İçeriğe git


Resim
* * * * - 6 oy

Eski Oyuncumuz Sabri Sarıoğlu nam-ı diğer Reyiz!


 • Please log in to reply
3964 replies to this topic

#1 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.298 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ekim 2006 - 10:46 ÖS

Bu sene gosterdýgý performansla özel bir topic acýlmayý hakediyor bence... Alt yapýdan cýkmasýna raðmen yeterli ilgiyi goremýyor... Özellikle bu sene ben cok begenýyorum kendýsýný...Her sene kendýný biraz daha gelýstýrýyor...Özellikle kenar ortalarý bu sene cogu adrese teslým... Her zaman ,oynamasa bile cok iyi bir alternatýf bu takýmda...Hiç bir þey yapmasa koþmasý saða sola saldýrmasýyla bir dinamizm katýyor takýma...Kalpten oynadýgýna inanýyorum...Her td nin böle bu tarz bir oyuncuyu takýmlarýnda gormek ýstedýgýnden emýným... Cok genc bir yasta olmasýna ragman tribunden atmosferden de olumsuz etkýlenmedýgýný dusunuyorum...Alisamiyende ne oynuyosa anfield rood da onu oynuyor...Kadýkoyde ümit'in golunden sonra trýbunlere kulak yapýcak kadar da rahat bir arkadaþ ;) Umarým bu þekilde devam eder...

#2 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 29 Ekim 2006 - 10:51 ÖS

Allah nazardan saklasin. Sabrinin sadece alternatif oyuncudan ibaret oldugunu düsünmüyorum. Yasinin genc olmasi, ögrenecek daha cok seyin oldugunun göstergesidir. Örnegin zamanla Orta sahada da oynayabilecegini düsünüyorum. Ögrendikce..

#3 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.842 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ekim 2006 - 10:54 ÖS

Bir de ortalarý saatte 120 km ile yapmasa :)

#4 Guest_Parma Maniac_*

Guest_Parma Maniac_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 29 Ekim 2006 - 11:55 ÖS

Her zaman takýmda olmasý gereken oyunculardan bence.. kafasýný kullanmasýný bir öðrense adam býrakmayacak ortalýkta.. iþin ilginç noktasý bizim patlama beklediðimiz Carrusca bu çocuktan bir yaþ büyük.. gözden kaçmamasý gereken bir nokta..

#5 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 12:13 ÖÖ

Parma, Carrusca Sabri'den daha kotu diye bir sey yok ki.. neyse, Sabri hic ama hic sevmedigim bir adamdi son 1 aya kadar, bu sezon ilk kez bu kadar fazla goz onunde oldugundan buyujlerinden gerekli uyarilari yeni yeni aliyor sanirim cunku son 1 ayda o eski artist Sabri yok. Iyi yonleri zaten ortada, bu sezon harika bir çýkýþ yaptý. o ilk çýktýðý günleri hatýrlattý.. þahsen ben geçen sezonun son maçýnda iki güzel gol atýp þampiyonluk kutlamalarýnda o artistlikleri yapýnca Sabri'nin kendisine takýmda fazladan 2-3 senelik bir kredi yarattýðýný yarattýðýný düþünmüþ ve üzülmüþtüm. ayrýca þampiyonluk kutlamalarýndaki hareketleri de çok antipatik gelmiþti. ama bu sezon beni ve sanýrým herkesi çok fazla yanýlttý, gerçekten bir anda bambaþka bir futbolcu oldu çýktý. 4 senedir gözümüzün önünde eredeyse hiçbir þey yapmayan adam, bu sene frikik bile atmaya baþladý. ortalarý kýrk yýlda bir yerini buluyordu, þimdi çoðu potansiyel tehlike.. yakýnda þutlarýný da geliþtirecek, bunu biliyorum. kötü yönlerine gelince, dediðim gibi karakter yönünden çok oturmuþ bir yapýsý yok, gençliðine vermek ve ilerde çok daha efendi olacaðýna inanmak istiyorum, nitekim kendisi bu yönden iyi yolda... saha içine gelince, eksik yanlarýnýn çoðunun geliþeceðine inanýyorum. tek düzeltemiyeceði þey beyniyle oynamamasý, futbol zekasý denen þeyin Sabri'de eksik olmasý bence. bunu da tecrübe kazanmasýyla birlikte kapatacaktýr. kýsaca Sabri kliþe tabirle bu sezon yeni bir transfer gibi bir þey oldu. kimsenin düþünmediði, çok þans tanýmadýðý Sabri þu anda takýmýn deðiþilmezi. inþallah baþarýlarýnýn devamý gelir..

#6 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 12:46 ÖÖ

Sabri'nin çok ciddi bir güç olduðunu düþünmüyorum. Bu takýmda Fatih Terim döneminden baþlayarak bugüne kadar en çok þans bulan oyunculardan biri...Hep kendini geliþtirecek diyoruz ama bu geliþimi göremiyoruz malesef. Ya da ben göremiyorum...Süratine ve hýrsýna futbol zekasý katamayan bir oyuncu. Karakter olarakta çok yanlýþ bir yolda ilerliyor. Arda'ya baðýrýp çaðýrdýðý bir maç vardý ki, þimdi tam hatýrlamýyorum o anda bendeki kredisi çok azaldý. Açýk konuþmak gerekirse bu takýmýn geleceðindeki kanatlarýnda kafamda hep Arda-Aydýn hayali var...O yüzden Sabri'yi direk olarak sað açýkta düþünemiyorum. Diðer mevkisi sað bek için de uzun vadede yetersiz bana göre...Ancak hýrslý, mücadeleci, çalýþkan ona bi lafýmýz yok.Sadece bu takým yeni bir deli Hasan kaldýrmaz onu söylemek istiyorum. Sabri'nin gidiþatý da Hasana doðru kayýyor. Ýki sezonu birbirine tutmuyor, saha içinde çok agresif. Ortalarý istikrarsýz... Ancak tüm bu söylediklerime raðmen Sabri takýmda olduðu için mutluyum. Çünkü hýrsý ve oyun içindeki enerjisi, birçok eksiðinin üstünü örtüyor ve bu anlamda takýma katkýsý büyük...Umarým ilerleyen yýllarda daha da iyi iþler çýkarýr...

#7 Guest_Parma Maniac_*

Guest_Parma Maniac_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 01:10 ÖÖ

Parma, Carrusca Sabri'den daha kotu diye bir sey yok ki..

kardeþ yanlýþ anlamýþsýn beni.. Sabri Carrusca'dan daha iyi demiyorum, sadece Sabri'ye kötü ortalarýnda, kötü paslarýnda anlayýþsýzlýk gösterirken kendisinden daha büyük bir oyuncuyu geleceðin yýldýzýný yaratmak için almanýn mantýksýzlýðýný göstermeye çalýþýyorum.. Carrusca'dan kendisini çok geliþtirmesini bekliyorsan 23 yaþýndan sonra 22 yaþýndaki Sabri'yi normal bir futbolcu gibi deðerlendirmek çok yanlýþ.. biraz kendi evlatlarýmýza sahip çýkmak gerekiyor yani.. bu sene dahil olmak üzere Sabri'nin önündeki 3 sene çok önemli.. daha geliþip çok iyi bir oyuncu da olabilir, yerinde de sayabilir.. yerinde saysa bile ben yedek olarak bile her takýmda görmek isterim Sabri gibi bir adamý..

#8 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 01:17 ÖÖ

yav bu akþam da ya ben yanlýþ anlýyorum, ya da beni yanlýþ anlýyorlar :) bugün ilk kez ve sabahtan yarým saat önceye kadar durmadan FM oynadým, ondandýr belki :) haklýsýn Parma, Carrusca'ya olan genel tepki sonucu otomatik olarak Carrusca adý geçince savunmaya kalkýyorum adamý herhalde :) çok da uzun yazamýyorum Adnan Aybaba saçmalýyor çok fena, onu dinlemekle meþgulüm :)

#9 Guest_hagi(5+5)_*

Guest_hagi(5+5)_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 02:09 ÖÖ

Sabrinin maç baþlamadanki ýsýnma hareketlerine dikkat eden var mý hiç Ayaðýný arkaya doðru kafasýna kadar kaldýrmalar Saða sola kývrak deparlar Çok hoþuma gidiyo, deli hareketler hepsi ya :)

#10 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 02:55 ÖÖ

Turk futbolunun genelinde olan parladiktan sonra uzerine bir sey ekleyememek Sabri'de de var.. Bence Turk futbolundaki en buyuk sorun da budur.. Tarik'dan tutun, Emre'ye, Emre'den tutun Berkant'a, Berkant'tan Ibrahim Akin'a kadar, butun turk genclerinde parladiktan ve goze girdikten sonra yeteneklerini gelistirememe hastaligi mevcut.. Ibrahim Akin'i Altay'dan beri izliyorum.. Altay'da da ayni kapasite ile oynuyordu, bugun neredeyse 2-3 sene sonra da ayni Ibrahim.. 2-3 sene de kendisine kattigi bir ozellik bile yok.. Berkant Bayern'deyken, Umit milli takimda neredeyse her mac gol atiyordu.. Umit milli takiminin yildizi idi, bize geldi, kendisine verilen firsatlari elinin tersiyle itti ve sondu gitti.. Sabri de ayni tas, ayni hamam.. Ben Sabri'nin A takimda oynadigi ilk mactan bu yana, gozle gorulur bir gelisme gosterdigini inanmiyorum.. Ilk nasil ciktiysa, hala o seviyede gidiyor.. Haa, bazen 2-3 mac arka arkaya iyi mac cikartiyor, bazen de kotu performans gosterebiliyor ancak bir turlu kendi yeteneklerinin uzerine koyarak, gelisemedi..

#11 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 09:39 ÖÖ

Liverpool maçýnda çok iyi oynamýþtý. Burdaki liverpool maçýnda da çok iyi bir performans gösterir inþallah da ingiltereye göndeririz kendisini...

#12 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.565 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 10:20 ÖÖ

Bu sene Sabri ve Aydýn önceki senelerden çok farklý fakat Sabri deki geliþme bence daha fazla ve mutlu edici.Sabri yi ilk çýktýðý zamanlar hatýrlýyorum,sadece hýz ve hýrstan ibaret ne topa vurmasýný nede top sürüp saklamasýný bilen bir sað açýktan ibaretti.Topu ayaðýna aldýðýnda ne yapacaðýný þaþýrýyor ve hiç güven vermiyordu.Belki geçen sezonda bu þekilde oynayacaktý fakat geçen sezonun oturan istikrarlý 11 içerisinde kendine fazla yer bulamadý. Bu sezon ise sabri çok farklý, maddeleyerek vereyim.: -----------------Geçmiþ Sezonlar---------Bu sezon 1.Fizik gücü...........6.5............................7.5 2.Dayanýklýlýk.........7.5............................8.5 3.Top saklama ..... 5 ..............................7.5 4.Orta .................. 5 ..............................7 5.Top sürme.......... 6...............................8 6.Þut......................5.5.............................5.5 7.Pozisyon Alma......5...............................7 8.Hýz .......................8...............................8 Bunlara ek olarak artýk takým içerisinde top sabrinin ayaðýna geldiðinde yüreðim aðzýma gelmiyor.Temiz oynuyor,topla rakibi geçmeye çalýþtýðýnda geçemese bile topu kaptýrmýyor ve herþeyden önemlisi takýmýn en hýzlý ve en dayanýklý ve çalýþkan oyuncusu. Tabiki bana göre...

#13 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 12:51 ÖS

Bu sene Sabri ve Aydýn önceki senelerden çok farklý fakat Sabri deki geliþme bence daha fazla ve mutlu edici.Sabri yi ilk çýktýðý zamanlar hatýrlýyorum,sadece hýz ve hýrstan ibaret ne topa vurmasýný nede top sürüp saklamasýný bilen bir sað açýktan ibaretti.Topu ayaðýna aldýðýnda ne yapacaðýný þaþýrýyor ve hiç güven vermiyordu.Belki geçen sezonda bu þekilde oynayacaktý fakat geçen sezonun oturan istikrarlý 11 içerisinde kendine fazla yer bulamadý. Bu sezon ise sabri çok farklý, maddeleyerek vereyim.:
-----------------Geçmiþ Sezonlar---------Bu sezon
1.Fizik gücü...........6.5............................7.5
2.Dayanýklýlýk.........7.5............................8.5
3.Top saklama ..... 5 ..............................7.5
4.Orta .................. 5 ..............................8
5.Top sürme.......... 6...............................8
6.Þut......................5.5.............................5.5
7.Pozisyon Alma......5...............................7
8.Hýz .......................8...............................8
Bunlara ek olarak artýk takým içerisinde top sabrinin ayaðýna geldiðinde yüreðim aðzýma gelmiyor.Temiz oynuyor,topla rakibi geçmeye çalýþtýðýnda geçemese bile topu kaptýrmýyor ve herþeyden önemlisi takýmýn en hýzlý ve en dayanýklý ve çalýþkan oyuncusu.

Tabiki bana göre...


Liverpool maçý dýþýnda bu sene doðru düzgün orta yaptýðý bir maç hatýrlayan var mý? Bence geçen sene daha iyiydi bu konuda...

#14 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 12:56 ÖS

Sabrinin ortalarý deðilde uzun paslarý mükemmel bence. Ortalarda nadir ortalar yapsada uzun paslarda mükemmel bir hedef tutturma var. Geçen seneki maçlar mesela. Çok iyi uzun pas atýyor. Bence puan olarak 10 üzerinden 9

#15 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.565 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 01:09 ÖS

Bu birazda benim orta anlayýþýmla ilgili,aslýnda 8biraz fazla bir not olmuþ galiba ama bende sert ve 6pasýn biraz dýþýna kesilen ortalarý seviyorum.Bizim takýmda yapýlan ortalarýn bir çoðu çok þiþirilerek ve havadan yapýlýyor top ayaktan çýktýktan sonra düþene kadar defans pozisyonunu almýþ oluyor.Sabri liverpool maçýndan beri bek olarak oynadýðý maç baþýna yaptýðý orta sayýsý 2-3ü geçmiyor.Bu sebepten dolayýda sana etkisiz kalmýþ gibi gözükebilir.

#16 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.651 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 03:14 ÖS

orta 8 mi? Tribünde oturan 8 kiþi öldüðü için mi 8 vermiþler ortalarýna.. :lol:

#17 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.842 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 04:12 ÖS

Birkaç da köfteci telef oldu Sabrinin ortalarda :lol: Geyik bir yana ortalarý hala beklendiði gibi deðil ama sýrf orta yapýyor diye Ergün oynatýlýyordu bi ara unutmamak lazým

#18 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.565 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 05:07 ÖS

Birkaç da köfteci telef oldu Sabrinin ortalarda :lol: Geyik bir yana ortalarý hala beklendiði gibi deðil ama sýrf orta yapýyor diye Ergün oynatýlýyordu bi ara unutmamak lazým


Tamam bukadar da üstüme gelmeyin iyiki bir 8 verdik.
Verdikte yabancýyamý 8verdik.Neyse editliyim bari.

#19 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.565 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 05:11 ÖS

.....

#20 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 12.554 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 05:39 ÖS

Ben sert orta yapan elemanlari severim ve eger o ortalar biraz olsun isabetli gelirse onlari savunmak ornegin Cihanin sisirme ve yavas giden ortalarindan daha zordur. Acikcasi o verdigin 8 notuna katilabilirim biraz daha kendini gelistirirse. Ama birde su var Liverpoolda her ortasi guzel olan bir eleman neden ASY'de bunlari yapamiyor? nedeni basit esasinda: ASY'nin dandik zemini cunku top tam vuracagi sirada yerinden ziplayabiliyor ama kabul ara sira kotu ortalarida yok degil. Sabride tek anlayamadigim olay adam eksiltememesi, halbuki kisa mesafede cok cok suratli.. at topu adamin yanindan ve kos o kadar sofistike harektlere gerekte yok. Ornegin Overmarsi hatirlayin hic oyle zarif bi calimi yoktu topu adama yaklasinca yanindan atar ve hizina guvenip gecerdi ayni hiz SAbridede mevcut.. bence en cok bunun uzerine calismasi gerek. Defansif acidanda eger sagbek oynayacaksa kendisini elbette daha cok gelistirmesi lazim.
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye