İçeriğe git


Resim
- - - - -

Football Manager 2007


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
262 replies to this topic

#21 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Ekim 2006 - 04:18 ÖS

85 mb mý? Demo olmasýn bu? Oyunun normal kurulum boyutu 600 mb... Full rapid linkleri var bende,isteyen pm den ulaþýrsa yardýmcý olmaya çalýþýrým...

#22 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 5.898 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Ekim 2006 - 04:29 ÖS

o linkler de var tabi de ben kolay olaný koyiyim dedim. bu 350 mb lýk versiyonu.rip li 85 mb kadar inmiþ ve tabi ki içinde ses dosyalarý yok.demo deðil kesinlikle...

#23 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Ekim 2006 - 04:35 ÖS

þimdi bunu indirince ne gibi sorunlarla karþýlaþýyoruz? bir kere uðraþýp açtýktan sonra CD almýþ gibi oynayabilecek miyiz, yoksa sorun çýkarýyor mu? yani acuk sorunludan kastýn nedir? :) adsl kotalý, üstelik sýnýrý çoktan aþtým 5 gb'a dayandým, o yüzden biraz hassas davranýyorum indirmeden önce, aydýnlatýrsan sevinirim Marmara :)

#24 sanemm

sanemm

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 41 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Ekim 2006 - 04:54 ÖS

Re: Football Manager 2007

Eskiden aylar oncesinden topikler acilip, oyunun cikis tarihi beklenirdi.. Oyun dun cikmasina ragmen kimseden ses seda cikmamis.. Noluyoruz beyler :Dburada hep böyle midir?herþey paylaþýlýr mý?eðer öyleyse süper.çünkü ben gündemden bayaðý geri kaldým..

#25 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 26 Ekim 2006 - 06:00 ÖS

Paylaþmak derken?

#26 sanemm

sanemm

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 41 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Ekim 2006 - 10:07 ÖS

yani her yeni çýkan filmler oyunlar falan demek istedim

#27 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Ekim 2006 - 10:12 ÖS

birinin kafasýna eserse paylaþýlýr Saray Cafe'de. Ýstersen forumun ikinci üçüncü beþinci.... sayfalarýna bak daha net fikir sahibi olursun. Genelde gündemdeki konular, bazen de eðer burada tartýþýlmasý uygunsa kiþisel mevzular konuþulur, paylaþýlýr. Anlayacaðýn paylaþýlýr yani..

#28 sanemm

sanemm

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 41 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Ekim 2006 - 10:21 ÖS

anladým teþekkürler

#29 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 5.898 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Ekim 2006 - 01:49 ÖS

þimdi bunu indirince ne gibi sorunlarla karþýlaþýyoruz? bir kere uðraþýp açtýktan sonra CD almýþ gibi oynayabilecek miyiz, yoksa sorun çýkarýyor mu? yani acuk sorunludan kastýn nedir? :)

adsl kotalý, üstelik sýnýrý çoktan aþtým 5 gb'a dayandým, o yüzden biraz hassas davranýyorum indirmeden önce, aydýnlatýrsan sevinirim Marmara :)


scapulacýðým þimdi anlatiyim sana, oyunu indirdikten sonra karþýna rarlý dosta gelecek,içindede fm 2007 klasörü bunu açýyosun ve istediðin yere koyabilirsin.eski fm2006 varsa eðer onun klasörünün yanýna koyabilirsin mesela. ondan sonra o klasörün içinde crack i var onu da yaptýktan sonra oyun hazýr. oyunu açtýktan sonra karþýna oyunun baþýndaki reklamlar gelicek.onlar geçtikten sonra siyah ekran çýkýcak ve oyun takýlýcak.(bu senin dil ayarýndan dolayý oluyor. oyunun demosundaki sorun hala devam ediyor. bilgisayarýn dili ingilizce deðil de baþka bir dilse bu sorun oluyor.eðer ingilizce deðilse klavye dilin þu söyliyeceklerimi uygulaman gerekiyor.)
siyah ekrandan çýkmak için ctrl+alt+del yaparak oyunu kapatýyoruz.

Þimdi aþaðýdaki adýmlarý uygulamamýz gerekiyor.
**(resimler ve aþaðýdaki açýklama turksportal.net ten alýntýdýr)**

Bilgisayarýnýn mevcut kullandýðýnýz kullanýcý dil ayarlarý ile oynamak istemeyenler,

Baþlat->Ayarlar->Denetim Masasý ->Kullanýcý Hesaplarý

Ekranýna gelerek yeni kullanýcý ekleyebilirler ve bu kullanýcý ile oturum açarak aþaðýdaki adýmlarý uygulayabilirler. Bu þekilde devamlý olarak kullandýðýnýz kullanýcýya ait dil seçeneklerinde bir deðiþiklik yapmamýþ olacaksýnýz. Bu sistemi önermemizdeki amacýmýz her seferinde oyunu açmak için dil seçeneklerini deðiþtirmenin zor olduðu.

Mevcut kullanýcý ile yoluna devam edecekler veya yeni kullanýcý açýp dil seçeneklerini ayarlayacaklar için aþaðýda uygulanan methodlar ayný.

Baþlat-Ayarlar->Denetim Masasý->Bölge ve Dil Seçenekleri


Ekranýna kadar geliyoruz . Aþaðýdaki þekilde görüldüðü üzere Bölge ve Dil Seçenekleri karþýmýza çýkacak. Buradan Standartlar ve biçimler alanýnda Türkçe olan dil seçeneðini Ýngilizce olarak belirliyoruz. Konum seçeneðinide Ýngiltere olarak belirlemesekte olur.


Eklenmiş Resim

Bu iþlemin ardýndan orta sekmede yer alan Diller seçeneðine týklýyoruz. Metin Hizmetleri ve Giriþ Dilleri seçeneði altýnda yer alan Ayrýntýlar düðmesine týkladýðýmýzda karþýmýza aþaðýdaki seçenek geliyor.

Eklenmiş Resim

Ayarlar içerisinde bilgisayarýmýzda mevcut dil seçenekleri listeleniyor. Buraya Ekle düðmesine týkladýðýmýzda ise giriþ dili ekle penceresi ile karþýlaþýyoruz. Buradan Giriþ dilini Ýngilizce seçerek Tamam diyoruz.

Eklenmiş Resim

Dil ayarlarý kýsmýna Ýngilizce dili gelecek, Varsayýlan giriþ dili seçeneðini Ýngilizce olarak belirliyoruz. Daha sonra tamam diyoruz ve Bölge ve Dil Seçenekleri pencerisine geri dönüyoruz.

Son sekme olan Geliþmiþ'e týklýyoruz. Kullanmak istediðiniz Unicode olmayan programlarýn dil sürümüyle eþleþen bir dil seçin mesajýnýn altýnda yer alan listeden Ýngilizce'yi seçiyoruz. Daha sonra uygula diyoruz ve Windows kurulum sihirbazý bir takým dosyalarý bilgisayara yükleyecek. Sizden Windows CD'si isteyebilir. Her duruma raðmen yanýnýzda Windows CD si bulundurmanýzý öneririz.

Eklenmiş Resim

Dil ayarlarýný baþarýyla tamamladýk.

Þimdi oyunu daha önceden çalýþtýranlar için eski dosyalarý ortadan kaldýrma iþlemimiz kaldý. Oyunu hiç kurmamýþlar veya çalýþtýrmamýþlar bu iþlemi yapmak zorunda deðiller.

Bilgisayarým->C:\(Yerel Disk)->Documents and Settings -> Oturum Açtýðýnýz Kullanýcý Adý ->Application Data -> Sports Interactive

Eklenmiş Resim

Burada yer alan Football Manager 2007 klasörünü siliyoruz.
eðer klasör gözükmüyorsa bilgisayarým/araçlar/klasör seçeneklerinden gizli dosyalarý göster seçeneðine týklaman yeterli.

bunlarýn dýþýnda bir sorun oluþursa burdan yada bana özelden ulaþýrsan yardýmcý olurum.

ayrýca bildiðim kadarýyla KORNification ve Namelessonegs arkadaþlarýmda bu konuda bilgililler... ;)

#30 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Ekim 2006 - 09:44 ÖS

MarMara çok teþekkür ederim, daha ayrýntýlý olamazdý, eksik olma.. Fazlasýyla hevesliydim oyun için ama bulamýyordum, þimdi pek keyfim yok ama yarýn ilk iþ heyecanla teker teker bunlarla uðraþýrým, sonra da oynarým.. Cidden çok teþekkürler..

#31 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 5.898 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2006 - 12:48 ÖS

önemli diil keyfini çýkart.. ;)

#32 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.093 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2006 - 03:57 ÖS

orijinali satýlýyor mu veya yollayacak yabancý bir site bilen var mý acaba?

#33 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2006 - 06:55 ÖS

orijinali satýlýyor mu veya yollayacak yabancý bir site bilen var mý acaba?


yousentit.com
amazon.com

Bende amazon'dan orjinal aldim.. 50 milyon icin patch'lerle ugrasmaya falan degmez..

#34 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ekim 2006 - 11:28 ÖÖ

cok sukur kurduk oyunu. hadi bakalim hayirlisi. ama su ingilizce isi kotu oldu. o yuzden kullanici ekledim pc.ye. ya klavye boyle olunca virgul nerede acaba merak ettim. neyse... hah, o harfinin ustunde iki tane nokta olunca bi harf oluyo ya, o virgulmus! neyse oynayalim bakalim nasilmis su oyun...

#35 flora

flora

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 82 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ekim 2006 - 09:45 ÖS

harika bir oyun...cinsiyetime raðmen hep böyle oyunlara özentim vardýr.oyunu da amcamdan aldým.az masraf.sadece yol parasý

#36 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.898 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2006 - 02:36 ÖS

bir yandan 1024 k ya geçtik 6 aylýk sýnýrsýz 49 yetele olayýna kanýp, çatýr çatýr indiriyos 125-150kps :yalarim: öte yandan 675 mb ne ya! film indirir gibi, sýkýlýrým ben bekleyemem, ayrýda daha saw1 ve 2 yi indirip seyretmem lasm cumaya 3 e gidecez hatýrlamak babýnda.. :karisik: off indirsek baþlayacaz oynamaya boþanma sebebi çýkacak durup dururkene.. :karisik: bilmiom , indirmiþ olanlar, biraz daha methedin belki gaz alýrým sizden :karisik: :

#37 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.566 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Kasım 2006 - 01:20 ÖS

hevesim çok kýrýldý,oyunu aldým yükledim fakat database i en fazla large yapabiliyorsunuz huge seçeneði yok.Böyle olunca çok az oyuncu açýlýyor önceki fm de olan bir çok adam bu oyunda sadece editor de var.Oyunda kendi ligini açmadan çýkmýyor.Resmen batýrmýþlar

#38 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Kasım 2006 - 04:19 ÖS

yok agam evlilik beni bu tur oyunlardan ayirdi maalesef o kadar ayiracak vaktim yok.. bunun basina gectinmi soyle gunde 2-3 saat rahat rahat oynayacaksin.. mumkun degil. Onun icin PES6 cikti anca onu oynayabiliyoz cunku onda fazla kafayi yormaya gerek yok 2-3 mac yap kapat.. size iyi eglenceler.

#39 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Kasım 2006 - 06:23 ÖS

hevesim çok kýrýldý,oyunu aldým yükledim fakat database i en fazla large yapabiliyorsunuz huge seçeneði yok.Böyle olunca çok az oyuncu açýlýyor önceki fm de olan bir çok adam bu oyunda sadece editor de var.Oyunda kendi ligini açmadan çýkmýyor.Resmen batýrmýþlar


Fazla zamanim yok, Turkce'ye ceviremeyecegim ama dedigin sorunun cevabi burda var.. Yani database'i istediginde huge yapabiliyorsun..

First off the reason the huge database option was removed was to do with game balance (mainly with the regeneration and progression of players in long term games) and has made for better gameplay which is imho one of the most important things.

For those of you who are missing this option however it is possible to easily retain as many players as were present in the 'old' huge DB and have the advantage of being able to control the players retained much more accurately than using the prior option.

1. Selecting leagues
Selecting more "Playable" leagues will obviously force the inclusion of more players within the Game World.

You can further increase the amount of player's retained by selecting playable leagues from different continents (as this will force the inclusion of other players from that continent and not just from the leagues you've selected).

2. DDT files
The two DDT commands that you'll be interested in for these purposes are:

“RETAIN_PLAYERS” and “RETAIN_NATION_PLAYERS”

The following is an example of what the contents of a DDT file look like:

"RETAIN_PLAYERS" "Celtic"
"RETAIN_PLAYERS" "Rangers"
"RETAIN_NATION_PLAYERS" "China PR"

"RETAIN_PLAYERS" "Celtic" = will retain all of Celtics’ players upon starting a new game – if you put the old firm into the Premiership, you must make a file like this to ensure that they have full squads.

"RETAIN_NATION_PLAYERS" "China PR" = will retain all players with a nationality of China PR.

Please note: The "RETAIN_NATION_PLAYERS" command works in the same manner as the option to 'Load All Players from' on the New Game screen when creating a new game.

It's also worth pointing out that you should use full club and nation names where appropriate (or Unique IDs which should work too).

For example, if you wanted to retain all the player's from Q.P.R., you should use "Queens Park Rangers" which is their full name in the database.

How do I create a DDT file?
A DDT file can be created in Notepad or any other plain text editor. Simply create a new file in Notepad and when you've finished typing in your commands, select 'File', then 'Save'. A pop-up dialog box will appear. Change the 'File Type' to "All Files" and name the file with a .ddt extension.

For example:
neildejyothin.ddt

Where do I save the DDT file to?
There are two types of game databases. The original default database (which is installed with the game) or custom made databases using the FM Database Editor.

You should save to the following location:

PC (Default game database):
C:\Program Files\Sports Interactive\Football Manager 2007\data\db\700\edt\

Mac (Default game database):
\Applications\Sports Interactive\Football Manager 2007\data\db\700\edt\

PC (Custom created database):
My Documents\Sports Interactive\Football Manager 2007\db\\edt\

Mac (Custom created database):
\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2007\db\\edt\

Other
The only thing that the check boxes on the preferences screen do is to rename the file within the directory mentioned above from *.edt to *.edd and from *.ddt to *.ddd to effectively disable them from being read by the game upon starting a new game.#40 rybczynski

rybczynski

  Senior Member

 • Members
 • 1.566 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 02:15 ÖS

Ya çok saðolasýn da, ben bunu çözemedim iþlemler karýþýk geldi.Neyse demekki yapýlabiliyormuþ en iyisi ben bunu biraz araþtýrayým. Çok teþekkürler...