Jump to content


Photo
- - - - -

Fenerbahçe 2 Galatasaray 1


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
415 replies to this topic

#1 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4,528 posts

Posted 25 November 2006 - 06:46 PM

bir deðiþiklik olsun.. Aslanlar bizi her zaman þaþýrtmayý bilmiþlerdir, bir kez daha neden olmasýn.. Evet 'Aslanlar' derken bile þüpheyle diyorum, 'Aslan' çok az takýmda ama formamýz, rengimiz, amblemimiz, adýmýz yeter... Alýcaz!!!

#2 ozi99

ozi99

  Senior Member

 • Members
 • 136 posts

Posted 25 November 2006 - 06:53 PM

kim aslan deðil geçen seneden ne deðiþtiki geçen sene hepsi aslandý hepsi yüreðini koyuyodu bu sene noldu kedimi oldu ayný futbolcular bu hafta sivasý yenersek fbde tsye puan verirse haftaya liderlik þansýmýz olacak ilk önce bu haftayý tamamlayalým ilk ama hayýrlýsýyla sonra bu maça bakarýz

#3 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4,528 posts

Posted 25 November 2006 - 06:59 PM

cihan ergün hakan þükür inamoto carrusca ayhan tolga okan... neyse tabi..

#4 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28,685 posts

Posted 25 November 2006 - 08:18 PM

Erken açtýn olm topici

#5 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4,528 posts

Posted 25 November 2006 - 08:57 PM

farklýlýk olsun diye Can Abi.. özel bir maç diye!

#6 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Posted 25 November 2006 - 09:19 PM

Sene basinda fikstürü görünce bu sene olur insaallah demistim.

#7 Guest_hedehodo_*

Guest_hedehodo_*
 • Guests

Posted 25 November 2006 - 11:07 PM

gecen sene fb macýnda býrcok kýsý fbye yüklü bir miktar para yatýrmýstý ben de bu sene fb ye vereceðim.nasýlsa hiç bir zaman kazanamýyorum inþallah yine kazanamam.bu da böyle bi uðurum olsun..

#8 Guest_pera_*

Guest_pera_*
 • Guests

Posted 26 November 2006 - 12:09 AM

En büyük zaafýmýz yan toplar... Fenerin en kuvvetli tarafý da ayný... Açýkçasý sonuçtan pek ümitli deðilim. Umarým ve yürekten dilerim ki yanýlýrým.

#9 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Posted 26 November 2006 - 02:29 AM

Ben zannetmiyorum oradan puanla dönelim ama futbol bu ne olacaðý bilinmez. fenere karþý oynanan maçlarda elinize geçen fýrsatlarý kolayca harcamamalýsýnýz. Eðer harcarsanýz her zaman bu takýma karþý yenik ayrýlýrýz. Fener maçlarýnda pozisyon harcadýðýmýz zaman kesinlikle yeniliyoruz. Geçen sezon ilk on dakikada net iki pozisyona girilmiþ ( necati+ayhan) o pozisyonlardan boþ dönünce maç farka gitmiþti. Ben iddaa ediyorum ki eðer kadýköyde ilk golu biz attýðýmýz takdirde kesinlikle maçý vermeyiz diye düþünüyorum. Eðer ilk golu biz yersek maçý seyrettiðiniz yerden kalkýn ve maçý seyretmeyerek baþka þeylerle uðraþýn kesinlikle yeniliriz NEDEN MÝ? Artýk fenerle kadýköyde oynadýðýmýz maçlarda futbolcularda o kadar psikolojik bir olay olduki yenik duruma düþtüðümüzde hemen geri çekilip aman yine fark yemeyelim felsefesine girip maçý geride tamamlýyoruz ve atak üstüne atak yiyince o skoruda koruyamarak maç farka gidiyor.. Bu kesinlikle böyle. Dediðim gibi eðer ilk golu biz atarsak maçý vermeyiz ve en azýndan bir puanla oradan döneceðimize inanýyorum ama ilk golu yersek kimsenin umudu olmasýn ve dediðim gibi sinirlenmemek için maçý býrakýp ve uzaklaþýp baþka þeylerle uðraþýn.. BEN BÖYLE YAPACAÐIM..

#10 Guest_nefertiti_*

Guest_nefertiti_*
 • Guests

Posted 26 November 2006 - 02:37 AM

Ben zannetmiyorum oradan puanla dönelim ama futbol bu ne olacaðý bilinmez.

fenere karþý oynanan maçlarda elinize geçen fýrsatlarý kolayca harcamamalýsýnýz. Eðer harcarsanýz her zaman bu takýma karþý yenik ayrýlýrýz. Fener maçlarýnda pozisyon harcadýðýmýz zaman kesinlikle yeniliyoruz. Geçen sezon ilk on dakikada net iki pozisyona girilmiþ ( necati+ayhan) o pozisyonlardan boþ dönünce maç farka gitmiþti.

Ben iddaa ediyorum ki eðer kadýköyde ilk golu biz attýðýmýz takdirde kesinlikle maçý vermeyiz diye düþünüyorum. Eðer ilk golu biz yersek maçý seyrettiðiniz yerden kalkýn ve maçý seyretmeyerek baþka þeylerle uðraþýn kesinlikle yeniliriz NEDEN MÝ?

Artýk fenerle kadýköyde oynadýðýmýz maçlarda futbolcularda o kadar psikolojik bir olay olduki yenik duruma düþtüðümüzde hemen geri çekilip aman yine fark yemeyelim felsefesine girip maçý geride tamamlýyoruz ve atak üstüne atak yiyince o skoruda koruyamarak maç farka gidiyor.. Bu kesinlikle böyle.

Dediðim gibi eðer ilk golu biz atarsak maçý vermeyiz ve en azýndan bir puanla oradan döneceðimize inanýyorum ama ilk golu yersek kimsenin umudu olmasýn ve dediðim gibi sinirlenmemek için maçý býrakýp ve uzaklaþýp baþka þeylerle uðraþýn.. BEN BÖYLE YAPACAÐIM..


Harika bir tespit.Aynen katýlýyorum...

#11 duncanferguson

duncanferguson

  İzmir

 • Members
 • 2,441 posts

Posted 26 November 2006 - 08:34 AM

Samiyende feneri yeneriz yeneliriz o ayrý ama bizimkilerin o 50 bin fenerlilinin önünde onlarý eze eze yenmesini öyle çok isterdim ki,umarým artýk bu þansýzlýðýmýz kýrýlacak,çok acý ama Fatih hocanýn bir lafý vardýr "yenilirsek kolay yenersek olay" bazý cimbomlular fener maçlarýný bu denli büyüttüðümüz için kýzýyorlar bu yüzden yeniliyoruz diyorlar ama fenerbahçeyi yenmedikçe hep yürekte bir yerlerde burukluk kalýyor,umarým bu kez yeneceðiz

#12 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7,611 posts

Posted 26 November 2006 - 06:41 PM

Çok klasik olucak ama Ýlk 15 dakika gerçekten cok önemli... Eðer geçen seneký ve ondan onceký seneler gibi ilk 15 dakýkada bir gol yersek gene pacavra oluruz orda...

#13 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31,162 posts

Posted 26 November 2006 - 06:45 PM

Adamlarýn vurduðu il þut gol olmazsa kazanýrýz. 10 senedir Kadýköyde adamlarýn ilk kaleyi bulan topu gol oluyor ne hikmetse.. Ondan sonra da madara oluyoruz.

#14 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Posted 26 November 2006 - 07:18 PM

O stadýn havasýndan oyuncularýmýz gereðinden fazla etkileniyorlar. Haftaya maça çýktýklarýnda geçmiþi o 90 dk için unutmalýlar. Sadece ve sadece o aný mücadeleyi düþünmeliler... Fenerli oyuncular genelde bize karþý çok hýrsla ilk dakikalarda saldýrýyorlar. O zaman bizim oyuncularýmýzýn yapmasý gerekende ayný þekilde dirençli hýrslý olarak karþýlarýnda dimdik ayakta durmak olmalý... Onlarýn her hamlesine bizde hamleyle cevap vermeliyiz. Fenerin þu andaki takým savunmasýnda son zamanlarda pek izlemedim ama arýzalar var. Edu ve Lugano hýzlý verkaçlý tamda bizim anlayýþýmýz olan oyun tarzýna karþý çaresiz kalýyorlar. Ýlk golü yesek bile Fenere her an gol atma þansýmýz var yeterki oyuncularýmýz o stadý gözlerinde büyütmesinler. Soldan Ergün bu formuyla ve Arda Fenerin sað kanadýný çökertebilirler. Ortadan Ýliç ve Ümit verkaçlarla hýzlý tek paslarla kaleye rahat inebilirler. Ayrýca sað kanadýda dengeli þekilde kullanabilirsek Fenerin savunma anlayýþý diye bir þey kalmaz. Onlarýn en büyük avantajý önliberoda çok kuvvetliler. Eðer Ýnamoto Appiah dengesi Ýnamoto lehine olursa Alex tek baþýna bir þey yapamaz bence... Alexi adam markajýndan çok baskýlý oyun yýldýrýr bence... Tuncaya belirli alanlarda kademeli baský uygulanmalý...Topu taþýmakta sorunu var... Onun pas trafiðini kapatmak gerekli... Bu maçý ben kazanacaðýmýzý düþünüyorum. Bu sefer Arda gibi o atmosferden geri çekilmeyecek bir oyuncumuzda var üstelik...Geçen seneki Vestel Manisa Fener maçý aklýma geliyor nedense...

#15 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10,489 posts

Posted 26 November 2006 - 07:25 PM

Kadýköy'de bir klasiktir,adamlarýn ne kadar yeni transferi varsa bize gol atarlar mutlaka... Bizimkiler de hayatlarýnýn en kötü futbolunu oynarlar.

#16 Guest_pera_*

Guest_pera_*
 • Guests

Posted 26 November 2006 - 09:30 PM

Evet, örneðin Kezman geldiðinden beri G.Saray maçýný bekliyorum diyip duruyor!

#17 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Posted 26 November 2006 - 09:30 PM

Fenerbahçe'nin bize karsý kötü oynasa dahi inanýlmaz sanslý oldugu aþikar.. Bu þans yine tekrar ederse olacaklar; * Yeni transfer defans oyuncusu 1 gol atar en az.. (Edu + Lugano toplam 2 gol burdan gelir..) * Yeni transfer forvet oyuncularýndan su ana dek az gol atan minimum 2, cok atan bir tane atar.. (Kezman 2, Deivid 1..) *Yabancý transferlerden daha once hic bize gol atmamýs olan, hafta ici yedigi baskýyla sonunda atar golünü.. (Aurelio) * Daha once bize birden fazla gol atmsý yabancýlarý, bos gecmez yine..(Appiah 1 gol) * Yeni gelen, genc oyuncularýndan biri mutlaka atar.. (Ugur boral 1 tane..) * Bu adam da oynar mý diye cokca elestirilen, ancak formayý düzenli kapan gorev adamlarýndan biri en az bir tane atar..(Deniz 1 gol..) * En nihayetinde, hýrslý genc ama tevrübeli oyuncularýndan biri mutlaka atar..(Tuncay 1 gol..) * Üstüne de yeni transfer olmus, mutsuz son dakikalarda girecek oyuncularý gol atar..(Tümer 1 gol..) Yani toplam 13-14 gol atabilirler klasik Fenerbahce ritüelleri gerceklesirse.. Abartiyorum tabii, ama inanýn bu seneye dek Fener maclarýnda olanlar hep bunlardýr..

#18 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4,528 posts

Posted 26 November 2006 - 09:36 PM

:lol: 'üstüne bir de çok eleþtirilen kalecileri atar (volkan)' yazýsýný göremedim :D doðru ama valla, bunlardan en az ikisi üçü gerçekleþiyor her maç..

#19 Volkanus

Volkanus

  Senior Member

 • SIT
 • 4,417 posts

Posted 26 November 2006 - 09:54 PM

Bize karþý olan psikolojik üstünlüklerini bir tarafa koyduðumda bile bu maçtan puan çýkartmamýz çok ama çok zor.Puan alabilmemiz için bir maç iyi ,iki maç kötü oynayan Ýnamoto,Ayhan ikilisinin bu maçta hayatlarýnýn oyununu ortaya koymalarý gerekir.Çünkü bizim kilit noktamýz bu iki oyuncumuz.Genelde bu maçta Hýncal'ýn teorisi iþliyor.Biz iyi olup ,fener kötü olunca maç üç ihtimalli oluyor,ama biz kötü, onlar iyi olunca ne yazýkki fark yiyoruz.Þu sýralar biz istikrarsýz bir takým görüntüsü çiziyoruz ve deplasmanlarda bocalýyoruz.Fener ise belli bir form düzeyini yakalamýþ durumda.Geçen yýl olduðu gibi duran toplardaki etkinlikleri ve appiah bizim yine en çok sýkýntý çekeceðimiz unsurlar.Bireysel defans hatalarý bizim takýmda daha çok gözükse bile fenerdede ayný sýkýntý var.Bunu kullanabilirsek,kendi defansýmýzda bireysel hata yapmazsak(hayal gibi bir þey) ve üzerimizdeki psikolojik baskýyý atabilirsek adý saný duyulmamýþ sýradan avrupa takýmlarýnýn bile rahatlýkla puan çýkartabildikleri kadýköyden biz niye puan veya puanlarla ayrýlmayalým.

#20 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7,611 posts

Posted 26 November 2006 - 10:03 PM

22/12/1999 - Fenerbahce - Galatasaray 1 :2
Goller : Moldavan - hasan sas ,Marcio