İçeriğe git


Resim
- - - - -

Galatasaray 1 PSV Eindhoven 2


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
307 replies to this topic

#41 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 12:58 ÖS

Sakatlýklarý yoksa eðer-ki son lig maçýnda oynadýlar-oynarlar.

Tek eksikleri cezalý Lamey.


Tribundemiydin sen ?

Herkes bilir belki sende yasim 20 olmasina ragmen rahat 5-6 senedir bahis oynarim ta Uganda ligine bile oynamisimdir.Ama senin su engin futbol bilgine hala ulasamadim.Haber ajansi gibisin kardesim bi insan herseyide bilmez ki.Mubarek bilmedigin bisey olsun ya herseyi biliyosun.


Yok caným, o kadar da deðil...:)

Biraz fazla takip ediyorum futbolu,hepsi o kadar.Ýmkaným dahilinde gösteri maçýndan,gençler maçýna kadar seyrederim.Nette vaktimi hep bununla geçiririm.Seviyorum futbolu.Asosyal olacam bu gidiþle... :)

Bana ne faydasý varsa?

#42 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 01:41 ÖS

Garip bir durum var Galatasaray’da! Kimse de çözüm getirmiyor. Erik Gerets, Erdal Keser, Stumpf kaderine terkedilmiþler. Adnan Polat bir þeyler söylemek istiyor, net deðil! Baþkan susuyor, Taraftar maça gelmiyor… Böyle amorf bir görüntüden baþarý çýkar mý? Yarýn PSV maçý var. Gerets için son þans diyor gazeteler… Bence çare deðil! Doðru da deðil. Gerets dört ay öncenin þampiyon hocasý. Çare Gerets’e yardýmcý olmak. Süren döneminde Terim hiç yalnýz býrakýlmamýþtý. Yönetim bütündü ve Ali Dürüst her dakika Terim’le dengeli bir temasýn içindeydi, hocaya yalnýzlýk hissi verilmemiþ baþarý gelmiþti. Üstelik Terim de Türk’tü. Bugün; Gerets, Polat ve yönetim birbirinden habersiz… Sorun burada.

#43 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 06:03 ÖS

PSV 3.35 veriyor.. baba oðluna vermez þerefsizim.. :lol:


Aramizda hainler var.. :D

Nivkesil'a 2.22 veriyo olum.. Garanti para.. -1 bile oynanabilir. :)

#44 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 06:18 ÖS

Nerede veriyor 2.22? Bende 1.90 var.

#45 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 06:51 ÖS

iþte muhtemel 11 Son anda bir deðiþiklik olmazsa Eric Ðerets'in PSV karþýsýna þu muhtemel 11'le çýkmasý bekleniyor: Mondragon, Sabri, Song, Tomas, Orhan, Aydýn, Inamoto, Ayhan, Ýliç, Arda ve Ümit Karan. Sarý kýrmýzýlýlarýn, maçýn oynanacaðý Atatürk Olimpiyat Stadý'nda 15 dakikasý basýna açýk olaarak gerçekleþen son çalýþmasýnda, teknik direktör Eric Gerets, PV maçýnýn taktik çalýþmasýnda Hakan Þükür'ü yedek takýmda oynatýrken, Japon futbolcu Inamoto ve genç oyuncu Aydýn'a as takýmda yer verdi. Bu arada sakatlýðý süren Hasan Þaþ yine takýmdan ayrý çalýþýrken, Belçikalý teknik adamýn Hasan'ýn yerine Aydýn'ý ilk 11'de oynatmayý düþündüðü öðrenildi kaynak:DHA

#46 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 07:11 ÖS

Ben beðendim kadroyu ama tek forvet hata, Ýliç yerine Necati oynamalýydý bu maçta bence. Ayrýca Hakan'ýn yedek kalmasýna pek ihtimal vermiyorum. Bu arada hayatýmda ikinci kez bir maçtan önce rüya gördüm, çünkü konser mi maç mý diye düþünürken çok büyük etkisi altýnda kaldým maçýn. O rüyada da Okan inanýlmaz bir gol atýyordu. Gerçi sahada ben de olduðum için rüya oldukça saçma olsa da, ben Okan'ýn oynamasýný isterdim bu maçta, Ýnamoto'nun yerine. Rüyada Okan sað kanatta görev yapmakta. Top bir ara taca çýkýyor saðda. Sabri tacý kullanacakken Okan elini kaldýrýyor. Ýleri Okan'a doðru tacý atýyor Sabri. Okan zor durumda kontrol ediyor topu. Bir çalým atýp ilerlemeye baþlýyor. Çizgiye indiðinde karþýsýnda çalýmý attýðý rakibini buluyor ve ona Ardavari bir çalým daha atýyor ve ceza alanýna yöneliyor. O sýrada ben çýkýyorum meydana ve topu geri bana çýkarmasýný istiyorum. Okan atacak gibi yapýp harika bir çalým daha atýyor. O çalýmý anlatabilecek olsam harika bir edebi yeteneðe sahip olurdum ve Nobel'i ben alýrdým zaten :) Neyse topu bana atar gibi yapýp ayaðýnýn tersiyle kaleye yönelerek bir rakibini daha oyundan düþürüyor, ardýndan kalenin sað köþesine býrakýyor topu. Ben uyanýyorum. Baktým hiçbir yerim açýkta kalmamýþ, Okan'ýn oynamasýný isterdim :D

#47 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 09:45 ÖS

Hasan Þaþ kadrodan çýkartýldý.

#48 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.185 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 09:47 ÖS

berabere biter

#49 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 10:17 ÖS

Baktým hiçbir yerim açýkta kalmamýþ,


Ben de tam bir yerin acýkta kalmýstýr o zaman diyecektim ki sen belirtmisin :)

#50 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 10:32 ÖS

tabii saçmalýk derecesine bakýlýrsa o ihtimal mevcut :) bu arada Hasan'ýn kadrodan çýkarýlmasý iyi mi kötü mü olmuþ kestiremedim. Sonradan oyuna girse yine oyuna çok yüksek katký yapardý ama sonradan oyuna alýnmayacaðý, ilk 11 baþlayacaðý için Aydýn'ýn oynamasý daha iyi. Gerets bu sene takýmý öyle kötü kullandý ki sakatlýklara seviniyoruz sene baþýndan beri. Bir sakatlanan da bir daha takýma giremiyor. Inamoto hastalanmasa halâ her maç 11'deydi mesela.

#51 Guest_Parma Maniac_*

Guest_Parma Maniac_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 10:52 ÖS

PSV 3.35 veriyor.. baba oðluna vermez þerefsizim.. :lol:


Aramizda hainler var.. :D

Nivkesil'a 2.22 veriyo olum.. Garanti para.. -1 bile oynanabilir. :)

Betfair di mi lan? kodumun bahis borsasý nasýl da veriyor.. Betsson'da 1.90.. bwin falan 1.80 direk..

yalnýz ben yerinde olsam evimi, arabamý satar PSV oynarým.. 3.35 bak.. :koptum:

#52 Guest_Carmelo_*

Guest_Carmelo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2006 - 11:56 ÖS

O kafaylada kaybettikce daha cok ev araba satarsin.

#53 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2006 - 12:54 ÖÖ

PSV öncesi uyarýlar…
17.10.2006 
Garip bir durum var Galatasaray’da! Kimse de çözüm getirmiyor.
Erik Gerets, Erdal Keser, Stumpf kaderine terkedilmiþler.
Adnan Polat bir þeyler söylemek istiyor, net deðil!
Baþkan susuyor,
Taraftar maça gelmiyor…
Böyle amorf bir görüntüden baþarý çýkar mý?
Yarýn PSV maçý var. Gerets için son þans diyor gazeteler…
Bence çare deðil! Doðru da deðil.
Gerets dört ay öncenin þampiyon hocasý.
Çare Gerets’e yardýmcý olmak. Süren döneminde Terim hiç yalnýz býrakýlmamýþtý. Yönetim bütündü ve Ali Dürüst her dakika Terim’le dengeli bir temasýn içindeydi, hocaya yalnýzlýk hissi verilmemiþ baþarý gelmiþti. Üstelik Terim de Türk’tü. 
Bugün; Gerets, Polat ve yönetim birbirinden habersiz…
Sorun burada.

 
 
Mevzuu daðýtmadan güne dönelim;
Galatasaray sadece koþuyor… Oysa elindeki kadro her þeye raðmen iþ yapar çünkü futbol felsefesi geliþmiþ, dikkat edin ligde hatalarýna raðmen futbola yakýn takýmlardan biri de Galatasaray. Ama Gerets sebebi nedir bilinmez bir türlü takýmý doðru kuramýyor! Kursa bu durumlara düþmez. Belki lider olamaz ama sonuna kadar liderlik umudunu sürdürür.
Takýmýn ne saha diziliþi var, ne oyuncular arasý birliði, ne rakibe üstünlüðü…
Çýkanlarýn yerine giren oyuncularýn da hangi göreve soyunduklarý belli deðil!
Bir itiþ kakýþtýr gidiyor.
Takýmýn orta alaný yok!
Bu takým bu oyun planýyla ba-þa-ra-maz!
Disiplin yok!
Dokunulmaz oyuncu var.

Gelin takýmý birlikte inceleyelim ve büyük harflerle yazayým ki anlaþýlsýn!

SAÐDA HASAN ÞAÞ, SOLDA ARDA… ÝKÝSÝ DE KANATTA BATTAL!
GÖREVLERÝ ORTA YAPMAK. ONUN ÝÇÝN TAKIMDA ÇÝFT SANTRFOR VAR;
HAKAN VE ÜMÝT

OYSA HASAN VE ARDA SAHANIN ÝÇÝNE DOÐRU HAREKETLENDÝKLERÝNDE DAHA BAÞARILI OLUYORLAR. ÇÜNKÜ TOP TAÞIYABÝLÝYORLAR VE RAKÝBÝ EKARTE EDEBÝLÝYORLAR. ÝKÝSÝ DE POTANSÝYEL TEHLÝKE! OYUNUN ÝÇÝNE KAYARLARSA YA POZÝSYON HAZIRLARLAR, YA GOL ATARLAR, YA DURAN TOP KAZANDIRIRLAR. 
………………………………

KANATLARDA SABRÝ VE ORHAN AK GERÝDEN DEVAMLI BÝR ÞEKÝLDE TOP ÞÝÞÝRÝP ORTA YAPIYORLAR. Nafile… HASAN ÞAÞ DA ONCA BECERÝSÝNE RAÐMEN NEDENDÝR BÝLÝNMEZ O DA ÇOK DOLDUR BOÞALT YAPIYOR. O DA HEP HAKAN’I ARIYOR. BU SEVDA GALATASARAY’IN PANSUMAN YAPMASI GEREKEN YARASIDIR. HAVA TOPU, ÇARESÝZLÝÐÝN BÝR ÝFADESÝDÝR.
SABRÝ ZATEN HEP HAKAN AÐABEY’ÝNÝN KAFASINI ARADIÐI ÝÇÝN ORTALAR YARARLI OLMUYOR, ÇÜNKÜ HEM SABRÝ ÝYÝ ORTA YAPAMIYOR HEM HAKAN GEREÐÝ GÝBÝ ARTIK YÜKSELEMÝYOR.

ÞÝMDÝYE KADAR 6 OYUNCU SAYDIM ONLAR BU ÞEKÝL BÝR OYUNDA KAYIPLAR!
……………………………..

ÇÝFT SANTRFORUN ARKASINDAKÝ ÝLÝÇ ÖYLE YALNIZ KALIYOR KÝ TOP ALIP VERMESÝ ÝMKANSIZ. ARA SIRA ARDA VE HASAN ÞAÞ OYUNUN ÝÇÝNE DOÐRU HAREKETLENÝNCE ÝLÝÇ BÝRAZ GÖRÜNTÜYE GELÝYOR.
ÇÝFT SANTRFOR HAKAN VE ÜMÝT DE BÝRBÝRÝNDEN HABERSÝZ. HATTA MUTLAKA VE MUTLAKA ARALARINDA BÝR SORUN VAR KÝ HOMOJEN DEÐÝLLER. 

BU SAYDIKLARIMLA;
ETTÝ MÝ 7 KÝÞÝ…

ÞÝMDÝ SIKI DURUN!
ORTA GÖBEKTE ÝKÝ ÝSÝM VAR; THOMAS VE SONG
BUNLAR GALATASARAY’IN EN ÝYÝLERÝ VE VAZGEÇÝLMEZLERÝ.
ONLARIN DA ÖNÜNDE SADECE AYHAN VAR!
AYHAN DA YAN PASÇI!
TOPU ÖNÜNE ALIP RAKÝBÝ EKARTE EDECEK, DÝKÝNE GÝDECEK, ETRAFA KAFA TUTACAK ADAM DEÐÝL.
ETKÝSÝ AZ, ÇABASI ÇOK, YARARI TARTIÞILIR…

BU KONUÞLANMADAKÝ GALATASARAY GALÝP GELEMEZ!

BÝR DE KORNERLERDE ÜMÝT’LE HAKAN, MONDRAGON’UN BURNUNUN DÝBÝNE GELÝYORLAR! ÝÞ OLSUN DÝYE…
KAPILAN TOPLARLA ÝLERÝ ÇIKARKEN TAKIM ZORLANIYOR,
PAS ATACAK ADAM BULAMIYOR!

GALATASARAY;
FUTBOLA YAKIN AMA BECERÝSÝ EKSÝK! PLANI YANLIÞ.
O ZAMAN YAPILACAK TEK ÞEY REORGANÝZASYONDUR!
Gerets bunu baþarmalý.
Hem oyun planýný deðiþtirmeli hem isimleri…

Þimdi (Þekil A) ya bakalým;

.............Hakan........Ümit............

..................Ýliç....................
....Arda.......................Hasan......

.................Ayhan...................

Orhan Ak....Thomas......Song......Sabri

...............Mondragon...............

Þekil A’da görülen çizili alan olduðu gibi boþ!
Buraya rakip çöreklenince Galatasaray doldur boþalta giriyor.
Hasta futbol hava deðiþimine gidiyor.
Bu þartlarda Galatasaray’ýn kazanmasý mümkün deðil!

Böyle miydi Galatasaray!
Orta alanýnda Suat, Emre, Okan, Ümit Davala, Ergün, Hasan Þaþ’tan beþi vardý. Takým pars gibiydi.
Kanatlarda taþ gibi Hakan Ünsal, körük gibi Fatih Akyel vardý…
O zaman Avrupa’yý inleten takým þimdi inim inim inliyor!
Benim Galatasaraylý fanatiklerim de hala Hakan Þükür’den medet umuyor!
Onca hatayý görmüyor da “benim doðru tesbitlerime” alýnýyor!
Bitti artýk o devir.
Bu Hakan oynamaz! Bu sistem hiç olmaz!
 
 
Böyle baþa baþka traþ!
Ýsterseniz baþlar kalsýn traþý deðiþtirelim;
Forveti teke indirelim ve gezen adam olsun! Alan boþaltsýn, rakiple mücadele etsin. Öyle Hakan Þükür gibi “formamý çekti, beni itti, arkamdan kaktý” falan demisin. Harbiden rakibe yüklensin!
Kim bu? Ümit Karan, kafa topu ve her pozisyonda artistik vuruþ becerisi var. Hep golü düþünüyor, büyük birader gibi asiste yatmýyor.
Kim bu? Hasan Kabze… Þans verilirse Ümit Karan’dan da iyi. Kabze’nin topu iyi kullanýp adam geçme becerisi de var. Þutlarý da düzgün, kafa hakimiyeti de var.
Alýn size çifte alternatif!
Hani Hakan’ýn alternatifi yoktu?
Oynatmazsan yok!
 
 
Orta alan zengin olmalý
Beþ kiþiyle doldururum orta alaný “ön libero” teranesini de ortadan kaldýrýrým.
Bu beþ kiþi öyle bir koþar ki kim nerede bilemezsiniz. Böyle adamlarý bulur koyarým. Görev ve alan paylaþýmýnda herkes her görevi yapar!
Örnek;
Sola Carrusca’yý koyarým en azýndan bir görürüm. Kimse; Gerets onu görüyordur, yetersiz olduðu için takýma koymuyordur, demesin.
Gerets onu görmüyor, görmek istemiyor.
Oynatsýn en azýndan þaibe ortadan kalksýn, Galatasaray da olmuyorsa Carrusca’yý postalasýn!
Ýnamoto Ýliç’le bareber ofansif deðerde oynatýlsýn. Yan yana… 
Onlara Arda ve Hasan Þaþ da katýlsýn. Hatta Aydýn.
Mehmet Topal, Ayhan…
 
 
Defans zaten belli
Thomas, Song ya da Tolga, Emre’den biri…
Kanatlar da keza… Seç beðen al. Birbirinden pek farklý deðiller. Bana kalýrsa ciðer ve fizik gücü yüksek ama aðýr bir Cihan’la, çok koþan, çabuk ama pozisyon kaybeden bir Sabri arasýndaki tercih Gerets’i yorar. En zor karar budur.
Sabri ve Cihan’ýn keþke ikisi birden oynayabilse…
Ama hak ettikleri mevkilerde…
 
 
PSV maçý milat olabilir!
Gerets destek bulursa dener.
Ankaragücü karþýsýndaki takýmý çýkartýrsa verem eder!
Tekrar ediyorum bu düzen bozuk!
Aylardýr yazdýðým yazýlara bakýn biri yanýlmadý…
PSV öyle ah aman bir takým deðil, biz gözümüzde büyütüyoruz. 
Galatasaray en az onun kadar güçlü bir takým ne var ki Gerets çaresiz.
Gerets’in de üzerinde bir baský var. Bu adam böyle deðildi, adýmlarýný þaþýrdý. Kaosun göbeðinde kaldý. Aþaðý tükürse sakal, yukarý tükürse býyýk!
Rahatlatýn Gerets’i baþarýr!

Al sana kadro ve oyun planý. 
Mondragon
Sabri, Song, Tomas, Orhan Ak
Aydýn, Ýnamoto, Ýliç, Arda, Carrusca
Ümit Karan 

Yedekler;
Aykut, Tolga, Ferhat, Mehmet Topal, Ayhan, Hasan Þaþ, Hasan Kabze

Gerets’in hala üç deðiþiklik þansý var!

Genel olarak mantýklý bir yazý. Kurduðu 11 de güzel bence. Ön libero yok bu 11'de, Inamoto da ofansif oynasýn diyor. Ama bizim bu maçý %100 kazanmamýz lazým, yani bu riski almalýyýz. Tanburacý'nýn söylediði kadro yarýnki maçý alýr. Hem de kesin alýr! Ama Gerets çýkarmaz bu 11'i.

#54 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2006 - 08:26 ÖÖ

Bence güzel bir kadro ama ben saðda okaný görmek istiyorum. Sonuçta hala oynuyor ve tecrübe. Bence sað kanatta Okan oynasa daha iyi olur...

#55 eminucf

eminucf

  Senior Member

 • SIT
 • 2.333 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2006 - 08:45 ÖÖ

Bu maçtan çok fazla ümitli deðilim.Berabere bitecek gibi görünüyor.Ortalarda dolaþan muhtemel kadroyla maça çýkarsak açýkçasý inamoto hariç sevinirim özellikle aydýn oynarsa.Ýnamoto yerine okan,cihan ya da m.topal oynasa daha iyi olabilir.Tek forvet ve arkasý iliç te oldukça mantýklý.Hakan Þükürün oynamamasý hem kendi adýna hemde takým adýna olumlu olur kanaatindeyim. Eski heyecanlý bekleyiþten eser yok bende,eskiden 2 gün önceden heyecan baþlardý bu sene o da yok. Neyse çok olumsuz bir yazý oldu canýnýzý sýkmýyým. Umudum yok ama yinede baþarýlar Aslanlar!

#56 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2006 - 09:00 ÖÖ

Sabah Lig Radyo'da þerefsiz bir F5 taraftarýnýn "narin" GS taraftarý takýmýný yanlýz býrakacak gibi söylemlerini biz olsak uzaya da gideriz gibi konuþmalarýný dinledikten sonra gidip gitmemekte kararsýzken (hem ayaðýmdaki problem, hem grip baþlangýcýnda oluþum bunda trafik sýkýntýsýna ilave etkenlerdir) kararýmý vermemi saðladý. Kendisine teþekkür ediyorum beni bu sürüncemeden kurtadýðý için. Herþeye Raðmen Ýnadýna 72.000 diyorum ve Gerets'e raðmen kazanýn artýk diyorum!

#57 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2006 - 09:28 ÖÖ

Ben de saðda Okan'ý görmek isterim. Ortadaki ikili olarak da Arda ve Aydýn'ýn denenmesini isterim. Ýleriki yýllarda da öyle olacaðý kanaatindeyim zaten. Benim sadece bu maç için deðil, genel olarak ideal kadrom þu: --------------mondi---------------- sabri----song----tomas--ferhat -----------mehmet t.-------------- okan---aydýn---arda---carrusca ----------ümit karan--------------(kabze de olur) harika da yedeklerimiz olur: ***''hasan - hakan - iliç''*** - (sonradan girdiði sürece çok da baþarýlý olamayacaðýný düþünsem de) kabze - inamoto - orhan - tolga - emre aþýk - cihan - mehmet g. - fevzi..... ama bu 11 bizi baþarýya kesin taþýr bence. maç sýkýþtý mý da hýrslanmýþ olan Hasan, Hakan gibi adamlar maçý kesin çevirir. özellikle Mehmer Topal iki maç üstüste 90 dakika oynasa bu formayý en az 3 sene hiç sýrtýndan çýkarmaz gibi geliyor bana. Niye 3 sene? Volkan'ý gördük çünkü, o da inanýlmaz performans sergiledi çünkü, ama kaldýramadý (hatta o sýralar transferde -gereksiz fazlalýklar alsa da -çok baþarýlý bir Beþiktaþ vardý, rüyamda Volkan'ý Beþiktaþ'ýn aldýðýný görüp ter içinde uyanýyordum). Mehmet Topal'da öyle þýmaracak bir tip de yok. Bu takýmdaki en önemli genç yeteneklerden biri olarak görüyorum kendisini. Ya Mehmet Güven'i falan düþününce... Bu takým eðer yönetim bu genç yetenekleri bir þekilde kaybetmeyi baþarmazsa, kesinlikle bir Avrupa kupasý alacak. Eminim yani bundan. O günlerde nasýl sonradan oyuna giren Hasan, Ergün, Davala varsa, yine ilk 11'de yer bulmasý zor olan o derece kaliteli adamlar olacak. Mehmet Güven mesela. Emre gibi Ýrfan Baþaran çýkacak.. Volkan Bekçi falan geliyor, daha da sýrada bir sürü adamlar var.. Cafercan falan var... ohoo... Tabi bu topic bunun yeri hiç deðil ama ne yapayým her konuyu buraya baðlýyorum bir þekilde, bizi heyecanlandýran tek konu bu olsa gerek..

#58 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.123 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2006 - 10:29 ÖÖ

--------------Mondi-------------------- Cihan---Song--Tomas------Orhan Sabri----Ayhan---Okan-----Arda ----------Ýliç-----Hakan(Ümit)----- Ben Gerets'in yerinde olsam bu 11 ile çýkarým... OKan bu yaþýnda Inamoto'dan daha çok iþ yapar orta sahada. Sabri'yi de orta sahanýn saðýna alýp kemik gibi orta saha ile çýkarým.

#59 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.061 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2006 - 10:34 ÖÖ

kesin kazanmaliyiz!!! Baska cagre yok....Eger beraberlikle felan cikarsak o zaman bu grupta sansimiz sifira dogru iner! 1:0 bizim olsun..ama bizim defans en azindan bir gol yiyecegi icin,2 gol sart bu mactan galib gelmek icin....

#60 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2006 - 11:28 ÖÖ

Valla Bakari Kone diye bir forvetleri var.Adam baya hýzlý ve çok rahat adam geçiyo ve ortasahadan topu alýp çýkýyor genelde ilerde top beklemiyor.Bir tek onu biliyorum.Malesef saðlam adam

Aroune Kone olsa gerek, Fildiþi Sahilli... Süper bir adam bence. Afrika Kupasý'nda süperdi, Dünya Kupasý'nda da iyiydi. Ayrýca bende FM'de bütün rekorlarý altüst etti, sezonda 75 gol falan attý lig-kupa-Avrupa toplam :) gerçi ne zamandýr oynamadým..