İçeriğe git


Resim
- - - - -

Eski Başkan Adnan Polat


 • Please log in to reply
249 replies to this topic

#21 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Mayıs 2008 - 07:30 ÖS

aslana da deyindi yonetim kurulunda gorusulmus yonetim kurulundan birinin neden bu kadar tepki geldigini anlamadigini aslani getirip yedirip icirip gezdirip geri yolladik bunun neresi hayvan haklarina aykiri diye espiriler

#22 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Ağustos 2008 - 05:41 ÖÖ

valla cok iyi isler yapiyorsun baskan ekibinle, muthis geliyoruz, stad, trasnferler, mali durumda duzelmeler, pazarlama teknikleri , store daki atilimlar ,basketbol, voleybol butun subelerde dirilis, calisan bir yonetim, birbirine camur atmayan bir yonetim, iyiki geldiniz cok ozlemisim boyle bir baskani ve yonetimi

#23 Volkanus

Volkanus

  Senior Member

 • SIT
 • 4.417 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Aralık 2008 - 02:03 ÖS

Osman Tanburacý'nýn Adnan baþkan'la genel konular hakkýnda yaptýðý röportaj; Adnan Sezgin’in formasyonu mükemmel Adnan Sezgin çok tenkit alýyor neden? -Adnan’ý yirmi yýldýr tanýrým, iþini çok iyi bilir. Ciddi adamdýr, medyayla fazla samimi olmaz, onun için de sevilmez. Adnan eski bir futbolcu, ayný zamanda teknik direktör diplomasý var. Siyasal Bilgiler mezunu, Amerika’da uzun yýllar kaldý, masterýný orada yaptý. Çok iyi Ýngilizcesi var. UEFA, FIFA ve TFF kurallarýný çok iyi bilir. Alp Yalman döneminde Galatasaray’a gelmeden önce TFF’de genel sekreterlik de yaptý. Böyle insan kýskanýlmaz mý? Türkiye’de ikinci bir Adnan yok. Keþke her takýmda bir Adnan olsa... Adnan Bey’in Ýstanbulspor’dayken Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým’dan gelen illegal parayý alarak futbolculara daðýttýðý söyleniyor... -Bakýn o hikayeyi anlatayým. Petkov’un Fenerbahçe’ye satýþýndan Ýstanbulspor’un bir trilyonluk alacaðý var. Bunun 400 milyar lirasý Petkov’un Ýstanbulspor kulübünden alacaðý. Askýda kalan bu sorun sonunda çözülüyor ve Petkov alacaðýndan vaz geçince Fenerbahçe geri kalan 600 milyar lirayý makbuz karþýlýðý Ýstanbulspor’a gönderiyor. Adnan Sezgin de bu parayý alýp futbolcularýn birikmiþ alacaklarýný daðýtýyor. Kuþ gözü kadar bir leke yok!... Þike yapýldý, onun parasý deniyor. Asla deðil. Þike denen olayla paranýn ödenmesi arasýnda altý ay var. Ödeme eylülde þike diye adlandýrýlan maç martta... Hiç altý ay önceden þike yapýlýr mý? Kim öle kim kala... Bunlar kötü dedikodular. Adnan Sezgin hayatýnda mahkeme yüzü görmemiþ namuslu bir kiþi... Ona güvenirim. Seyrantepe ne alemde 2010’da bitecek mi? Var gücümüzle bitsin diye uðraþýyoruz. Iþýn Çelebi onun peþinde. Yiðit Þardan kardeþim de bir baþka boyutuyla ilgileniyor. Seyrantepe’nin üç ayaðý var; Ýnþaat, iþletme ve satýþ-pazarlama... Yiðit’le toplaný üzerine toplantý yapýyoruz. Ýnþaat bildiðiniz gibi Eren Talu tarafýndan TOKÝ’yle yapýlýyor. Ýþletme; ‘stad’ bilgisi isteyen bir baþka uzmanlýk dalý. Yapým esnasýnda sonradan doðacak aksaklýklarý önlemek için tedbir. Bir de satýþ-pazarlama bölümü var ki o da baþka bir planlama... Hepsi týkýr týkýr yürüyor. Kýsmetse 2009 sonuna olmazsa 2010 baþýna yetiþecek. Galatasaray mükemmel bir stada kavuþacak. Ýþte o zaman Galatasaray bir kez daha bir asýrda yarattýðý markasýný parlatacak. Kalli’yi alt yapýnýn baþýna onun için mi getirdiniz? Evet. Bu zaman sürecinde Kalli Galatasaray’ýn geleceðini planlayacak. Galatasaray Spor Akademisi açýyoruz. Orada bilimsel bir çalýþma olacak. Galatasaray’ýn A takýmýna hazýr oyuncu yetiþtiren bir spor akademisi olacak. Oradan gelen sporcu belli bir futbol mantýðý alarak, fiziki geliþimini tamamlarken futbolun temel mantýðýný da öðrenecek. Galatasaray’ýn artýk bir futbol ekolü olacak. Dünya takýmlarýyla yarýþmak bunun dýþýnda mümkün deðil. Kalli’ye güvendiðim için iþin baþýna onu getirdim. Kalli geleceði planlýyor. Skibbe hocamýz Herr Feldkamp, Skibbe’nin iþine karýþacak mý? -Feldkamp benim danýþmaným. Futbolla ilgili her þeyi ona sorarým. Galatasaray’a transfer edilecek oyuncular onun yüksek futbol bilgisinin kantarýnda tartýldýktan sonra kabul görecek. Kalli beni bugüne kadar hiç yanýltmadý. Onun Arsene Venger gibi Galatasaray’da çalýþmasý kulübümüz için bir kazançtýr. Skibbe’yle ilgisi yok. Tabii ki bir aile içinde fikir alýþ-veriþi olacak. Skibbe’yle de istiþare edilecek. Kalli bir nevi danýþma kurulu baþkaný. Bilgisinden istifade edeceðiz. Avrupa maçlarýmýzda rakiplerimizi de inceleyecek. Skibbe’nin görevi baþka. O, Galatasaray’ýn Teknik Direktörü. Takýmdan Skibbe sorumlu. Galatasaray’da güzel bir iþ bölümü var. Kimse kimsenin iþine karýþmaz. Amacýmýz dünya çapýnda bir kulüp yaratmak. Skibbe’den memnun musunuz? -Biz hocamýzdan memnunuz. Hiçbir problemimiz yok. Çok centilmen bir hoca. Florya’da herkes onu seviyor. Beðeniyor. Bir tek medya beðenmiyor. Siz de Galatasaray’ýn oynadýðý futbolu hala beðenmiyorsunuz ama... -Son maçlarda ben de beðeniyorum. Ancak baþkan zor beðenir. Bunun anlamý hoca gönderilecek olmamalýdýr. Daha iyisini istemek benim hakkým. Skibbe’den memnunuz. Üç kulvarda onunla koþuyoruz. Bakýn ülkeye, üç kulvarda koþan baþka Skibbe var mý? Peki neden eleþtiriliyor. Banka borçlarý ne durumda? -Vakýf Bank’la anlaþtýk borcumuzu 35 milyon dolara indirdik sorun yok, beþ sene içinde ödeyeceðiz. Denizbank’a da 18 milyon dolar var onu da ödüyoruz. Garanti Bankasý’na da çok cüzi bir borç var onu da yarý nakit yarý ilan karþýlýðý ödüyoruz. Merak etmeyin Galatasaray emin ellerde.

#24 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Şubat 2009 - 10:18 ÖS

Abi Baþkaným falan diye gezmesin ortalýkta. Kimse O'na orta da birþey yokken ortalýðý bulundur, hizipçilik yap, hakeme, federasyona oynayýp Galatasaray'a çýkar saðla demiyor. Düpedüz senin takýmýn doðranýyor, bir deðil iki deðil. Hadi buna sustun bari þu köpekleri konuþturma be adam. Baþkanmýþ, pehhhh...

#25 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Şubat 2009 - 10:19 ÖS

vallahi yeter ya. Canaydýn döneminde hakemler üç hafta üst üste bu kadar aleyhte hareketi yapamýyordu.

#26 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.947 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Şubat 2009 - 10:20 ÖS

Abi Baþkaným falan diye gezmesin ortalýkta.

Kimse O'na orta da birþey yokken ortalýðý bulundur, hizipçilik yap, hakeme, federasyona oynayýp Galatasaray'a çýkar saðla demiyor. Düpedüz senin takýmýn doðranýyor, bir deðil iki deðil. Hadi buna sustun bari þu köpekleri konuþturma be adam.

Baþkanmýþ, pehhhh...


Bir karar alýndý kulüpler birliðinde, bizimkilerden baþka uyan yok, ulan arka arkaya 4 maç oynadýk birinde bile hakem tesiri olmadýðý olmadý, herifler hala susuyor. Yavaþ yavaþ ösanabiie! diye baðýrmam yakýndýr artýk, bu hafta da ses çýkmazsa.... stada karþýlýk susma sözü mü verdiler anasýný satayým. Direk CL hakký lan giden, sokmuþum þampiyonluðuna!

#27 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Şubat 2009 - 10:22 ÖS

Abi Baþkaným falan diye gezmesin ortalýkta.

Kimse O'na orta da birþey yokken ortalýðý bulundur, hizipçilik yap, hakeme, federasyona oynayýp Galatasaray'a çýkar saðla demiyor. Düpedüz senin takýmýn doðranýyor, bir deðil iki deðil. Hadi buna sustun bari þu köpekleri konuþturma be adam.

Baþkanmýþ, pehhhh...


abicim sen bile böyle diyorsan, kara kara düþünmenin vakti geldi de geçmiþtir.

#28 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Şubat 2009 - 10:22 ÖS

Babam, Adnan Polat boyle degildi, Özhan abisinden cok sey ogrenmis dedi mactan sonra..Cok dogru..Sivas'ý alkýslamalar, susmalar, ligtv'ye hediyeler vermeler...Elalem orada RTÜK baskanýyla toplantý yapýyor,oburu barkovizyon yapýyor, lazlar hakeme siyah karanfil atýyor, celenk býrakýyor, sivaslý kopekler aglýyor...Yazýklar olsun..

#29 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj
 • LocationISTANBUL

Yayınlanma tarihi 07 Şubat 2009 - 11:27 ÖS

Çýksýn bir basýn toplantýsý yapýp sadece Galatasaraylýlara hitap etsin. Bu yapýlanlarý, camiayý hýrslandýrmak ve kenetlemek için bir fýrsata dönüþtürmek mümkün. Tek olalým desin, bir olalým desin, daha önce yaptýk, yine yapalým, söke söke þampiyon olalým desin.

#30 ELVIS

ELVIS

  Senior Member

 • Members
 • 2.573 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Şubat 2009 - 11:35 ÖS

Bir seyler olacakmis

http://www.ligtv.com...x?r=1&hid=52354

Hadi bakalim....
Bence cikip konussa yazili aciklamadan daha iyi olur

#31 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.053 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Şubat 2009 - 11:41 ÖS

Ýnternet sitesinden yapýlacak açýklamayý kim bir tarafýna takar?

#32 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Şubat 2009 - 12:10 ÖÖ

Adnan Polatin bu davranisini aslinda dogru buluyorum,baska takimin baskani gibi belli bir sevyenin altina düsmiyor,adamin durusu ve mac izlemesi bile tam bir baskan gibi, bir Galatasaray Baskanina tam yakisan bir sekilde...

#33 Guest_kamtek_*

Guest_kamtek_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 08 Şubat 2009 - 12:12 ÖÖ

Bir sure daha boyle devam ederse korkarim kendisi hakkinda Adnan Polat istifa basligini acmak onu cok seven bana nasip olacak Biraz irade ve dik durus gostersinler fazla birsey istedigimiz yok

#34 ELVIS

ELVIS

  Senior Member

 • Members
 • 2.573 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Şubat 2009 - 03:43 ÖS

Aciklama gelmis
http://www.galatasar.../haber/3122.php

Cok hafif olmus.
Medyadaki agzi salyali Erman türü serefsizlere hic dokunulmamis....

#35 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 27.865 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Şubat 2009 - 03:58 ÖS

Canaydýn'ý bile özlemle anacak hale mi geldik. ne adammýþsýn be Adnan Sezgin, baþkanlar deðiþiyor sen sabitsin, bu kulübe ne kazandýrdýn onu da bilmiyoruz, ne baðý var insanlarýn da Ýstanbulspor'u idare edemeyen sen bu kulüpte en önemli yerlerden birindesin, anlamak mümkün deðil...

#36 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 08 Şubat 2009 - 04:05 ÖS

Ya, geldik yine ayni noktaya. Vah ki vah.

#37 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.053 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Şubat 2009 - 04:23 ÖS

Erman itine resmi siteden yanýt verecek deðiliz. Erman kimdir be? O adama resmi siteden yanýt vermek adamý GS yönetimi ile eþ tutmak demektir. Tepki verilecekse Erman'a deðil onun patronuna tepki verilmelidir. "Bu adamý çalýþtýrdýðýnýz sürece size her türlü güçlüðü çýkarýrýz" denmelidir. Bu adamýn ekmeðiyle oynanmalýdýr ama resmi siteden yanýt falan verilmemelidir.

#38 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.180 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Şubat 2009 - 09:07 ÖS

konu ile ilgili ilk mesajdan beri aklýmda bu, maçlar falan derken þimdiye kaldý, okkalý bir baþlýk önerecek var mý?

#39 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.947 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Şubat 2009 - 09:12 ÖS

konu ile ilgili ilk mesajdan beri aklýmda bu, maçlar falan derken þimdiye kaldý, okkalý bir baþlýk önerecek var mý?


ÝNTERNET SAVAÞI: GALATASARAY vs. TFF

#40 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.180 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Şubat 2009 - 09:19 ÖS

hocam o biraz spor sitesi manþeti gibi oldu, biraz daha subjektif ve ateþli birþey bekliyoruz :)
1 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 1 ziyaretçi, 0 gizli üye