İçeriğe git


Resim
- - - - -

Eski Futbolcumuz Cem Sultan


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
199 replies to this topic

#181 kelimex

kelimex

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 26 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 04:14 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

Forumlarý karýþtýrdýn galiba arkadaþým.


Hayýr karýþtýrmadým.

#182 kelimex

kelimex

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 26 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 04:15 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

daha ikinci mesajda þu üsluba girmeyin..Milletin orasýna burasýna sokmaya kalkmayýn..
Girdiðin her ortama böyle mi dalýyorsun ?


Kabul, bazý sözcükler hoþ deðil. Hayýr her ortama böyle dalmam.

#183 kelimex

kelimex

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 26 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 04:20 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

zuahahaaaa, düþündümde bu forumculuk iþ deðil. önüne gelen kapýdan giriyor, ýþýðý gören geliyor, hele bi seraysever gelmiþ adamýn farklý bir tarzý var, ama kelimex arkadaþda çok farklý.

oscarý yarýya bölüp vermek lazým.

gelelim cem sultan kardeþimize yeteneði boyunu aþsa, mutlaka o þansla geldiði yerden daha ileriye gidebilirdi. bu caným takýmýmýn artýk kaybedecek vakti yok.

ayhan sarp hakan aykutuda alllahýna kavuþturursak çok mutlu olacaðýmIþýðý gören kapýdan içeri giriyorsa, kapatýrsýn kapýyý olur biter.

Konuþtuðu dili yazmayý beceremeyenlerin verdikleri ödülleri kabul etmiyorum! Üslubumu eleþtirirken kendi üslubundan bihaber birisin.

#184 Burakilly

Burakilly

  Senior Member

 • Members
 • 1.584 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 04:20 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

Hayýr her ortama böyle dalmam.

Burasýda Dingo'nun ahýrý deðil diyorum ve kapatýyorum.

#185 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 04:22 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan 20 yasindaki bi adama, cidden astronot bile olsa 200K € bile bence cok para. aylik 40 milyar ediyor arkadaslar, sesimi duyan var mi?.....20 yasinda la.....ondan sonra reina dan cikmayacak....

#186 kelimex

kelimex

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 26 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 04:26 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

Burasýda Dingo'nun ahýrý deðil diyorum ve kapatýyorum.


Dingo'nun ahýrý olduðunu düþünsem ahýrda sizleri yalnýz býrakýrdým.

#187 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.283 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 04:32 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan kelimex; her yanýta ayrý mesaj atmana gerek yok. hepsini toparlayýp tek mesajda yanýt verebilirsin böylece tonlarca polemik mesajý oluþmaz,okuyanlar asýl konu içeriðini kaçýrmaz.. Bizim seni seninde bizi tanýman gerekiyor ki tavrýna tarzýna anlam verelim..Burasý dileyen gelip dilediði gibi yazsýn forumlarýndan deðil..Üye olmuþ tüm arkadaþlarý bu konuda uyarýyoruz.. Kafadan sert dalmayýn..siz köpürdüðünüzde dertler çözülmediði gibi yanlýþ intiba býrakýyorsunuz,önyargý yaratýyorsunuz..

#188 kelimex

kelimex

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 26 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 04:37 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

kelimex;
her yanýta ayrý mesaj atmana gerek yok. hepsini toparlayýp tek mesajda yanýt verebilirsin böylece tonlarca polemik mesajý oluþmaz,okuyanlar asýl konu içeriðini kaçýrmaz..
Bizim seni seninde bizi tanýman gerekiyor ki tavrýna tarzýna anlam verelim..Burasý dileyen gelip dilediði gibi yazsýn forumlarýndan deðil..Üye olmuþ tüm arkadaþlarý bu konuda uyarýyoruz..
Kafadan sert dalmayýn..siz köpürdüðünüzde dertler çözülmediði gibi yanlýþ intiba býrakýyorsunuz,önyargý yaratýyorsunuz..


Yeniden merhabalar,

Hakkýmda aþaðýlýyacý bir ileti daha olmadýktan sonra bu konuyla ilgili son yanýtým olacaktýr.

Esas üslubum 2. iletimdeki gibi olmamakla birlikte, Servet'i Cem Sultan'a karþý savunmuþ biri olarak bu transfer haberinin ardýndan fazlaca sinirlendim ve evet hoþ olmayan sözcükler kullandým. Hem bunun için, hem de sorunun kaynaðý olduðumdan sonraki iletilerle okuyucularýn vaktini çaldýðým için özür dilerim.

#189 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.283 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 04:40 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

Ya futbolculuk iþte abi var mý ötesi... Almanya hariç diðer bütün büyük liglerde kafadaki 2-3 takýmda altyapýdan çýkan eleman bundan fazla para kazanýr ilk senesinde..

Sende biliyorsun ki sene sonunda oynadýðý dakika/fiyat da dakikasý 40-50 bine gelecek bu adamýn :) Astronot almaz bunu be :lol:

Say ki 200 deðil 500K verdik kaldý..Yönetici pazarlýkcý adama 4 sene yapacaksa 3 sene teklif yapar..Bu kýsa vade karlarý hiçbir zaman akýllýca bulmadým ben.Futbolda güneþ balçýkla sývanmýyor..Cem gölgesinde büyüdüðü armayla bu yaþta heleki bu yaþananlardan sonra pazarlýk ederse floryanýn kapýsýný gösterirler adama..Nihayetinde taraftarý Baroþ a burun kývýrdýðý bir lig performansýndan sonra, Ceme yalvaracak adam yok civarda..
Azýcýk akýllý olup iki sene para derdne düþmese belki buradaki ortalama 1 küsur milyonluk maaþa direk çýkacak..Ha fener filan almadý kayseride kaç alacak sence?

Birde maaþ tabaný 500 olsun demiþsin olabilir tabi..ancak bir adam da salak deðil ki A takýmdaki maaþlarý bilmesin..Yani sen ben biliyorsak bu da biliyordur..Ee? daha neyin derdindesin Cem Bey ? .Boþ vaad yok ortada kapý gibi 18 adam var önünde somut örnek..
Cemin babasý evsiz mi kalacak bu arada?:)Bir sene daha kita ödese 15-20.00o TL yapar maç primi yeter býrak maaþý..
7/24 özel taksi + þöför + yýllýk ev kirasý masrafý top oynayan cemin maç primini bile geçmez :)


Þuna katýlýyorum..

Ha, her yýl 3 oyuncuya - ki nerede her yýl 3 pro çýkaracak altyapý- bunu versen ve 5 yýl boyunca hepsi de fos çýksa bu adamlarýn, yaktýðýn toplam para misimovic-lincoln-kim vardý bir de ya? hah elano! bunlarýn biri kadar bile olmaz. Kaldý ki sen altyapýna doðru dürüst tarama yapýp iyi mallar koyar ve bunlarý da geliþtirecek program uygularsan, 5 senede 15 altyapý topçusundan en az biri tek baþýna 7,5M€ luk top oynar ve o sözleþmeyi daha 6. ayýnda yýrttýrýp yýllýk 2M€ dan 5 yýllýk sözleþme teklif ettirtir sana..#190 Burakilly

Burakilly

  Senior Member

 • Members
 • 1.584 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 04:45 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

Hakkýmda aþaðýlýyacý bir ileti daha olmadýktan sonra bu konuyla ilgili son yanýtým olacaktýr.


Senin bizi, bizimde seni tanýmamýzdan kaynaklanan yanlýþ anlaþýlmalar olmuþ olabilir.
Öncelikle; kendi adýma sana karþý kullandýðým üslub kesinlikle aþþaðýlamak amacý güdülerek deðil, forumun ciddiyetini kavrayabilmen için olmuþtur.
Hepimiz dönem dönem pek tabi alevlenip, sinirlenebiliyoruz.
Bizim sana fevri yaklaþmamýzýn sebebi kesinlikle ilk yazýlarýnda agresif bi tavýr sergilemenden kaynaklýdýr.
Bunun dýþýnda kimsenin sorun ya da polemik yaratmak gibi bir amacý olduðunu düþünmüyorum. Düþünmüyoruz diye düþünüyorum.
Düzgün ifadelerle karþýlýklý orta yollar bulunduðu sürece kimse için problem olmayacaktýr.

#191 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 05:40 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan O 200 bin rakamý muhtemelen altyapýdan A takýma gelen herkes için geçerlidir. Arda da buna benzer bir ücret aldý ilk sözleþmeisnde. 6 ay sonra o parayý 4 e katladý. Biz 200 bin veriyoruz da sanki baþkalarý 1 milyon veriyor. Fener'in Okan'ý en az 10 maçta forma giymiþtir. Gidin bakýn herkese para saçan Aziz Aða kaça para vermiþ geçen sezon kendisine? Öyle kafadan 500 bin falan... Yolunu þaþýrýrsýn. Merak ediyorum KAyseri kaç para verecek kendisine? Sanmýyorum ki 200 bin eurodan çok fazla olsun. Taþ çatlasýn 300 bindir.

#192 Guest_Selo_*

Guest_Selo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 05:54 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

O 200 bin rakamý muhtemelen altyapýdan A takýma gelen herkes için geçerlidir. Arda da buna benzer bir ücret aldý ilk sözleþmeisnde. 6 ay sonra o parayý 4 e katladý. Biz 200 bin veriyoruz da sanki baþkalarý 1 milyon veriyor. Fener'in Okan'ý en az 10 maçta forma giymiþtir. Gidin bakýn herkese para saçan Aziz Aða kaça para vermiþ geçen sezon kendisine? Öyle kafadan 500 bin falan... Yolunu þaþýrýrsýn. Merak ediyorum KAyseri kaç para verecek kendisine? Sanmýyorum ki 200 bin eurodan çok fazla olsun. Taþ çatlasýn 300 bindir.


Aynen oyle.. Surada 200-300 bin fazladan kazanacagim dusuncesi ile gitti ama uzun vadede kaybeden kendisi olabilir bu durumda.. Ailesinin israri da bu konuda on plana cikmistir diye dusunuyorum. Artik olan oldu, istese de bu yolun geriye donusu yok artik..

Isin daha da uzucu tarafi altyapida onunla beraber oynayan Berkin, Berk Nezir v.s'nin adami hic uzulmeye gerek duymadan yapmis oldugu transferden dolayi tebrik etmeleri.. Daha once yazmistim bizdeki "Galatasaray'lilik aidiyeti" bu cocuklarin cogunda yok maalesef,

Birakalim artik ne yaparsa yapsin Cem Sultan.. Hayat ona da bir Metin Oktay olma sansi verdi, kendi sansini kendisi iskaladi, yapilacak bir sey yok, kendisi bilir..

#193 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 06:32 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

Astronot olan adamlar zaten minimum binbaþý rütbesinde ve pilot oluyorlar :) maaþlarý da yýllýk 200K$ falandýr.. :) Zaten amerikada çpçü olarak da iþe girsen ilk yýlýnda araba, kat yat alýrsýn. .Mortgage diye biþey var heralde :D


Ya futbolculuk iþte abi var mý ötesi... Almanya hariç diðer bütün büyük liglerde kafadaki 2-3 takýmda altyapýdan çýkan eleman bundan fazla para kazanýr ilk senesinde..

Bak, Cem adam mý deðil mi muhabbetine hiç girmiyorum.. Deðilse zaten teklifini yapmazsýn, o da gider þansýný dener baþka yerde.. Hatta belki kendisi de "adam deðilim" kýsmýný kabul eder ve gider beden eðitimi öðretmeni olur misal :D

Ben olayý Cem'den baðýmsýz ele alýyorum.. Galatasaray kulübünde taban maaþ 200K€ olmamalý bence.. Galatasaray kulübü, altyapýsýndan yetiþen ve A takým için yeterli gördüðü oyuncusuna imza parasýyla, maç baþýsýyla, yýllýk ücretiyle þöyle en az 500K€'luk bir hoþgeldin paketi sunmalý... Bunu sadece cemsultan için deðil, anýl'ý, þusu busu, takýma katmaya karar verdiði her oyuncu için yapmalý... Yapmalý ki böyle muhabbetler yaþanmasýn gelecekte.. Yani bunun lafý bile edilmeden, altyapýdaki oyuncularýn hepsi bu ilk sözleþmeyi hayal etmeli 13 yaþýndan itibaren... Kimseyle birþey pazarlýðý da yapýlmamalý.. Alan alýr, beðenmeyen xtirolur gider... Ama sen bunu 200K€ üzerinden kouþursan, babasýnýn onla bunla pazarlýk yapmasýna da edecek lafýn kalmaz.. Adam bu ilk sözleþmenin hayaliyle yaþýyor çünkü kaç yýldýr...

Ha, her yýl 3 oyuncuya - ki nerede her yýl 3 pro çýkaracak altyapý- bunu versen ve 5 yýl boyunca hepsi de fos çýksa bu adamlarýn, yaktýðýn toplam para misimovic-lincoln-kim vardý bir de ya? hah elano! bunlarýn biri kadar bile olmaz. Kaldý ki sen altyapýna doðru dürüst tarama yapýp iyi mallar koyar ve bunlarý da geliþtirecek program uygularsan, 5 senede 15 altyapý topçusundan en az biri tek baþýna 7,5M€ luk top oynar ve o sözleþmeyi daha 6. ayýnda yýrttýrýp yýllýk 2M€ dan 5 yýllýk sözleþme teklif ettirtir sana..

Bunu yaparsan, 14-15 yaþýndaki bütün yetenekli oyuncular senin altyapýnda yer almak, girdikten sonra da senin o ilk sözleþmeni mümkün olduðunca çabuk imzalamak için sürekli kendini geliþtirmeye çalýþýr...

Benim demek istediðim budur; yoksa çakayým cem'e de sultan'a da... Ben altyapýmýza da güvenmiyorum ki... Daha bizim altyapýdan çýkýp da geri aldýðýmýz bir tane oyuncu yok, Orkun var iþte, onu da bedava aldýk sanýrým..


(YAZi COK UZUN DIYENLER ASAGI SCROLL EDIP A YAZAN YERDEN DEVAM EDEBILIR :) )


"Nuri acaba ilk maasindan kendisine ve babasi gile ev alabilmismidir" diyecektim ki Almanya haric yazmissin :) (Neden Almanya haric abicim, futbol ülkesinden saymiyormusun :) Gerci diger ülkelerde acaba ne gibi fark vardir bilmiyorum acikcasi).
Neyse ben Nurinin ve takimarkadaslarin 2007de aldigi maasi geceyim buraya (ilkmi bilmiyorum 2006da da oynuyordu) da söyle asagi yukari bir rakam canlandiralim gözümüzde:

2.200.000€ = Alexander Frei
2.000.000€ = Sebastian Kehl
2.000.000€ = Nelson Valdez

1.800.000€ = Christian Wörns
1.500.000€ = Dédé
1.500.000€ = Mladen Petric

1.300.000€ = Steven Pienaar
1.300.000€ = Diego Klimowicz
1.200.000€ = Roman Weidenfeller
1.100.000€ = Tinga
1.000.000€ = Philip Degen
1.000.000€ = Jakub Blaszczykowski

900.000€ = Lars Ricken
800.000€ = Giovanni Federico
800.000€ = Ebi Smolarek
750.000€ = Delron Buckley
500.000€ = Matthew Amoah
500.000€ = Marc Ziegler
500.000€ = Markus Brzenska
500.000€ = Nuri Sahin
500.000€ = Florian Kringe
500.000€ = Marc-Andre Kruska

300.000€ = Martin Amedick
150.000€ = Uwe Hünemeier
150.000€ = Daniel Gordon
100.000€ = Sebastian Tyrala

60.000€ = David Vrzogic
50.000€ = Nico Hillenbrand
---------------------------------------------------------------------------

Almanyada 250 bin € senelik gelir siniri gecildimi 45% vergi veriliyor.
Bunu göre Nurinin ilk geliri 275 bin €.
Yanilmiyorsam Türkiyede Cem Sultanin (daha dogrusu genelde futbolcularin) gelir vergisini külüp ödüyor.
200 € cok iyi para aslinda.
Iyi para oldugunu göstermek icin bide su haberi geceyim:

Cim-Bom'da Arda Turan'ýn yýllýk ücretine büyük oranda zam yapýldý. Sarý - kýrmýzýlý yönetim geçtiðimiz sezon bitmeden boþ mukaveleye imza attýrarak 2011 yýlýna kadar renklerine baðladýðý genç oyuncunun senelik ücretini 350 bin YTL seviyesinden 500 bin
çýkardý.

Bu zammýn yýlbaþýndan itibaren geçerli olacaðý ve þartlarý yeniden tespit edilen sözleþmeye göre Arda'nýn ücretinin önümüzdeki yýllar için yönetimin belirleyeceði oranda yükseltilebileceði vurgulandý. Sarý - kýrmýzýlý yönetim, milli futbolcuya ayrýca maç baþýna 10 bin dolar ödeme kararý aldý. Buna göre Arda Turan sezonun ikinci yarýsýnda ortalama 20 maçta forma giyerse 200 bin dolar daha kazanacak.

Yapýlan son zamma raðmen, Türk futbolunun son dönemde en büyük çýkýþ yapan oyuncusu olan Arda'nýn alacaðý ücret, sarý - kýrmýzýlý takýmdaki ve dört büyük kulüpteki yýldýzlara oranla düþük kaldý. Galatasaray'da Cassio Lincoln 3.5 milyon euro, Tobias Linderoth 3 milyon euro, Rigobert Song 1.4 milyon euro yýllýk ücret karþýlýðýnda forma giyiyor.

http://www.webhatti....am-yapildi.html
-----------------------------------------------------
Son boldladigim kisimi bu anlasmanin 2007/2008 sezonu yilbasindan itibaren gecerli oldugunu anlasabilinmesi icin boldladim (Linderoth, Lincoln, Song).
Yani Arda bile Maninsada iyi futbol sergilemesine ragmen 350 bin Türk Lirasi aldi, Boleslav, Liverpool ve Bordeaux maclarindaki performanslari minimum 1 sene sonra ancak sözlesmesi daha iyi kosullarda yenilendi.

(A)


Yani parada sorun yok, asil sorun baska birsey ve iste Avrupa ile fark var. O da bu futbolcularin yaslari. Bu futbolcular 20 yaslarindan sonra A takima cikip ondan sonra para kazanmasi sorun.
Bu sorunu cözmesi gerekende ne yazikki futbol federasyonu (ne yazikki diyorum cünkü düzeltecegini düsünmüyorum). A2 Ligini daha cazip bir lig haline getirmesi gerekir, bunun icin sampiyonluk ve siralamayada bir miktar para ödülü vermeli (Sampiyona 1 Milyon, Ikinciye 800 bin, ücüncü 700 bin ...) 20 Takim olsa Maksimum 12 Milyon gider olur TFF adina. Ayrica bide Sampiyonluk kupasi gerekir.
Bu yapilirsa külüplerde futbolcularina maas vermeye baslar (17-19 yasindaki cocuklari icin 30 bin cok iyi para oldugunu düsünüyorum). Tabi cok ekstra bir oyuncuya 17 yasinda profösyonelik anlasmasi yapilip daha büyük maas verilir orasi ayri.
Yoksa sorun o 200 bin degildir kanimca.
Onun icin Cem Sultan halt yemis.

#194 frodo41

frodo41

  Senior Member

 • Members
 • 5.165 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 07:18 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan yapmayin etmeyin 200k cok buyuk para daha bunlar bebe ayda 40.000 tl yapar daha primi vs var oynarsa, ne universte mezunlari 3 kurusa calisirken cem sultan gibi bebenin 200k yi begenmemesini kabul edemiyorum

#195 LordofSounds

LordofSounds

  Senior Member

 • Members
 • 1.499 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2011 - 08:33 ÖÖ

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan Çok takýlmamak lazým. Anadolu takýmlarý da palazlandýðý için bu tip durumlarý artýk daha sýk yaþayacaðýz. Altyapýdan çýkan her oyuncuyu klüpte tutma þansýmýz yok. Lig mücadelesi içinde çok fazla test etme þansýmýz da yok. Bu sene böyle bir fýrsat vardý, kaçýrdýk. Doðru seçim yapmalarý için teknik ve altyapý ekibine güvenmekten baþka yapacak bir þey yok. Bu arada orada sürekli oynarým, parlarým ümidiyle Anadolu takýmlarýna giden/gidecek kardeþlerimiz, artýk o takýmlarda da kadroda yer almanýn kolay olmadýðýný görecekler. Süper Lig'de her klüp ciddi paralar kazanýyor ve yabancý oyuncu adeti onlarda da 6+2+2.

#196 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Eylül 2011 - 08:41 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan Böyle de bir arkadaþ vardý. Giderken epeyce tantana etmiþti. Hatta bir kýsým taraftar bu dallama yüzünden Servet'i takýmdan þutlamanýn yollarýný aramýþtý zamanýnda... Þöyle bir baktým da gittiði Kayserispor'da hazýrlýk maçlarýnda bile forma yüzü görememiþ. Kayseri yerel basýn haberlerine göre mutsuzmuþ, hocasýyla sürekli tartýþma halindeymiþ.

#197 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.615 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Eylül 2011 - 09:20 ÖÖ

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan kolayý var abi, devre arasý fenere gelir sonra kayseriye kiralanýr falan... akýlsýz baþ kopsun zaten kahrýný çekecek ayaða gerek yok.

#198 LordofSounds

LordofSounds

  Senior Member

 • Members
 • 1.499 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Mayıs 2012 - 04:02 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan

ÞOTA: Yeni sezonda Nadir Çiftçi, Cem Sultan ve Semih Aydilek'le birlikte olmayacaðýz. Kendilerinden kulüp bulamalarýný istedik."#199 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Mayıs 2012 - 04:12 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan Bu dallamalar boyle sacmaladiginda bir yandan seviniyorum. Arkadan gelen genclerer " b cem sultan dallamasi vardi, yetenekliydi ama karaktersizdi. Yokoldu gitti" iyebilecegimiz canli rnekler oluyor unlar sayesinde.

#200 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10.364 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Eylül 2013 - 01:59 ÖS

Cevap : Eski Futbolcumuz Cem Sultan Hala Manisaspor'da sanýrsam. Mis gibi Ege'de yaþýyor, lagos yiyor cibes yiyor.