su saç modelýnden hemen vazgectýgýne yanarým,ne guzel makara yapýyorduk gunumuze neþe katýyordu tv de her gordugumuzde :)


Eklenmiş Resim

#11 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 10:35 ÖS

Galatasaray'ýn Hakan Þükür'e, Okan'a ve diðer futbolculara yaptýklarýndan sonra


Bu kýsmý çözebilen oldu mu acep? :)

Resim de yýktý beni hakikatten, böyle modeller bekliyoruz küçükten :) Ýyice lakabýna yakýþtýn be hocam küçük.

#12 sigara69

sigara69

  69

 • Members
 • 3.237 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 10:39 ÖS

Yeni forumda da küfür yasaktý deðil mi?

Yazacak bir þey yok o zaman


Cok dogru bosuna yazmaya gerek yok

Volkswagen Passatlar bu aralar cok pahali zaten.

#13 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 11:11 ÖS

Muhahah o fotodaki hali Frodo Baggins'e benziyor. Allahýn gerzek halfling'i...

#14 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 11:14 ÖS

Necip baþlýkta ufak bir deðiþiklik yapýp herkesin hemfikir olduðu Küçük ibaresini ekledim :) Valla yazýk ya, konuþmak cidden zaman kaybý.

#15 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 11:27 ÖS

Ne diyorduk biz bu arkadasa? Kucuk Hakan. Hala kucuk. Kucuk kalmaya da devam edecek

Küçük ama mide bulandýrýyor iþte.

Geçmiþte yaptýklarýna raðmen daha sonra affedilip fýrsat verilen ve buna karþýlýk hep takdir ettiðim þekilde susan ve sadece iþini yapmaya özen gösteren Okan Buruk da 2-3 sene sonra Galatasaray'a sallamaya baþlarsa þaþýrmayacaðým artýk, ki yapmaz.

Okan'a yapýlan vefasýzlýk diyor adam ya...

Galatasaray'da iki kiþiye vefasýzlýk yapýlmýþtýr.

Biri 3'tür, biri 10'dur.

5ler, 7ler, 57lere hak ettiklerinden daha bile fazla deðer verilmiþtir.

Bu adamlar bir zahmet sussunlar, baþlarýný öne eðip bugün her þeylerini borçlu olduklarý Galatasaray'a minnet etsinler o yüzden. "7"nin yapmakta olduðu gibi.

#16 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2008 - 11:33 ÖS

oftas macinda yaptigi yorumlar yeterliydi o zaman cogu kisinin gozunden dusmustu spor programinda cikinca baska kanala gecyorum lazim degil oyle birinin yorumlari

#17 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2008 - 12:00 ÖÖ

Vallah ne mac öncesi yorumlarini dinliyorum, nede altipasdaki yorumlarini (gerci orda yorum morum yaptigi yok öyle aval aval Cakari dinliyor birsey soruldumu cevap veriyor, elin Trabzonlusu Besiktaslisi Fenerlisi daha cok konusuyor araya giriyor). Neyse. Yinede Yönetim bazinda büyük hatalar oldugunu bende düsünmeye basladim vallahi. 2000 takimindan neredeyse herkesle sorun var. Yani birseyler var bizim bilmedigimiz.

#18 Guest_Omur The Little Big_*

Guest_Omur The Little Big_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2008 - 12:03 ÖÖ

Yine ayný ropörtajýn devamýnda Ergün kendisine Emre Yüzsüoðlu ile alakalý soruya "Biz demek ki yýllarca profesyonel olamadýk" cevabýyla taþý gediðine koymuþtur.Hakan Ünsal ise hala kuyruk acýsýyla aðlasýn dursun.100 yý futbol oynayacaktý kariyerine Galatasaray engel oldu.Doðru!!!!!

#19 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2008 - 01:16 ÖÖ

Necip baþlýkta ufak bir deðiþiklik yapýp herkesin hemfikir olduðu Küçük ibaresini ekledim :)

Valla yazýk ya, konuþmak cidden zaman kaybý.


Tamamdýr Ali...Zaten ben konuyu "Bölücüler Ýþ Baþýnda" topiðinin içine yazmýþtým...Doðanay ayrý bir topiðe taþýdý daha sonra...

Bu arada asýl konuþulmasý gereken bir konu da, bu meydanýn nasýl böyle insanlara kaldýðý sorunudur bence...

Koca ülkede Galatasaray'ý küçük Hakan dýþýnda yorumlayacak kimsenin olmamasý çok trajik bir olay...

#20 Guest_Omur The Little Big_*

Guest_Omur The Little Big_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2008 - 02:14 ÖÖ

Tamamdýr Ali...Zaten ben konuyu "Bölücüler Ýþ Baþýnda" topiðinin içine yazmýþtým...Doðanay ayrý bir topiðe taþýdý daha sonra...

Bu arada asýl konuþulmasý gereken bir konu da, bu meydanýn nasýl böyle insanlara kaldýðý sorunudur bence...

Koca ülkede Galatasaray'ý küçük Hakan dýþýnda yorumlayacak kimsenin olmamasý çok trajik bir olay...Öyle deme...
Hakan Ünsal basýna adým attýðý günden bu yana Hakan Þükür'ün basýn sözcülüðünü yapýyor ve kendisini bu konuda yetkili görüyor.

Ne günlere kaldýk.