İçeriğe git


Resim
- - - - -

"Ekonomi süper abi" palavrasý çöküyor mu?


 • Please log in to reply
12 replies to this topic

#1 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.887 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2007 - 03:22 ÖS

Dolar euro fýrladý, borsa iniþe geçti. Dünya piyasalarýndaki kriz bize fazlasýyla yansýmaya baþladý. AKP'nin müthiþ ekonomisinin pamuk ipliðine baðlý olduðu þu kriz baþlagýcýnda bile ortaya çýktý. 4 senedir dünya konjonktürüne baðlý olarak Türkiye'de de iyi giden ekonoik durumu "AKP mucizesi" olarak adlandýranlar muhtemel bir çöküþü de AKPye mi baðlyacak acaba? Ýnþallah yeni bir kriz yaþamayýz ama ekonomide çok keskin bir virajdayýz. Yarýn kalktýðýmýzda yeni bir 5 nisaný kucaðýmýzda bulmayýz inþllah. Yeni bir krizi kolay kolay kaldýramaz bu ülke.

#2 Onur1905

Onur1905

  Junior Member

 • SIT
 • 7.647 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2007 - 04:36 ÖS

Dua edelim de borsanýn büyük bölümünü elinde bulunduran yabancýlar paralýný alýp gitmesinler. Yoksa 99-01 krizlerini mumla ararýz.

#3 Guest_Leotheking_*

Guest_Leotheking_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2007 - 06:04 ÖS

Yarin mý olur, gelecek ay mý olur yoksa gelecek yýl mý olur bilemem ama önümüzdeki 5-6 yýllýk dilimde bir kriz beklentim var açýkçasý.. Hele ki üretimden çok tüketimin olduðu, ihracat - ithalat dengesi saðlam olmadýðý ve cari açýðýn katlanarak büyüdüðü bir sistemde önlem alýnmadýðý takdirde birgün duvara toslanmasý kaçýnýlmaz olacaktýr... Piyasadaki mutluluðun bir sebebi de haraç mezat yapýlan özelleþtirmelerden elde edilen gelirlerin bir þekilde pay edilmesidir. Bu talandan kimine arsalar, projeler, inþaatlar, ihaleler, gemicikler düþüyor kimine de oy icin 1 çuval pirinç, 500 kg kömür, 2-3 çeyrek altýn düþüyor... :karisik: Sonuçta herkes mutlu... En azýndan seçmenin yüzde 50'ye yakýný ... :D

#4 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 23.838 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2007 - 07:57 ÖS

hafta baþý 1.26-1.27'den dolar alanlar 3 günde %10 kazandý.. gelecek hafta yeniden ayný seviyeye inse kaç yazar ki, saðlam denen türk ekonomisi hala bu tip vurkaçlara imkan veriyorsa 5 paralýk deðeri yoktur gözümde.. insanlarýn gelip borsayý þiþirdiði, dünyadaki en yüksek reel faizi aldýklarý, o da yetmezmiþ gibi doymadýklarýnda bu tip iniþ çýkýþlardan rant saðladýklarý dandik ve güvensiz bir sistem, hepsi bu..

#5 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 5.634 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Eylül 2007 - 01:37 ÖÖ

abd sýcak parayý türkiyeden çektikçe bu artýþ sürecek kanýmca. 1 koyup 3 aldýlar e hadi eyvallah siz ne haliniz varsa görün diyecekler. tayyip de yine eften püften konuþup adamý dellendirecek bu kadar...

#6 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.887 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Eylül 2007 - 08:13 ÖS

Bu ufak sallantýda ekonomisi pek süper ülkemiz borsasý en yüksek düþüþün görüldüðü borsa oldu. Ne derece pamuk ipliðine baðlý olduðumuzun göstergesi. Tabi adamlar erken tedbiri alýnca olay tekrar düzene girmiþ gibi görünüyor ama tehlike geçmedi. Olaylar tamamen bizim dýþýmýzda geliþiyor. Aynen eskiden olduðu gibi. Dolar artmýyor, enflasyon %10 oh mis. Tabi ekonominin tek göstergesi dolar ve imekabe. Cari açýk mý o da ne? Satacak birþey kalmayýnca cari açýðýn ne olduðunu anlarýz hep birlikte. Ekonomi okumamýþ, adamlar için gayet doðal karþýlýyorum.

#7 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Eylül 2007 - 11:27 ÖS

borsa ne durumda ? sýrf eleþtirmek için þöyle topicler açýlýyo ya valla gülüyorum ya. e hani ne oldu ?

#8 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 26.672 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Eylül 2007 - 08:16 ÖÖ

ABD Merkez Bankasý faizleri düþürdü de biraz rahatladý borsa, ne kadar dýþa baðýmlý olduðumuzu anlamadýk mý acaba hala?

#9 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.783 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Eylül 2007 - 05:09 ÖS

Arkadaþlar finansal dinamikleri bilmeden sallamak; ne bileyim açýkçasý komik oluyor. Neyse ki burasý bir ekonomi forumu deðil, sallayýn sallayabildiðiniz kadar. atýþ serbest. "Hafta baþý 1,26 - 27 den dolar alanlar üç günde boq gibi para kazanmýþlarýdýr" lafýný sadece dolar kuruna bakarak söylerseniz böyle ters köþeye yatarsýnýz. Birileri o boq gibi parayý kazanacak dolarý çekmeye baþlasalardý piyasadan, herhalde 3. iþlemlerinde dolar zaten 1,30 olurdu. Türkiye gibi derinleþmemiþ piyasalarda, hatta derin olduðu iddia edilen ülkelerde de piyasaya hakim yabancýlar; öyle yerliye pahalýdan hisse satýp yine yerlinin elindeki dövizi ucuzdan alarak kaçýp gidemezler. piyasa serbest dalgalanmadadýr ve müdahaleler sadece kurun daha da düþmesini önlemek için yapýlagelmektedir. Neticede ocak baþýnda türkiyeye dolar getirmiþ yabancý 8 ayda kazandýðý tüm faizi üç günlük kur hareketine kaptýrarak panik halinde basýp gitmez, gidemez. Sadece büyük fonlar küresel pozisyona bakarak fonlarýnýn risk daðýlýmýnda düzeltmeler yaparlar. Eskiden bu düzeltmeler bizdeki yabancý parasýnýn yarýsýnýn gitmesi ile oluyordu. Þimdi fonlarýnýn bir kýsmýný Türkiye içinde hareket ettiriiyorlar dýþarý bile kaçmýyorlar. Eskiden amerika hapþýrýnca zaatüre olup yataða düþerdik, þimdi hep beraber hapþýrýyoruz. Yatýrým iklimi biraz daha düzelsin, onlar hapþýracak biz sadece burnumuzu çekip iç geçireceðiz.

#10 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.887 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Eylül 2007 - 12:41 ÖÖ

Hiçbir Avrupa ülkesinde yabancý payý %20 nin üzeirnde deðildir. ÝMKB'de ise %69.27. Bunun saðlýklý bir durum olduðunu iddia etmek için epey kasmak lazým. HEr borsa dýþa baðýmlýdýr ama biz göbekten hatta götten baðlýyýz. Onun için en ufak sallantýda krizin merkezindeki borsa %1 düþerken bizimki % 4.5 ile dünya rekoru kýrýyor.

#11 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.513 mesaj
 • LocationIstanbul

Yayınlanma tarihi 13 Şubat 2019 - 03:46 ÖS

https://m.yeniakit.c...rdi-609897.html


Sent from my iPhone using Tapatalk

#12 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.513 mesaj
 • LocationIstanbul

Yayınlanma tarihi 28 Şubat 2019 - 06:06 ÖS

https://twitter.com/...5694500864?s=21


Sent from my iPhone using Tapatalk

#13 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.783 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Mart 2019 - 09:51 ÖS

https://twitter.com/...5694500864?s=21


Sent from my iPhone using Tapatalk

 

Pazartesi %1,28'den konut refinansmanı yapıyorum (normalde temmuza kadar sürem vardı) ve yedirebilirsem gerçekten lazım olandan 150-200 fazlasını alıp arabayı da son defa krediyle değiştireceğim... Çok detay ilgilenmeyene ilk bakışta saçma geliyor olabilir ama önümüzdeki 4-5 yıl herhangi bir TL kredinin aylık %2,5'ten aşağı rakamla alınabileceğine inanmıyorum artık...

 

Yani borçlanarak birşey almak için son 4 haftaya giriyoruz.... Ondan sonra babamların zamanındaki usule dönecek ekonomi; her akşam eve gelirken harçlık dışında cebindeki her kuruşu dövize çevirme ve o dövizi de evdeki kasaya kapatma şeklinde... 


Galatasaray'dan gitmek isteyen gönderilir; hep öyle olmuştur. İstemeyen de gitmemiştir (Metin Oktay).


I'm forever blowing bubbles / pretty bubbles in the air / They fly so high, they reach the sky / And like my dreams they fade and die /

Fortune's always hiding / I've looked everywhere / I'm forever blowing bubbles / Pretty bubbles in the aeee!!

0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye