İçeriğe git


Resim
- - - - -

Football Manager 2007


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
262 replies to this topic

#41 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.566 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2006 - 12:11 ÖS

Hallettim ohh be þimdi çok güzel oldu iþte.Genco tekrar teþekkür ederim.Ýsteyen arkadaþlar varsa yardýmcý olabilirim.

#42 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Kasım 2006 - 11:56 ÖÖ

beni de aydýnlatýrsan sevinirim :) bu arada çok ucuza (20-30k) süper forvet Sasha Lokavenko mudur nedir, yanlýþ yazdýysam düzeltirim adýný! yalnýz bir sürü hata var. -bendekinde menajer notlarý deðiþmiyor. sezon bitecek liderim, hala bütün özellikler 10. medyaya falan birçok kez cevap verdim ama hiç deðiþmedi media handling mesela. bu hadi bir tek benim aldýðým oyunda hatadýr belki, öyle diyelim, kimse belirtmediðine göre. -kýrmýzý kartlar inanýlmaz. Arda, Sabri, Tolga, Arsenal maçýnda üst üste kýrmýzýlarý yiyorlar (üçü de kafa atarak!), ben hayatýmda yemediðim farký yiyorum, 8-0! ve eleniyorum doðal sonuç olaraktan. hem de ilk ayaðý 2-0 almýþken Aslantepe'de! Editörden stadýmýzý deðiþtirip Aslantepe yaptým :) neyse, sürekli kýrmýzý kart, genelde rakip takýma oluyor ama kabul edilemez yani. biri gördü mü anýnda diðeri de görüyor, ayný anda iki kýrmýzý çýkýyor mesela. -bir kez de 80'den sonra 4 tane oyuncum sakatlandý ve maçý 7 kiþi bitirdim. olabilir mi böyle þey? tackling'i hard yaptýðýn an gidiyor adamlar herhalde. sakatlýklar çok abartýlý. çok hem de. Mehmet Topuz 5 ay gitti, döndüðü gün ilk maçýnda 8 ay daha gitti. Ronaldo mübarek. -Fenerbahçe 14. Kayseri 2. Bursa 3. Trabzon 4. Manisa 5. Beþiktaþ 7. ... böyle oyun olmaz olsun ya. bir sürü güzel þeyin içinde o kadar çok hata var ki, zevk býramýyor adamda. eskiden de bir kere Beþiktaþ küme düþmüþtü CM4'te, bu sene de Fener'den bekliyorum. -sürekli her maçta medyadan David&Goliath benzetmesi geliyor, cevap istiyorlar uyuz oluyorum. Cem Sultan denen harikulade adamý 16 yaþýna gelene kadar oynatamadým, bekledim. 16 yaþýna geldiðinde oynatmaya baþlayacaktým o da gitti 6 ay ikinci maçýnda. ve de adamda offer contract diye bir button yok, kapýp gidecekler adamý. imzalayamýyorum anlaþma falan. neyse bunda da vardýr belki bir gerçeklik payý, 16,5 mu olmasý gerekiyor, nedir, diðer 16 yaþýndaki adamlar imzalayabiliyor çünkü :) -Figo'yu aldým ikinci devre 200K'ya, Arda da kafa atmaktan Avrupa'da 6 maç ceza aldý zaten, Arda için kiralama teklifleri geliyor, çok güzel, çok gerçekçi. Ama istemiyorum kiralamak. Hepsini reddediyorum, reddettikçe geliyor. Not for loan/sale yaptým hala geliyor. En sonunda dayanamadým maaþ+1,5 milyon euro'ya Beþiktaþ'a sezon sonuna kadar kiraladým. Ayný þekilde Hasan Kabze daha da enteresan. 3,5 milyon euro deðeri var. Trabzon sürekli enquiry gönderiyor. Sürekli ama, sezon baþýndan beri, transfer dönemi olmasa bile. Artýk yollamasýnlar diye 0 diyorum, alýn adamý diyorum. Withdraw diyor. Offer diyorum 0'a teklif ediyorum, almýyorlar. Deli oluyorum. -Oyuncularýn mevkiileri yanlýþ, ben düzelttim. Güçleri de yanlýþ, onlara dokunmadým. Arda'nýn deðeri yüksek ama özellikleri çok kötü. Flair'i nasýl 7 olur Arda'nýn ya! Gerçi 11 oldu bir sene içinde ama olmaz yani böyle. 17 olmasý gerekir misal. Türkiye Ligi'ne özen göstermemiþler. Yalnýz Türkiye Ligi cidden çok zor. 25. hafta ve benim puaným sadece 53. Kayseri 51'le peþimde. Ýlerleyen senelerde aradaki fark tabii ki açýlacak, o ayrý. -Artýk dünyanýn en önemli oyuncularý bile Türkiye'ye gelmem demiyor. Drogba'nýn kontratý bitecek, gelmeyi kabul edebiliyor, gerçekçilik yok bunda, ama neyse... alamadým zaten, 35 Milyon Euro'ya aldý bir aptal, beleþ topçuyu! -daha da bir sürü þey... beðenmedim ben oyunu. ama oynayacaðýz tabi.. hatta ben oynamaya baþlýyorum þimdi :lol: edit: Okan Yýlmaz adlý Sakaryasporlu eski ol kralýmýz da -çok fazla gol falan atmamasýna ve takýmýnýn ligde son sýrada bulunmasýna raðmen- dünyada yýlýn ikinci en iyi futbolcusu seçilmiþtir. çok güzel! :lol:

#43 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.566 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2006 - 02:29 ÖS

http://rapidshare.co...687/DB.ddt.html

bu linke bir dosya upload ettim 1kb lik bir dosya galiba.Bu dosyayi
c:/program files/sportsinteractive/fm2007/data/db/700/edt/... içine at.

Bu dosyayý istersen notepadla açabilir ve kendi istediðin ülkenin oyuncularýnýda dataya yükleyebilirsin.

Budosya:Türkiye,ispanya,italya,ingiltere,brezilya,arjantin,portekiz,hollanda,kolombiya,almanya ve fransa vatandaþý olan ve editorde bulunan oyuncularýn hepsinin oyuna dahil olmasýný saðlar.Eðer kendi istediðin baþka bir ülke varsa onuda

"RETAIN_NATION_PLAYERS" "Ülke adý"

þeklinde ekleyebilirsin.

Daha sonra yeni oyun aç.Database seçeneðinde default olan editoru seçmen lazým.Eðer kendi yaptýýn editoru istiyosan.
Belgelerim/sportsinteractive/footballmanager2007/db dosyasýnýn içindeki kendi yaptýýn editörü.

programfiles/sportsinteractive/fm2007/data/db/700/.. içine kopyala böylece senin editorun default editor olacaktýr.

yeni oyun ve default seçeneðini seçtikten sonra solda preferences seçeneðinden extrafiles bölümüne gel ve ordaki db.ddt klasörünü iþaretle sonra istediin ligleri seçip oyunu yükle.

That's all

#44 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.566 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2006 - 02:32 ÖS

Bu arada þerfsiz necati beni sattý kontrat imzalamadý boþta kalýncada villareali seçti.Bide utanmadan daha yüksek maaþ alabilecekken niye daha düþüðüne imza atayým dedi. Þimdi bana am/fc lazým uzaktan þut çekebilen ve top sürebilen çokda çelimsiz olmasa iyi olur.Tavsiyelerinizi bekliyorum

#45 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2006 - 05:56 ÖS

Bu arada þerfsiz necati beni sattý kontrat imzalamadý boþta kalýncada villareali seçti.Bide utanmadan daha yüksek maaþ alabilecekken niye daha düþüðüne imza atayým dedi.

Þimdi bana am/fc lazým uzaktan þut çekebilen ve top sürebilen çokda çelimsiz olmasa iyi olur.Tavsiyelerinizi bekliyorum

Misimovic,Fulham'da oynuyor özelliklerini görünce aðzýn uçuklar ve acayipte ucuza geliyor...

#46 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2006 - 06:15 ÖS

Beyler öncelikle vatana millete hayýrlý olsun diyerek söze baþlamak istiyorum. Scapulanýn uyardýðý olay benim baþýma geldi. Zaten ehliyetimi (alkol dolayýsýyla geçen hafta) kaptýrdýðým þu günlerde gayet asosyal bir hayata baþlamýþ bulunmaktayým FM yüzünden. Ýþe uykusuz gelmeler, kýz arký eve býrakýr býrakmaz bir an evvel eve dönüp oyuna baþlama isteðiyle kafayý yemeler, kimseyi arayýp sormamalar, gelen telefonlarý hemen kapatmaya çalýþmalar, oyunu gece 1 olmadan kapatamamalar, hafta sonlarý sabahlamalar. Of Allahým nerden bulaþtým gene? Þimdi eleþtirilerle ilgili bir kaç biþey söylemek istiyorum ve de eklentiler yapmak istiyorum, ayrýca önerilerde bulunup tavsiyeler almak istiyorum; -Söylendiði gibi bulunabilinen oyuncu sayýsý sýnýrlý, buna da bir çözüm bulunmuþ fakat bence oyunu daha zorlaþtýrýp gerçekçi hale getirmiþ. Nitekim gerçek hayatta scout yollamadan oyuncu hakkýnda bilgi almak çok zor. Dolayýsýyla yetenekli scoutlarý sürekli dýþarý göndererek bu sorunu halledebiliriz diye düþünüyorum. -CM01-02 deki kolay seacrh den sonra CM4 hayal kýrýklýðýna uðramýþ ve oyunu zaten o zamandan beri oynamamýþ biri olarak search kýsmýna eklenen "or" lar hoþuma gitti. -Belki þansa gerçekleþmiþtir scapulada ama bende de sezona iyi baþlayan anadolu takýmlarý olmasýna raðmen (özellikle Bursa nedense?) 3 sezon bitirdim sadece ilk sezon Beþiktaþ Bursa'nýn altýnda 5. bitirdi, gerisi ilk dört ayný. 2 þampiyonluk, 1 ikincilik (Trabzon'un arkasýndan) yaþadým. Özelliklerim 14'lere yükseldi (gene de çok saðlýklý deðil gibi ama). -Sakatlýk sorununu A takýmda bahsedilen ölçülerde yaþamamama raðmen under 20s ve under 18s de bunu fazlasýyla yaþýyorum. Keza kýrmýzý kartlarla da ilgili ekstrem bir durumla karþýlaþmadým. Sanýrým training de saðlýklý bir ayarlama yapamadýnýz ondan kaynaklanýyor. Youth oyuncularýn antreman programý fazla sýnýrlý kalýyo o biraz abartý olmuþ. Biraz gaz versen hemen heavy moduna geçmekte. -Eski oyundaki kadar özellikleri bulunan coach'lar ve scout'lar bulmakta zorlanýyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. -Tavsiye edebileceðim oyuncular. Sosa (AM/F C), Pasanen (D RC), Van Der Borre (D RC), Jari (GK), Sunny (DM), Schmöller (D,DM C), Misimovic (AM C) genelde süper genç olan bu oyuncular Jari ve Pasanen hariç çok ucuza alýnabilmekte, isimlerde hata olabilir þirket bilgisayarýndayým. -Tr statüsünde Pancu'yu aldým çok gol atýyor, Mehmet Nas iyi, Uður Yýldýrým'ý sakýn almayýn, Nuri Þahin i hiç kasmayýn 41 istediler 35 verdim vermediler (Nerden buldun o parayý demeyin baya adam sattým bu arada Necati,Ümit vesaire) -Eskiden ileriye dönük anlaþma yaptýðýnda iptal edebiliyodun ben de ne bulursam free imzalayýp sonunda eleme yapýyodum, ilk sezon olmadýðýný farkedince kötü patladým, kadro aþýrý þiþti. -Kadro içinde Aydýn inanýlmaz patlýyo 3. sene en iyi oyuncu seçildi ligde 7.81 ortalama 11 MOM ile. Þimdilik bu kadar...:)

#47 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2006 - 06:18 ÖS

Bu arada þerfsiz necati beni sattý kontrat imzalamadý boþta kalýncada villareali seçti.Bide utanmadan daha yüksek maaþ alabilecekken niye daha düþüðüne imza atayým dedi.

Þimdi bana am/fc lazým uzaktan þut çekebilen ve top sürebilen çokda çelimsiz olmasa iyi olur.Tavsiyelerinizi bekliyorum

Misimovic,Fulham'da oynuyor özelliklerini görünce aðzýn uçuklar ve acayipte ucuza geliyor...


Önce davranmýþýn ben yazarken :lol:

Hadi ben de Pancu diyim

#48 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.566 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2006 - 09:16 ÖS

eyvallah beyler sagolun isimler cok saglam madem herkes yazmis bende buldugum bazi gencleri yazayim. Carlo Vela (am/fc) keirrison (sc) denilson (dmc) arsenal de kiralýk okaka (sc) luizao (dc) lenny (amc) fellype gabriel[/code]

#49 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.338 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2006 - 09:19 ÖS

Çok hata var oyunda olmamýþ diyoruz Si Games

#50 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 10:17 ÖÖ

Pasanen'den sonra Sunny'yi de contract dolunca kaybettim. Biri Chelsea'ya gitti diðeri de Milan'la anlaþtý sezon sonu gidiyo. Ah kafam ahhhhh, erken davranmak lazým demek ki.... -Bir diðer not çýkýyo burdan oyuncularýn takýmlarýna baðýmlýlýðý daha az bu oyunda cart diye gidiyorlar ilk 11'de deðiþmez de olsalar. -Bir de bir türlü beceremedim sormak istiyorum bulan var mý diye, Min. Fee Release Clause specification'u koyamýyorum seacrh yaparken illa futbolcuya girip transfer'e bakmak lazým eskiden min. fee'si varsa görebiliyorduk. Bilen, duyan???? -Bu arada ikinci sezon ikinci bitirip üçüncü sezon kýlpayý þampiyon olunca demiþtim bu sefer biraz daha gerçekçi mi ne kopup gidemiyorsun diye. Ama gelin görün ki 4. sezon ligde ortalara geldim tek beraberlik var, yediðim gol sayýsý sadece 2. CL'de 2 galibiyet 4 beraberlikle lider çýktým. Bunda kurduðum muhteþem takýmýn da payý var ama gene de biraz fazla deðil mi? ilk 11 1.Jair GK 2.VanDer Borre DR 3.Mehmet Kahrýman DL / Orhan Ak DL 4.Schmöller DC 5.Güngör Öztürk DC 6.Sunny DMC 7.Murat Hacýoðlu ML / Emre Köroðlu ML 8.Aydýn Yýlmaz MR / Uður Yýldýrým MR 9.Jose Sosa FC 10.Misimovic MC / Aurellio MC 11.Sulatn Cem FC / Pancu FC Yedekler 12.Kenan Hasagic 13.Mehmet Nas 14.Kürsat Duymuþ 15.Fahri Tatan 16.Hasan Sas 17.Uður Uçar 18.Gedik Serkan

#51 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 06:07 ÖS

3.sezonumdayým,ilk sezon sacmalýklarla karsýlassam da, süper kupayý(Turkiye) kazandým fakat daha sonra 2.sezon basladý ve tüm kupalarý aldýk, UEFA'da dahil :) Simdi Euro Super Cup'ta Chelsea'ye yenildim 2-0 :( ,fakat bu sezonda hedefimiz CL ve tüm kupalar.. kadro: Volkan Demirel Van der borre Garay Orhan Ak Mehmet Sedef Arda(okan koc) Freddy Guarin Aydýn Yýlmaz Mokoena Okaka Cavenaghi :buyuksun:

#52 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.338 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 06:37 ÖS

Hiç sektirmedim bu oyunlarýn kral adamý Yasin Karaca :)

#53 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.566 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 08:39 ÖS

Halami cavenaghi yaa :lol: taa 17yaþýndayken almýþtým river dan ne forvettý bee sonra yený fm de boyunun kýsa olduðunu görünce sýtkým sýyrýldý.Gerek ismi olsun gerek cm performanslarý olsun bende yeri baþkadýr cavenaghi nin. Birde kadrolara baktýmda bu kadar oyuncuyu bu bütçeyle nasýl transfer ettiniz anlayamadým.Bazý arkadaþlarýn tüm yabancýlar deðiþmiþ baþtan aþaða hatta nerdeyse tüm kadrosu türkler dahil deðiþen var.Benim kadrom þöyle nacizane ----------Ü.Karan-----------H.Sukur Caner-------Ýlic------------Papa diop---------Arda M.Fathi-----Tomas----------Luizao-----------U.Uçar ------------------------Aykut

#54 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 10:43 ÖS

Ohoo Can,yedeklerde bir numara Yasin Karaca sonra Ýbrahim Akýn,Bilal Kýsa,Burak Yýlmaz,Gökhan Zan,Ali Turan:) UEFA'yý alýnca para geliyor yahu,bir de benim oyunda bug oldu..Canaydýn durup dururken ekstra para yolluyor..Sagolsun oyun sacmaladý :lol: :lol:

#55 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.338 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 10:49 ÖS

................................Stakalenburg Fatih Sonkaya Ýlhan Özbay Alex Malik Fathi .................................Uður Ýnceman Arda Yasin Karaca Jordi Snijders Araoujo .................................Nilmar Bu arada Cihaný Lyon aldý, Necati de Villereale gitti :):):)

#56 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 11:08 ÖS

ikinci sezon baþý: ..............................Mondragon Uður ................ Tolga ......... Djorou .......... Orhan ............... Okocha ..... Veron .......Alex Figo .................................................... Carrusca ............................ Iakovenko yedekler: Fevzi - Ergün - Uður - Erkan - Servet :) - Muþlu - Cihan - Mehmet Topuz - Tugay - Hasan Þ. - Sabri - Necati - Ü. Karan - Ý. Mansýz :) - Cafercan - Tevfik Köse unuttuklarým da olabilir, kadro geniþ oldu satamadýk adamlarý daha, Cihan - Tugay - Ergün - Ý. Mansýz gitmek üzere :)

#57 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 11:55 ÖS

evet þöyle bir haber geldi bana ve gerçek hayatta mý CM'de miyim düþündüm bir an için :) : ''Hakan Þükür gol orucunu bozdu. 9 maçlýk suskunluðunu kupa finalinde bozan Hakan, kendisini eleþtirenlere cevabýný verdi.'' gerçekçilik diye buna derim:) bu arada son haftada þampiyon oldum, oldukça zordu lig ilk sene. Trabzonspor ikinci, 25. haftada 14. olan Fenerbahçe ise ligi 3. sýrada bitirdi. Kayseri 4, Bursa 5, Beþiktaþ 11. olabildi. þampiyon olmama raðmen hayatýmda ilk kez Galatasaray'dan kovulma tehlikesi yaþadým. Canaydýn önce senin görevin 'safe' dedi, kýllandým, ardýndan da yeni menajer arayýþýna baþladýðýný duyurdu allah belaný versin dedim. demedim tabi, dedim ki: 'Extra time to rebuild squad' ve bir hafta sonra board appraisal geldi: Galatasaray SK board is delighted with your management. yani bu yönetim dengesiz, bu yönetim þampiyon takýmýn teknik direktörünü yollayabiliyor, bu yönetim bir haftada fikrini tamamen deðiþtirebiliyor, saçmalýyor... inþallah Canaydýn'ýn gittiði günleri de görebileceðim lâkin çok uðraþtýðýmdan 32 saatlik oyunla ancak bir sezon bitirebildim. bu arada Hasan Þaþ, kalecinin kornerde ileri çýktýðý bir pozisyonda, önce yetiþmesi imkansýz olan bir pozisyonda yetiþip tam çizgide tuttu topu (hatta çýktý gibi gözüküyordu), ardýndan da 55 metreden tam sol çizgiden muhteþem bir þutla golü attý, ki satmaktan vazgeçtim kendisini bu muhteþem hareketiyle birlikte.

#58 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.338 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2006 - 12:58 ÖÖ

Nazar deðdi 7 ay yok Yasin Karaca iyi mi :(

#59 Guest_Parma Maniac_*

Guest_Parma Maniac_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 01:35 ÖS

pazartesi günü yeni patch çýkarýyor Sigames.. Türkiye Ligi kadrolarýný tamamlayýp ulaþtýrdýk dün Sigames'e.. yeni patch'le daha iyi bir Türkiye Liginde oynayacaksýnýz yani..

#60 Onur1905

Onur1905

  Junior Member

 • SIT
 • 7.986 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 01:50 ÖS

Bu dil ayarý problemi orjinal oyun için de geçerli mi?