İçeriğe git


- - - - -

Forum Ýçi Önlem Paketi 1


 • Please log in to reply
20 replies to this topic

#1 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2006 - 10:04 ÖS

Arkadaslar malum forumumuzda bir süredir hepimizin bir sekilde katkýda bulundugu bir gerginlik mevzubahis. Bunu cozmemiz lazým; yoksa bu güzelim forumu el ele öldürecegiz.. Bu anlamda ilk önlem paketi olarak þu 3 maddeyi açýklýyoruz: 1. Daha önceleri de uyardýgýmýz, ancak zaman zaman kendimizin de uymadýgý ikili tartýþmalar hususunda; bundan sonra çok ama çok katý olacagýz. Elbette, burasý bir forum ve acýlan topikler cercevesinde, farklý fikirler dogrultusunda tartýþmalar olmasý, zaten forumun ana temasýdýr. Ancak, konunun iceriginden sapýp, olayý farklý mecralara sokan, karsýlýklý ima, hakaret, küfür, vs. yontemlerle satasmalarda bulunan üyeler adminler de dahil olmak üzere ilk seferinde 1 hafta, daha sonra da ikiye katlanmak suretiyle ceza alacaklardýr. Bu konudaki tüm kararlar adminlerin tasarrufundadýr; tartýsýlamaz, imayla laf sokup da anlasýlmamasýný ummayýn; onlarý dahi yakaladýgýmýzda cezayý kesecegiz..Mutlu forumun ilk önlemi budur. 2. Bundan sonra Saray Cafe dýþýndaki forum bölümlerinde, topikleri, topiklerdeki konular dýsýnda konulara ceken, bunu israrla sürdüren kisiler, ilk seferinde uyarý alacaklar; daha sonrasýnda ise 1-2-4-8-16-32 seklinde katlanmak suretiyle ceza alacaklardýr. Lütfen Saray Cafe haric topiklerde, topik konusu dýsýna cýkmamaya özen gösterelim. Adminlerin uyarýlarý da, ilk resmi uyarý yerine gececektir. 3. Foruma yeni katýlýp, forum bünyesine uyum saglayamayacagý gorulen üyeler, (öznnur, selen, nesli, vs. gibi türevleri tarzlarý) adminlerin tasarrufuyla anýnda ihraç edilebilecekler ve bunun sorgusu yapýlmayacaktýr. Bu despotca gozuken kurallarý uygulayacagýz ve emin olun cok daha mutlu olacagýz.. Ancak en önemli hadise, hepimizin birbirimize saygý duymayý ogrenmesi olacaktýr. Lütfen en nefret ettigimiz kisiye dahi, saygý cercevesinde yaklasalým. Bu forumu, internet aleminin en nev-i sahsýna münhasýr forumu sekilde korumaya devam edelim.. Cunku benzerlerinin icinde dahi, bizim gibisi gercekten yok..Bunun farkýnda olalým ve forumumuzu koruyalým.. Hepinize cok tesekkurler..

#2 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2006 - 10:20 ÖS

çoðu konuda ayný fikirdeyim aslýnda ama cezalara yol açacak davranýþlar konusunu biraz abartýlý buldum, yine de uygulama aþamasýnda gerektiði gibi davranýlacaðýna eminim, yani demek istediðim söylendiðinden farklý þekilde uygulanacaðý deðil de, uygulamada bu denli katý þekilde direkman kurallara baðlý deðil, akýl yürütme esasýna dayanarak davranýlacaðýdýr. çok deðiþik bir cümle oldu da neyse iþte anlatabildim sanýrým. yine de bütün bunlarý kendimiz de yapabilirdik aslýnda, böyle kurallarýn her saniye gözümüzün önünde olmasý kimsenin hoþuna gitmeyecektir, ama bu da bir önlem, yerinde bir önlem olduðu da söylenebilir bir yerde. yalnýz son zamanlarda sanki pek bir þey yoktu, sakinleþmiþtik forum olarak, ya biraz geç ya da biraz erken olduðu söylenebilir belki bu önlemlerin. arada benim de kendimce tasvip etmediðim çýkýþlar yapan üyeler oluyor elbette ama genellikle hoþgörü sýnýrlarý içinde eritiyoruz bunu kendi içimizde tüm forum olarak. aslýnda büyük çoðunluðunu bu kadar katý önlemlere gerek duymayacak kadar bilinçli insanlarýn oluþturduðu bir forum burasý; bu önlemler o nevi-þahsýna münhasýrlýðýný korur mu forumun, yoksa buna vurulmuþ bir darbe midir diye düþündüm, ama sonuçta bunun bir tercih olduðuna ve doðruluk payýnýn da yüksek olduðuna kanaat getirdim yine kendimce. neyse, hadi bakalým, en azýndan Gian'lý günler baþladý :)

#3 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 12:21 ÖÖ

Ben biþey sormak istiyorum...Bu pakete kurulum dahil mi yoksa onu kendimiz mi yapýyoruz :lol: Þaka bi tarafa þahsým adýna sonuna kadar destekliyorum bu önlem paketini...Zaten bugüne kadar ne bir uyarý aldým ne de bi nopost aldým...Buradaki herkesi günahlarýyla ve sevaplarýyla çok seviyor ve çok deðer veriyorum...Umarým bundan sonra da bir problem yaþanmaz...

#4 Nerval

Nerval

  Onur Aydın

 • Members
 • 1.840 mesaj
 • LocationIstanbul

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 11:57 ÖÖ

Nasýl yani þimdi her topic'de Hakan Þükür'den bahsedilmeyecek mi ? Ne anlamý kaldý ? :) Güzel olmuþ :) , "paket" yazýn 1905'e gönderin forum pakedi gelsin.

#5 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.451 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 04:03 ÖS

Nasýl yani þimdi her topic'de Hakan Þükür'den bahsedilmeyecek mi ?
Ne anlamý kaldý ? :)

Güzel olmuþ :) , "paket" yazýn 1905'e gönderin forum pakedi gelsin.


Ister misin ilk seni atsinlar forumdan Onur Abi :lol:

#6 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 13 Kasım 2006 - 11:12 ÖÖ

Bence güzel bir uygulama gian destekliyorumm...

#7 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.165 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Kasım 2006 - 03:37 ÖS

Nasýl yani þimdi her topic'de Hakan Þükür'den bahsedilmeyecek mi ?
Ne anlamý kaldý ? :)


Bir ara ne güzeldi ama Fatih Terim-Lucescu kavgalarý.. Kel alaka topiclerde bile konuyu buraya cekip birbirinden güzel laf sokmalar, atýþmalar, kavgalar.. Özledik o günleri..
Hakan Sükür'ün de degerini futbolu býrakýnca anlayacagýz.. Forumlarda konusulacak konu kalmaz artýk.. Gerci Hakan'dýr ne de olsa, birþekilde yine gündemde olur mutlaka :).

#8 Guest_bakayoko_*

Guest_bakayoko_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 15 Kasım 2006 - 10:46 ÖÖ

Nasýl yani þimdi her topic'de Hakan Þükür'den bahsedilmeyecek mi ?
Ne anlamý kaldý ? :)


Bir ara ne güzeldi ama Fatih Terim-Lucescu kavgalarý.. Kel alaka topiclerde bile konuyu buraya cekip birbirinden güzel laf sokmalar, atýþmalar, kavgalar.. Özledik o günleri..
Hakan Sükür'ün de degerini futbolu býrakýnca anlayacagýz.. Forumlarda konusulacak konu kalmaz artýk.. Gerci Hakan'dýr ne de olsa, birþekilde yine gündemde olur mutlaka :).Terim Lucescu'yu döver.
:lol:

#9 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Kasım 2006 - 04:21 ÖS

Terim Lucescu'yu döver.
:lol:


mok döver. lucescu oðluyla gelir terimin aðzýna eder :)

#10 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2006 - 10:04 ÖS

Forum Ýçi Önlem Paketi 1 Arkadaslar malum forumumuzda bir süredir hepimizin bir sekilde katkýda bulundugu bir gerginlik mevzubahis. Bunu cozmemiz lazým; yoksa bu güzelim forumu el ele öldürecegiz.. Bu anlamda ilk önlem paketi olarak þu 3 maddeyi açýklýyoruz: 1. Daha önceleri de uyardýgýmýz, ancak zaman zaman kendimizin de uymadýgý ikili tartýþmalar hususunda; bundan sonra çok ama çok katý olacagýz. Elbette, burasý bir forum ve acýlan topikler cercevesinde, farklý fikirler dogrultusunda tartýþmalar olmasý, zaten forumun ana temasýdýr. Ancak, konunun iceriginden sapýp, olayý farklý mecralara sokan, karsýlýklý ima, hakaret, küfür, vs. yontemlerle satasmalarda bulunan üyeler adminler de dahil olmak üzere ilk seferinde 1 hafta, daha sonra da ikiye katlanmak suretiyle ceza alacaklardýr. Bu konudaki tüm kararlar adminlerin tasarrufundadýr; tartýsýlamaz, imayla laf sokup da anlasýlmamasýný ummayýn; onlarý dahi yakaladýgýmýzda cezayý kesecegiz..Mutlu forumun ilk önlemi budur. 2. Bundan sonra Saray Cafe dýþýndaki forum bölümlerinde, topikleri, topiklerdeki konular dýsýnda konulara ceken, bunu israrla sürdüren kisiler, ilk seferinde uyarý alacaklar; daha sonrasýnda ise 1-2-4-8-16-32 seklinde katlanmak suretiyle ceza alacaklardýr. Lütfen Saray Cafe haric topiklerde, topik konusu dýsýna cýkmamaya özen gösterelim. Adminlerin uyarýlarý da, ilk resmi uyarý yerine gececektir. 3. Foruma yeni katýlýp, forum bünyesine uyum saglayamayacagý gorulen üyeler, (öznnur, selen, nesli, vs. gibi türevleri tarzlarý) adminlerin tasarrufuyla anýnda ihraç edilebilecekler ve bunun sorgusu yapýlmayacaktýr. Bu despotca gozuken kurallarý uygulayacagýz ve emin olun cok daha mutlu olacagýz.. Ancak en önemli hadise, hepimizin birbirimize saygý duymayý ogrenmesi olacaktýr. Lütfen en nefret ettigimiz kisiye dahi, saygý cercevesinde yaklasalým. Bu forumu, internet aleminin en nev-i sahsýna münhasýr forumu sekilde korumaya devam edelim.. Cunku benzerlerinin icinde dahi, bizim gibisi gercekten yok..Bunun farkýnda olalým ve forumumuzu koruyalým.. Hepinize cok tesekkurler..

#11 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2006 - 10:20 ÖS

çoðu konuda ayný fikirdeyim aslýnda ama cezalara yol açacak davranýþlar konusunu biraz abartýlý buldum, yine de uygulama aþamasýnda gerektiði gibi davranýlacaðýna eminim, yani demek istediðim söylendiðinden farklý þekilde uygulanacaðý deðil de, uygulamada bu denli katý þekilde direkman kurallara baðlý deðil, akýl yürütme esasýna dayanarak davranýlacaðýdýr. çok deðiþik bir cümle oldu da neyse iþte anlatabildim sanýrým. yine de bütün bunlarý kendimiz de yapabilirdik aslýnda, böyle kurallarýn her saniye gözümüzün önünde olmasý kimsenin hoþuna gitmeyecektir, ama bu da bir önlem, yerinde bir önlem olduðu da söylenebilir bir yerde. yalnýz son zamanlarda sanki pek bir þey yoktu, sakinleþmiþtik forum olarak, ya biraz geç ya da biraz erken olduðu söylenebilir belki bu önlemlerin. arada benim de kendimce tasvip etmediðim çýkýþlar yapan üyeler oluyor elbette ama genellikle hoþgörü sýnýrlarý içinde eritiyoruz bunu kendi içimizde tüm forum olarak. aslýnda büyük çoðunluðunu bu kadar katý önlemlere gerek duymayacak kadar bilinçli insanlarýn oluþturduðu bir forum burasý; bu önlemler o nevi-þahsýna münhasýrlýðýný korur mu forumun, yoksa buna vurulmuþ bir darbe midir diye düþündüm, ama sonuçta bunun bir tercih olduðuna ve doðruluk payýnýn da yüksek olduðuna kanaat getirdim yine kendimce. neyse, hadi bakalým, en azýndan Gian'lý günler baþladý :)

#12 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 12:21 ÖÖ

Ben biþey sormak istiyorum...Bu pakete kurulum dahil mi yoksa onu kendimiz mi yapýyoruz :lol: Þaka bi tarafa þahsým adýna sonuna kadar destekliyorum bu önlem paketini...Zaten bugüne kadar ne bir uyarý aldým ne de bi nopost aldým...Buradaki herkesi günahlarýyla ve sevaplarýyla çok seviyor ve çok deðer veriyorum...Umarým bundan sonra da bir problem yaþanmaz...

#13 Nerval

Nerval

  Onur Aydın

 • Members
 • 1.840 mesaj
 • LocationIstanbul

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 11:57 ÖÖ

Nasýl yani þimdi her topic'de Hakan Þükür'den bahsedilmeyecek mi ? Ne anlamý kaldý ? :) Güzel olmuþ :) , "paket" yazýn 1905'e gönderin forum pakedi gelsin.

#14 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.451 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 04:03 ÖS

Nasýl yani þimdi her topic'de Hakan Þükür'den bahsedilmeyecek mi ?
Ne anlamý kaldý ? :)

Güzel olmuþ :) , "paket" yazýn 1905'e gönderin forum pakedi gelsin.


Ister misin ilk seni atsinlar forumdan Onur Abi :lol:

#15 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 13 Kasım 2006 - 11:12 ÖÖ

Bence güzel bir uygulama gian destekliyorumm...

#16 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.165 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Kasım 2006 - 03:37 ÖS

Nasýl yani þimdi her topic'de Hakan Þükür'den bahsedilmeyecek mi ?
Ne anlamý kaldý ? :)


Bir ara ne güzeldi ama Fatih Terim-Lucescu kavgalarý.. Kel alaka topiclerde bile konuyu buraya cekip birbirinden güzel laf sokmalar, atýþmalar, kavgalar.. Özledik o günleri..
Hakan Sükür'ün de degerini futbolu býrakýnca anlayacagýz.. Forumlarda konusulacak konu kalmaz artýk.. Gerci Hakan'dýr ne de olsa, birþekilde yine gündemde olur mutlaka :).

#17 Guest_bakayoko_*

Guest_bakayoko_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 15 Kasım 2006 - 10:46 ÖÖ

Nasýl yani þimdi her topic'de Hakan Þükür'den bahsedilmeyecek mi ?
Ne anlamý kaldý ? :)


Bir ara ne güzeldi ama Fatih Terim-Lucescu kavgalarý.. Kel alaka topiclerde bile konuyu buraya cekip birbirinden güzel laf sokmalar, atýþmalar, kavgalar.. Özledik o günleri..
Hakan Sükür'ün de degerini futbolu býrakýnca anlayacagýz.. Forumlarda konusulacak konu kalmaz artýk.. Gerci Hakan'dýr ne de olsa, birþekilde yine gündemde olur mutlaka :).Terim Lucescu'yu döver.
:lol:

#18 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Kasım 2006 - 04:21 ÖS

Terim Lucescu'yu döver.
:lol:


mok döver. lucescu oðluyla gelir terimin aðzýna eder :)

#19 Nerval

Nerval

  Onur Aydın

 • Members
 • 1.840 mesaj
 • LocationIstanbul

Yayınlanma tarihi 03 Aralık 2006 - 04:34 ÖÖ


Terim Lucescu'yu döver.
:lol:


mok döver. lucescu oðluyla gelir terimin aðzýna eder :)ama terim'in kýzlarý da lucescu'nun oðlunu papaz eder. :) :lol:

#20 Guest_konyAslan42_*

Guest_konyAslan42_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Ocak 2007 - 02:16 ÖS

alemsiniz ne diyeyim
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye