İçeriğe git


Resim
- - - - -

2007-2008 Süper Lig Þampiyonu: GALATASARAY


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
75 replies to this topic

#21 Volkanus

Volkanus

  Senior Member

 • SIT
 • 4.417 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 12:05 ÖÖ

Azmin,inancýn zaferi.Allah çalýþanlara hakkýný sonuna kadar veriyor.Tebrikler aslanlar.Tüm taraftarlarýmýza kutlu olsun bu þampiyonluk.

#22 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 01:21 ÖÖ

Çok seviyorum bu takýmý. Deli gibi seviyorum. Çok seviyorum. Çok.

#23 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.566 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 01:48 ÖÖ

Ulan gerizekalý basýn adamýn ashabýný bozmayýn, insaný zivanadan çýkarmayýn. Kim hediye etmiþ lan þampiyonluðu haaaaa kim ulan spastik herifler... Bir laf öðrenmiþsiniz azýnýzda sakýz gibi çiðniyorsunuz ne mantýðý var lan bu hediye etti lafýnýn. Ligde hatayý en az yapan, iyi oynayan, çalýþan kazanýr. Hata yapan, umursamayan, koþmayan kaybeder bu kadar basit. Bu tablo tersine olsaydý esas o zaman hakikatten Galatasaray hediye etmiþ olurdu. Kasýmpaþa'ya Sami Yen'de 3puan vermiþiz , Fenevi , sivasý yenmiþiz. Hemde çatýr çutur gömerek yenmiþiz. Puan kayýplarýnýn çoðunu kendi evimizde vermiþiz. 6puan fark atmýþýz. Kasýmpaþa kazasý olmasa 9 puan olacak. Nolduda hediye ettiler lan haa son 4-5haftaya 12 puan önde girdilerde sahaya paflarla çýkýp hepsinde yenildilermi? Noldu? Hepsine tam kadro çýktýlar. Tamamen gavur kadrolarýyla sakatlýk bilmeden tamamladýlar 34 haftayý. Biz takýmýn yarýsýný kullanamadan çýktýk maçlarýmýza yeri geldi feldkamp biçti geçti takýmý ama yine yýlmadýk. Öðreniceksiniz hepiniz, bu kadro oturdukça ufak ufak nokta atýþlarý yapýldýkça çok çok daha kuvvetlenicek. Yeni stadýmýzla, yeni projelerle bu takým bugunlerden 2-3 kat daha güçlü olucak o zamanlarýn korkusu sardý tabi þimdiden Bileðimizin gücüyle. Alnýmýzýn akýyla. Söke söke þampiyon olduk ulan iþte bunu sindireceksizin eþþekler gibi kabulleneceksiniz. 10 kasa sodamý içersiniz. Tuz ruhunu fondipmi yaparsýnýz artýk bilemem ama ziya þengül, selçük yala, rýdvan, erman ve hatýrlayamadýðým tüm hediyeciler hepinize girsin bu þampiyonluk.

#24 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 02:56 ÖÖ

haydi bastýr Galatasaray en büyüksün Galatasaray.... oooooooooooooooooooooo cim bom bom

#25 TuLKaS

TuLKaS

  Senior Member

 • Members
 • 522 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 10:44 ÖÖ

Teþekkürler Aslanlar sýra kýzlarýmýz da Caferaða'dan kupayl'a beraber döneceksiniz. Fenere koyalým fenere koyalým Döne döne döne döne

#26 ASLAN 1905

ASLAN 1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.005 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 11:10 ÖÖ

Þereftir seni sevmek , Senle aðlayýp gülmek , Galatasaray Sevgisiiii , Sürecek sonsuza dek . Nasýl ki bu milletin , Tacýdýr yýldýzla ay , Yüksel taa arþa kadar , Þanlý Galatasaray. Yetmiyor ki statlaaar , Kalbimiz senle çarpaaar , layýksýn bu sevgiyeeee , Þanlý GALATASARAAAYYYYYYYYYYYY Aslanlarýmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

#27 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 11:12 ÖÖ

$ampiyon Galatasaray'In $ampiyon taraftarlarI. Terlerinin son damlasýný akýtarak bu büyük þampiyonluðu kazandýran herkese tebrikler. 2007-2008 sezonu sampiyonluðu baþta futbolcular olmak üzere tüm Galatasaray camiasýna hayýrlý olsun.

#28 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 11.009 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 01:23 ÖS

Stadta göremedik, eve çok geç döndüðüm için TV de seyredemedim. Aklýma takýldý.. Kupayý Hasan Doðan veremedi sanki. Futbolcular kendileri kaldýrdýlar gibi gördük doðru mudur?? Eðeer öyleyse daha da çok sevinecem, hem tribünün gücünü gösterir bu hem de Noolur ver demeyen yönetime aþkým daha da artar!

#29 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 02:45 ÖS

Eklenmiş Resim

Eklenmiş Resim

Eklenmiş Resim

Eklenmiş Resim

Eklenmiş Resim

Eklenmiş Resim

#30 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.776 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 02:52 ÖS

Ýstanbul'da olmayý ne çok isterdim.. En güzel þampiyonluklarýmýzdan biri oldu.. Emeði geçen herkese tebrikler.. Muazzam derece önemli bir þampiyonluktu bu.. Karþý tarafýn tüm süksesini söndürdü.. HELAL OLSUN HEPÝNÝZE..

#31 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 02:55 ÖS

Cancým az kaldý, ama sen dönme bence.. Ugur olsun, sen hep asker kal, biz hep sampiyon olalým :)

#32 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.776 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 02:57 ÖS

Cancým az kaldý, ama sen dönme bence.. Ugur olsun, sen hep asker kal, biz hep sampiyon olalým :)


Askere gelmeden önceki son maçým FB maçýydý, 2-0 kaybettik..

Askerligim süresince oynadýgýmýz 3 karþýlaþmada ise 2 galibiyet 1 beraberlik aldýk.. Önümüzdeki yýllarda FB maçlarýnýn oldugu günleri kýþlada geçirmeyi planlýyorum þimdiden :).

#33 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10.382 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 04:49 ÖS

Tebrikler tüm camiaya. Hem hocalý dönemimiz hem hocasýz dönemimiz kendi içerisinde eksiler barýndýrýyordu, bir de deðiþen yönetim ve benzer finansal problemler. Bu kadar aleyhte koþula raðmen 6 puan farkla þampiyon olmak çok leziz! :okey:

#34 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 6.120 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 05:37 ÖS

tebrikler tüm futbolculara tüm teknik ekibe adnan ve hatta canaydýn baþkana... Ve tabiki siz deðerli kardeþlerimize ve GalataSarayi.com a.... maçtan sonra çok eðlendik bir de bu sabah ALES sýnavým vardý. siteye doðru dürüst giremedim bile. ancak yetiþtim. herþey mükemmeldi dün statta. o kadar mutlu olduk ki beraber hele ilk gol geldikten sonra ve daha sonrasýnda... Birilerine kapak acý girdi ama olsun, onlarýn duburlarý bu iþler için alýþýk. :) Tebrikler Herkese...

#35 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 09:52 ÖS

Söyleee Sampiyon kim? Söyleee en büyük kim? Söyle iðne Fenerbahce. söyle .öt besiktas söyle söylee :) Helal Aslanlara...Helal Yonetime ve Helal olsun nihayet arzulanan sinerjiye kavusan taraftarýmýza..oh be!!:)

#36 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 11:07 ÖS

14 mayýs ve 10 mayýs kutlamalarýnýn tadýný doyasýya çýkaramamak kadar kötü birþey yok inanýn... Ýnsan haftasonu çalýþýnca hiçbirþey yapamýyor... Doyasýya Þampiyon diye baðýramadým bile... burada acýsýný çýkartayým... ÞAAAAAAAAAMMMMMMMMMPÝÝÝÝÝÝÝYYOOOOOOOOOOONNNNNNNN ÞAAAAAAAAAMMMMMMMMMPÝÝÝÝÝÝÝYYOOOOOOOOOOONNNNNNNN ÞAAAAAAAAAMMMMMMMMMPÝÝÝÝÝÝÝYYOOOOOOOOOOONNNNNNNN

#37 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 11:30 ÖS

2 gündür keyiften çatladýk be abi, Allah bu duyguyu bize yaþatan aslanlarýmýzdan, yönetimimizden ve emeði geçen herkesten razý olsun, onlarý ne kadar takdir etsek azdýr.. 3 haftadýr gerçekten büyük stres yaþadýk, sivas maçý tarihi maçlarýmýz arasýna girdi (maç öncesi yaratýlan atmosfer ve gafiller her sevindiðinde en okkalýsýndan cevabýný verdiðimiz için), hatta oftaþ maçý bile stresli baþladý ama aslanlarýmýz her iþin altýndan baþarýyla kalktý evelallah.. maçýn son 5 dk'sý çýktým gerçekten çok güzel kutlamalar oldu, bütün senenin stresini attýk resmen, bayraðý birilerine hediye ettim, bugün gs store'dan bir boy büyüðünü aldým ve biraz önce geldim hemen astým çok güzel oldu.. Bir tek bu konuda biraz daha hassasiyet ve ilgi rica edicem, muhakkak herkes evinin penceresine, balkonuna bayraðýný assýn ki her görüþümüzde o günün keyfini tekrar tekrar yaþayalým, bu coþku en az 2 hafta sürmeli :)

#38 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 11:40 ÖS

Öðlen saatlerinde Suadiye Store a gittim balkon bayraðý almak için... Muazzam bi kalabalýk vardý fakat bayrak kalmamýþtý... Sopa takýp sallamak için olan bayraðý almak istemedim balkonda güzel durmaz diye... En kýsa zamanda asacaðým bütün yaz duracak balkonda... 2 hafta az bi süre be abi :)

#39 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2008 - 11:48 ÖS

Bir sürü topicler açýldý, bir sürü yorumlar yapýldý tv lerde gazetelerde, maçlar,futbolcular,takýmlar ve herþey. Þampiyonluk için sayýsýz þey yazýldý söylendi. Hepsi tarih artýk. Þampiyon GALATASARAY. Gene Þampiyon oldukkkkkk

#40 Guest_Blue_*

Guest_Blue_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Mayıs 2008 - 09:54 ÖÖ

Bu büyük kulübün bir taraftarý olabilmek, yaþanabilecek en büyük onur. Yönetimi, oyuncusu, taraftarý herkese helal olsun. Sarý kýrmýzý hüzünlerden bu çýldýrýþa bize getirenlere binlerce kere teþekkürler. Þükürler olsun, inanýlmaz bir mutluluk.