İçeriğe git


- - - - -

Official Kurtlar Vadisi topici(Kurtlar Vadisi Gladio Çok Yakýnda Sinemalarda)


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
1071 replies to this topic

#61 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Ocak 2005 - 12:20 ÖÖ

Valla Paris'ten baslasýnlar öldürmeye, ses cýkmaz nasýlsa yabancý memlekette..Atarlar seni soyle Paris'in banliyölerinden birine.. :)

#62 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.324 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Ocak 2005 - 01:20 ÖÖ

Belliydi zaten, eninde sonunda bizimde kalemimizi kiracaklardi..

#63 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.039 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Ocak 2005 - 01:33 ÖÖ

Bu arada kaç zamandýr yazýcam unutuyorum, iki hafta tatildeymiþ KV ekibi.. O yüzden bu hafta ve gelecek hafta yeni bölüm yok.. O zamana kadar biz potansiyel baron olarak Türkiye'nin yarýsýný saymýþ oluruz :D

#64 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Ocak 2005 - 01:34 ÖÖ

Ciddi misin? Üzüldüm vallahi..Ulan maclar da yoktu, ne güzel Kurtlar Vadisini bekler olmustuk...Tüh :)

#65 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Ocak 2005 - 10:01 ÖS

Lan Sheva kabus gibi haber verdin ya her hafta perþembeyi bekliyorduk ne güzel ziyan olduk ..

#66 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.039 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Ocak 2005 - 10:46 ÖS

Abi sorma, bir de þimdi Necati Þaþmaz bir gece kulübünde adamýn tekinin kafasýnda þiþe kýrmýþ, tekrardan diziye yüklenmeye baþlar rakip kanallar.. Gençlere zararlý mý deðil mi diye býdý býdý konuþurular artýk.. Kanal D yapar bunu özellikle, ondan sonra da diziyi transfer etmek için 10 milyon dolar önerirler..

#67 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Ocak 2005 - 10:56 ÖS

Doðanay o haber yalanlandý Pana film tarafýnfan sen geç kalmýþsýn :D

#68 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Ocak 2005 - 11:33 ÖS

Yalnýz mac yok dedik de, yarýn Lazio-Roma macý var..Kurtlar Vadisi olsa izleyemezdik valla..Ýyi olmus aslýnda :)

#69 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ocak 2005 - 01:39 ÖÖ

dizi baþlarda gerçek þahýslarla birebir özdeþleþmiþ gidiyordu ancak özellikle çakýrýn ölümünden baþlayarak belli bir kiþiden çok bir kaç kiþinin özdeþleþmesi haline döndü. tombalacýnýn ömer lütfü topal laz ziyanýn dündar kýlýç cerrahpaþalýlarýn karagümrük çetesi çakýrýn heybetli olmasý gibi bütün karakterleri cuk otutabiliyorduk þimdi büyük ihtimal gelen tepkilerle birbirlerine karýþtýrdýlar. tüm abukluklarýna raðmen türk televizyon tarihinin en iyi dizisi olduðu konusunda tartýþmam bile. bu arada gerçekten polonyalý kýzýn durumu tam muamma bence ajan olma ihtimali daha fazla

#70 Onur1905

Onur1905

  Junior Member

 • SIT
 • 7.755 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ocak 2005 - 08:55 ÖS

Yeni bölüm 27 Ocak'ta yayýnlanacakmýþ.Daha çok var yahu.

#71 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 06 Ocak 2005 - 09:07 ÖS

yuh be 3 hafta var o zaman desenize :(

#72 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.039 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ocak 2005 - 09:45 ÖS

Bu nedir ya 2 hafta falan deðil 1 ay ara vermiþler.. Yeni bölümlerde bari biraz hýzlandýrsalar þu senaryoyu, bir yere varmayacak yoksa bunun sonu..

#73 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Ocak 2005 - 12:28 ÖÖ

Hem kanal kazanýyor, hem kendileri kazanýyor, aceleleri ne ki hýzlandýrsýnlar? :)

#74 Onur1905

Onur1905

  Junior Member

 • SIT
 • 7.755 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Ocak 2005 - 03:18 ÖS

Bu arada Zafer Ergin, yani Baron iki bölüm sonra diziden ayrýlacaðýný açýklamýþ. Polat mý vuracak acaba?

#75 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Ocak 2005 - 04:02 ÖS

Nerede açýklamýþ?

#76 Onur1905

Onur1905

  Junior Member

 • SIT
 • 7.755 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Ocak 2005 - 07:03 ÖS

Baron birkaç bölüm sonra ölüyor mu? Bir ara ayrýlma konusu söz konusu oldu. Ne oldu sonra niye tekrar devam ettin?

Ayrýlma söz konusu olmadý, ayrýlmýþtým ben diziden. Dizi zaten el deðiþtirdi. Fakat sonra Show TV yönetimi kendileri bu diziden ayrýlmama dileðini ilettiler ve kendileriyle çalýþmam nedeniyle ilettiler. Bu dizi bizimdir dediler. Sonra kendileriyle dizinin hem reytinglerinde kayýp olmasýn hem kan kaybý olmasýn, hem de birden bir yön deðiþtirme olmasýn diye bir 15 bölümlük bir anlaþma yaptýk. Onunda zaten bitimine çok az bir þey kaldý.

--------------------------

Röportajýn tamamý: http://www.kurtlarva...order=0&thold=0

#77 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.039 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Ocak 2005 - 07:23 ÖS

Geçen sene yaz aylarýnda dizi tatile girerken çýkacaðý açýklanmýþtý, hatta ben de ilk birkaç bölüm içinde öldürülecek diye düþünüyordum ama dayandý bugüne kadar.. Ýyi de oldu bence ama 15 bölümlük anlaþmasý varmýþ demek ki yakýndýr ayrýlmasý.. 1 aylýk ara ve Baron'un ölümünden sonra dengeler deðiþir.. Görelim artýk þu kirveyle ruslarý, lafla peynir gemisi yürümüyor iþ yapsýnlar biraz :)

#78 Guest_UmBeRtO GS_*

Guest_UmBeRtO GS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Ocak 2005 - 07:27 ÖS

Baronun ölmesi diziye büyük bir darbe vurur. Çünkü Kurtlar Vadisi'nin en önemli 2. karakteridir Baron... Ki Baron bir kaç bölüm içinde öldürülecekse, dizinin bitimine de çok az kaldý demektir

#79 Guest_Carmelo_*

Guest_Carmelo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Ocak 2005 - 09:12 ÖS

Cok sacma bi dizi ya. Hele hele cuma gunleri Kurtlar Vadisi'nin etkisinden kurtulamayan insanlardan nefret ediyorum.

#80 Guest_LuisFigom_*

Guest_LuisFigom_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 08 Ocak 2005 - 01:14 ÖS

MÝT yazýþmalarýndaki dizi
Olay dizi Kurtlar Vadisi'nin, devletin resmi yazýþmalarýna da girdiði ortaya çýktý. MÝT adýna, Alaattin Çakýcý için savcýlýða gönderilen yazýda, olaya adý karýþan MÝT'çi Kozinoðlu'nun, "Kurtlar Vadisi dizisiyle baðlantýlý ve devletin önemli þahsiyetlerine yönelik suikast ihbarýný" soruþturduðu belirtildi.
Yeraltý dünyasýnýn "puslu olaylarým" anlatan "Kurtlar Vadisi", yayýnlandýðý ilk günden itibaren Türk halkýnýn yoðun ilgisini çekti, reyting rekorlarý kýrdý. Her ne kadar, "karakterler ve olaylar hayal ürünüdür" uyarýsýyla baþlasa da, dizinin gerçek hayattan uyarlandýðý söylendi durdu. Örneðin, "Çakýr" Alaattin Çakýcý'ydý. "Cerrahpaþalý Kardeþler" de Nuri ve Vedat Ergin... Çakýcý ile Nuri-Vedat Ergin kardeþler arasýndaki sürtüþme, Kurtlar Vadisi'nin her yeni bölümüyle ýsýndý. Taraflarý karþý karþýya getiren süreç dizideki kareketlerle ilgili huzurlukla baþ gösterdi. Ergin kardeþler, dizide uyuþturucu satýþý yapan, adam öldüren, eli kanlý Cerrahpaþalý Kardeþler olarak tanýmlanmaktan rahatsýz oldular.
Eklenmiş Resim
Racona aykýrý
Ýddiaya göre, bir baþka tepki de Çakýcý'dan geldi. Dizide Çakýr karekteriyle özdeþleþtirilen Alaattin Çakýcý, kahramanýn bir bölümde Kurtlar Konseyi'nin kararýyla tombalacýnýn elini öpmesinden hoþlanmadý. Yaptýðý açýklamada söz konusu dizinin gençleri olumsuz etkilediðini ve gerçek hayatta kimsenin elini öpmediðini söyledi. Çünkü 'el öpme' racona aykýrý bir durumdu.

Bir baþka bölümde Çakýr'ýn, Cerrahpaþalý Kardeþler'den birini iple boðarak öldürmesi ortamý iyice gerdi. Ergin kardeþler avukatlarý aracýlýðýyla yaptýklarý açýklamada, dizinin yönetmeni Osman Sýnav ile görüþtüklerini belirtti. Bu görüþmenin ardýndan, Oktay Kaynarca'nýn canlandýrdýðý Çakýr, kurþunlara hedef olarak öldü.

Ergin kardeþler, bu "ani ölümün" kendi istekleri doðrultusunda gerçekleþtiðini açýkladý. Hal böyle olunca, Çakýr'ýn "temsil ettiði" Alaattin Çakýcý da harekete geçti. Böylece, diziyi resmen MÝT raporlarýna geçiren olaylar zinciri baþladý. Cumhurbaþkanlýðý'na 12 Mart 2004'te gönderilen imzasýz bir ihbar mektubunda Ergin kardeþlerin devletin üst düzey bir yetkilisine suikast düzenleyeceði iddia ediliyordu. Cumhurbaþkanlýðý, mektubu MÝT'e gönderdi.

Çakýcý mektubu
MÝT de soruþturma baþlattý. En sonunda mektubu, Çakýcý'nýn gönderdiði ortaya çýktý. Bunun üzerine Ergin Kardeþler, adlarýný kullanarak sahte mektup yazdýðý iddiasýyla Çakýcý hakkýnda iftira iddiasýyla savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Dosya yetkisizlik kararýyla Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderildi.

Dizideki Çakýr'ýn öldürülmesinin karþý hamlesi gibi görülen bu olay ise, Çakýcý'nýn Yargýtay nezdindeki karar erteletme giriþimleri ve hemen sonrasýndaki firarýyla çakýþýnca boyut deðiþtirdi. Böylece Kurtlar Vadisi, resmi kayýtlara geçti. MÝT Müsteþarlýðý Hukuk Müþaviri Baþyardýmcýsý Kemal Yardýmsever, Çakýcý'nýn firarýna adý karýþan MÝT Dýþ Ýstihbarat Dairesi Baþkan Yardýmcýsý Kaþif Kozinoðlu'yla ilgili olarak 15 Haziran 2004 tarihinde Ýstanbul DGM'ye bir yazý gönderdi.

Diziyle baðlantýlý
Yazýda þöyle deniyordu: "Kurtlar Vadisi adlý televizyon dizisi ile baðlantýlý ve devletin önemli þahsiyetlerine yönelik olarak 12 Mart 2004 tarihinde bir makama yapýlan ve teþkilatýmýza intikal ettirilen suikast ihbarý üzerine, konunun tahkiki için Kaþif Kozinoðlu görevlendirilmiþ olup, ilgi yazýda belirtilen görüþmeler söz konusu tahkikata iliþkin olarak gerçekleþtirilmiþtir. Birkaç gün içinde sonuçlandýrýlan tahkikat neticesinde, söz konusu ihbarý yapan þahsýn Alattin Çakýcý olduðuna dair bilgi ve deðerlendirme ilgili makama sunulmuþtur. Kozinoðlu teþkilatýmýz emrinde görev yapmaktadýr. 2937 Sayýlý Devlet Ýstihbarat Hizmetleri ve Milli Ýstihbarat Teþkilatý Kanunu'nun 29'uncu maddesi; 'Görevin gizliliði ve devletin çýkarlarýnýn zorunlu kýldýðý hallerde MÝT mensuplarýnýn tanýk olarak dinlenebilmesi, MÝT Müsteþarý'nýn iznine baðlýdýr' hükmünü içerir. Savcýlýk talebi, anýlan madde hükmü kapsamý içerisinde deðerlendirilmektedir."

Suikast ihbarý
Alaattin Çakýcý'nýn cezasýnýn onaylanmamasý için müteahhit Hakký Süha Þen'le birlikte Yargýtay'la baðlantý kurmaya çalýþmakla suçlanan Kozinoðlu da, 16 Haziran 2004'te Ýstanbul DGM'ye giderek ifade verdi. Konuyla ilgili araþtýrma yapmak amacýyla Çakýcý'ya yakýn olan Hakký Süha Þen ile irtibat kurduðunu anlatan Kozinoðlu, þunlarý anlattý:

Bilgi istedim
"Üst düzey bir makama suikast yapýlacaðýna dair imzasýz bir mektubun o makama gelmesi üzerine bu konunun araþtýrýlmasý görevi bana verildi. Hakký Süha Þen'i uzun yýllardýr tanýrým. Alattin Çakýcý ile tanýþtýðýný da öðrendim. Ýhbar mektubu ile ilgili olarak Çakýcý'da bilgi olduðunu düþünerek araþtýrma baþlattým. Ancak Çakýcý ile doðrudan baðlantý kurmadým. Ayrýca Çakýcý'yý hayatýmda hiç görmedim. Hakký Süha Þen ile yaptýðým telefon görüþmelerinin amacý Çakýcý'dan bilgi alýp bana getirmesidir. Bu bilgi tamamen suikastle ilgili ihbar mektubunun aydýnlatýlmasýna yöneliktir."

VATAN