İçeriğe git


- - - - -

Tanju Çolak:'Çatır çatır yedim'


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
13 replies to this topic

#1 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 02 Mayıs 2007 - 02:49 ÖS

Eklenmiş Resim

Ýki üç defa teþvik primi aldýðýný itiraf eden Tanju Çolak, “Hiçbir yerim sýzlamýyor parayý çatýr çatýr yedik” dedi.


Bir dönem Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray takýmlarýnda forma giyen ve gol krallýðý yaþayan eski milli futbolcu Tanju Çolak, Futbol Extra dergisinin mayýs ayý sayýsýnda yer alan açýklamasýnda, hiçbir futbolcunun kendisine göre maç satmayacaðýný ifade ederek, “Sadece teþvik primiyle karþý takýmý yenmesi için para alýr. Teþvik priminden dolayý hiçbir yerim sýzlamýyor, parayý çatýr çatýr yedik. Türkiye'de hatýr þikesi var. Sadece teþvik primiyle karþý takýmý yenmesi için para alýr, ben öyle düþünüyorum. Ben hiçbir futbolcunun maçý satmak için para aldýðýný görmedim, duymadým” diye konuþtu.

Çolak, Türkiye'de artýk hakem baðlamanýn zor olduðunu vurgulayarak, ”Eskiden baðlanýrmýþ, ama þimdi zor. Hele bugünlerde televizyonun girmediði yer yok, her þey göz önünde” dedi.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI

Samsunspor ile Fenerbahçe arasýnda geçmiþ dönemde yapýlan maçla ilgili ortaya atýlan iddialar konusunda açýklamalarda bulunan eski milli futbolcu, “Hem Fenerbahçe'den, hem de Galatasaray'dan büyük miktarda para gittiðini net olarak duydum” dedi.

Tanju, Samsunspor-Fenerbahçe maçýnda bir þeyler yaþandýðýnýn gerçek olduðunu öne sürerek, “Beni maçtan bir hafta önce bir futbolcu aradý, 'Beni biri aradý, uçaðý yolluyorum gel dedi' diye konuþtu. Ben de sözünü ettiði kiþiyi aradým ve 'Böyle böyle bir þey var, bu çocuk korkmuþ, haberiniz olsun' dedim. Bunun haricinde en ufak noktam yoktur. Varsa, kendimi Taksim meydanýna asmaya da hazýrým.”

#2 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Mart 2011 - 01:43 ÖS

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim' Eski futbolcu Tanju Çolak, AK Parti'den Ýzmir milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Tanju Çolak, Ýzmir'de sivil toplum örgütü yöneticileriyle bir araya geldiði toplantý sonrasýnda milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Ýzmir için yapacaðý çok iþler olduðunu, Tanju Çolak Futbol Akademisi'ni Ýzmir'e getireceðini, sivil toplum kuruluþlarýyla kent için projeler üreteceklerini belirten Çolak, vaktinin büyük bölümünü Ýzmir'de geçireceðini vurguladý. Galatasaray, Fenerbahçe, Beþiktaþ, Trabzonspor, Altay, Göztepe ve Karþýyaka formalarý hazýrlattýðýný anlatan Çolak, bu formalarý daðýtarak baþta çocuk ve gençler olmak üzere herkesin gönlünü alacaðýný kaydetti. "Her zaman Ýzmir'de CHP galip gelecek diye bir þey yok'' Çolak, ''Zamanýnda attýðým gollerle insanlarý sokaða döktüm, þimdi de seçimlerde insanlarý sokaða dökebilirim. Her kesimden insanýn benim yanýnda olduðunu, beni tanýdýðýný biliyorum. Kapýsýný açamayacaðým ev yoktur, oylarýmýzý en az yüzde 10 artýrýrým. Baþbakanýmýz Ýzmir'e geldiðinde yüzde 10'da o artýrýr. Her zaman Ýzmir'de CHP galip gelecek diye bir þey yok'' diye konuþtu. Çolak, CHP'den kendisine herhangi bir teklif gelmediðini, AK Parti'den gelen teklifi deðerlendirdiðini söyledi. "Oylarý en az yüzde 10 arttýrýrým" Basýn toplantýsýndan sonra Birinci Kordon'da dolaþan Tanju Çolak'a Ýzmirliler ilgi gösterdi. Sohbet sýrasýnda Ýzmir'de AK Parti oylarýný en az yüzde 10 artýracaðýný söyleyen Çolak'a bir vatandaþ, ''Yüzde 5 bile artýramazsýn. Artýrýrsan býyýklarýmý keserim'' dedi. Çolak da seçimlerden sonra býyýklarýný kesmek için kendisini bulacaðýný söyledi.

#3 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.287 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Mart 2011 - 01:47 ÖS

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim'

Çolak, ''Zamanýnda attýðým gollerle insanlarý sokaða döktüm, þimdi de seçimlerde insanlarý sokaða dökebilirim. Her kesimden insanýn benim yanýnda olduðunu, beni tanýdýðýný biliyorum. Kapýsýný açamayacaðým ev yoktur, oylarýmýzý en az yüzde 10 artýrýrým. Baþbakanýmýz Ýzmir'e geldiðinde yüzde 10'da o artýrýr. Her zaman Ýzmir'de CHP galip gelecek diye bir þey yok'' diye konuþtu.

:lol:

#4 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.507 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Mart 2011 - 04:28 ÖS

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim'

:lol:kalede yaþar var, at bakalým:)

#5 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Mart 2011 - 05:24 ÖS

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim' AKP ÝZmir'den iyice umudu kesti anlaþýlan... TAnju nedir yahu? ÝZmir'den TAnjuyla mý oy alacaksýn? HAde...

#6 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.507 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Mart 2011 - 01:34 ÖS

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim' Golü yemiþ:) aday baþvrusu yapmamýþ...ama yüce baþbakanýmýz isterse yapabilir

#7 bellrock

bellrock

  Senior Member

 • Banned
 • 3.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Mart 2011 - 02:28 ÖS

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim' balýk ayhan kültür bakaný olacakmýþ. yakýþýr.

#8 JORDAN

JORDAN

  Junior Member

 • Members
 • 4.609 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mart 2011 - 04:40 ÖÖ

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim' Ofsayt demistim Izmir'den veya herhangi bir yerden bu tur insanlarin milletvekilligine. Adamlar ne cozum bulacakmis TR halkina merak ediyorum.

#9 InvesTurk

InvesTurk

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • PipPipPip
 • 86 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Nisan 2011 - 04:04 ÖS

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim' Kazanýr, atarlar oylarýn toplandýðý bilgisayara bir "þifre" kazanýr..

#10 InvesTurk

InvesTurk

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • PipPipPip
 • 86 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Nisan 2011 - 04:10 ÖS

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim' haremlik-selamlýðýn adý "kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk" olmuþ:)) Tanjuda Ýzmirden kazanýr vekilliði bu ülkede:)

#11 vurgun1905

vurgun1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.105 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ocak 2013 - 05:36 ÖÖ

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim'

Tanju Çolak'tan Tartýþma Yaratacak Oðuz - Aykut Açýklamalarýadam çekmiþ gelmiþ herhalde :) :)

#12 muhtar

muhtar

  Re-Member

 • Members
 • 4.820 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ocak 2013 - 08:00 ÖS

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim' tanju'nun oðuz ve aykut'la ilgili açýklamalarýnýn özde doðru olduðuna inanýyorum ama son dönemlerde futbolun levent kýrca'sý konumunda...

#13 nedensiz_son

nedensiz_son

  Senior Member

 • Members
 • 287 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Ocak 2013 - 10:38 ÖS

Cevap : Tanju Çolak:'Çatýr çatýr yedim'

AKP ÝZmir'den iyice umudu kesti anlaþýlan... TAnju nedir yahu? ÝZmir'den TAnjuyla mý oy alacaksýn? HAde...


Þahsen ben atmam ..:)

#14 duncanferguson

duncanferguson

  İzmir

 • Members
 • 2.441 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Şubat 2017 - 10:34 ÖÖ

Çocukluğumun ilk kahramanıydı bu herif ya hala sabah kahvaltıda babamın Tanju'nun fenere gittiğini söyleyip çok üzüldüğümü anlayınca beni teselli etmesi gelir aklıma,bide şimdiye bak.


"Bu takımın beni en mutlu ettiği dönem Kalli'nin ilk geldiği dönemdir."