İçeriğe git


Resim
- - - - -

Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
171 replies to this topic

#161 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.677 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Aralık 2011 - 11:05 ÖÖ

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0 Kaç sene olmuþ, 3 senedir yenemiyor muyuz biz bu herifleri?

#162 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Aralık 2011 - 11:38 ÖÖ

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0 Acý gercek kanka :). 3 senedir kazandýk be,koyduk diyemiyoruz..Beraber mac izleyemiyoruz ondandýr :)

#163 treflex

treflex

  Senior Member

 • Members
 • 1.012 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Aralık 2011 - 03:57 ÖS

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0 Eboue diyorum, baþka bir þey demiyorum. Anladýn sen onu :)

#164 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Aralık 2011 - 12:03 ÖÖ

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0

Eboue diyorum, baþka bir þey demiyorum.

Anladýn sen onu :)


Müneccimsin :)

#165 casiomurat1905

casiomurat1905

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 35 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ocak 2012 - 05:46 ÖÖ

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0 Nondaaaaaa, kalite onda..#

#166 sigara69

sigara69

  69

 • Members
 • 3.237 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mart 2012 - 10:00 ÖS

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0

30 yaþýndayým...

Simoviç
Raþit Çetiner-Ýsmail Demiriz-Erhan Önal-Yusuf Altýntaþ
Muhammet Altýntaþ-Prekazi-Arif Kocabýyýk-Uður Tütüneker
Ýlyas Tüfekçi-Tanju Çolak'lý yýllardan yani tahmini 87-88'li yýllarýndan beri hayatýmda Galatasaray F.Bahçe maçýný kaçýrmadým...

Ama ilk defa maçý izlemedim...Ýzlemek istemedim...

Lig tv Karþýsýna 15:30 da geçtim saat tam 18:59'a kadar canlý yayýný maç öncesini izledim...Saat tam 18:59'da ben dýþarý çýkýyorum diyerek evdeki ahalinin þaþkýn bakýþlarý arasýnda evden çýktým bindim arabama kapattým cep telefonumu...Uðurlu geldiðine inanadýðým cdmi koydum arabaya...Daha doðrusu kendimi kötü hissettiðimde dinleyip rahatladðým 2 þarkýyý açtým...2 saat boyunca uðuruna inandýðým için o 2 þarkýyý dinledim...


Radyo falanda açmadým...Telefonuda kapattým..Arabayýda kuytu bir yere çekip, sadece müzik dinledim....

-----------------

2.Bölüm

Dediðim gibi maç sonuna kadar maçla ilgili bir haber almamak için herþeyden soyutladým
kendimi...Kuytu,karanlýk,Ankara manzaralý bir köþebaþý, ben arabam
kapalý cep telefonum ve arabanýn teybinde 2 saat boyunca çalan ayný 2 þarký...

Ara sýra teybi kapatýp, bildiðim tüm dualarý, futbolcularýmýzý tek tek gözümün önüne
getirip okudum...Dua okurkende çoðu zaman gözlerim doldu hakikaten yer yer aðlayarakta dua ettim...

Gözüm 10 saniyede bir kolumdaki saate takýlýyor bir an önce 21:45 olmasý için sabýrsýzlýkla bekliyordum...
Aslýnda o kadar çok inanmýþtým kiyeneceðimize acaba 3-4 olmuþmudur diyede düþünmeye baþlamýþtým...

Neyse iþte aslýnda ne kadar detaylý anlatmaya çalýþsamda çalýþayým o ruh halimi anlamanýz mümkün deðil...
30 yaþýnda Galatasaray aþýðý bir adam, 30 sene hiç Galatasaray-fener derbisi kaçýrmamýþ bir adam hayati
önem taþýyan bir maç oynanýrken 1 saat 45 dakika hangi ruh haliyle vakit öldürmeye çalýþýr buyrun siz karar
verin...

Sonunda saat oldu 21:50...Maç sonucunu nasýl öðreneceðime karar vermiþtim...Arabamý çalýþtýrdým,doðruca evime doðru hareket ettim......
Bizim evin önünde bolca cafe olduðu için üniversite gençliði burada izler maçlarý...Maç sonucuna görede arabalarla tur atarlar...Tur atan
arabalardan sallanan bayraklar bana maç sonucunu söyleyecekti

Site önüne geldim, site içerisinde bolca korna sesi duyulmaya baþlamýþtý...Demek dedim maç berabere bitmedi bir taraf kazandý...O anda yani bunu anlatamýyorum iþte, tam o anda kalbim öyle bir atamaya baþladý,
llerim terlemeye baþladý ki yani hayatýmda yaþamadýðým heyecaný yaþamaya baþladým korkuyla karýþýk...Yani herþey araba içinde göreceðim bayraðýn rengine kalmýþtý...
Sarý lacivert bir bayrak görmekte vardý iþin ucunda...

Tam siteye girdim aman tanrým oda ne..Siteden bir araba çýkýyor içinde sarý kýrmýzýlý formalaý bir çocuk oturuyor..Arabada ne kornaya basýyor nede 4 lüleri yakmýþ sakin sakin siteden çýkýyor...

Ýþte o anda beynimden vurulmuþa döndüm..Eyvah dedim eyvahhhhhh...Olamaz diyorum...Bu çocuk sevinmiyor gitmiþ maç diyorum...Ellerim iyice titremeye baþlýyor, gözlerim doluyor ve
hýçkýrýklar yoklamaya baþlýyor..Sinir boþalmasý yaþamak üzereyim...Korna seslerine doðru gidiyorum ama sanki ecele gidiyorum...Bir anda kesin fener kazandý ruh haline girdim ve þimdi birazdan sarý lacivert
bayraklarla yanýndan geçecekler hazýr ol moduna girdim...

Ama o sýrada gözlerim iyice doldu ve dediðim gibi hýçkýrýklar iyiden iyiye yoklamaya baþladý...Boþalmam an meselesi...

Bir opel astra..Rengi beyaz..4 lüyü yakmýþ geliyor...Dat dat dat! Birde bayrak sallanýyor...Ama uzaktan ne bayraðý seçilmiyor...Yanýma yaklaþýyor yaklaþýyor...

Kan ter içindeyim, hýçkýrýklarým yoðunlaþýyor hatta sesli sesli hýçkýrmaya baþlayýp burnumu çekmeye baþlýyorum...Araba yanýma yaklaþýyor...Yaklaþýyor yaklaþýyor....

Hayatýmda bir beyaz opel astra gördüðüme bu kadar sevinmemiþtim arkadaþlar..O pencereden sallanan Galatasaray bayraðýný görünce, Salya sümük nasýl aðlýyorum...Resmen sinirlerim boþaldý yani..
Ben herife salya sümük olmuþ bir þekilde böðürerek bakýyorum,hani bir þey demek istiyorum ama aðzýmdan bir þey çýkmýyor aðlýyorum sadece...
herif yanýmdam geçerken muahaha ezik fenerliye bak nasýl aðlatmýþýz puþtu demiþtir kesin...

Neyse yola devam ediyorum ama yok böyle bir aðlama resmen böðürüyorum arabanýn içinde...Biraz daha ilerliyorum Üstünde sarý lacivert formalý onlarca üzgün insan görüyrum benim böðürmem iyice artýyor...

Acaba diyorum skor kaç..Ulan diyorum xmiþim skoru kazanmýþýz iþte diyorum...

Beyaz astralarý artýk çok ama çok seviyorum....

Maç izlememek hakaten daha stresliymiþ diyorum...

Ama uðurlu geldiðine inanýyorum artýk fener maçý izlemiyorum...

Burdaki herkeside çok seviyorum!


Cok iyimis be ya...

Fena oldum okurken..

Koyacakmiyiz ne?

#167 treflex

treflex

  Senior Member

 • Members
 • 1.012 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Nisan 2012 - 07:47 ÖS

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0 Fener maçý öncesi klasik totemimi yapayým ve bu topiði uplayayým.. Yürüyedur Nonda, her nerede yaþýyor ya da yaþatýlýyorsan.

#168 sigara69

sigara69

  69

 • Members
 • 3.237 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Mayıs 2012 - 10:37 ÖS

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0

JackDaniels demiþ ki: Mesajý Görüntüle
30 yaþýndayým...

Simoviç
Raþit Çetiner-Ýsmail Demiriz-Erhan Önal-Yusuf Altýntaþ
Muhammet Altýntaþ-Prekazi-Arif Kocabýyýk-Uður Tütüneker
Ýlyas Tüfekçi-Tanju Çolak'lý yýllardan yani tahmini 87-88'li yýllarýndan beri hayatýmda Galatasaray F.Bahçe maçýný kaçýrmadým...

Ama ilk defa maçý izlemedim...Ýzlemek istemedim...

Lig tv Karþýsýna 15:30 da geçtim saat tam 18:59'a kadar canlý yayýný maç öncesini izledim...Saat tam 18:59'da ben dýþarý çýkýyorum diyerek evdeki ahalinin þaþkýn bakýþlarý arasýnda evden çýktým bindim arabama kapattým cep telefonumu...Uðurlu geldiðine inanadýðým cdmi koydum arabaya...Daha doðrusu kendimi kötü hissettiðimde dinleyip rahatladðým 2 þarkýyý açtým...2 saat boyunca uðuruna inandýðým için o 2 þarkýyý dinledim...


Radyo falanda açmadým...Telefonuda kapattým..Arabayýda kuytu bir yere çekip, sadece müzik dinledim....

-----------------

2.Bölüm

Dediðim gibi maç sonuna kadar maçla ilgili bir haber almamak için herþeyden soyutladým
kendimi...Kuytu,karanlýk,Ankara manzaralý bir köþebaþý, ben arabam
kapalý cep telefonum ve arabanýn teybinde 2 saat boyunca çalan ayný 2 þarký...

Ara sýra teybi kapatýp, bildiðim tüm dualarý, futbolcularýmýzý tek tek gözümün önüne
getirip okudum...Dua okurkende çoðu zaman gözlerim doldu hakikaten yer yer aðlayarakta dua ettim...

Gözüm 10 saniyede bir kolumdaki saate takýlýyor bir an önce 21:45 olmasý için sabýrsýzlýkla bekliyordum...
Aslýnda o kadar çok inanmýþtým kiyeneceðimize acaba 3-4 olmuþmudur diyede düþünmeye baþlamýþtým...

Neyse iþte aslýnda ne kadar detaylý anlatmaya çalýþsamda çalýþayým o ruh halimi anlamanýz mümkün deðil...
30 yaþýnda Galatasaray aþýðý bir adam, 30 sene hiç Galatasaray-fener derbisi kaçýrmamýþ bir adam hayati
önem taþýyan bir maç oynanýrken 1 saat 45 dakika hangi ruh haliyle vakit öldürmeye çalýþýr buyrun siz karar
verin...

Sonunda saat oldu 21:50...Maç sonucunu nasýl öðreneceðime karar vermiþtim...Arabamý çalýþtýrdým,doðruca evime doðru hareket ettim......
Bizim evin önünde bolca cafe olduðu için üniversite gençliði burada izler maçlarý...Maç sonucuna görede arabalarla tur atarlar...Tur atan
arabalardan sallanan bayraklar bana maç sonucunu söyleyecekti

Site önüne geldim, site içerisinde bolca korna sesi duyulmaya baþlamýþtý...Demek dedim maç berabere bitmedi bir taraf kazandý...O anda yani bunu anlatamýyorum iþte, tam o anda kalbim öyle bir atamaya baþladý,
llerim terlemeye baþladý ki yani hayatýmda yaþamadýðým heyecaný yaþamaya baþladým korkuyla karýþýk...Yani herþey araba içinde göreceðim bayraðýn rengine kalmýþtý...
Sarý lacivert bir bayrak görmekte vardý iþin ucunda...

Tam siteye girdim aman tanrým oda ne..Siteden bir araba çýkýyor içinde sarý kýrmýzýlý formalaý bir çocuk oturuyor..Arabada ne kornaya basýyor nede 4 lüleri yakmýþ sakin sakin siteden çýkýyor...

Ýþte o anda beynimden vurulmuþa döndüm..Eyvah dedim eyvahhhhhh...Olamaz diyorum...Bu çocuk sevinmiyor gitmiþ maç diyorum...Ellerim iyice titremeye baþlýyor, gözlerim doluyor ve
hýçkýrýklar yoklamaya baþlýyor..Sinir boþalmasý yaþamak üzereyim...Korna seslerine doðru gidiyorum ama sanki ecele gidiyorum...Bir anda kesin fener kazandý ruh haline girdim ve þimdi birazdan sarý lacivert
bayraklarla yanýndan geçecekler hazýr ol moduna girdim...

Ama o sýrada gözlerim iyice doldu ve dediðim gibi hýçkýrýklar iyiden iyiye yoklamaya baþladý...Boþalmam an meselesi...

Bir opel astra..Rengi beyaz..4 lüyü yakmýþ geliyor...Dat dat dat! Birde bayrak sallanýyor...Ama uzaktan ne bayraðý seçilmiyor...Yanýma yaklaþýyor yaklaþýyor...

Kan ter içindeyim, hýçkýrýklarým yoðunlaþýyor hatta sesli sesli hýçkýrmaya baþlayýp burnumu çekmeye baþlýyorum...Araba yanýma yaklaþýyor...Yaklaþýyor yaklaþýyor....

Hayatýmda bir beyaz opel astra gördüðüme bu kadar sevinmemiþtim arkadaþlar..O pencereden sallanan Galatasaray bayraðýný görünce, Salya sümük nasýl aðlýyorum...Resmen sinirlerim boþaldý yani..
Ben herife salya sümük olmuþ bir þekilde böðürerek bakýyorum,hani bir þey demek istiyorum ama aðzýmdan bir þey çýkmýyor aðlýyorum sadece...
herif yanýmdam geçerken muahaha ezik fenerliye bak nasýl aðlatmýþýz puþtu demiþtir kesin...

Neyse yola devam ediyorum ama yok böyle bir aðlama resmen böðürüyorum arabanýn içinde...Biraz daha ilerliyorum Üstünde sarý lacivert formalý onlarca üzgün insan görüyrum benim böðürmem iyice artýyor...

Acaba diyorum skor kaç..Ulan diyorum xmiþim skoru kazanmýþýz iþte diyorum...

Beyaz astralarý artýk çok ama çok seviyorum....

Maç izlememek hakaten daha stresliymiþ diyorum...

Ama uðurlu geldiðine inanýyorum artýk fener maçý izlemiyorum...

Burdaki herkeside çok seviyorum!
Cok iyimis be ya...

Fena oldum okurken..

Koyacakmiyiz ne?

#169 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Mayıs 2012 - 04:43 ÖS

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0 Dun aksam 20.45 sularinda binlerce km uzaktaki Nonda' nin massaklari zonklamistir muhtemelen :)

#170 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Aralık 2012 - 10:44 ÖS

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0

JackDaniels demiþ ki:
30 yaþýndayým...

Simoviç
Raþit Çetiner-Ýsmail Demiriz-Erhan Önal-Yusuf Altýntaþ
Muhammet Altýntaþ-Prekazi-Arif Kocabýyýk-Uður Tütüneker
Ýlyas Tüfekçi-Tanju Çolak'lý yýllardan yani tahmini 87-88'li yýllarýndan beri hayatýmda Galatasaray F.Bahçe maçýný kaçýrmadým...

Ama ilk defa maçý izlemedim...Ýzlemek istemedim...

Lig tv Karþýsýna 15:30 da geçtim saat tam 18:59'a kadar canlý yayýný maç öncesini izledim...Saat tam 18:59'da ben dýþarý çýkýyorum diyerek evdeki ahalinin þaþkýn bakýþlarý arasýnda evden çýktým bindim arabama kapattým cep telefonumu...Uðurlu geldiðine inanadýðým cdmi koydum arabaya...Daha doðrusu kendimi kötü hissettiðimde dinleyip rahatladðým 2 þarkýyý açtým...2 saat boyunca uðuruna inandýðým için o 2 þarkýyý dinledim...


Radyo falanda açmadým...Telefonuda kapattým..Arabayýda kuytu bir yere çekip, sadece müzik dinledim....

-----------------

2.Bölüm

Dediðim gibi maç sonuna kadar maçla ilgili bir haber almamak için herþeyden soyutladým
kendimi...Kuytu,karanlýk,Ankara manzaralý bir köþebaþý, ben arabam
kapalý cep telefonum ve arabanýn teybinde 2 saat boyunca çalan ayný 2 þarký...

Ara sýra teybi kapatýp, bildiðim tüm dualarý, futbolcularýmýzý tek tek gözümün önüne
getirip okudum...Dua okurkende çoðu zaman gözlerim doldu hakikaten yer yer aðlayarakta dua ettim...

Gözüm 10 saniyede bir kolumdaki saate takýlýyor bir an önce 21:45 olmasý için sabýrsýzlýkla bekliyordum...
Aslýnda o kadar çok inanmýþtým kiyeneceðimize acaba 3-4 olmuþmudur diyede düþünmeye baþlamýþtým...

Neyse iþte aslýnda ne kadar detaylý anlatmaya çalýþsamda çalýþayým o ruh halimi anlamanýz mümkün deðil...
30 yaþýnda Galatasaray aþýðý bir adam, 30 sene hiç Galatasaray-fener derbisi kaçýrmamýþ bir adam hayati
önem taþýyan bir maç oynanýrken 1 saat 45 dakika hangi ruh haliyle vakit öldürmeye çalýþýr buyrun siz karar
verin...

Sonunda saat oldu 21:50...Maç sonucunu nasýl öðreneceðime karar vermiþtim...Arabamý çalýþtýrdým,doðruca evime doðru hareket ettim......
Bizim evin önünde bolca cafe olduðu için üniversite gençliði burada izler maçlarý...Maç sonucuna görede arabalarla tur atarlar...Tur atan
arabalardan sallanan bayraklar bana maç sonucunu söyleyecekti

Site önüne geldim, site içerisinde bolca korna sesi duyulmaya baþlamýþtý...Demek dedim maç berabere bitmedi bir taraf kazandý...O anda yani bunu anlatamýyorum iþte, tam o anda kalbim öyle bir atamaya baþladý,
llerim terlemeye baþladý ki yani hayatýmda yaþamadýðým heyecaný yaþamaya baþladým korkuyla karýþýk...Yani herþey araba içinde göreceðim bayraðýn rengine kalmýþtý...
Sarý lacivert bir bayrak görmekte vardý iþin ucunda...

Tam siteye girdim aman tanrým oda ne..Siteden bir araba çýkýyor içinde sarý kýrmýzýlý formalaý bir çocuk oturuyor..Arabada ne kornaya basýyor nede 4 lüleri yakmýþ sakin sakin siteden çýkýyor...

Ýþte o anda beynimden vurulmuþa döndüm..Eyvah dedim eyvahhhhhh...Olamaz diyorum...Bu çocuk sevinmiyor gitmiþ maç diyorum...Ellerim iyice titremeye baþlýyor, gözlerim doluyor ve
hýçkýrýklar yoklamaya baþlýyor..Sinir boþalmasý yaþamak üzereyim...Korna seslerine doðru gidiyorum ama sanki ecele gidiyorum...Bir anda kesin fener kazandý ruh haline girdim ve þimdi birazdan sarý lacivert
bayraklarla yanýndan geçecekler hazýr ol moduna girdim...

Ama o sýrada gözlerim iyice doldu ve dediðim gibi hýçkýrýklar iyiden iyiye yoklamaya baþladý...Boþalmam an meselesi...

Bir opel astra..Rengi beyaz..4 lüyü yakmýþ geliyor...Dat dat dat! Birde bayrak sallanýyor...Ama uzaktan ne bayraðý seçilmiyor...Yanýma yaklaþýyor yaklaþýyor...

Kan ter içindeyim, hýçkýrýklarým yoðunlaþýyor hatta sesli sesli hýçkýrmaya baþlayýp burnumu çekmeye baþlýyorum...Araba yanýma yaklaþýyor...Yaklaþýyor yaklaþýyor....

Hayatýmda bir beyaz opel astra gördüðüme bu kadar sevinmemiþtim arkadaþlar..O pencereden sallanan Galatasaray bayraðýný görünce, Salya sümük nasýl aðlýyorum...Resmen sinirlerim boþaldý yani..
Ben herife salya sümük olmuþ bir þekilde böðürerek bakýyorum,hani bir þey demek istiyorum ama aðzýmdan bir þey çýkmýyor aðlýyorum sadece...
herif yanýmdam geçerken muahaha ezik fenerliye bak nasýl aðlatmýþýz puþtu demiþtir kesin...

Neyse yola devam ediyorum ama yok böyle bir aðlama resmen böðürüyorum arabanýn içinde...Biraz daha ilerliyorum Üstünde sarý lacivert formalý onlarca üzgün insan görüyrum benim böðürmem iyice artýyor...

Acaba diyorum skor kaç..Ulan diyorum xmiþim skoru kazanmýþýz iþte diyorum...

Beyaz astralarý artýk çok ama çok seviyorum....

Maç izlememek hakaten daha stresliymiþ diyorum...

Ama uðurlu geldiðine inanýyorum artýk fener maçý izlemiyorum...

Burdaki herkeside çok seviyorum!Cok iyimis be ya...

Fena oldum okurken..

Koyacakmiyiz ne?

#171 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Aralık 2012 - 10:48 ÖS

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0 Su macta tribune Nonda yi cagirmak lazim.. Hatta sahaya indirecen mactan once Volkan a bir gorunsun.

#172 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Aralık 2012 - 12:59 ÖS

Cevap : Galatasaray 1 (Shabani Nonda) - F.Bahçe 0 Nonda Ümit KAran'dan devraldýðý kavuðunu Selçuk Ýnan'a devretmiþ diyorlar.