İçeriğe git


Resim
- - - - -

Aralýkta Askerim


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
326 replies to this topic

#41 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2006 - 12:05 ÖÖ

Cok tesekkurler arkadaslar yeniden ve Mert nerde bizde o sans..:) Treflex,tertip insallah,sana da hayýrlý teskereler :)

#42 özgür

özgür

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 37 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2006 - 05:06 ÖS

aralýðýn 15 inde benim de kardeþim asker olucak inþallah

#43 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.865 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2006 - 10:53 ÖS

aralýðýn 15 inde benim de kardeþim asker olucak inþallah

Uzun dönem mi gidecek?
Kýsa dönemler 12'sinde teslim olacak da.

#44 özgür

özgür

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 37 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2006 - 10:54 ÖS

kýsa dönem deðil malesef.kardeþim lisede terk etti okulu.kýsmet..

#45 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 12:00 ÖÖ

Öncelikle hayýrlý tezkereler... 1- Sigara içiyosan eðer 2 paket taþý.Biri senin her zaman içtiðinden biride mümkünse en dandik sigara olsun :) 2- Askerde para hariç çalma diye birþey yoktur yer deðiþtirme vardýr.O yüzden botun yada terliðin vs malzemen çalýnýrsa dert etme elbet temin edebilirsin :) tabi baskasýnýn botunu giyip mantar olayýna katlanmak istiyosan dene :) 3- Acemi birliðinde deðilde usta birliðinde radyo kullanabilirsin ama gittiðin yere göre deðiþir durum. 4- Kýsa dönem gidiceksen eðer çavuþ olacaðýn için devriye çavuþluðu canýný sýkabilir ama sen mümkün oldugunca pc den anlarým vs gibi seylerle yazýcý olmaya bak :) 5- Arkadaslarýný genelde istanbullulardan secmeni tavsiye ederim çünkü daha çok eðlenebilirsin ama herkese güvenme ;) 6- Poþet lafýna þimdiden alýþ çok duyucaksýn bunu :lol: :lol: :lol: 7- Her ne kadar kýsa dönem askerler sevilmeselerde þafak 99 denildiðinde ýslanmaktan kurtulamazlar.Sanýrým senin þafak olayý þubat sonuna felan gelicek gittiðin yere göre dikkatli ol zatürre olabilirsin :):) 8- Telefonda komutan gibi konuþup þaka yapanlar olabilir.Sen yinede dikkatli ol.Bi keresinde arkadas gercekten þaka yapýyolar sanýp yarbaya aðýr konuþtu sopayý yedi tabi :lol: :lol: :lol: 9- Çarþýya çýktýðýnda paranýn nasýl gittiðini anlamýyorsun valla.Dikkatli ol.Özellikle askeri eþya satan dükkanlarda güzel kýzlar olur maksat abaza kalmýþ askerlerden daha iyi faydalanmaktýr :) oralara girme derim çünkü kýzlar her türlü kandýrabiliyolar :) 10- Ayak kokusu, uykuda horuldama , sabah wc lerde iðrenc görüntülere kendini hazýrlamaný tavsiye ederim( aðýr oldu ama napalým gerc ek bu) :) aklýma gelenler bunlar.

#46 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 03:51 ÖÖ

1- Yanýna mutlaka ateþ düþürücü al (yasaktýr sakla) 2- cep telefonu sokacaksan mümkün olduðunca küçük, eski bir model olsun (siemens a 52 gibi) nizamiyeden girerken donunun içine sok, (don slip olsun :) ) geniþce bir boyun cüzdaný al ve telefonunu bu cüzdanýn içinde taþý. ilk günlerde kimseye telefonun olduðunu söyleme. ilk günler telefonla pek konuþma. geceleri yorganý üstüne cek ve konuþmak yerine mesaj at. askerliðin boyunca komutanlar telefon yakalatmanýn 23-30 gün arasý ceza getireceðini, o yüzden telefonu olanlarýn teslim etmesini ister. buna kanma. kolay kolay telefon yüzünden askerliðin uzamaz. en fazla el koyarlar, bir ara carsýya cýkarken komutana rica edip alýrsýn. 3- yanýna 250-500 kontörlük ankesörlü telefon kartý al. (kýþlanýn kantininde bir olur, bir olmaz, yedekte mutlaka bulundur) yol yordam öðrenene kadar cep tel. yerine ankesörlü telefonla konuþ. 4- askerde verilecek postalý 1 numara büyük al. Postallar bir iki gün sonra büyük ihtimalle ayaðýna vuracaktýr. (büyük almýþ olsan bile...) bu durumda kullanmak üzere yanýna vatka al. botlarýn vurmasý hali 1 hafta kadar zorluk yaratýr, sonra ayak derin sertleþir ve alýþýrsýn. YAnýna iki çift yün ayakkabý tabanlýðý (keçe) al. 5- ilk hafta içinde (muhtemelen 2. ya da 3. gün) size yürümeyi öðretecekler! (rap rap) bu eðitim sýrasýnda eðitim çavuþlarý sürekli ayagýnýzý kuvvetlice, ses çýkacak sekilde yere vurmanýzý söyleyeceklerdir. bunu sakýn yapma. vuruyormuþ gibi yap. sonra ayaklarýn þiþer ya da nasýr yapar ve 7-8 gün boyunca büyük sýkýntý çekersin, derdini de kimseye anlatamazsýn. 6- Acemi birliðindeyken eðitim cavuþlarýna komutaným deme. sözlerini dinle ama sunu unutma ki sen kýsa dönem olarak onlarýn üstüsün. (kýsa dönemsen tabii...) 7- Botunun içine siyah keçeli kalemle adýný yaz. (yazabildiðin her yerine birkac defa) 8- yün içlik al. yeþil ya da beyaz (üst ve alt) sana 1 takým verecekler, bu yedek olsun. 9- Yeþil renk (haki renk) kalýn yün bir kazak al. kamuflajýn içine giyersin. (askeri kantinde bunlardan satýlýr ama yeterince kalýn olmaz, sen kalýnýný al) çok iþine yarayacaktýr. 10- soguk algýnlýðýndan korunmak için vitamin götür (yasaktýr sakla) ilk günler her gün mutlaka her gün al bu vitaminlerden. 11- yeþil kar maskesi al. eðitim ya da iþtima sýrasýnda giymeye pek izin vermezler ama cebinde taþýr, aralarda üþüyünce giyersin. 12- yemek yerken kirli tabaklarý kafana takma. bir þey olmaz. yemeði beðenmesen de ye. kantindeki abur cubura güvenme. 13- Aileni ilk aradýðýnda onlara çok iyi olduðunu söyle. kendini kötü hissediyor olsan da bunu onlara hissettirme. kafa denði arkadaslarýn olduðunu süper muhabbet döndüðünü falan anlat. sakýn aðlayýp sýzlanma. üzülmesinler yazýk. 14- kalýn pijamalar al. 15- pijamadan ayrý, kýþlýk kalýn esofman takýmý al. çok kaliteli olmasýn, calýnabilir. eþofmana acemi birliðinde pek ihtiyacýn olmaz ama usta birliðinde büyük ihtimalle lazým olacaktýr. 16- 2-3 çift uzun siyah yün çorap al. kantinde olur ama olmaya da bilir. 17- çok fazla sivil kýyafet götürme. üstündekiler yeter. 18- kendini oldukca kötü tuvaletlere hazýrla. 19- tuvalet kaðýdý götür. ihtiyacýn olacak. 20- antibakteriyel sabun al. 21- eðer kýsa dönemsen aklýnda olsun, sen yedek subay statüsündesin ve öyle büyük bir suç iþlemedikçe ceza meza veremezler. hakkýnda tutanak falan tutulsa da çok korkma. hiçbir þey olmaz. en fazla komutandan fýrca yersin o kadar. özellikle kýsa dönem askerlerin mahkeme kararý olmadan askerliðinin uzamasý söz konusu deðildir. hiçbir komutan, albay vs. dahi kendi kafasýna göre senin askerliðini uzatamaz. bunlardan korkma ama asi de olma, komutanlarýn sözünü dinle, saygý göster ya da gösterir gibi yap. 22- Eger kýsa dönemsen þunu unutma: Uzun dönem bir er, çavuþ, uzman çavuþ ya da astsubay sana hiçbir sekilde vuramaz. subaylar da vuramaz ama önceki saydýklarým senin astýn olduðu için onlar asla vuramaz. eðer böyle bir sey olursa bulunduðun tabur komutanlýðýna yazýlý dilekçeyle sikayetini yap. eger 30 gün içinde dilekcen iþleme konmazsa genelkurmaya yazmaya bile hakkýn var. Adamý direk mahkemeye götürürsün ve tefe koyup çalarsýn. benim bulunduðum bölükte bir kýdemli astsubay baþçavuþ 3 sene evvel bir kýsa dönem askere tokat attýðý için 3 yýldýr ugrasýp duruyordu askeri mahkemelerde. alacaðý ceza kadar, durum siciline iþlenecek diye de ödü kopuyordu lavuðun. Bunu subaylar (tegmen, yüzbaþý) için de yapabilirsin ama orada durum biraz daha karýþýk tabi. Yine de onlarýn da yusuf yusuf edecegine emin olabilirsin. Mahkemeden hepsi korkar cünkü iþin ucunda temiz sicile düsebilecek bir gölge vardýr. 23- Aramak isteyebileceðin insanlarýn telefon numaralarýný küçük bir deftere yazmayý unutma. 24- Güçlü ol. Bitecek hepsi.

#47 treflex

treflex

  Senior Member

 • Members
 • 1.012 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 02:20 ÖS

Ya bir þey sorabilir miyim. Ben saçlarým için düzenli olarak ilaç kullanýyorum, o da mý yasak??? Mert abi resim için teþekkürler biraz moral oldu :):)

#48 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 02:25 ÖS

Giriþte haber verirsen düzenli olarak kullanman gerektiðini yasak deðil.

#49 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 06:29 ÖS

Arkadaslar cok tesekkur ederim, özellikle UyussBoy ve Cembom verdiginiz tavsiyeler icin cok memnun oldum,kesinlikle iþe yarayacaktýr..

#50 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Kasım 2006 - 12:52 ÖÖ

Yani kullanýlmasý zorunlu olan ilaçlar için sanýrým rapor gibi biþi isteniyor.Ama seninki çok önemli deðil yani hayati önem taþýyan biþi olmadýðý için rapora gerek kalacaðýný sanmýyorum... Names.. Valla askerlik uzun olur kýsa olur güzeldir aslýnda.Ýçindeyken çok dertlenirsin ama gercekten anýlarý yýllar geçsede unutulmaz. Ben gazinodaydým ve suan iþyerindeki yemekleri yerken hep gazinoda yediðim yemekler aklýma gelir ve özlerim :) Ýnþallah saðlýklý,dertsiz tasasýz güzel bi askerliðin olur.Hayýrlý tezkereler þimdiden. Þu ankesörlü tlf olayýna dikkat et yerine göre bazen abartabiliyor insan.Ben acemiliðimde 28 günde 8 tane 100 lük kart bitirdim paso evi arýyodum :) Bak anlatmaya baslayýnca gerisi geliyor tutamýyor insan :lol: :lol: :lol: Ýstiklal savaþýndan güzel bi anektod bu arada askerlikle ilgili... Komutan yeni gelen erlere içtima alýr.Bi erin saçlarýnýn kýnalý oldugunu görür ve sorar: - Evladým saçlarýna kim kýna yaktý? - Anacýgým yaktý komutaným. - Neden yaktý peki? - Bilmiyorum komutaným. - Ýyi o zaman anacýgýna mektup yaz komutaným böle böle soruyor de. - Emredersiniz komutaným. Aradan biraz zaman gecer ve mektubun cevabý gelir: - Sevgili kuzucugum yavrucugum.Bizim adetlerimizde 3 þey için kýna yakýlýr. 1- Kurbanlýk koyuna yakýlýr Allaha kurban olsun diye. 2- Gelinlik kýza kýna yakýlýr kocasýna kurban olsun diye. 3- ASKERE GÝDEN ERKEÐE YAKILIR VATANINA KURBAN OLSUN DÝYE. Ýþte böyle... :agla: :agla: :agla:

#51 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.865 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Kasım 2006 - 10:59 ÖÖ


Ben gazinodaydým ve suan iþyerindeki yemekleri yerken hep gazinoda yediðim yemekler aklýma gelir ve özlerim :)


Bende part time registrar's office gibi bir yerde çalýþýyordum. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda okuyacak liseli gençlerin sýnav giriþ iþlemlerini yapýyorduk.

Part time de sinemada. Sinemadan bir fotoðraf koyayým.

#52 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.865 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Kasım 2006 - 11:04 ÖÖ

Ya bir þey sorabilir miyim. Ben saçlarým için düzenli olarak ilaç kullanýyorum, o da mý yasak??? Mert abi resim için teþekkürler biraz moral oldu :):)Yasak olacaðýný sanmýyorum.
Koyduðum fotoðraftaki devlet memurlarý bombaydý.
Bir tanesi bir binbaþýnýn karýsýydý. Saat 2'den sonra tüm kadýnlar iþi býrakýrdý, bizim görev yerindeki üsteðmen ses çýkaramazdý. Kadýnlar fal falan bakarlardý, çay saati yaparlardý. Bize de yarardý. :lol:

Haftada maksimum 1 öðün karavanadan yerdim. Her yemeði dýþarýdan söylerdik. Erzurum Cað Kebabý yapan yer de, börekçi de, tavuk þiþ yapan yer de, kebapçý da, köfteci de, ev yemekleri yapan yerler de vardý Yalova'da. Hepsinden telefonla sipariþ getirirdik. Pek çok kýsa dönem kilo alýp döndü askerden. Ben almamak için akþam yemekleri yemiyordum çünkü sonuçta kahvaltýlar da simit/poðaça/açma/cappucino ile geçiyordu. (Cappucino ve benzeri 3'ü 1 arada türü kahve çeþitlerini her haftasonu evciyken Makro'dan alýp geliyordum) :lol:

#53 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 08:54 ÖS

Ya bir þey sorabilir miyim. Ben saçlarým için düzenli olarak ilaç kullanýyorum, o da mý yasak??? Mert abi resim için teþekkürler biraz moral oldu :):)Yasak olacaðýný sanmýyorum.
Koyduðum fotoðraftaki devlet memurlarý bombaydý.
Bir tanesi bir binbaþýnýn karýsýydý. Saat 2'den sonra tüm kadýnlar iþi býrakýrdý, bizim görev yerindeki üsteðmen ses çýkaramazdý. Kadýnlar fal falan bakarlardý, çay saati yaparlardý. Bize de yarardý. :lol:

Haftada maksimum 1 öðün karavanadan yerdim. Her yemeði dýþarýdan söylerdik. Erzurum Cað Kebabý yapan yer de, börekçi de, tavuk þiþ yapan yer de, kebapçý da, köfteci de, ev yemekleri yapan yerler de vardý Yalova'da. Hepsinden telefonla sipariþ getirirdik. Pek çok kýsa dönem kilo alýp döndü askerden. Ben almamak için akþam yemekleri yemiyordum çünkü sonuçta kahvaltýlar da simit/poðaça/açma/cappucino ile geçiyordu. (Cappucino ve benzeri 3'ü 1 arada türü kahve çeþitlerini her haftasonu evciyken Makro'dan alýp geliyordum) :lol:


Ohh valla ne güzel annatýyosun anýlarým depreþiyo özlüyorum ya :agla: :agla:

#54 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2006 - 10:29 ÖS

Engin güle güle git, güle güle gel.. Ýnsallah güzel gecer arkadaslýgýn.. Ben masterdan sonra doktoraya da basladým; bir 4 sene daha gitmeyecegim bu iþ temposu artý hala ogrenci olmaya dayanmaya devam edebilirsem :)

#55 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 27.447 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2006 - 11:43 ÖS

Aynen valla ocakta master baþlýyor bir 28i bulur onu da bitirmem sonra doktora vsvsvsvs :)

#56 teyyareci wehbi

teyyareci wehbi

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 42 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 02:10 ÖÖ

bi tüyo da benden (daha önce verilmiþ te olabilir, verildiyse kusuruma bakmayýn).... eline bi kaðýt al arazi ol, seni kim çevirirse bi üst rütbeli subay veya astsubayýn seni çaðýrdýðýný söyle... tutup ta hesap soramazlar üstlerine.. :) ve þimdiden askerliðini yapacak tüm arkadaþlara hayýrlý teskereler dilerim... inþallah bi an önce aramýza dönersiniz..

#57 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 03:59 ÖÖ

Cok tesekkur ederim Cagdas ve foruma yeni katýlan arkadasýmýz Vehbi sanýrým:) Umarým iyi gecer gercekten,dualarýnýzý esirgemeyin :) Ben de master yapayým fln diye dusunuyordum fakat sonra master yapan arkadaslarýmýn durumlarý gordum,bitirenlerde 28-29 yasýnda olunca iyice gitmek istemiyorsun fln diyince en iyisi gidelim dedik:) Kader,kýsmet :) Vehbi,bu arada arazi olma olayýný her zaman yapamazsýn heralde,adamýn ümügünü sýkarlar orda :D

#58 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 08:49 ÖÖ

valla ben anlamam askerlikten falan, tüyolarý vermiþler zaten :) ama zaman iyiden iyiye yaklaþýyor, 15 gün sonra askerdesin, uðurlasaydýk forum olarak :) þahsen tanýmadýðým için Tomas askere gidecekmiþ gibi geliyor bana o ad ayrý bir durum :) þaka bir yana, hakikaten çabucak geçer tezkereyi alýr dönersin inþallah, sýkýlmazsýn etmezsin, düzgün insanlar olur.. oradan da fýrsatýný bulup foruma uðrarsýn zaten, özletmezsin! þimdiden hayýrlý tezkereler :)

#59 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Kasım 2006 - 01:08 ÖS

Aralýkta Askerim Arkadaslar Aralýk doneminde askerlik yapan arkadaslarýn ve diger donemlerde de vatani gorevini yerine getiren arkadaslarýn da uyarýlarýný ve askerlikte yasadýklarý bazý tecrubelerini burada paylasmasýný istiyorum..Ne yapýlýr, ne yapýlmaz etc..? :) Biraz endiseliyim cunku 1 ay sonra yayýla yayýla yatan,Hasan Sas'a Cihan'a sallayan ben, din iman bilmeden kosacam,donucam,vatani gorev yapýcam kimbilir nerelerde.. :)

#60 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 01 Kasım 2006 - 01:11 ÖS

:lol: kýsa dönem yapcan herhall. çabuk geçer anlamassýn bile askerlik nasýl geçti nasýl bitti... Hayýrlýsý ile git hayýrlýsý ile gel...