İçeriğe git


- - - - -

Mersin BB 64 Galatasaray 73


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
56 replies to this topic

#1 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 19 Ekim 2006 - 10:12 ÖÖ

Derbi ve TV'den yayýnlanan maçlarý ayrý topikte tartýsma ilkemize binaen, bu haftaki macýmýzýn topigini acýyorum.. Pazar günü saat 14'de naklen NTV'de olacak bu mac..

#2 savatage

savatage

  Junior Member

 • Members
 • 2.834 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ekim 2006 - 01:04 ÖÖ

Ligin en yaþlý takýmlarýndan biri Mersin ile en genç takýmlarýndan Galatasaray'ýn mücadelesi olacak. Kazanýrsak önümüzdeki hafta Telekom maçýnda belki de liderlik mücadelesine çýkacaðýz ve daha önemlisi taraftarlar da salona gelmeye,hem de deplasmanda baþlayacaklardýr! Seri yakalamak,ritim bulmak ve sonucunda taraftarýn ilgisini çekmek açýsýndan önemli ve þu ana kadar oynadýðýmýz en zorlu maç!

#3 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ekim 2006 - 08:33 ÖS

inþallah kazanýrýz...

#4 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:01 ÖS

baþladý, hadi bakalým hayýrlýsý..

#5 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:09 ÖS

kaydi koçlarým

#6 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:12 ÖS

Mersin BB: 5 Fitch: 7 ama çok egoist hakikaten, böyle de olmaz.

#7 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:26 ÖS

Fitch arkadaþýmýz topla vedalaþmayý öðrenebilse daha faydalý olacak... Her aldýðý topu potaya atmak zorunda hissediyor kendisini sanýrým..

#8 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:27 ÖS

16-15 öndeyiz ilk çeyrekte Fitch 10 sayýyla oynuyor ama bu kadar da tek baþýna oynayan bir adam görmedim daha önce. Abartýyor.

#9 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:35 ÖS

Yahu bosverin, ben bayýlýyorum vallahi Fitch'e..Yeteneksizlere o kadar alýsmýsýz ki, benim icimi acýyor.. Biz Jardel'i de kosmuyor diye tu kaka edip kullanamamýs bir takýmýn taraftarýyýz gerci, Fitch'i de yok eder göndeririz :) Bu arada iyi oynamýyoruz bugun, onu da belirteyim..

#10 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:35 ÖS

nedense öyle.

#11 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:39 ÖS

orasý öyle Gian. ben de keyif alýyorum seyretmekten. bu arada 7 sayý oldu fark, devreye bir 10 sayý farkla önde girebiliriz.

#12 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:42 ÖS

3:22 kala 32-24 ondeyiz..Bu ceyrekte McGowan'in ciddi katkýsý oldu..Fitch ise pas vereyim derken bir kac top kaybý yaptý; bu adamdan pas istemeyin iste, kendisi atsýn :) Aha Mitchell attý ve 34-24 oldu..

#13 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:51 ÖS

Çaðdaþ,bu bir takým oyunu,sokakta birebir tek pota maçý deðil ki. Ne farký var bu þekilde Fitch'in,Ceyhun'dan?Her yetenekli olan bu þekilde oynamayý kendine hak görürse nasýl olacak bu iþler? Kimse top kullanmasýn demiyor ama bazen takým arkadaþlarýyla beraber oynadðýný hatýrlasýn.

#14 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:54 ÖS

son saniye üçlüðü geldi Mersin'den 39-32 önde kapattýk ilk devreyi..

#15 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 01:54 ÖS

Abi o kadar da vahim bir tablo yok bence..Gerektiginde cok da güzel goruyor arkadaslarýný.. Basket yapabilecegine inandýrgý pozisyonlarda da kendi kullanýyor; skorer de bu demektir zaten..O zaman skorer olamaz ki.. Alismisiz dedigim gibi ikinci sýnýf skorerlere :) Adamýn kapasitesi var ve yapýyor kardesim :) Bu arada ribaundlara da ciddi katkýsý var, saymadým ama 5 tane almýstýr en az.. Son saniyede aptal bir üclük yedik..39-32 bitti devre..

#16 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 02:00 ÖS

Yok abicim,skorer bu deðil... Bu tamamen "egoizmin" son perdesi.Skor yapmak topa yapýþýp,býrakmamak demek deðildir ki.Bu takýma bu sene iyi de yatýrým yapýlarak,yetenekli oyuncular alýndý.Hiçbirisi figüranlýk yapmak isemeyeceklerdir ilerleyen zamanda.Böyle olursa sen soktun,sen çýkar mantalitesi baþ göstermeye baþlar ki,çok sakattýr bu. Seti,takýmý boþverip 1'e 5 oynamak caiz deðildir bence.Bu sebeple birsürü de to kaybetti malesef Fitch.

#17 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 02:06 ÖS

Farka raðmen, Merin in daha etkili savunma yaptýðýný söyleyebilirim ilk yarý için kendi adýma. Böyle de olmasý lazým zaten, iki takýmýn güç farkýný düþünürsek. Biz kötü savunma yapýyoruz diye söylemiyorum ama bu Murat Hoca savunmasý deðil bence. Yani rahat ve çok sert olmayan bir savunma yapýyoruz. Hakemler de genel olarak Mersin in sert savunmasýna izin veriyor ama bunu eleþtirmek için söylemiyorum. Nihayetinde biz de ayný sertliði göstersek ve bize izin vermeseler eleþtirirdim tabii. Bir bakýma iyi oluyor tabii. Sonuçta Efes ile Fener ile oynarken daha sert savunmalara ve daha zor hakem yönetimlerine kalacaðýz bana göre. Ýçerde büyük bir üstünlüðümüz var Mersin karþýsýnda hali ile. Bunu hücumda çok iyi kullandýðýmýz söylenemez yaptýðýmýz hücum tercihleri itibari ile lakin ribauntlarda haliyle bu üstünlüðümüz kendiliðinden oluþuyor. Ýçeride 4-5 olarak Burak-Holman ikilisi ve daha sonra McGowav-Fatih ikilisini kullandýk. Burak ve McGowan da hücumda dýþ þutlarda benzer baþarý gösterirken, Fatih içirde sayý üretmek konusunda daha göze battý Holman a göre. Nihayetinde McGowan-Fatih ikilisi daha baþarýlý idi kanýmca. Ýki ikilide savunma ve ribauntta baþýrýlý idi kanýmca. Aslýnda fark açýlmaya baþladýktan sonra, bana göre þu ana kadar maçýn bizim adýmýza en iyi oyuncusu olan Mitchell top kullansa idi(Fitch yerine) daha iyi olabilir, içeriye daha çok top indirebilirdik gibime geliyor. Mitchell ve Fitch ile sonlarda kaçýrdýðýmýz fauller ve son saniye üçlüðü olmasa idi, sanýrým ilk devre oyunu kopartabilirdik. Sanýyorum, biraz daha sert bir savunma ile bu çeyrek farký açabiliriz ama dediðim gibi kötü deðil ama rahat bir oyun anlayýþýmýz var. Haliyle böyle bir oyun her sonuca açýk oluyor. Gerçi Murat Hoca, kenarda disiplinsiz davranýþlara hemen tepki koymuyor deðil ama :) Seyircinin de çok iyi olduðunu belirtmeden geçemeyeceðim. Bu takýmý böyle bir seyirciyi, sayýsýnýn da artaraktan fazlasý ile hakediyor. Birde kenardan gelen kýsalarýn savunma dýþýnda, hücuma biraz daha katkýlarý olursa skor olarak, biraz daha rahatlayabiliriz gibime geliyor.

#18 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 02:15 ÖS

McGowan iyi oynuyor ama 5 oldu elinden kaçýrýyor topu.

#19 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 02:29 ÖS

3. çeyrek sonucu: 59-46 öndeyiz

#20 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 22 Ekim 2006 - 02:32 ÖS

61-46 oldu.. Fitch ilk 3 ceyregi 25 sayý ile kapadý ve bence gayet de iyi oynuyor; bulmusuz bunamayalým :) Yalnýz Murat Kaya Tufan'in yerine biraz daha süre alabilir gibime geliyor..