İçeriğe git


Resim
* - - - - 5 oy

Arda Turan


 • Please log in to reply
517 replies to this topic

#41 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 10:59 ÖÖ

Ardacým kimseyi örnek almamalýsýn. Hayatý yaþamý ve en önemlisi kendini sev deðer ver. Ýçindeki çocuk ve yaþam sana kýlavuzluk edecektir. Hiç bir fikri kendi içinde yargýlamadan kabul etme. Bunlarý seni gerçekten çok sevdiðim için söylemek istedim. Sana hiç bir þeyi empoze etmek istemem. Her toplulukta, grupta bazý insanlar diðerlerininde kendilerine benzemelerini ister kendi düþünce yapýlarýný olaylara bakýþ açýlarýný sana empoze etmeye çalýþabilirler. Bu þekilde güçlendiklerini sanýrlar. Böyle insanlara çok dikkat etmelisin. Biz dýþarýdan takým içinde böyle bir gruplaþmaya yol açan bir durumun olup olmadýðýný bilemeyiz. Ancak sen dikkatli olmalýsýn o yüzden hiçkimseyi örnek almana gerek yok. Hayatý ve kendini sev yeter içindeki ve doðadaki ses sana yol gösterecektir. Kimsenin senin yerine düþünmesine izin verme... Özgürlüðünü sakýn terk etme...Hiç bir baðnaz fikri benimseme... Aslýnda sadece sana deðil diðer genç futbolcularýmýzada bu þekilde seslenmek istiyorum. Sadece futbolcu olarak deðil bir insan olarakda kendinizi geliþtirmelisiniz. Okuyarak gezerek doðayla bütünleþerek kendi yolunuzu kendiniz çizmelisiniz. Özgürlüðünüzden asla vazgeçmeyin. Kendi yaþam kültürünüzü kendiniz yaratýn. Çaðdaþ ilerici geliþmeye açýk dar görüþlü olmayan sevgi dolu bir insan olma yolunda ilerlemelisiniz. Bu þekilde özgürlüðünüzü kaybetmeden yaþamýn her anýnda insan olduðunuzu hisseder mutluluðu ve huzuru bu þekilde yakalayabilirsiniz. Bu þekilde hayata ve ülkemize dünyaya daha fazla katkýnýz olur. Sevgi sevgiyi yaratýr.

#42 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 12:03 ÖS

Bu arada arda 2010 a kadar sözleþmesini uzatmýþ bulunmaktaymýþ. manþetler öyle diyor....

#43 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 12:12 ÖS

þimdi bir þey yazacaðým da bizim yönetimi düþününce hepimizin içine ufak bir tedirginlik yerleþecek, ufak ama...

BÜLENT TULUN: “Öncelikle Arda'nýn bonservisi çok göreceli. Sözleþmesini ben yaptýðým için ‘Bilmem ne kadar ücret getirirse, takýmdan hemen gidebilir' diye madde bulunduðunu çok iyi biliyorum. Arda için çok deðiþik þartlarda, farklý fiyatlar verilebilir. Örneðin Ribery gibi bir yýldýzý G.Saray 2 milyon Euro'ya almýþtý.”

ister misiniz üstün zekalý yöneticilerimiz Arda'yý 2-3 milyon euro'ya kaptýrsýn.

#44 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 12:13 ÖS

:kizgin1:

#45 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 12:17 ÖS

Yaparlar ve bende þaþýrmam.

#46 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 12:19 ÖS

ben de þaþýrmam da canaydýn linç edilir herhalde

#47 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.123 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 12:59 ÖS

Bence de Aydin, Arda dan cok daha yetenekli ancak mucadele yonu ve hirsi eksik o da ogrenilmeyecek asilanmayacak bir olay degil. Altyapida bir Ugur daha var sag bek olan, soyadi su an aklima gelmiyo tipi ayni Gattuso gibi.. bak o cocukta cok iyi ama su an nerde bilmiyorum.

#48 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 01:05 ÖS

demirok?

#49 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10.238 mesaj
 • LocationIstanbul

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 01:07 ÖS

Altyapida bir Ugur daha var sag bek olan, soyadi su an aklima gelmiyo tipi ayni Gattuso gibi.. bak o cocukta cok iyi ama su an nerde bilmiyorum.


Gattuso'yu DMC diye biliyorum. :karisik:
Uður Demirok ya Gaziantepspor'da ya Ýstanbulspor'da diye hatýrlýyorum. (kiralýk)

#50 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 01:09 ÖS

tipi Gattuso'ya benziyor demiþ. Demirok da Gaziantepspor'da. Sað bek olup olmadýðýný blimiyorum ama.

#51 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.123 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 04:17 ÖS

Tipi Gattusoya benziyor oyunu degil. Zannedersem su bulgaristanla hazirlik maclari yapan milli takima dahil oldu Ugur Akdemirdi zannedersem sag bek.

#52 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 04:28 ÖS

Ben FB'nin yerinde olsam o bilmem ne kadar EUro'yu hemen þimdi verir Arda'yý alýrdým.

#53 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 05:12 ÖS

tabii bunu Arda'nýn da kabul etmesi gerekiyor. Etmez. ama Emre Abi'si aklýna girerse bir premier lig takýmý bir teklifle geldiðinde gitme þansý var. onu da sanmýyorum. Arda bizi üzmicek bir adam gibi geliyor bana. ama tabi büyük konuþmamak lazým az önce Ribery topic'ini okudum neler neler yazýyor: -Helal olsun Ribery 300bin euro'luk alacaðýný almayý ertelemiþ, takým para alamýyor diye!!! (þimdi anlýyorum ki Ribery zaten ayrýlmak için gelmiþ bu takýma, erteletmiþ iþte alacaðýný, sonra aksayacaðýný biliyor. topic'i okutun anlayýn!!!!!) -bir de þey yazýyor aslýnda, anelka'yý bedava ellerinden kaçýrýr bunlar falan yazýyor :) orada geçmiþten gelen eziklikleriyle þaþýrtmýþlar bizi ama biz de bu yönetim yüzünden onlarýn haline düþtük!

#54 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Ekim 2006 - 09:48 ÖÖ

Hýncal'ýn bugunku yazýsý..

Arda, hayatýnýn en kritik dönemecinde..

Arda'yý ilk kez Fatih Terim oynatmýþtý, ikinci kez göreve geldiði yýl, hazýrlýk maçlarýnda.. Gözüme çarptý.. Ama Terim onu ligde unuttu. Devre arasýnda gene oynattý.. Bu defa "Müthiþ bu çocuk" dedim artýk.. Ama Terim bir daha oynatmadý. Gitti. Hagi geldi.. Durum gene ayni.. Hazýrlýk maçlarýnda var. Hem de harika var, ama Hagi'nin gözünde yok.. Kenarda bile kalmadý..
Bu sýrada ben, köþemde ve 90 Dakika'da baðýrmaya baþladým..
"Elinizde 10 Ribery edecek bir yetenek var, oynatmýyor, Ribery diye aðlýyorsunuz" diye.. Kimse umursamadý. Yeni hoca Gerets de..
Arda oynatýlmayacaðýný anlayýnca "Beni yollayýn" dedi.. Manisa'ya gitti oynamak için, Vestel'e.. Orada baþarýlý bir sezon geçirdi, kiralýk olarak. Sezon sonunda dönerken Gerets gene burun kývýrdý..
"Þart deðil, olsa da olur, olmasa da.."
Yeni Futbol Sorumlusu Adnan Polat bastýrdý..
"Kadroda kalacak, ister oynat, ister oynatma.."
Gerets onu bir maçta oynatmak zorunda kaldý.. Arda öyle bir oynadý ki, bir daha kesemedi.
Arda, Galatasaray ilk onbirine, kelimenin tam anlamý ile söke söke girdi.
Girdiði andan itibaren de benim "Elinizde 10 Ribery edecek bir yetenek var, aðlamayý kesin ona bakýn" deyiþimin ne kadar doðru olduðunu kanýtlamaya baþladý.
Þimdi Galatasaray, hatta milli takým 11'indeki yeri garanti görünüyor..
Acaba öyle mi?..
Arda çok kritik bir dönemeçte.. Bu dönemi iyi kullanýrsa, Avrupa çapýnda bir futbol yýldýzý olur.. Kullanmazsa, adý Gündüz Kýlýç'ýn o hala unutmadýðým listesinin baþýna yazýlýr ve unutulur gider..
"Olacaðý kadar olamayanlar!.."
Arda, Terim ve Hagi zamanýnda ve ardýndan Vestel'de 2 numarada oynadý.. Modern futbolda hücum sað beki.. Yani sað kanatta saha boyu oynayan oyuncu..
Çok da iyi oynuyordu..
Bir gün Mehmet Demirkol'la Arda'nýn yeteneklerini tartýþýyorduk..
Mehmet, "Hýncal Aðbi" dedi, "Arda'ya dikkat ettin mi?.. Gövdesi uzun, ama bacaklarý kýsa.. Bu yüzden herkesten fazla adým atmak zorunda kalýyor ve herkesten önce yoruluyor.. 60'ýncý dakikalardan sonra Arda'ya bak, nasýl kayboluyor sahadan?.."
Galatasaray ve milli takýmýn maçlarýnda dikkat etmeye baþladým..
Mehmet haklý.. Oyunun sonunu getiremiyor Arda.. Üstelik, artýk 2 numarada, yani saha boyunca deðil, ofansif 11 numara, yani sadece yarým sahada oynadýðý halde.. Gerek Gerets, gerek Terim ona savunma görevi vermedikleri halde, maç sonundaki Arda ile baþlayan arasýnda çok büyük fark var, aleyhte..
Þimdi madde 1.. Arda 90 dakika oynamazsa büyük futbolcu olamaz.. Bunun iki yolu var.. Ya kondüsyonunu geliþtirecek, 90 dakikaya dayanýklý hale gelecek, ya da Demirkol'un dediði gibi, yorulmasýnýn sebebi fizyolojik ise, 60 dakikalýk gücünü ekonomik kullanmayý ve bunu 90 dakikaya yaymayý öðrenecek.. Hagi gibi.. Galatasaray'ýn unutulmaz ustasýnýn hele son yýllarýnda 45-50 dakikalýk gücü vardý, ama bunu oyuna öyle yayar, öylesi çaktýrmadan kendisini sahada unutturup aktif dinlenme yapardý ki, 90 dakika biterken hala en "Ayakta" futbolcu o olurdu.
Arda'nýn 90 dakika ayakta kalan futbolcu olmasýna, teknik yönetim de katkýda bulunmalý. Özel kondüsyon ve taktik idmanlarý vererek. Gerets ekibi bu güçte mi?.. Sanmam.. Arda'daki sorunu fark ettiklerini bile sanmýyorum.
Ýkinci maddeye gelelim þimdi.. Bireysel taktik.. Bireysel taktiði bilmeyen oyuncu büyük futbolcu olamaz.
Bireysel taktik, top daha kendisine gelirken (Geldikten sonra deðil, o zaman çok geç olur. Futbolun en önemli unsuru zamanlamadýr. Büyük futbolcu ile sýradan arasýnda sadece "An farký" vardýr) ne yapacaðýna karar vermektir.
Tek pas mý yapacak, topu sürecek mi?.. Adam mý eksiltecek, þut mu atacak, sert mi vuracak, bombeli, falsolu mu?..
Bu karar topu nasýl ve ne yönde indireceðini, stop edeceðini belirler. Top tek hareketle istenen yönde iner, o yöne dönmek için ikinci hareket yapmaya gerek kalmaz.. Zamanlama, zamaný kullanma sanatý iþte budur.
Bunun bildiðim en büyük ustasý Galatasaraylý Suat Mamat'tý.. Topu yere indirdiði anda, oyuna sokmaya hazýr olurdu, düzeltme gereði duymadan, yani vakit kaybetmeden.. Yani o çok kýymetli aný, rakibe kazandýrmadan..
Bireysel taktik bilmek, futbolcunun hem kendisine, hem takýmýna katkýsýný arttýrýr.
Arda'da oyun zekasý yüksek. Ne yapacaðýný, nasýl yapacaðýný biliyor, çoðu zaman yapýyor da..
Kritik noktasý, adam eksiltmek, yani halk deyimi ile çalým atmakta..
Arda týpký Hasan Þaþ gibi çalým atmayý seviyor.. Bana öyle geliyor ki, iki çalýmýndan birini de, gerekli olduðundan deðil, sevdiðinden yapýyor.
Þimdi çalým atma top kaybýnýn yüksek olduðu bir risk.. Hele Arda gibi bu iþin ustasý olarak ün yaptýnýz mý, rakip hocalar armut toplamaz, baþýnýza iki, hatta üç adam dikerler.. Birini, ikisini geçer, üçe takýlýrsýnýz..
O zaman bu risk ne zaman göze alýnmalý.. Ýþte bireysel taktik burada devreye giriyor..
Takýmýnýza bir avantaj saðlayacak, bu çalýmla oyunu bir hamle ileriye götürecekseniz riski göze alýn ve çalýmý basýn..
Mesela..
Çalýmý attýðýnýzda gol pozisyonuna girecekseniz.. Rakip gollük þuta, pasa, ya da penaltýya mahkum olacaksa..
Mesela..
Çalýmý attýðýnýzda önünüz açýlacaksa, korner çizgisine kadar inip oradan pas verme, orta yapma, yani golcü arkadaþlarýnýzýn ofsayta düþmelerini önleme imkaný doðuyorsa.. Kanat akýnýnýn özelliði, ofsayt alanýný daraltmasýdýr. Ortadan akýn, ya da doldur boþalt yaptýðýnýzda golcüleriniz kaleden çok uzakta ve savunmanýn gerisinde durmak zorunda kalýrlar, ofsayta düþmemek için. Oysa çizgiden orta yaptýnýz mý, artýk ofsayt kalmaz.. Gol þansý büyür.
Arda'nýn hücum, gol alanýnda, rakip 18 civarýnda ve üzerindeki çalýmlarýna hiçbir itirazým yok. Hatta teþvik ederim..
Ama santra civarýndaki çalým teþebbüslerini tartýþmak gerek.. Bireysel taktiðin iþe karýþtýðý nokta iþte orasý..
Arda santrada topu kaptýðýnda eðer bir kontratak durumu varsa, yani iki takým oyuncularý Galatasaray sahasýna yýðýlmýþ, rakip yarý sahada bir iki rakip oyuncu kalmýþsa, adam eksiltmek ve topu kaptýrma riski rahatça göze alýnýr. Çünkü geçtiði anda gol akýný, gol pozisyonu baþlayacaktýr. Geçemez kaptýrýrsan savunman yerli yerindedir zaten, büyük tehlike yoktur. O zaman risk almaya deðer..
Ama Galatasaray normal bir çýkýþ yapýyorsa, bu defa oyuncu kalabalýðý rakip sahadadýr ve Galatasaray savunmasý santraya çýkmýþ kendi yarý sahasýný boþaltmýþtýr. Bu anda topu kaptýrdýnýz mý, savunmanýzý gafil avlatýr, rakibe gol akýný yapma fýrsatý verirsiniz. Rakibi geçmeniz ise o saha zaten dolu olduðu için size ve takýmýnýza pek bir þey saðlamaz. O zaman çalým riski göze alýnmaz. Çok daha az riskli ayaða pasla oyun ilerletilir.
Galatasaray'ýn tam hücuma kalkmýþken top kaptýran ve rakibe gol hücumu fýrsatý veren, hatta asist yapan bir orta saha adamý zaten var. Ayhan.. Çok iyi oynadýðý söylenen son Konya maçýnda tam dört asist yaptý. Trabzon maçýnda beli kýran üçüncü golü de o baþlattý. Þimdi bir ikinci Ayhan'a daha ihtiyaç yok..
Arda santra civarýnda aldýðý toplarda doðru kararý veremezse, büyük futbolcu olma hayalleri biter..
Ýki kritik maçta iki kritik gol yedirsin, bugün adýný baðýran tribünler ýslýklamaya baþlarlar.
Ýþte Hasan Þaþ örnek.. Bu ülkenin gelmiþ geçmiþ en büyük oyuncularýndan biri..
Dünya üzerinde Hakan Þükür ile birlikte en ünlü iki Türk futbolcusundan da biri.. Geçen yýl Galatasaray'ýn þampiyonluðunda gene Hakan'la birlikte baþrolü oynayan adam.. Ama Galatasaray tribünleri ile hala barýþýk deðil. Çünkü kaptýrdýðý toplar yüzünden öldürdüðü akýnlar ve Galatasaray kalesinde yarattýðý tehlikeler, Hakan ve Hasan'ý bitirmekte büyük fayda gören Kutsal Ýttifak medyasýnýn da yaygarasý ile bir nefret yarattý. Bu yýl müthiþ oynadýðý halde milli takýma çaðrýlmýyor ve medyada benden baþka kimsenin umurunda deðil. Kimse "Hasan niye yok" demiyor, kadroda bir yýðýn olmamasý gereken adam varken, üstelik.
Arda, ayni yolun yolcusu olabilir.. Dikkat!!!
Dönemeç dediðim yer tam iþte burasý..
Arda aklýný kullanýrsa, Ribery palavrasýný falan deðil, Ronaldinho'yu geçer..
Kullanmazsa, iki yýl sonra ikinci, üçüncü lig takýmlarýnda yer aramaya baþlar kendisine, Sergen gibi..
Tercih onun..


#55 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.568 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Ekim 2006 - 10:13 ÖÖ

Hep söylenen bir laf vardýr; Kýçý yere yakýndan korkucan diye... Ýþallah arda korkutmaz bizi :)

#56 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Ekim 2006 - 10:53 ÖÖ

Hýncal'ýn her baþarýlý futbolcu, her baþarýlý gazeteci, her baþarýlý yazar, sanatçý ve binimum diðer meslek dalalrýndan insanlarý kendi yaratmýþ ve bu ülkeye kazandýrmýþ gibi göstermesinden baygýnlýk geldi. Onun dýþýnda teknik konularda haklý olduðu yanlar var. Bunlarýn en baþýnda da Arda'nýn enerjisini ekonomik kullanmasý gerekliliði hakkýnda söyledikleri. Ancak þimdi Ardaya da hak vermek lazým. Bir anda bütün türki'ye onu konuþmaya baþladý. Dünya çapýnda ilgi görmeye baþladý. Ýster istemez bu sýralar topla biraz daha fazla oynamak istiyor. Þu fýrtýna bi geçsin arda da daha sakin bir kafayla kendi yeteneðini daha düzgün þekilde kullanmayý öðrenecektir.

#57 Guest_korcank_*

Guest_korcank_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Ekim 2006 - 01:25 ÖS

Bir hafta önce: "86. Dakikada Arda'yý oyundan alan adam teknik direktör deðildir." Bir hafta sonra: "Arda, 60. dakikalar itibariyle fizik olarak tükenmektedir." ---o--- Türk medyasýnýn en cahil, en þaklaban, en geveze, en gereksiz, en kompleksli, en sevgisiz ve en sinir bozucu kalemi (ve çenesi) Hýncal Uluç'dur.

#58 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Ekim 2006 - 10:42 ÖS

Arda Turkcell reklamlarýnda oynamýs.. Cok da güzel oynamýs.. Muthis bir ivmeyle yükseliyor.. :)

#59 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 06 Ekim 2006 - 08:29 ÖÖ

Bence çok güzel bir reklam olmuþ. En beðendiðim yeride annesine 4-4-2 oynayacaðýz anne demesii :lol: :lol:

#60 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 06 Ekim 2006 - 11:29 ÖÖ

Pasfotomaç baþlýk atmýþ Arda için "Dünayada Benzerim Yok" demiþ güya röportajda. Bu da Özhan'ýn röportaj yasaðý koymasýnýn ertesi gün çýkýyor kapakta. Bana palavra gibi geldi, ya da cümle içinden bunu cýmbýzla almýþlardýr. Kim bilir arkasýnda önünde ne söylemiþti, ve nasýl bir soruya cevap vermiþti. Baþladýlar þimdiden...
1 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 1 ziyaretçi, 0 gizli üye