İçeriğe git


Resim
- - - - -

Bülent Korkmaz


 • Please log in to reply
145 replies to this topic

#41 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2007 - 05:23 ÖS

Uefa.com'da ana sayfa haberlerinden biri olarak vermiþ Erciyes'in Bülent ile anlaþmasýný. "The Big Captain" diyorlar onlarda.

http://www.uefa.com/...sid=497299.html

#42 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2007 - 07:29 ÖS

uefa "The Big Captain" der, buradaki yeni yetmeler de utanmadan ''bu'' diye hitap edip, küçük akýllarýyla laf sokmaya çalýþýrlar.

#43 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2007 - 08:39 ÖS

Gerçi sitede ''Galatasaray taraftarlarýnca 'Büyük Kaptan' olarak adlandýrýlan Bülent Korkmaz...'' diye geçiyor ama Bülent'e bu tavrý anlamakta çok büyük güçlük çekiyorum. Anlayamýyorum. Ýnanamýyorum. Tasvip etmiyorum. Tahammül edemiyorum.

Senin gibi kaç tane var ki... Yürüyedur Büyük Kaptan...

#44 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.841 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2007 - 10:17 ÖS

Yanlýþ yapmasý bu denmesini gerektirmez, o bizim Büyük Kaptanýmýz, sonsuz baþarýlar...

#45 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2007 - 10:55 ÖS

Ben hala o bize söylediði laftayým ve unutmayacaðým ne kadar baþarýlarýný unutmasamda yaptýklarýnýda unutmayacaðým... Siz unutabilirsiniz...

#46 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 12.554 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ocak 2007 - 04:18 ÖS

Yolun acik olsun Buyuk Kaptan. Umarim basarili olursun.

#47 yakup bayrak

yakup bayrak

  Senior Member

 • Members
 • 2.012 mesaj

Yayınlanma tarihi 19 Ocak 2007 - 11:44 ÖS

Ben hala o bize söylediði laftayým ve unutmayacaðým ne kadar baþarýlarýný unutmasamda yaptýklarýnýda unutmayacaðým... Siz unutabilirsiniz...

CaNKaGS Bülent ne lafý söylemiþ GS'yi incitecek.Böyle bir söz yok ortada.Ayrýca vaktiyle kaldýrdýðý o kol da Össan abi ve þürekasýna kaldýrýlmýþ bir koldur bana göre.Bakýn Bülent ile ilgili bir haber görsem atlamadan,büyük bir sabýrla,gaza da gelmeden,yazýnýn sonuna kadar okurum.Bugün kadar ne GS kulübü ne de taraftarý hakkýnda olumsuz bir sözü yok.Aksine GSyi ve tarftarlarýný her fýrsatta yücelten kelimeler kullanýyor.Beni Bülent yapan G.Saray'dýr,bir gün bu takýma geri döneceðim,beni destekleyen taraftarý unutmam mümkün deðil,bazý kýrýcý olaylar yaþadým ama anlatmayacaðým,G.Saray'a zarar vermek istemiyorum gibi açýklamalar yapan biri kendisi...Herhalde sen bu sözlerini unutmayacaksýn.Eðer bunu kastettiysen yanýndayým.Eðer tersini iddia ediyorsan tam karþýndayým.Bu arada Bülent'in yumruðunu unutmayanlara inat ben de o sargýlý kolunu unutmuyorum ve asla da unutmayacaðým.Büyük kaptan Bülent'e de yeni takýmýnda baþarýlar dilerim.Fatih Terim de Göztepe,A.Gücü gibi takýmlarý çalýþtýrdý ve gelip G.Sarayýmýzda imparator oldu.Umarým Büyük Kaptan da büyük geliþme katedip takýmýmýzýn baþýna geçecektir bir gün.Ve onunla da Þampiyonlar Ligi Kupasýný kaldýrýrýz umarým.

#48 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 19 Ocak 2007 - 11:50 ÖS

Þampiyonluðu fenerbahçeye verdiðimiz sene genlerbirliði bizi yener ve bilent korkmaz maç sonu basýn toplantýsýnda HAYATIMDA ALDIÐIM EN GÜZEL GALÝBÝYET demesi beni ve onu gs baþýnda aldýðý galibiyetleri uefa kupasýnda aldýðý galibiyetleri hiçe sayarak hayatýnda aldýðý en gzel galibiyeti GS galibiyeti olduðunu söylemiþti ve bu söylediði laflar eskibir gs futbolcusuna uefa kupasý kaldýrmýþ gs futbolcusuna yakýþmadý. Senin canaydýnda aran bozuk olabilir ama bunu tamamen GS mal etmek sana hiç ama hiç yakýþmadý bülent korkmaz..

#49 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.841 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ocak 2007 - 12:01 ÖÖ

Þampiyonluðu fenerbahçeye verdiðimiz sene genlerbirliði bizi yener ve bilent korkmaz maç sonu basýn toplantýsýnda HAYATIMDA ALDIÐIM EN GÜZEL GALÝBÝYET demesi beni ve onu gs baþýnda aldýðý galibiyetleri uefa kupasýnda aldýðý galibiyetleri hiçe sayarak hayatýnda aldýðý en gzel galibiyeti GS galibiyeti olduðunu söylemiþti ve bu söylediði laflar eskibir gs futbolcusuna uefa kupasý kaldýrmýþ gs futbolcusuna yakýþmadý. Senin canaydýnda aran bozuk olabilir ama bunu tamamen GS mal etmek sana hiç ama hiç yakýþmadý bülent korkmaz..


Yamulmuyorsam kol hadisesi geçen sezon oldu, geçen sezon da fener þampiyon olmadý sanýrsam...

#50 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ocak 2007 - 01:05 ÖÖ

Yanýlmýyorsun Can'cým. Geçen sezon oldu.

#51 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 22 Ocak 2007 - 10:16 ÖÖ

Geçen sezonmuydu??? ozaman ben yanlýþ hatýrlýyorum ama önemli olan nokta kimin þampiyon olduðu deðil bizi yendikten sonra söylediði laftýr..

#52 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ocak 2007 - 11:47 ÖS

biraz konu dýþý olacak ama buradansa eðer, garip bir durum ortaya çýkýyor. deðilse gereksiz bir post olacak bu. bir forumda birileri þunlarý yazmýþ: '' Bu ülkede herkes bilir ki bir GS'lý için " Fb'de oynarým-çalýþýrým " diyen futbolcu yada TD (ayný þey FB'liler içinde geçerlidir) taraftara antipatik gelir. "Fener’e gider misin?" Bu aslýnda bir tuzak sorudur. Zaten bir kulüpde çalýþan kiþiye bu soru neden sorulur ki? Neye faydasý vardýr? Bir yemdir bu soru. Belki bir taraftarýn gözünden düþürmek için bir polemiðe malzeme çýkarmak arayýþýdýr. Terim asla bu tip tuzaklara düþmedi, keza Hagi de öyle. Gerets de düþmedi. Büyük kaptan, Gençler maçýnda tevazulu bir sevincini haketmemiþ miydik? Ýlhan Mansýz'ýn BJK'ye gol atýnca baþýný öne eðmesi kadar kýymetimiz yok muydu? Rýza'lar Samet'ler bile Bjk'ye karþý TD olarak gol attýðýnda takýmý zýp zýp zýplamadý, ölçülü bir sevinci bize göstermeye hakkýmýz yok muydu? FT bilmiyormuydu ayný sorulara profosyonel cevaplar vermeyi? Gerets bilmiyormuydu? Belkide onlar senden daha profosyonel olduðu için senin gibi cevaplar vermedi. Hiç bunu düþündün mü?'' ben bunu daha önce okumuþtum ama bu post bugün atýlmýþ. merak ettim araþtýrdým, bulamadým ama bu forumdan gibi geliyor. hatta bazý abilerimin tarzýna da benziyor ama aradým, bulamadým, net konuþmayayým. çýksýn abicim bu sözün sahibi :)

#53 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Şubat 2007 - 04:02 ÖS

Ercieyes Ankaraspor'u yendi. 4 güçlü takýma karþý maðlubiyet yüzü görmedi, helal sana Büyük Kaptan. 17.liðe yükseldiler sanýrým, Sakarya'yla eþitlediler puanlarý. Ha gayret..

#54 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj
 • LocationISTANBUL

Yayınlanma tarihi 12 Şubat 2007 - 01:10 ÖÖ

Aykut aðlýyordu mac sonu röportajýnda "resmen dayak yedik" falan filan... Anlaþýlan Erciyes gercekten Büyük Kaptan'ýn takýmý olmuþ. Helal Büyük Kaptan!

#55 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Şubat 2007 - 02:25 ÖÖ

5 Resmi maç, hiçbirinde yenilgi güzü görmedi. Maþallah diyelim nazar deðmesin. Çok önemli bir baþarý bu, belki teknik-taktik yönden eksiklikleri vardýr bilemiyorum ama bir ilk yarýdaki Erciyes'i düþünün,yediði kolay golleri, tamamen düþmüþ havasýnda oynayan oyuncularý filan düþünün bir de kaptandan sonraki Erciyes'i, çok fark var aralarýnda. Kendi ruhunu takýma aþýlamaya baþlamýþ helal olsun Kaptan'a. NAzar deðmesin. Hadi bakalým kaptaným baþaracaksýn sana inanýyoruz.

#56 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Şubat 2007 - 01:49 ÖS

Nasýl koydu Büyük Kaptan, Aykut Kocamaaaaaaaaaan Kocamaaaaaaaaaaaaann Kocamaaaaaaaaaaaannn!

#57 Libraleon

Libraleon

  Member

 • Members
 • 1.966 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Şubat 2007 - 02:56 ÖS

Bu tip td deðiþiklikleri 2-3 hafta bir sürþarj etkisi yaratýyor takýmlarda. Sonra da düþüþ baþlýyor. Umarým Erciyesin baþarýsý sürekli olur. Bülent Korkmaz her ne kadar kýzsam da sargýlý kollu kaptanýmýzdýr...

#58 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Şubat 2007 - 03:05 ÖS

Ýþi zor Bülent'in... Ýçerde dýþarda puan almasý lazým,çok az puan kaybetmesi lazým... Yine de iyi baþlangýç yaptý tabi...

#59 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 12.554 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Şubat 2007 - 03:12 ÖS

He yaa mactan sonra Aykut resmen agladi bizi dovduler diye.. ayip valla. Halen fark 7 puan bence bir mucize gerek. Sakarya kesin dusecek, diger takimlar keske Rize ve Ankaragucu olsa.

#60 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj
 • LocationAnkara

Yayınlanma tarihi 12 Şubat 2007 - 06:20 ÖS

Olacak olacak umarým.Benim bildiðim Bülent çalýþma disiplini, savaþçýlýðý, cesaretiyle bu iþi ona katýlan öðrencileriyle baþaracak. Ben böyle adamlarý seviyorum ve objektif bakamýyorum hatta bakma ihtiyacý duymuyorum. O objektif bakacaðýmýz birisi deðil.
1 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 1 ziyaretçi, 0 gizli üye