İçeriğe git


- - - - -

Mersin BB 64 Galatasaray 73


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
56 replies to this topic

#41 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 02:57 ÖS

73-64 Fitch son saniyedeki üçlüðüyle 30 sayý 12 ribaunda ulaþtý, kritik bir anda blok, iyi savunma da cabasý...ama biraz daha çok oynamalý takýmla...

#42 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 02:57 ÖS

Hehehehehehehehe....iSTE SKORER RUHU! Son saniyede caktý üclügü! :) Bayýlýrým boyle adamlara..Buldun mu öldüreceksin! :) Fitch Fitch Fitcih! :) 30 sayý 12 ribaund..

#43 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 02:58 ÖS

Son saniye terbiyesizliði iþte... Zihniyetin göstergesi.. :)

#44 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 02:58 ÖS

Son saniye terbiyesizliði iþte...

Zihniyetin göstergesi..

:)


Ya de git Allahasen :D

#45 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 03:00 ÖS

Baþka bir amacý var mý Çaðdaþ o üçlüðün? Tamamen kendi istatistiði için attý.. Böyle son þutlar,gerek yoksa atýlmaz basket maçlarýnda.Zaten millet býrakmýþtý...

#46 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 03:03 ÖS

Abi o kadar da deðil ya, taktýn adama... Uzaktan attý zaten.

#47 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 03:04 ÖS

Abicim kendi istatistigi tamam da, ayný zamanda takýmýn da istatistigi..Belki bu üclükle Fenerin ustunde olacagýz bu hafta ve ya ne bilim atýyorum olur ya Mersin'le sene sonu isimiz aradaki farklara filan kalacak vs. Galatasaray'in tüm branslarýndan en büyük eksikligi budur bence..Yani rakibi buldu mu, farký atabilecekken, agirdan alýr bir anda oyunu, normal skorla bitirir vs. Ornegin Fener bizi kötü buldu mu 6 atar, biz kötü bulduk mu 2 tane atar sonra ne gerek var gibi rölantiye alýrýz.. Kýl olurum bu duruma.. O yuzden bu tarz atma imkanýn varsa atabilecegin, her sayýnýn, her golün atýlmasý taraftarýyým.. Pek centilmen bir adam olmadýgýmý biliyorsunuz su oyunlarda :D

#48 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 03:05 ÖS

Pota altýna top indirmiyoruz.Fitch topla gereðinden çok fazla oynuyor ve zorluyor.Bu sebeple ne diðer dýþ oyuncular,ne de pota altý yeterince topla buluþabiliyor.Takýmýn þu haliyle,geçen seneki Halil Üner'in,Dixon'lý takýmýnýn halinden pek bir farký yok hücum anlayýþý olarak.Sadece daha yetenekli ve savunma yapan bir takýmýz. Fitch'in daha az topla oynadýðý,uzun oyuncularýn daha çok maça katýlmasýný saðlayacak,Mitchell'ý oyuna dahil edecek birþeyler yapýlmalý mutlaka. Edit:Bu hafta puan tablosunun üstünde olsak ne olacak ki?Madalya mý takacaklar?:) Genel averajdan ziyade ikili averaja bakýlýyor bu tip durumlarda.Mersin'le de,FB ile de bu tür bir duruma gelmemiz de çok zor.Ve eminim ki Fich'in aklýnýn ucundan bile geçmemiþtir bu durum..:)

#49 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.680 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 03:06 ÖS

Zor anlarda sorumluluk alan oyuncularý, baþabaþ giden son dakikalarda maç kazanmayý özlemiþiz

#50 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 03:07 ÖS

Hýmm nerde kalmýþtýk :) Ýki durum söz konusu, birincisi dediðim gibi(üstelik bende bu konuda Fitch eleþtirdim yukardaki yazýlarýmda yani bu eleþtiriye katýlýyorum) daha erken genel bir kanýya varmak için. Murat Hoca gibi Türkiye nin en iyi koçu kenarda iken, Fitch in oyun anlayýþýnýn daha deðiþeceðini düþünüyorum ben. Savunmaya olan inadýda en büyük güvencim. Ýkinci durum ise maalesef bir skorere kalmamak için ya içeriyi çok iyi kullanmak ya da kenardan gelen kýsalarýn skor katkýsý gerekir. Hatta zorluk derecesi yüksek maçlarda ikisi birden gerekir. Açýkçasý þu ana kadar Tufan da Murat da böyle bir katký yapamýyor. Dýþarýya tek katkýmýz 4. numaralarýmýzýn attýðý üçlükler hatta :) Haliyle skor yapan bir adam da lazým. Ne tekim Fithc dýþarda iken veya top kullanmaz iken açýkçasý hem yukarda saydýðým oyuncular uygun poziyonlarý kaçýrdý hem de rahat hücum setleri çýkaramadýk. Buda zamanla geliþtireceðimiz ve daha iyi olacaðýmýz bir konu ama, yani karamsar olacak bir tablo yok. Þayet ki kenardan gelen Tufan ve Murat biraz skor katkýsý yapsalardý, Fitch bu kadar zorlamazdý bence, zaten gerek kalmazdý. Önümüzdeki 3-4 maç sonra zaten herþey þekillenir. Kanýmca þu an en büyük sorunumuz takým disiplini, maalesef Murat Hoca nýn takýmý için söylemek bana aðýr gelsede, inanýlmaz bir rahatlýk ile oynuyoruz maçlarý. Daha ciddi, daha konsatre olmamýz lazým. Þu maçý bizim kalitemizde bir takým 15 sayý farktan sonra buraya getirmez ki daha maçýn ortalarýnda bu rahat oyunun baþýmýza dert açabileceði belli idi ve bunu kendimce vurgulamýþtým. Yeni kurulan bir takým için her galibiyet altýndýr diyeyim en son olarak. Ve Liverpool maçýna döneyim yavaþ yavaþ :)

#51 Guest_Parma Maniac_*

Guest_Parma Maniac_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 03:18 ÖS

Baþka bir amacý var mý Çaðdaþ o üçlüðün?

Tamamen kendi istatistiði için attý..

Böyle son þutlar,gerek yoksa atýlmaz basket maçlarýnda.Zaten millet býrakmýþtý...

var tabi, -7.5'tan handikap oynadým Galatasaray'a.. beni kurtarmak için attý.. :lol:

yalnýz ben daha ilk maçýnda söylemiþtim geçen hafta bu adam takýmýn bütün çarklarýný bozacak diye.. bugün de çok zýrvaladý hakikaten.. Fitch gelene kadar acayip oynayan Mitchell Fitch'in geliþiyle iyice sýradan bir oyuncu haline büründü.. içerdeki oyuncularýmýz da ayný þekilde.. kesinlikle daha fazla paylaþmasý lazým topu..

yalnýz rebolara girmesi ve savunmacý yapýsý da acayip avantaj böyle skorer bir oyuncu için.. acayip çabalýyor savunmada..

#52 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 07:12 ÖS

Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crawn, Mersin Büyükþehir Belediyesi'ni 73-64 maðlup etti. Müsabakaya her iki takým da tutuk ve temkinli baþladý. Hücumda etkili olamayan ve sayý üretmekte zorlanan her iki takým, savunma aðýrlý bir oyunu tercih edince ilk 5 dakika 7-7 berabere tamamladý. Cim Bom, ilerleyen dakikalarda oyuna aðýrlýðýný hissettirerek, ilk periyodu 25-16 kazanýrken, ikinci periyotta tamamen oyuna aðýrlýðýný koydu. Sarý-kýrmýzýlý ekip, günün skorer oyuncusu Fýtch'ýn baþarýlý oyunu ve isabetli sayýlarý ile devreyi 39-32 tamamlamasýný bildi. Galatasaray Cafe Crown, üçüncü periyotu 59-46 önde geçtikten sonra maçtan da 73-64 galip ayrýldý. Salon: Edip Buran Hakemler: Engin Kenarman , Can Atasüren , Zafer Yýlmaz Mersin Büyükþehir Belediyesi: Erdal 2, Umut 7, Nedim 1, Wilson 17, Engin 9, Johnson 13, Reha 3, Ümit 8, Richards 4, Galatasaray Cafe Crown: Megamen 11, Mitchell 12, Mehmet 3, Fýtch 30, Fatih 4, Mithat 3, Holman 3, Burak 7 1. Periyot: 16-25 Devre: 32-39 3. Periyot: 46-59 Kaynak: AA

#53 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 07:43 ÖS

Megamen 11


Bu kim?

Yeni bir süper kahraman mý transfer ettik?

:D

#54 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 07:49 ÖS

bilmem ona ben de þaþýrdým sonradan.bu kaynaklardan yararlanmamak gerekir deðilmi.hepsi yalan.

#55 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 07:51 ÖS

Allahým!!!! Senaryo: Haber yapým aþamasýnda iki kiþi görev yapýyordur, biri söylüyor diðeri yazýyordur... Muhabir 1: McGowan Muhabir 2: (kendi kendine) Hmm... Megamen... der ve haberi yazmaya baþlar.. Öldürürler adamý bunlar ya... Megamen'miþ!!!

#56 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 07:53 ÖS

:lol:

#57 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 24 Ekim 2006 - 02:34 ÖS

Maçý kardeþimin iddaa kuponlarýný takip ettiði zamanlarýn dýþýnda izleyebildim. :( Maça ne zaman yalvara yakara dönsem Fýtchin topu potaya sokarken görüyordum. Sonra 15 sayý farkla öndeyken tekrar Bülent beyin iddaa takibine geçildi. Neyse sonra geri döndüðümüzde fark 2 ye düþmüþtü. Nasýl oldu anlayamadým. Yüzüm asýldý birden! benzim attý. Ancak bu seneki en iyi transferimiz Murat hocaya güvenim tamdý. Geçen senelerde hep bir endiþe vardý farkta yapsak güvenemiyorduk. Bu seneki en büyük artýmýz bu bence hocaya güveniyoruz. Ne yapýp edip bu maçý alacak taktiði verir diyoruz. Ayrýca oyuncularýmýz hem genç hem çok kaliteli üstelik Fýtch gibi maçýn kritik anlarýnda sorumluluk alabilen çok özgüvenli bir oyuncumuzda var. Ben bu Fitche bayýlýyorum. Onun fanlarý arasýna beni ilk sýrada koyabilirsiniz. Ýzmire takýmýmýz geldiðinde maça gidip kendime bir ziyafette çekmeyi düþünüyorum. Neyse bu kadar geyik muhabbeti yeter. Son olarak Fatih Solak uzun isabetli bir de üstelik sert hýzlý toplarý atabilmeyi öðrenmiþ. Bu da çok önemli bir avantaj hýzla ileriye çýkarken... MacGowan savunmada daha iyi yerleþmeye baþlamýþ.